isis_pdu.c 90 KB


 1. /*
 2. * IS-IS Rout(e)ing protocol - isis_pdu.c
 3. * PDU processing
 4. *
 5. * Copyright (C) 2001,2002 Sampo Saaristo
 6. * Tampere University of Technology
 7. * Institute of Communications Engineering
 8. *
 9. * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 10. * under the terms of the GNU General Public Licenseas published by the Free
 11. * Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
 12. * any later version.
 13. *
 14. * This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT
 15. * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
 16. * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
 17. * more details.
 18. * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 19. * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
 20. * 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "memory.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "linklist.h"
 26. #include "log.h"
 27. #include "stream.h"
 28. #include "vty.h"
 29. #include "hash.h"
 30. #include "prefix.h"
 31. #include "if.h"
 32. #include "checksum.h"
 33. #include "md5.h"
 34. #include "isisd/dict.h"
 35. #include "isisd/include-netbsd/iso.h"
 36. #include "isisd/isis_constants.h"
 37. #include "isisd/isis_common.h"
 38. #include "isisd/isis_flags.h"
 39. #include "isisd/isis_adjacency.h"
 40. #include "isisd/isis_circuit.h"
 41. #include "isisd/isis_network.h"
 42. #include "isisd/isis_misc.h"
 43. #include "isisd/isis_dr.h"
 44. #include "isisd/isis_tlv.h"
 45. #include "isisd/isisd.h"
 46. #include "isisd/isis_dynhn.h"
 47. #include "isisd/isis_lsp.h"
 48. #include "isisd/isis_pdu.h"
 49. #include "isisd/iso_checksum.h"
 50. #include "isisd/isis_csm.h"
 51. #include "isisd/isis_events.h"
 52. #define ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN 15
 53. #define ISIS_MIN_PDU_LEN 13 /* partial seqnum pdu with id_len=2 */
 54. #ifndef PNBBY
 55. #define PNBBY 8
 56. #endif /* PNBBY */
 57. /* Utility mask array. */
 58. static const u_char maskbit[] = {
 59. 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xff
 60. };
 61. /*
 62. * HELPER FUNCS
 63. */
 64. /*
 65. * Compares two sets of area addresses
 66. */
 67. static int
 68. area_match (struct list *left, struct list *right)
 69. {
 70. struct area_addr *addr1, *addr2;
 71. struct listnode *node1, *node2;
 72. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, addr1))
 73. {
 74. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, addr2))
 75. {
 76. if (addr1->addr_len == addr2->addr_len &&
 77. !memcmp (addr1->area_addr, addr2->area_addr, (int) addr1->addr_len))
 78. return 1; /* match */
 79. }
 80. }
 81. return 0; /* mismatch */
 82. }
 83. /*
 84. * Check if ip2 is in the ip1's network (function like Prefix.h:prefix_match() )
 85. * param ip1 the IS interface ip address structure
 86. * param ip2 the IIH's ip address
 87. * return 0 the IIH's IP is not in the IS's subnetwork
 88. * 1 the IIH's IP is in the IS's subnetwork
 89. */
 90. static int
 91. ip_same_subnet (struct prefix_ipv4 *ip1, struct in_addr *ip2)
 92. {
 93. u_char *addr1, *addr2;
 94. int shift, offset, offsetloop;
 95. int len;
 96. addr1 = (u_char *) & ip1->prefix.s_addr;
 97. addr2 = (u_char *) & ip2->s_addr;
 98. len = ip1->prefixlen;
 99. shift = len % PNBBY;
 100. offsetloop = offset = len / PNBBY;
 101. while (offsetloop--)
 102. if (addr1[offsetloop] != addr2[offsetloop])
 103. return 0;
 104. if (shift)
 105. if (maskbit[shift] & (addr1[offset] ^ addr2[offset]))
 106. return 0;
 107. return 1; /* match */
 108. }
 109. /*
 110. * Compares two set of ip addresses
 111. * param left the local interface's ip addresses
 112. * param right the iih interface's ip address
 113. * return 0 no match;
 114. * 1 match;
 115. */
 116. static int
 117. ip_match (struct list *left, struct list *right)
 118. {
 119. struct prefix_ipv4 *ip1;
 120. struct in_addr *ip2;
 121. struct listnode *node1, *node2;
 122. if ((left == NULL) || (right == NULL))
 123. return 0;
 124. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, ip1))
 125. {
 126. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, ip2))
 127. {
 128. if (ip_same_subnet (ip1, ip2))
 129. {
 130. return 1; /* match */
 131. }
 132. }
 133. }
 134. return 0;
 135. }
 136. /*
 137. * Checks whether we should accept a PDU of given level
 138. */
 139. static int
 140. accept_level (int level, int circuit_t)
 141. {
 142. int retval = ((circuit_t & level) == level); /* simple approach */
 143. return retval;
 144. }
 145. /*
 146. * Verify authentication information
 147. * Support cleartext and HMAC MD5 authentication
 148. */
 149. static int
 150. authentication_check (struct isis_passwd *remote, struct isis_passwd *local,
 151. struct stream *stream, uint32_t auth_tlv_offset)
 152. {
 153. unsigned char digest[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 154. /* Auth fail () - passwd type mismatch */
 155. if (local->type != remote->type)
 156. return ISIS_ERROR;
 157. switch (local->type)
 158. {
 159. /* No authentication required */
 160. case ISIS_PASSWD_TYPE_UNUSED:
 161. break;
 162. /* Cleartext (ISO 10589) */
 163. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 164. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 165. if (remote->len != local->len)
 166. return ISIS_ERROR;
 167. return memcmp (local->passwd, remote->passwd, local->len);
 168. /* HMAC MD5 (RFC 3567) */
 169. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 170. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 171. if (remote->len != ISIS_AUTH_MD5_SIZE)
 172. return ISIS_ERROR;
 173. /* Set the authentication value to 0 before the check */
 174. memset (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3, 0,
 175. ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 176. /* Compute the digest */
 177. hmac_md5 (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream),
 178. (unsigned char *) &(local->passwd), local->len,
 179. (unsigned char *) &digest);
 180. /* Copy back the authentication value after the check */
 181. memcpy (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3,
 182. remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 183. return memcmp (digest, remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 184. default:
 185. zlog_err ("Unsupported authentication type");
 186. return ISIS_ERROR;
 187. }
 188. /* Authentication pass when no authentication is configured */
 189. return ISIS_OK;
 190. }
 191. static int
 192. lsp_authentication_check (struct stream *stream, struct isis_area *area,
 193. int level, struct isis_passwd *passwd)
 194. {
 195. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 196. uint32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 197. uint16_t checksum, rem_lifetime, pdu_len;
 198. struct tlvs tlvs;
 199. int retval = ISIS_OK;
 200. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) (STREAM_PNT (stream));
 201. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 202. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 203. auth_tlv_offset = stream_get_getp (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN;
 204. retval = parse_tlvs (area->area_tag, STREAM_PNT (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN,
 205. pdu_len - ISIS_FIXED_HDR_LEN - ISIS_LSP_HDR_LEN,
 206. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 207. if (retval != ISIS_OK)
 208. {
 209. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Parse failed L%d LSP %s, seq 0x%08x, "
 210. "cksum 0x%04x, lifetime %us, len %u",
 211. area->area_tag, level, rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 212. ntohl (hdr->seq_num), ntohs (hdr->checksum),
 213. ntohs (hdr->rem_lifetime), pdu_len);
 214. if ((isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS) &&
 215. (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP))
 216. zlog_dump_data (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream));
 217. return retval;
 218. }
 219. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO))
 220. {
 221. zlog_err ("No authentication tlv in LSP");
 222. return ISIS_ERROR;
 223. }
 224. if (tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT &&
 225. tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 226. {
 227. zlog_err ("Unknown authentication type in LSP");
 228. return ISIS_ERROR;
 229. }
 230. /*
 231. * RFC 5304 set checksum and remaining lifetime to zero before
 232. * verification and reset to old values after verification.
 233. */
 234. checksum = hdr->checksum;
 235. rem_lifetime = hdr->rem_lifetime;
 236. hdr->checksum = 0;
 237. hdr->rem_lifetime = 0;
 238. retval = authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd, stream,
 239. auth_tlv_offset);
 240. hdr->checksum = checksum;
 241. hdr->rem_lifetime = rem_lifetime;
 242. return retval;
 243. }
 244. /*
 245. * Processing helper functions
 246. */
 247. static void
 248. del_addr (void *val)
 249. {
 250. XFREE (MTYPE_ISIS_TMP, val);
 251. }
 252. static void
 253. tlvs_to_adj_area_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 254. {
 255. struct listnode *node;
 256. struct area_addr *area_addr, *malloced;
 257. if (adj->area_addrs)
 258. {
 259. adj->area_addrs->del = del_addr;
 260. list_delete (adj->area_addrs);
 261. }
 262. adj->area_addrs = list_new ();
 263. if (tlvs->area_addrs)
 264. {
 265. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->area_addrs, node, area_addr))
 266. {
 267. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct area_addr));
 268. memcpy (malloced, area_addr, sizeof (struct area_addr));
 269. listnode_add (adj->area_addrs, malloced);
 270. }
 271. }
 272. }
 273. static int
 274. tlvs_to_adj_nlpids (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 275. {
 276. int i;
 277. struct nlpids *tlv_nlpids;
 278. if (tlvs->nlpids)
 279. {
 280. tlv_nlpids = tlvs->nlpids;
 281. if (tlv_nlpids->count > array_size (adj->nlpids.nlpids))
 282. return 1;
 283. adj->nlpids.count = tlv_nlpids->count;
 284. for (i = 0; i < tlv_nlpids->count; i++)
 285. {
 286. adj->nlpids.nlpids[i] = tlv_nlpids->nlpids[i];
 287. }
 288. }
 289. return 0;
 290. }
 291. static void
 292. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 293. {
 294. struct listnode *node;
 295. struct in_addr *ipv4_addr, *malloced;
 296. if (adj->ipv4_addrs)
 297. {
 298. adj->ipv4_addrs->del = del_addr;
 299. list_delete (adj->ipv4_addrs);
 300. }
 301. adj->ipv4_addrs = list_new ();
 302. if (tlvs->ipv4_addrs)
 303. {
 304. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv4_addrs, node, ipv4_addr))
 305. {
 306. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in_addr));
 307. memcpy (malloced, ipv4_addr, sizeof (struct in_addr));
 308. listnode_add (adj->ipv4_addrs, malloced);
 309. }
 310. }
 311. }
 312. #ifdef HAVE_IPV6
 313. static void
 314. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 315. {
 316. struct listnode *node;
 317. struct in6_addr *ipv6_addr, *malloced;
 318. if (adj->ipv6_addrs)
 319. {
 320. adj->ipv6_addrs->del = del_addr;
 321. list_delete (adj->ipv6_addrs);
 322. }
 323. adj->ipv6_addrs = list_new ();
 324. if (tlvs->ipv6_addrs)
 325. {
 326. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv6_addrs, node, ipv6_addr))
 327. {
 328. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in6_addr));
 329. memcpy (malloced, ipv6_addr, sizeof (struct in6_addr));
 330. listnode_add (adj->ipv6_addrs, malloced);
 331. }
 332. }
 333. }
 334. #endif /* HAVE_IPV6 */
 335. /*
 336. * RECEIVE SIDE
 337. */
 338. /*
 339. * Process P2P IIH
 340. * ISO - 10589
 341. * Section 8.2.5 - Receiving point-to-point IIH PDUs
 342. *
 343. */
 344. static int
 345. process_p2p_hello (struct isis_circuit *circuit)
 346. {
 347. int retval = ISIS_OK;
 348. struct isis_p2p_hello_hdr *hdr;
 349. struct isis_adjacency *adj;
 350. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 351. uint16_t pdu_len;
 352. struct tlvs tlvs;
 353. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 354. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 355. {
 356. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH on %s, cirType %s, cirID %u",
 357. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 358. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 359. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 360. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 361. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 362. }
 363. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_P2P)
 364. {
 365. zlog_warn ("p2p hello on non p2p circuit");
 366. return ISIS_WARNING;
 367. }
 368. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 369. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_P2PHELLO_HDRLEN)
 370. {
 371. zlog_warn ("Packet too short");
 372. return ISIS_WARNING;
 373. }
 374. /* 8.2.5.1 PDU acceptance tests */
 375. /* 8.2.5.1 a) external domain untrue */
 376. /* FIXME: not useful at all? */
 377. /* 8.2.5.1 b) ID Length mismatch */
 378. /* checked at the handle_pdu */
 379. /* 8.2.5.2 IIH PDU Processing */
 380. /* 8.2.5.2 a) 1) Maximum Area Addresses */
 381. /* Already checked, and can also be ommited */
 382. /*
 383. * Get the header
 384. */
 385. hdr = (struct isis_p2p_hello_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 386. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 387. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_P2PHELLO_HDRLEN) ||
 388. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 389. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 390. {
 391. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s) with "
 392. "invalid pdu length %d",
 393. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name, pdu_len);
 394. return ISIS_WARNING;
 395. }
 396. /*
 397. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 398. * introduced by transport chips.
 399. */
 400. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 401. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 402. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 403. /*
 404. * Lets get the TLVS now
 405. */
 406. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 407. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 408. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 409. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 410. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 411. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 412. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 413. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 414. pdu_len - ISIS_P2PHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 415. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 416. if (retval > ISIS_WARNING)
 417. {
 418. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 419. free_tlvs (&tlvs);
 420. return retval;
 421. };
 422. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 423. {
 424. zlog_warn ("No Area addresses TLV in P2P IS to IS hello");
 425. free_tlvs (&tlvs);
 426. return ISIS_WARNING;
 427. }
 428. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 429. {
 430. zlog_warn ("No supported protocols TLV in P2P IS to IS hello");
 431. free_tlvs (&tlvs);
 432. return ISIS_WARNING;
 433. }
 434. /* 8.2.5.1 c) Authentication */
 435. if (circuit->passwd.type)
 436. {
 437. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 438. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 439. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 440. {
 441. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 442. "P2P hello authentication failure",
 443. hdr->source_id);
 444. free_tlvs (&tlvs);
 445. return ISIS_OK;
 446. }
 447. }
 448. /*
 449. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 450. */
 451. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 452. {
 453. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 454. v4_usable = 1;
 455. else
 456. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 457. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 458. }
 459. #ifndef HAVE_IPV6
 460. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 461. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in P2P IIH from %s "
 462. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 463. #else
 464. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 465. {
 466. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 467. struct listnode *node;
 468. struct in6_addr *ip;
 469. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 470. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 471. {
 472. v6_usable = 1;
 473. break;
 474. }
 475. if (!v6_usable)
 476. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 477. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 478. }
 479. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 480. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in P2P IIH from %s\n",
 481. circuit->interface->name);
 482. #endif
 483. if (!v6_usable && !v4_usable)
 484. {
 485. free_tlvs (&tlvs);
 486. return ISIS_WARNING;
 487. }
 488. /*
 489. * it's own p2p IIH PDU - discard
 490. */
 491. if (!memcmp (hdr->source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 492. {
 493. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): it's own IIH PDU - discarded",
 494. circuit->area->area_tag);
 495. free_tlvs (&tlvs);
 496. return ISIS_WARNING;
 497. }
 498. /*
 499. * My interpertation of the ISO, if no adj exists we will create one for
 500. * the circuit
 501. */
 502. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 503. /* If an adjacency exists, check it is with the source of the hello
 504. * packets */
 505. if (adj)
 506. {
 507. if (memcmp(hdr->source_id, adj->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 508. {
 509. zlog_debug("hello source and adjacency do not match, set adj down\n");
 510. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "adj do not exist");
 511. return 0;
 512. }
 513. }
 514. if (!adj || adj->level != hdr->circuit_t)
 515. {
 516. if (!adj)
 517. {
 518. adj = isis_new_adj (hdr->source_id, NULL, hdr->circuit_t, circuit);
 519. if (adj == NULL)
 520. return ISIS_ERROR;
 521. }
 522. else
 523. {
 524. adj->level = hdr->circuit_t;
 525. }
 526. circuit->u.p2p.neighbor = adj;
 527. /* Build lsp with the new neighbor entry when a new
 528. * adjacency is formed. Set adjacency circuit type to
 529. * IIH PDU header circuit type before lsp is regenerated
 530. * when an adjacency is up. This will result in the new
 531. * adjacency entry getting added to the lsp tlv neighbor list.
 532. */
 533. adj->circuit_t = hdr->circuit_t;
 534. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 535. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 536. }
 537. /* 8.2.6 Monitoring point-to-point adjacencies */
 538. adj->hold_time = ntohs (hdr->hold_time);
 539. adj->last_upd = time (NULL);
 540. /* we do this now because the adj may not survive till the end... */
 541. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 542. /* which protocol are spoken ??? */
 543. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 544. {
 545. free_tlvs (&tlvs);
 546. return ISIS_WARNING;
 547. }
 548. /* we need to copy addresses to the adj */
 549. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 550. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 551. #ifdef HAVE_IPV6
 552. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 553. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 554. #endif /* HAVE_IPV6 */
 555. /* lets take care of the expiry */
 556. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 557. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 558. (long) adj->hold_time);
 559. /* 8.2.5.2 a) a match was detected */
 560. if (area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs))
 561. {
 562. /* 8.2.5.2 a) 2) If the system is L1 - table 5 */
 563. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 564. {
 565. switch (hdr->circuit_t)
 566. {
 567. case IS_LEVEL_1:
 568. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 569. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 570. {
 571. /* (4) adj state up */
 572. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 573. /* (5) adj usage level 1 */
 574. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 575. }
 576. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 577. {
 578. ; /* accept */
 579. }
 580. break;
 581. case IS_LEVEL_2:
 582. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 583. {
 584. /* (7) reject - wrong system type event */
 585. zlog_warn ("wrongSystemType");
 586. free_tlvs (&tlvs);
 587. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 588. }
 589. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 590. {
 591. /* (6) down - wrong system */
 592. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 593. }
 594. break;
 595. }
 596. }
 597. /* 8.2.5.2 a) 3) If the system is L1L2 - table 6 */
 598. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1_AND_2)
 599. {
 600. switch (hdr->circuit_t)
 601. {
 602. case IS_LEVEL_1:
 603. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 604. {
 605. /* (6) adj state up */
 606. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 607. /* (7) adj usage level 1 */
 608. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 609. }
 610. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 611. {
 612. ; /* accept */
 613. }
 614. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 615. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 616. {
 617. /* (8) down - wrong system */
 618. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 619. }
 620. break;
 621. case IS_LEVEL_2:
 622. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 623. {
 624. /* (6) adj state up */
 625. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 626. /* (9) adj usage level 2 */
 627. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 628. }
 629. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 630. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2))
 631. {
 632. /* (8) down - wrong system */
 633. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 634. }
 635. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 636. {
 637. ; /* Accept */
 638. }
 639. break;
 640. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 641. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 642. {
 643. /* (6) adj state up */
 644. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 645. /* (10) adj usage level 1 */
 646. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1AND2;
 647. }
 648. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 649. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 650. {
 651. /* (8) down - wrong system */
 652. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 653. }
 654. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 655. {
 656. ; /* Accept */
 657. }
 658. break;
 659. }
 660. }
 661. /* 8.2.5.2 a) 4) If the system is L2 - table 7 */
 662. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_2)
 663. {
 664. switch (hdr->circuit_t)
 665. {
 666. case IS_LEVEL_1:
 667. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 668. {
 669. /* (5) reject - wrong system type event */
 670. zlog_warn ("wrongSystemType");
 671. free_tlvs (&tlvs);
 672. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 673. }
 674. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 675. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 676. {
 677. /* (6) down - wrong system */
 678. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 679. }
 680. break;
 681. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 682. case IS_LEVEL_2:
 683. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 684. {
 685. /* (7) adj state up */
 686. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 687. /* (8) adj usage level 2 */
 688. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 689. }
 690. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 691. {
 692. /* (6) down - wrong system */
 693. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 694. }
 695. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 696. {
 697. ; /* Accept */
 698. }
 699. break;
 700. }
 701. }
 702. }
 703. /* 8.2.5.2 b) if no match was detected */
 704. else if (listcount (circuit->area->area_addrs) > 0)
 705. {
 706. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 707. {
 708. /* 8.2.5.2 b) 1) is_type L1 and adj is not up */
 709. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 710. {
 711. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 712. /* 8.2.5.2 b) 2)is_type L1 and adj is up */
 713. }
 714. else
 715. {
 716. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 717. "Down - Area Mismatch");
 718. }
 719. }
 720. /* 8.2.5.2 b 3 If the system is L2 or L1L2 - table 8 */
 721. else
 722. {
 723. switch (hdr->circuit_t)
 724. {
 725. case IS_LEVEL_1:
 726. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 727. {
 728. /* (6) reject - Area Mismatch event */
 729. zlog_warn ("AreaMismatch");
 730. free_tlvs (&tlvs);
 731. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 732. }
 733. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 734. {
 735. /* (7) down - area mismatch */
 736. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 737. }
 738. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 739. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 740. {
 741. /* (7) down - wrong system */
 742. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 743. }
 744. break;
 745. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 746. case IS_LEVEL_2:
 747. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 748. {
 749. /* (8) adj state up */
 750. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 751. /* (9) adj usage level 2 */
 752. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 753. }
 754. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 755. {
 756. /* (7) down - wrong system */
 757. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 758. }
 759. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 760. {
 761. if (hdr->circuit_t == IS_LEVEL_2)
 762. {
 763. /* (7) down - wrong system */
 764. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 765. "Wrong System");
 766. }
 767. else
 768. {
 769. /* (7) down - area mismatch */
 770. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 771. "Area Mismatch");
 772. }
 773. }
 774. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 775. {
 776. ; /* Accept */
 777. }
 778. break;
 779. }
 780. }
 781. }
 782. else
 783. {
 784. /* down - area mismatch */
 785. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 786. }
 787. /* 8.2.5.2 c) if the action was up - comparing circuit IDs */
 788. /* FIXME - Missing parts */
 789. /* some of my own understanding of the ISO, why the heck does
 790. * it not say what should I change the system_type to...
 791. */
 792. switch (adj->adj_usage)
 793. {
 794. case ISIS_ADJ_LEVEL1:
 795. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 796. break;
 797. case ISIS_ADJ_LEVEL2:
 798. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 799. break;
 800. case ISIS_ADJ_LEVEL1AND2:
 801. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 802. break;
 803. case ISIS_ADJ_NONE:
 804. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 805. break;
 806. }
 807. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 808. {
 809. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s), cir type %s,"
 810. " cir id %02d, length %d",
 811. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 812. circuit_t2string (circuit->is_type),
 813. circuit->circuit_id, pdu_len);
 814. }
 815. free_tlvs (&tlvs);
 816. return retval;
 817. }
 818. /*
 819. * Process IS-IS LAN Level 1/2 Hello PDU
 820. */
 821. static int
 822. process_lan_hello (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 823. {
 824. int retval = ISIS_OK;
 825. struct isis_lan_hello_hdr hdr;
 826. struct isis_adjacency *adj;
 827. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 828. struct tlvs tlvs;
 829. u_char *snpa;
 830. struct listnode *node;
 831. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 832. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 833. {
 834. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH on %s, cirType %s, "
 835. "cirID %u",
 836. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 837. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 838. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 839. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 840. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 841. }
 842. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 843. {
 844. zlog_warn ("lan hello on non broadcast circuit");
 845. return ISIS_WARNING;
 846. }
 847. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 848. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LANHELLO_HDRLEN)
 849. {
 850. zlog_warn ("Packet too short");
 851. return ISIS_WARNING;
 852. }
 853. if (circuit->ext_domain)
 854. {
 855. zlog_debug ("level %d LAN Hello received over circuit with "
 856. "externalDomain = true", level);
 857. return ISIS_WARNING;
 858. }
 859. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 860. {
 861. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 862. {
 863. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Interface level mismatch, %s",
 864. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 865. }
 866. return ISIS_WARNING;
 867. }
 868. #if 0
 869. /* Cisco's debug message compatability */
 870. if (!accept_level (level, circuit->area->is_type))
 871. {
 872. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 873. {
 874. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): is type mismatch",
 875. circuit->area->area_tag);
 876. }
 877. return ISIS_WARNING;
 878. }
 879. #endif
 880. /*
 881. * Fill the header
 882. */
 883. hdr.circuit_t = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 884. stream_get (hdr.source_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN);
 885. hdr.hold_time = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 886. hdr.pdu_len = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 887. hdr.prio = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 888. stream_get (hdr.lan_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 889. if (hdr.pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LANHELLO_HDRLEN) ||
 890. hdr.pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 891. hdr.pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 892. {
 893. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd LAN IIH from (%s) with "
 894. "invalid pdu length %d",
 895. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 896. hdr.pdu_len);
 897. return ISIS_WARNING;
 898. }
 899. /*
 900. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 901. * introduced by transport chips.
 902. */
 903. if (hdr.pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 904. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, hdr.pdu_len);
 905. if (hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1 &&
 906. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_2 &&
 907. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1_AND_2 &&
 908. (level & hdr.circuit_t) == 0)
 909. {
 910. zlog_err ("Level %d LAN Hello with Circuit Type %d", level,
 911. hdr.circuit_t);
 912. return ISIS_ERROR;
 913. }
 914. /*
 915. * Then get the tlvs
 916. */
 917. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 918. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 919. expected |= TLVFLAG_LAN_NEIGHS;
 920. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 921. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 922. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 923. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 924. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 925. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 926. hdr.pdu_len - ISIS_LANHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 927. &expected, &found, &tlvs,
 928. &auth_tlv_offset);
 929. if (retval > ISIS_WARNING)
 930. {
 931. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 932. goto out;
 933. }
 934. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 935. {
 936. zlog_warn ("No Area addresses TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 937. level);
 938. retval = ISIS_WARNING;
 939. goto out;
 940. }
 941. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 942. {
 943. zlog_warn ("No supported protocols TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 944. level);
 945. retval = ISIS_WARNING;
 946. goto out;
 947. }
 948. /* Verify authentication, either cleartext of HMAC MD5 */
 949. if (circuit->passwd.type)
 950. {
 951. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 952. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 953. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 954. {
 955. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 956. "LAN hello authentication failure",
 957. hdr.source_id);
 958. retval = ISIS_WARNING;
 959. goto out;
 960. }
 961. }
 962. if (!memcmp (hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 963. {
 964. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): duplicate system ID on interface %s",
 965. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 966. return ISIS_WARNING;
 967. }
 968. /*
 969. * Accept the level 1 adjacency only if a match between local and
 970. * remote area addresses is found
 971. */
 972. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0 ||
 973. (level == IS_LEVEL_1 &&
 974. area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs) == 0))
 975. {
 976. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 977. {
 978. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Area mismatch, level %d IIH on %s",
 979. circuit->area->area_tag, level,
 980. circuit->interface->name);
 981. }
 982. retval = ISIS_OK;
 983. goto out;
 984. }
 985. /*
 986. * it's own IIH PDU - discard silently
 987. */
 988. if (!memcmp (circuit->u.bc.snpa, ssnpa, ETH_ALEN))
 989. {
 990. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): it's own IIH PDU - discarded",
 991. circuit->area->area_tag);
 992. retval = ISIS_OK;
 993. goto out;
 994. }
 995. /*
 996. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 997. */
 998. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 999. {
 1000. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 1001. v4_usable = 1;
 1002. else
 1003. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 1004. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 1005. }
 1006. #ifndef HAVE_IPV6
 1007. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 1008. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in LAN IIH from %s "
 1009. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 1010. #else
 1011. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 1012. {
 1013. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 1014. struct listnode *node;
 1015. struct in6_addr *ip;
 1016. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 1017. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 1018. {
 1019. v6_usable = 1;
 1020. break;
 1021. }
 1022. if (!v6_usable)
 1023. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 1024. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 1025. }
 1026. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 1027. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in LAN IIH from %s\n",
 1028. circuit->interface->name);
 1029. #endif
 1030. if (!v6_usable && !v4_usable)
 1031. {
 1032. free_tlvs (&tlvs);
 1033. return ISIS_WARNING;
 1034. }
 1035. adj = isis_adj_lookup (hdr.source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1036. if ((adj == NULL) || (memcmp(adj->snpa, ssnpa, ETH_ALEN)) ||
 1037. (adj->level != level))
 1038. {
 1039. if (!adj)
 1040. {
 1041. /*
 1042. * Do as in 8.4.2.5
 1043. */
 1044. adj = isis_new_adj (hdr.source_id, ssnpa, level, circuit);
 1045. if (adj == NULL)
 1046. {
 1047. retval = ISIS_ERROR;
 1048. goto out;
 1049. }
 1050. }
 1051. else
 1052. {
 1053. if (ssnpa) {
 1054. memcpy (adj->snpa, ssnpa, 6);
 1055. } else {
 1056. memset (adj->snpa, ' ', 6);
 1057. }
 1058. adj->level = level;
 1059. }
 1060. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 1061. if (level == IS_LEVEL_1)
 1062. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 1063. else
 1064. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 1065. list_delete_all_node (circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1066. isis_adj_build_neigh_list (circuit->u.bc.adjdb[level - 1],
 1067. circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1068. }
 1069. if(adj->dis_record[level-1].dis==ISIS_IS_DIS)
 1070. switch (level)
 1071. {
 1072. case 1:
 1073. if (memcmp (circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1074. {
 1075. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1076. memcpy (&circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id,
 1077. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1078. }
 1079. break;
 1080. case 2:
 1081. if (memcmp (circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1082. {
 1083. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1084. memcpy (&circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id,
 1085. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1086. }
 1087. break;
 1088. }
 1089. adj->hold_time = hdr.hold_time;
 1090. adj->last_upd = time (NULL);
 1091. adj->prio[level - 1] = hdr.prio;
 1092. memcpy (adj->lanid, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1093. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 1094. /* which protocol are spoken ??? */
 1095. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 1096. {
 1097. retval = ISIS_WARNING;
 1098. goto out;
 1099. }
 1100. /* we need to copy addresses to the adj */
 1101. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 1102. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 1103. #ifdef HAVE_IPV6
 1104. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 1105. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 1106. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1107. adj->circuit_t = hdr.circuit_t;
 1108. /* lets take care of the expiry */
 1109. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 1110. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 1111. (long) adj->hold_time);
 1112. /*
 1113. * If the snpa for this circuit is found from LAN Neighbours TLV
 1114. * we have two-way communication -> adjacency can be put to state "up"
 1115. */
 1116. if (found & TLVFLAG_LAN_NEIGHS)
 1117. {
 1118. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 1119. {
 1120. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1121. {
 1122. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1123. {
 1124. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP,
 1125. "own SNPA found in LAN Neighbours TLV");
 1126. }
 1127. }
 1128. }
 1129. else
 1130. {
 1131. int found = 0;
 1132. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1133. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1134. {
 1135. found = 1;
 1136. break;
 1137. }
 1138. if (found == 0)
 1139. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1140. "own SNPA not found in LAN Neighbours TLV");
 1141. }
 1142. }
 1143. else if (adj->adj_state == ISIS_ADJ_UP)
 1144. {
 1145. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1146. "no LAN Neighbours TLV found");
 1147. }
 1148. out:
 1149. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 1150. {
 1151. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH from %s on %s, cirType %s, "
 1152. "cirID %u, length %zd",
 1153. circuit->area->area_tag,
 1154. level, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name,
 1155. circuit_t2string (circuit->is_type),
 1156. circuit->circuit_id,
 1157. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1158. }
 1159. free_tlvs (&tlvs);
 1160. return retval;
 1161. }
 1162. /*
 1163. * Process Level 1/2 Link State
 1164. * ISO - 10589
 1165. * Section 7.3.15.1 - Action on receipt of a link state PDU
 1166. */
 1167. static int
 1168. process_lsp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1169. {
 1170. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 1171. struct isis_adjacency *adj = NULL;
 1172. struct isis_lsp *lsp, *lsp0 = NULL;
 1173. int retval = ISIS_OK, comp = 0;
 1174. u_char lspid[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 1175. struct isis_passwd *passwd;
 1176. uint16_t pdu_len;
 1177. int lsp_confusion;
 1178. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1179. {
 1180. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1181. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1182. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1183. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1184. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1185. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1186. }
 1187. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1188. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LSP_HDR_LEN)
 1189. {
 1190. zlog_warn ("Packet too short");
 1191. return ISIS_WARNING;
 1192. }
 1193. /* Reference the header */
 1194. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1195. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 1196. /* lsp length check */
 1197. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LSP_HDR_LEN) ||
 1198. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1199. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1200. {
 1201. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP length %d",
 1202. circuit->area->area_tag,
 1203. rawlspid_print (hdr->lsp_id), pdu_len);
 1204. return ISIS_WARNING;
 1205. }
 1206. /*
 1207. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1208. * introduced by transport chips.
 1209. */
 1210. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1211. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1212. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1213. {
 1214. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1215. "lifetime %us, len %u, on %s",
 1216. circuit->area->area_tag,
 1217. level,
 1218. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1219. ntohl (hdr->seq_num),
 1220. ntohs (hdr->checksum),
 1221. ntohs (hdr->rem_lifetime),
 1222. pdu_len,
 1223. circuit->interface->name);
 1224. }
 1225. /* lsp is_type check */
 1226. if ((hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1 &&
 1227. (hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1_AND_2)
 1228. {
 1229. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP is type %x",
 1230. circuit->area->area_tag,
 1231. rawlspid_print (hdr->lsp_id), hdr->lsp_bits);
 1232. /* continue as per RFC1122 Be liberal in what you accept, and
 1233. * conservative in what you send */
 1234. }
 1235. /* Checksum sanity check - FIXME: move to correct place */
 1236. /* 12 = sysid+pdu+remtime */
 1237. if (iso_csum_verify (STREAM_PNT (circuit->rcv_stream) + 4,
 1238. pdu_len - 12, &hdr->checksum))
 1239. {
 1240. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP checksum 0x%04x",
 1241. circuit->area->area_tag,
 1242. rawlspid_print (hdr->lsp_id), ntohs (hdr->checksum));
 1243. return ISIS_WARNING;
 1244. }
 1245. /* 7.3.15.1 a) 1 - external domain circuit will discard lsps */
 1246. if (circuit->ext_domain)
 1247. {
 1248. zlog_debug
 1249. ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit with "
 1250. "externalDomain = true", circuit->area->area_tag,
 1251. rawlspid_print (hdr->lsp_id), level);
 1252. return ISIS_WARNING;
 1253. }
 1254. /* 7.3.15.1 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1255. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1256. {
 1257. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit of"
 1258. " type %s",
 1259. circuit->area->area_tag,
 1260. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1261. level, circuit_t2string (circuit->is_type));
 1262. return ISIS_WARNING;
 1263. }
 1264. /* 7.3.15.1 a) 4 - need to make sure IDLength matches */
 1265. /* 7.3.15.1 a) 5 - maximum area match, can be ommited since we only use 3 */
 1266. /* 7.3.15.1 a) 7 - password check */
 1267. (level == IS_LEVEL_1) ? (passwd = &circuit->area->area_passwd) :
 1268. (passwd = &circuit->area->domain_passwd);
 1269. if (passwd->type)
 1270. {
 1271. if (lsp_authentication_check (circuit->rcv_stream, circuit->area,
 1272. level, passwd))
 1273. {
 1274. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1275. "LSP authentication failure", hdr->lsp_id);
 1276. return ISIS_WARNING;
 1277. }
 1278. }
 1279. /* Find the LSP in our database and compare it to this Link State header */
 1280. lsp = lsp_search (hdr->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1281. if (lsp)
 1282. comp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, hdr->seq_num,
 1283. hdr->checksum, hdr->rem_lifetime);
 1284. if (lsp && (lsp->own_lsp
 1285. #ifdef TOPOLOGY_GENERATE
 1286. || lsp->from_topology
 1287. #endif /* TOPOLOGY_GENERATE */
 1288. ))
 1289. goto dontcheckadj;
 1290. /* 7.3.15.1 a) 6 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1291. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1292. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1293. {
 1294. adj = isis_adj_lookup_snpa (ssnpa, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1295. if (!adj)
 1296. {
 1297. zlog_debug ("(%s): DS ======= LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1298. "lifetime %us on %s",
 1299. circuit->area->area_tag,
 1300. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1301. ntohl (hdr->seq_num),
 1302. ntohs (hdr->checksum),
 1303. ntohs (hdr->rem_lifetime), circuit->interface->name);
 1304. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1305. }
 1306. }
 1307. /* for non broadcast, we just need to find same level adj */
 1308. else
 1309. {
 1310. /* If no adj, or no sharing of level */
 1311. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1312. {
 1313. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1314. }
 1315. else
 1316. {
 1317. if (((level == IS_LEVEL_1) &&
 1318. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)) ||
 1319. ((level == IS_LEVEL_2) &&
 1320. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)))
 1321. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1322. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 1323. }
 1324. }
 1325. dontcheckadj:
 1326. /* 7.3.15.1 a) 7 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1327. /* 7.3.15.1 a) 8 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1328. /* 7.3.15.1 a) 9 - OriginatingLSPBufferSize - not implemented FIXME: do it */
 1329. /* 7.3.16.2 - If this is an LSP from another IS with identical seq_num but
 1330. * wrong checksum, initiate a purge. */
 1331. if (lsp
 1332. && (lsp->lsp_header->seq_num == hdr->seq_num)
 1333. && (lsp->lsp_header->checksum != hdr->checksum))
 1334. {
 1335. zlog_warn("ISIS-Upd (%s): LSP %s seq 0x%08x with confused checksum received.",
 1336. circuit->area->area_tag, rawlspid_print(hdr->lsp_id),
 1337. ntohl(hdr->seq_num));
 1338. hdr->rem_lifetime = 0;
 1339. lsp_confusion = 1;
 1340. }
 1341. else
 1342. lsp_confusion = 0;
 1343. /* 7.3.15.1 b) - If the remaining life time is 0, we perform 7.3.16.4 */
 1344. if (hdr->rem_lifetime == 0)
 1345. {
 1346. if (!lsp)
 1347. {
 1348. /* 7.3.16.4 a) 1) No LSP in db -> send an ack, but don't save */
 1349. /* only needed on explicit update, eg - p2p */
 1350. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 1351. ack_lsp (hdr, circuit, level);
 1352. return retval; /* FIXME: do we need a purge? */
 1353. }
 1354. else
 1355. {
 1356. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1357. {
 1358. /* LSP by some other system -> do 7.3.16.4 b) */
 1359. /* 7.3.16.4 b) 1) */
 1360. if (comp == LSP_NEWER)
 1361. {
 1362. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1363. /* ii */
 1364. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1365. /* v */
 1366. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SSNflags); /* FIXME: OTHER than c */
 1367. /* For the case of lsp confusion, flood the purge back to its
 1368. * originator so that it can react. Otherwise, don't reflood
 1369. * through incoming circuit as usual */
 1370. if (!lsp_confusion)
 1371. {
 1372. /* iii */
 1373. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1374. /* iv */
 1375. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1376. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1377. }
 1378. } /* 7.3.16.4 b) 2) */
 1379. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1380. {
 1381. /* i */
 1382. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1383. /* ii */
 1384. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1385. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1386. } /* 7.3.16.4 b) 3) */
 1387. else
 1388. {
 1389. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1390. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1391. }
 1392. }
 1393. else if (lsp->lsp_header->rem_lifetime != 0)
 1394. {
 1395. /* our own LSP -> 7.3.16.4 c) */
 1396. if (comp == LSP_NEWER)
 1397. {
 1398. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1399. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1400. }
 1401. else
 1402. {
 1403. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1404. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1405. }
 1406. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1407. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (1) re-originating LSP %s new "
 1408. "seq 0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1409. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1410. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1411. }
 1412. }
 1413. return retval;
 1414. }
 1415. /* 7.3.15.1 c) - If this is our own lsp and we don't have it initiate a
 1416. * purge */
 1417. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN) == 0)
 1418. {
 1419. if (!lsp)
 1420. {
 1421. /* 7.3.16.4: initiate a purge */
 1422. lsp_purge_non_exist(level, hdr, circuit->area);
 1423. return ISIS_OK;
 1424. }
 1425. /* 7.3.15.1 d) - If this is our own lsp and we have it */
 1426. /* In 7.3.16.1, If an Intermediate system R somewhere in the domain
 1427. * has information that the current sequence number for source S is
 1428. * "greater" than that held by S, ... */
 1429. if (ntohl (hdr->seq_num) > ntohl (lsp->lsp_header->seq_num))
 1430. {
 1431. /* 7.3.16.1 */
 1432. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1433. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1434. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (2) re-originating LSP %s new seq "
 1435. "0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1436. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1437. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1438. }
 1439. /* If the received LSP is older or equal,
 1440. * resend the LSP which will act as ACK */
 1441. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1442. }
 1443. else
 1444. {
 1445. /* 7.3.15.1 e) - This lsp originated on another system */
 1446. /* 7.3.15.1 e) 1) LSP newer than the one in db or no LSP in db */
 1447. if ((!lsp || comp == LSP_NEWER))
 1448. {
 1449. /*
 1450. * If this lsp is a frag, need to see if we have zero lsp present
 1451. */
 1452. if (LSP_FRAGMENT (hdr->lsp_id) != 0)
 1453. {
 1454. memcpy (lspid, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1455. LSP_FRAGMENT (lspid) = 0;
 1456. lsp0 = lsp_search (lspid, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1457. if (!lsp0)
 1458. {
 1459. zlog_debug ("Got lsp frag, while zero lsp not in database");
 1460. return ISIS_OK;
 1461. }
 1462. }
 1463. /* i */
 1464. if (!lsp)
 1465. {
 1466. lsp = lsp_new_from_stream_ptr (circuit->rcv_stream,
 1467. pdu_len, lsp0,
 1468. circuit->area, level);
 1469. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1470. }
 1471. else /* exists, so we overwrite */
 1472. {
 1473. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1474. }
 1475. /* ii */
 1476. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1477. /* iii */
 1478. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1479. /* iv */
 1480. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1481. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1482. /* FIXME: v) */
 1483. }
 1484. /* 7.3.15.1 e) 2) LSP equal to the one in db */
 1485. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1486. {
 1487. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1488. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1489. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1490. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1491. }
 1492. /* 7.3.15.1 e) 3) LSP older than the one in db */
 1493. else
 1494. {
 1495. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1496. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1497. }
 1498. }
 1499. return retval;
 1500. }
 1501. /*
 1502. * Process Sequence Numbers
 1503. * ISO - 10589
 1504. * Section 7.3.15.2 - Action on receipt of a sequence numbers PDU
 1505. */
 1506. static int
 1507. process_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit,
 1508. const u_char *ssnpa)
 1509. {
 1510. int retval = ISIS_OK;
 1511. int cmp, own_lsp;
 1512. char typechar = ' ';
 1513. uint16_t pdu_len;
 1514. struct isis_adjacency *adj;
 1515. struct isis_complete_seqnum_hdr *chdr = NULL;
 1516. struct isis_partial_seqnum_hdr *phdr = NULL;
 1517. uint32_t found = 0, expected = 0, auth_tlv_offset = 0;
 1518. struct isis_lsp *lsp;
 1519. struct lsp_entry *entry;
 1520. struct listnode *node, *nnode;
 1521. struct listnode *node2, *nnode2;
 1522. struct tlvs tlvs;
 1523. struct list *lsp_list = NULL;
 1524. struct isis_passwd *passwd;
 1525. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1526. {
 1527. /* getting the header info */
 1528. typechar = 'C';
 1529. chdr =
 1530. (struct isis_complete_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1531. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1532. pdu_len = ntohs (chdr->pdu_len);
 1533. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_CSNP_HDRLEN) ||
 1534. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1535. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1536. {
 1537. zlog_warn ("Received a CSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1538. return ISIS_WARNING;
 1539. }
 1540. }
 1541. else
 1542. {
 1543. typechar = 'P';
 1544. phdr =
 1545. (struct isis_partial_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1546. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1547. pdu_len = ntohs (phdr->pdu_len);
 1548. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_PSNP_HDRLEN) ||
 1549. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1550. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1551. {
 1552. zlog_warn ("Received a PSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1553. return ISIS_WARNING;
 1554. }
 1555. }
 1556. /*
 1557. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1558. * introduced by transport chips.
 1559. */
 1560. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1561. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1562. /* 7.3.15.2 a) 1 - external domain circuit will discard snp pdu */
 1563. if (circuit->ext_domain)
 1564. {
 1565. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1566. "skipping: circuit externalDomain = true",
 1567. circuit->area->area_tag,
 1568. level, typechar, circuit->interface->name);
 1569. return ISIS_OK;
 1570. }
 1571. /* 7.3.15.2 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1572. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1573. {
 1574. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1575. "skipping: circuit type %s does not match level %d",
 1576. circuit->area->area_tag,
 1577. level,
 1578. typechar,
 1579. circuit->interface->name,
 1580. circuit_t2string (circuit->is_type), level);
 1581. return ISIS_OK;
 1582. }
 1583. /* 7.3.15.2 a) 4 - not applicable for CSNP only PSNPs on broadcast */
 1584. if ((snp_type == ISIS_SNP_PSNP_FLAG) &&
 1585. (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST) &&
 1586. (!circuit->u.bc.is_dr[level - 1]))
 1587. {
 1588. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s, "
 1589. "skipping: we are not the DIS",
 1590. circuit->area->area_tag,
 1591. level,
 1592. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1593. return ISIS_OK;
 1594. }
 1595. /* 7.3.15.2 a) 5 - need to make sure IDLength matches - already checked */
 1596. /* 7.3.15.2 a) 6 - maximum area match, can be ommited since we only use 3
 1597. * - already checked */
 1598. /* 7.3.15.2 a) 7 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1599. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1600. /* FIXME : Do we need to check SNPA? */
 1601. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1602. {
 1603. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1604. {
 1605. adj =
 1606. isis_adj_lookup (chdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1607. }
 1608. else
 1609. {
 1610. /* a psnp on a broadcast, how lovely of Juniper :) */
 1611. adj =
 1612. isis_adj_lookup (phdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1613. }
 1614. if (!adj)
 1615. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1616. }
 1617. else
 1618. {
 1619. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1620. {
 1621. zlog_warn ("no p2p neighbor on circuit %s", circuit->interface->name);
 1622. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1623. }
 1624. }
 1625. /* 7.3.15.2 a) 8 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1626. /* 7.3.15.2 a) 9 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1627. memset (&tlvs, 0, sizeof (struct tlvs));
 1628. /* parse the SNP */
 1629. expected |= TLVFLAG_LSP_ENTRIES;
 1630. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 1631. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 1632. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 1633. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 1634. pdu_len - stream_get_getp (circuit->rcv_stream),
 1635. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 1636. if (retval > ISIS_WARNING)
 1637. {
 1638. zlog_warn ("something went very wrong processing SNP");
 1639. free_tlvs (&tlvs);
 1640. return retval;
 1641. }
 1642. if (level == IS_LEVEL_1)
 1643. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 1644. else
 1645. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 1646. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_RECV))
 1647. {
 1648. if (passwd->type)
 1649. {
 1650. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 1651. authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd,
 1652. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 1653. {
 1654. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1655. "SNP authentication" " failure",
 1656. phdr ? phdr->source_id :
 1657. chdr->source_id);
 1658. free_tlvs (&tlvs);
 1659. return ISIS_OK;
 1660. }
 1661. }
 1662. }
 1663. /* debug isis snp-packets */
 1664. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1665. {
 1666. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s",
 1667. circuit->area->area_tag,
 1668. level,
 1669. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1670. if (tlvs.lsp_entries)
 1671. {
 1672. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1673. {
 1674. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): %cSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 1675. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 1676. circuit->area->area_tag,
 1677. typechar,
 1678. rawlspid_print (entry->lsp_id),
 1679. ntohl (entry->seq_num),
 1680. ntohs (entry->checksum), ntohs (entry->rem_lifetime));
 1681. }
 1682. }
 1683. }
 1684. /* 7.3.15.2 b) Actions on LSP_ENTRIES reported */
 1685. if (tlvs.lsp_entries)
 1686. {
 1687. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1688. {
 1689. lsp = lsp_search (entry->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1690. own_lsp = !memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 1691. if (lsp)
 1692. {
 1693. /* 7.3.15.2 b) 1) is this LSP newer */
 1694. cmp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, entry->seq_num,
 1695. entry->checksum, entry->rem_lifetime);
 1696. /* 7.3.15.2 b) 2) if it equals, clear SRM on p2p */
 1697. if (cmp == LSP_EQUAL)
 1698. {
 1699. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1700. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1701. }
 1702. /* 7.3.15.2 b) 3) if it is older, clear SSN and set SRM */
 1703. else if (cmp == LSP_OLDER)
 1704. {
 1705. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1706. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1707. }
 1708. /* 7.3.15.2 b) 4) if it is newer, set SSN and clear SRM on p2p */
 1709. else
 1710. {
 1711. if (own_lsp)
 1712. {
 1713. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (entry->seq_num));
 1714. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1715. }
 1716. else
 1717. {
 1718. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1719. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1720. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1721. }
 1722. }
 1723. }
 1724. else
 1725. {
 1726. /* 7.3.15.2 b) 5) if it was not found, and all of those are not 0,
 1727. * insert it and set SSN on it */
 1728. if (entry->rem_lifetime && entry->checksum && entry->seq_num &&
 1729. memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1730. {
 1731. lsp = lsp_new(circuit->area, entry->lsp_id,
 1732. ntohs(entry->rem_lifetime),
 1733. 0, 0, entry->checksum, level);
 1734. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1735. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SRMflags);
 1736. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1737. }
 1738. }
 1739. }
 1740. }
 1741. /* 7.3.15.2 c) on CSNP set SRM for all in range which were not reported */
 1742. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1743. {
 1744. /*
 1745. * Build a list from our own LSP db bounded with
 1746. * start_lsp_id and stop_lsp_id
 1747. */
 1748. lsp_list = list_new ();
 1749. lsp_build_list_nonzero_ht (chdr->start_lsp_id, chdr->stop_lsp_id,
 1750. lsp_list, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1751. /* Fixme: Find a better solution */
 1752. if (tlvs.lsp_entries)
 1753. {
 1754. for (ALL_LIST_ELEMENTS (tlvs.lsp_entries, node, nnode, entry))
 1755. {
 1756. for (ALL_LIST_ELEMENTS (lsp_list, node2, nnode2, lsp))
 1757. {
 1758. if (lsp_id_cmp (lsp->lsp_header->lsp_id, entry->lsp_id) == 0)
 1759. {
 1760. list_delete_node (lsp_list, node2);
 1761. break;
 1762. }
 1763. }
 1764. }
 1765. }
 1766. /* on remaining LSPs we set SRM (neighbor knew not of) */
 1767. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsp_list, node, lsp))
 1768. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1769. /* lets free it */
 1770. list_delete (lsp_list);
 1771. }
 1772. free_tlvs (&tlvs);
 1773. return retval;
 1774. }
 1775. static int
 1776. process_csnp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1777. {
 1778. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1779. {
 1780. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d CSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1781. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1782. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1783. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1784. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1785. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1786. }
 1787. /* Sanity check - FIXME: move to correct place */
 1788. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1789. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_CSNP_HDRLEN)
 1790. {
 1791. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1792. return ISIS_WARNING;
 1793. }
 1794. return process_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1795. }
 1796. static int
 1797. process_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1798. {
 1799. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1800. {
 1801. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d PSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1802. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1803. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1804. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1805. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1806. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1807. }
 1808. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1809. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_PSNP_HDRLEN)
 1810. {
 1811. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1812. return ISIS_WARNING;
 1813. }
 1814. return process_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1815. }
 1816. /*
 1817. * PDU Dispatcher
 1818. */
 1819. static int
 1820. isis_handle_pdu (struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 1821. {
 1822. struct isis_fixed_hdr *hdr;
 1823. int retval = ISIS_OK;
 1824. /*
 1825. * Let's first read data from stream to the header
 1826. */
 1827. hdr = (struct isis_fixed_hdr *) STREAM_DATA (circuit->rcv_stream);
 1828. if ((hdr->idrp != ISO10589_ISIS) && (hdr->idrp != ISO9542_ESIS))
 1829. {
 1830. zlog_err ("Not an IS-IS or ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1831. return ISIS_ERROR;
 1832. }
 1833. /* now we need to know if this is an ISO 9542 packet and
 1834. * take real good care of it, waaa!
 1835. */
 1836. if (hdr->idrp == ISO9542_ESIS)
 1837. {
 1838. zlog_err ("No support for ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1839. return ISIS_ERROR;
 1840. }
 1841. stream_set_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_FIXED_HDR_LEN);
 1842. /*
 1843. * and then process it
 1844. */
 1845. if (hdr->length < ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN)
 1846. {
 1847. zlog_err ("Fixed header length = %d", hdr->length);
 1848. return ISIS_ERROR;
 1849. }
 1850. if (hdr->version1 != 1)
 1851. {
 1852. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version1);
 1853. return ISIS_WARNING;
 1854. }
 1855. /* either 6 or 0 */
 1856. if ((hdr->id_len != 0) && (hdr->id_len != ISIS_SYS_ID_LEN))
 1857. {
 1858. zlog_err
 1859. ("IDFieldLengthMismatch: ID Length field in a received PDU %u, "
 1860. "while the parameter for this IS is %u", hdr->id_len,
 1861. ISIS_SYS_ID_LEN);
 1862. return ISIS_ERROR;
 1863. }
 1864. if (hdr->version2 != 1)
 1865. {
 1866. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version2);
 1867. return ISIS_WARNING;
 1868. }
 1869. if (circuit->is_passive)
 1870. {
 1871. zlog_warn ("Received ISIS PDU on passive circuit %s",
 1872. circuit->interface->name);
 1873. return ISIS_WARNING;
 1874. }
 1875. /* either 3 or 0 */
 1876. if ((hdr->max_area_addrs != 0)
 1877. && (hdr->max_area_addrs != isis->max_area_addrs))
 1878. {
 1879. zlog_err ("maximumAreaAddressesMismatch: maximumAreaAdresses in a "
 1880. "received PDU %u while the parameter for this IS is %u",
 1881. hdr->max_area_addrs, isis->max_area_addrs);
 1882. return ISIS_ERROR;
 1883. }
 1884. switch (hdr->pdu_type)
 1885. {
 1886. case L1_LAN_HELLO:
 1887. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1888. break;
 1889. case L2_LAN_HELLO:
 1890. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1891. break;
 1892. case P2P_HELLO:
 1893. retval = process_p2p_hello (circuit);
 1894. break;
 1895. case L1_LINK_STATE:
 1896. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1897. break;
 1898. case L2_LINK_STATE:
 1899. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1900. break;
 1901. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1902. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1903. break;
 1904. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1905. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1906. break;
 1907. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1908. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1909. break;
 1910. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1911. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1912. break;
 1913. default:
 1914. return ISIS_ERROR;
 1915. }
 1916. return retval;
 1917. }
 1918. #ifdef GNU_LINUX
 1919. int
 1920. isis_receive (struct thread *thread)
 1921. {
 1922. struct isis_circuit *circuit;
 1923. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1924. int retval;
 1925. /*
 1926. * Get the circuit
 1927. */
 1928. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1929. assert (circuit);
 1930. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->rcv_stream);
 1931. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1932. circuit->t_read = NULL;
 1933. if (retval == ISIS_OK)
 1934. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1935. /*
 1936. * prepare for next packet.
 1937. */
 1938. if (!circuit->is_passive)
 1939. {
 1940. THREAD_READ_ON (master, circuit->t_read, isis_receive, circuit,
 1941. circuit->fd);
 1942. }
 1943. return retval;
 1944. }
 1945. #else
 1946. int
 1947. isis_receive (struct thread *thread)
 1948. {
 1949. struct isis_circuit *circuit;
 1950. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1951. int retval;
 1952. /*
 1953. * Get the circuit
 1954. */
 1955. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1956. assert (circuit);
 1957. circuit->t_read = NULL;
 1958. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->rcv_stream);
 1959. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1960. if (retval == ISIS_OK)
 1961. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1962. /*
 1963. * prepare for next packet.
 1964. */
 1965. if (!circuit->is_passive)
 1966. {
 1967. circuit->t_read = thread_add_timer_msec (master, isis_receive, circuit,
 1968. listcount
 1969. (circuit->area->circuit_list) *
 1970. 100);
 1971. }
 1972. return retval;
 1973. }
 1974. #endif
 1975. /* filling of the fixed isis header */
 1976. void
 1977. fill_fixed_hdr (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type)
 1978. {
 1979. memset (hdr, 0, sizeof (struct isis_fixed_hdr));
 1980. hdr->idrp = ISO10589_ISIS;
 1981. switch (pdu_type)
 1982. {
 1983. case L1_LAN_HELLO:
 1984. case L2_LAN_HELLO:
 1985. hdr->length = ISIS_LANHELLO_HDRLEN;
 1986. break;
 1987. case P2P_HELLO:
 1988. hdr->length = ISIS_P2PHELLO_HDRLEN;
 1989. break;
 1990. case L1_LINK_STATE:
 1991. case L2_LINK_STATE:
 1992. hdr->length = ISIS_LSP_HDR_LEN;
 1993. break;
 1994. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1995. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1996. hdr->length = ISIS_CSNP_HDRLEN;
 1997. break;
 1998. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1999. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 2000. hdr->length = ISIS_PSNP_HDRLEN;
 2001. break;
 2002. default:
 2003. zlog_warn ("fill_fixed_hdr(): unknown pdu type %d", pdu_type);
 2004. return;
 2005. }
 2006. hdr->length += ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 2007. hdr->pdu_type = pdu_type;
 2008. hdr->version1 = 1;
 2009. hdr->id_len = 0; /* ISIS_SYS_ID_LEN - 0==6 */
 2010. hdr->version2 = 1;
 2011. hdr->max_area_addrs = 0; /* isis->max_area_addrs - 0==3 */
 2012. }
 2013. /*
 2014. * SEND SIDE
 2015. */
 2016. static void
 2017. fill_fixed_hdr_andstream (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type,
 2018. struct stream *stream)
 2019. {
 2020. fill_fixed_hdr (hdr, pdu_type);
 2021. stream_putc (stream, hdr->idrp);
 2022. stream_putc (stream, hdr->length);
 2023. stream_putc (stream, hdr->version1);
 2024. stream_putc (stream, hdr->id_len);
 2025. stream_putc (stream, hdr->pdu_type);
 2026. stream_putc (stream, hdr->version2);
 2027. stream_putc (stream, hdr->reserved);
 2028. stream_putc (stream, hdr->max_area_addrs);
 2029. return;
 2030. }
 2031. int
 2032. send_hello (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2033. {
 2034. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2035. struct isis_lan_hello_hdr hello_hdr;
 2036. struct isis_p2p_hello_hdr p2p_hello_hdr;
 2037. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2038. size_t len_pointer, length, auth_tlv_offset = 0;
 2039. u_int32_t interval;
 2040. int retval;
 2041. if (circuit->is_passive)
 2042. return ISIS_OK;
 2043. if (circuit->interface->mtu == 0)
 2044. {
 2045. zlog_warn ("circuit has zero MTU");
 2046. return ISIS_WARNING;
 2047. }
 2048. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2049. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2050. if (level == IS_LEVEL_1)
 2051. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_LAN_HELLO,
 2052. circuit->snd_stream);
 2053. else
 2054. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_LAN_HELLO,
 2055. circuit->snd_stream);
 2056. else
 2057. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, P2P_HELLO, circuit->snd_stream);
 2058. /*
 2059. * Fill LAN Level 1 or 2 Hello PDU header
 2060. */
 2061. memset (&hello_hdr, 0, sizeof (struct isis_lan_hello_hdr));
 2062. interval = circuit->hello_multiplier[level - 1] *
 2063. circuit->hello_interval[level - 1];
 2064. if (interval > USHRT_MAX)
 2065. interval = USHRT_MAX;
 2066. hello_hdr.circuit_t = circuit->is_type;
 2067. memcpy (hello_hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2068. hello_hdr.hold_time = htons ((u_int16_t) interval);
 2069. hello_hdr.pdu_len = 0; /* Update the PDU Length later */
 2070. len_pointer = stream_get_endp (circuit->snd_stream) + 3 + ISIS_SYS_ID_LEN;
 2071. /* copy the shared part of the hello to the p2p hello if needed */
 2072. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 2073. {
 2074. memcpy (&p2p_hello_hdr, &hello_hdr, 5 + ISIS_SYS_ID_LEN);
 2075. p2p_hello_hdr.local_id = circuit->circuit_id;
 2076. /* FIXME: need better understanding */
 2077. stream_put (circuit->snd_stream, &p2p_hello_hdr, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 2078. }
 2079. else
 2080. {
 2081. hello_hdr.prio = circuit->priority[level - 1];
 2082. if (level == IS_LEVEL_1)
 2083. {
 2084. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l1_desig_is,
 2085. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2086. }
 2087. else if (level == IS_LEVEL_2)
 2088. {
 2089. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l2_desig_is,
 2090. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2091. }
 2092. stream_put (circuit->snd_stream, &hello_hdr, ISIS_LANHELLO_HDRLEN);
 2093. }
 2094. /*
 2095. * Then the variable length part.
 2096. */
 2097. /* add circuit password */
 2098. switch (circuit->passwd.type)
 2099. {
 2100. /* Cleartext */
 2101. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2102. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, circuit->passwd.len,
 2103. circuit->passwd.passwd, circuit->snd_stream))
 2104. return ISIS_WARNING;
 2105. break;
 2106. /* HMAC MD5 */
 2107. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2108. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2109. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2110. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2111. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2112. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2113. return ISIS_WARNING;
 2114. break;
 2115. default:
 2116. break;
 2117. }
 2118. /* Area Addresses TLV */
 2119. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0)
 2120. return ISIS_WARNING;
 2121. if (tlv_add_area_addrs (circuit->area->area_addrs, circuit->snd_stream))
 2122. return ISIS_WARNING;
 2123. /* LAN Neighbors TLV */
 2124. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2125. {
 2126. if (level == IS_LEVEL_1 && circuit->u.bc.lan_neighs[0] &&
 2127. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[0]) > 0)
 2128. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[0],
 2129. circuit->snd_stream))
 2130. return ISIS_WARNING;
 2131. if (level == IS_LEVEL_2 && circuit->u.bc.lan_neighs[1] &&
 2132. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[1]) > 0)
 2133. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[1],
 2134. circuit->snd_stream))
 2135. return ISIS_WARNING;
 2136. }
 2137. /* Protocols Supported TLV */
 2138. if (circuit->nlpids.count > 0)
 2139. if (tlv_add_nlpid (&circuit->nlpids, circuit->snd_stream))
 2140. return ISIS_WARNING;
 2141. /* IP interface Address TLV */
 2142. if (circuit->ip_router && circuit->ip_addrs &&
 2143. listcount (circuit->ip_addrs) > 0)
 2144. if (tlv_add_ip_addrs (circuit->ip_addrs, circuit->snd_stream))
 2145. return ISIS_WARNING;
 2146. #ifdef HAVE_IPV6
 2147. /* IPv6 Interface Address TLV */
 2148. if (circuit->ipv6_router && circuit->ipv6_link &&
 2149. listcount (circuit->ipv6_link) > 0)
 2150. if (tlv_add_ipv6_addrs (circuit->ipv6_link, circuit->snd_stream))
 2151. return ISIS_WARNING;
 2152. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2153. if (circuit->pad_hellos)
 2154. if (tlv_add_padding (circuit->snd_stream))
 2155. return ISIS_WARNING;
 2156. length = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2157. /* Update PDU length */
 2158. stream_putw_at (circuit->snd_stream, len_pointer, (u_int16_t) length);
 2159. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2160. if (circuit->passwd.type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2161. {
 2162. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2163. stream_get_endp (circuit->snd_stream),
 2164. (unsigned char *) &circuit->passwd.passwd, circuit->passwd.len,
 2165. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2166. /* Copy the hash into the stream */
 2167. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2168. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2169. }
 2170. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 2171. {
 2172. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2173. {
 2174. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sending L%d LAN IIH on %s, length %zd",
 2175. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2176. length);
 2177. }
 2178. else
 2179. {
 2180. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sending P2P IIH on %s, length %zd",
 2181. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 2182. length);
 2183. }
 2184. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2185. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2186. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2187. }
 2188. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2189. if (retval != ISIS_OK)
 2190. zlog_err ("ISIS-Adj (%s): Send L%d IIH on %s failed",
 2191. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2192. return retval;
 2193. }
 2194. int
 2195. send_lan_l1_hello (struct thread *thread)
 2196. {
 2197. struct isis_circuit *circuit;
 2198. int retval;
 2199. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2200. assert (circuit);
 2201. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0] = NULL;
 2202. if (!(circuit->area->is_type & IS_LEVEL_1))
 2203. {
 2204. zlog_warn ("ISIS-Hello (%s): Trying to send L1 IIH in L2-only area",
 2205. circuit->area->area_tag);
 2206. return 1;
 2207. }
 2208. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[0])
 2209. retval = isis_dr_elect (circuit, 1);
 2210. retval = send_hello (circuit, 1);
 2211. /* set next timer thread */
 2212. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0],
 2213. send_lan_l1_hello, circuit,
 2214. isis_jitter (circuit->hello_interval[0], IIH_JITTER));
 2215. return retval;
 2216. }
 2217. int
 2218. send_lan_l2_hello (struct thread *thread)
 2219. {
 2220. struct isis_circuit *circuit;
 2221. int retval;
 2222. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2223. assert (circuit);
 2224. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1] = NULL;
 2225. if (!(circuit->area->is_type & IS_LEVEL_2))
 2226. {
 2227. zlog_warn ("ISIS-Hello (%s): Trying to send L2 IIH in L1 area",
 2228. circuit->area->area_tag);
 2229. return 1;
 2230. }
 2231. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[1])
 2232. retval = isis_dr_elect (circuit, 2);
 2233. retval = send_hello (circuit, 2);
 2234. /* set next timer thread */
 2235. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1],
 2236. send_lan_l2_hello, circuit,
 2237. isis_jitter (circuit->hello_interval[1], IIH_JITTER));
 2238. return retval;
 2239. }
 2240. int
 2241. send_p2p_hello (struct thread *thread)
 2242. {
 2243. struct isis_circuit *circuit;
 2244. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2245. assert (circuit);
 2246. circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello = NULL;
 2247. send_hello (circuit, 1);
 2248. /* set next timer thread */
 2249. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello, send_p2p_hello,
 2250. circuit, isis_jitter (circuit->hello_interval[1],
 2251. IIH_JITTER));
 2252. return ISIS_OK;
 2253. }
 2254. static int
 2255. build_csnp (int level, u_char * start, u_char * stop, struct list *lsps,
 2256. struct isis_circuit *circuit)
 2257. {
 2258. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2259. struct isis_passwd *passwd;
 2260. unsigned long lenp;
 2261. u_int16_t length;
 2262. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2263. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2264. int retval = ISIS_OK;
 2265. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2266. if (level == IS_LEVEL_1)
 2267. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2268. circuit->snd_stream);
 2269. else
 2270. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2271. circuit->snd_stream);
 2272. /*
 2273. * Fill Level 1 or 2 Complete Sequence Numbers header
 2274. */
 2275. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2276. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2277. /* no need to send the source here, it is always us if we csnp */
 2278. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2279. /* with zero circuit id - ref 9.10, 9.11 */
 2280. stream_putc (circuit->snd_stream, 0x00);
 2281. stream_put (circuit->snd_stream, start, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2282. stream_put (circuit->snd_stream, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2283. /*
 2284. * And TLVs
 2285. */
 2286. if (level == IS_LEVEL_1)
 2287. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2288. else
 2289. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2290. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2291. {
 2292. switch (passwd->type)
 2293. {
 2294. /* Cleartext */
 2295. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2296. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2297. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2298. return ISIS_WARNING;
 2299. break;
 2300. /* HMAC MD5 */
 2301. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2302. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2303. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2304. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2305. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2306. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2307. return ISIS_WARNING;
 2308. break;
 2309. default:
 2310. break;
 2311. }
 2312. }
 2313. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2314. if (retval != ISIS_OK)
 2315. return retval;
 2316. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2317. /* Update PU length */
 2318. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2319. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2320. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2321. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2322. {
 2323. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2324. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2325. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2326. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2327. /* Copy the hash into the stream */
 2328. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2329. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2330. }
 2331. return retval;
 2332. }
 2333. /*
 2334. * Count the maximum number of lsps that can be accomodated by a given size.
 2335. */
 2336. static uint16_t
 2337. get_max_lsp_count (uint16_t size)
 2338. {
 2339. uint16_t tlv_count;
 2340. uint16_t lsp_count;
 2341. uint16_t remaining_size;
 2342. /* First count the full size TLVs */
 2343. tlv_count = size / MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2344. lsp_count = tlv_count * (MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE / LSP_ENTRIES_LEN);
 2345. /* The last TLV, if any */
 2346. remaining_size = size % MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2347. if (remaining_size - 2 >= LSP_ENTRIES_LEN)
 2348. lsp_count += (remaining_size - 2) / LSP_ENTRIES_LEN;
 2349. return lsp_count;
 2350. }
 2351. /*
 2352. * Calculate the length of Authentication Info. TLV.
 2353. */
 2354. static uint16_t
 2355. auth_tlv_length (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2356. {
 2357. struct isis_passwd *passwd;
 2358. uint16_t length;
 2359. if (level == IS_LEVEL_1)
 2360. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2361. else
 2362. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2363. /* Also include the length of TLV header */
 2364. length = AUTH_INFO_HDRLEN;
 2365. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2366. {
 2367. switch (passwd->type)
 2368. {
 2369. /* Cleartext */
 2370. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2371. length += passwd->len;
 2372. break;
 2373. /* HMAC MD5 */
 2374. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2375. length += ISIS_AUTH_MD5_SIZE;
 2376. break;
 2377. default:
 2378. break;
 2379. }
 2380. }
 2381. return length;
 2382. }
 2383. /*
 2384. * Calculate the maximum number of lsps that can be accomodated in a CSNP/PSNP.
 2385. */
 2386. static uint16_t
 2387. max_lsps_per_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit)
 2388. {
 2389. int snp_hdr_len;
 2390. int auth_tlv_len;
 2391. uint16_t lsp_count;
 2392. snp_hdr_len = ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 2393. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 2394. snp_hdr_len += ISIS_CSNP_HDRLEN;
 2395. else
 2396. snp_hdr_len += ISIS_PSNP_HDRLEN;
 2397. auth_tlv_len = auth_tlv_length (level, circuit);
 2398. lsp_count = get_max_lsp_count (
 2399. stream_get_size (circuit->snd_stream) - snp_hdr_len - auth_tlv_len);
 2400. return lsp_count;
 2401. }
 2402. /*
 2403. * FIXME: support multiple CSNPs
 2404. */
 2405. int
 2406. send_csnp (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2407. {
 2408. u_char start[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2409. u_char stop[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2410. struct list *list = NULL;
 2411. struct listnode *node;
 2412. struct isis_lsp *lsp;
 2413. u_char num_lsps, loop = 1;
 2414. int i, retval = ISIS_OK;
 2415. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2416. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2417. return retval;
 2418. memset (start, 0x00, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2419. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2420. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit);
 2421. while (loop)
 2422. {
 2423. list = list_new ();
 2424. lsp_build_list (start, stop, num_lsps, list,
 2425. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2426. /*
 2427. * Update the stop lsp_id before encoding this CSNP.
 2428. */
 2429. if (listcount (list) < num_lsps)
 2430. {
 2431. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2432. }
 2433. else
 2434. {
 2435. node = listtail (list);
 2436. lsp = listgetdata (node);
 2437. memcpy (stop, lsp->lsp_header->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2438. }
 2439. retval = build_csnp (level, start, stop, list, circuit);
 2440. if (retval != ISIS_OK)
 2441. {
 2442. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d CSNP on %s failed",
 2443. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2444. list_delete (list);
 2445. return retval;
 2446. }
 2447. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2448. {
 2449. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sending L%d CSNP on %s, length %zd",
 2450. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2451. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2452. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2453. {
 2454. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): CSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2455. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2456. circuit->area->area_tag,
 2457. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2458. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2459. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2460. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2461. }
 2462. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2463. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2464. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2465. }
 2466. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2467. if (retval != ISIS_OK)
 2468. {
 2469. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d CSNP on %s failed",
 2470. circuit->area->area_tag, level,
 2471. circuit->interface->name);
 2472. list_delete (list);
 2473. return retval;
 2474. }
 2475. /*
 2476. * Start lsp_id of the next CSNP should be one plus the
 2477. * stop lsp_id in this current CSNP.
 2478. */
 2479. memcpy (start, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2480. loop = 0;
 2481. for (i = ISIS_SYS_ID_LEN + 1; i >= 0; --i)
 2482. {
 2483. if (start[i] < (u_char)0xff)
 2484. {
 2485. start[i] += 1;
 2486. loop = 1;
 2487. break;
 2488. }
 2489. }
 2490. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2491. list_delete (list);
 2492. }
 2493. return retval;
 2494. }
 2495. int
 2496. send_l1_csnp (struct thread *thread)
 2497. {
 2498. struct isis_circuit *circuit;
 2499. int retval = ISIS_OK;
 2500. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2501. assert (circuit);
 2502. circuit->t_send_csnp[0] = NULL;
 2503. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[0])
 2504. {
 2505. send_csnp (circuit, 1);
 2506. }
 2507. /* set next timer thread */
 2508. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[0], send_l1_csnp, circuit,
 2509. isis_jitter (circuit->csnp_interval[0], CSNP_JITTER));
 2510. return retval;
 2511. }
 2512. int
 2513. send_l2_csnp (struct thread *thread)
 2514. {
 2515. struct isis_circuit *circuit;
 2516. int retval = ISIS_OK;
 2517. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2518. assert (circuit);
 2519. circuit->t_send_csnp[1] = NULL;
 2520. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[1])
 2521. {
 2522. send_csnp (circuit, 2);
 2523. }
 2524. /* set next timer thread */
 2525. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[1], send_l2_csnp, circuit,
 2526. isis_jitter (circuit->csnp_interval[1], CSNP_JITTER));
 2527. return retval;
 2528. }
 2529. static int
 2530. build_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, struct list *lsps)
 2531. {
 2532. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2533. unsigned long lenp;
 2534. u_int16_t length;
 2535. struct isis_lsp *lsp;
 2536. struct isis_passwd *passwd;
 2537. struct listnode *node;
 2538. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2539. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2540. int retval = ISIS_OK;
 2541. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2542. if (level == IS_LEVEL_1)
 2543. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2544. circuit->snd_stream);
 2545. else
 2546. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2547. circuit->snd_stream);
 2548. /*
 2549. * Fill Level 1 or 2 Partial Sequence Numbers header
 2550. */
 2551. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2552. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2553. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2554. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2555. /*
 2556. * And TLVs
 2557. */
 2558. if (level == IS_LEVEL_1)
 2559. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2560. else
 2561. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2562. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2563. {
 2564. switch (passwd->type)
 2565. {
 2566. /* Cleartext */
 2567. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2568. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2569. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2570. return ISIS_WARNING;
 2571. break;
 2572. /* HMAC MD5 */
 2573. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2574. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2575. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2576. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2577. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2578. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2579. return ISIS_WARNING;
 2580. break;
 2581. default:
 2582. break;
 2583. }
 2584. }
 2585. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2586. if (retval != ISIS_OK)
 2587. return retval;
 2588. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2589. {
 2590. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsps, node, lsp))
 2591. {
 2592. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): PSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2593. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2594. circuit->area->area_tag,
 2595. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2596. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2597. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2598. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2599. }
 2600. }
 2601. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2602. /* Update PDU length */
 2603. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2604. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2605. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2606. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2607. {
 2608. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2609. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2610. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2611. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2612. /* Copy the hash into the stream */
 2613. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2614. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2615. }
 2616. return ISIS_OK;
 2617. }
 2618. /*
 2619. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2620. * level 1
 2621. */
 2622. static int
 2623. send_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2624. {
 2625. struct isis_lsp *lsp;
 2626. struct list *list = NULL;
 2627. struct listnode *node;
 2628. u_char num_lsps;
 2629. int retval = ISIS_OK;
 2630. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST &&
 2631. circuit->u.bc.is_dr[level - 1])
 2632. return ISIS_OK;
 2633. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2634. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2635. return ISIS_OK;
 2636. if (! circuit->snd_stream)
 2637. return ISIS_ERROR;
 2638. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit);
 2639. while (1)
 2640. {
 2641. list = list_new ();
 2642. lsp_build_list_ssn (circuit, num_lsps, list,
 2643. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2644. if (listcount (list) == 0)
 2645. {
 2646. list_delete (list);
 2647. return ISIS_OK;
 2648. }
 2649. retval = build_psnp (level, circuit, list);
 2650. if (retval != ISIS_OK)
 2651. {
 2652. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d PSNP on %s failed",
 2653. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2654. list_delete (list);
 2655. return retval;
 2656. }
 2657. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2658. {
 2659. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sending L%d PSNP on %s, length %zd",
 2660. circuit->area->area_tag, level,
 2661. circuit->interface->name,
 2662. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2663. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2664. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2665. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2666. }
 2667. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2668. if (retval != ISIS_OK)
 2669. {
 2670. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d PSNP on %s failed",
 2671. circuit->area->area_tag, level,
 2672. circuit->interface->name);
 2673. list_delete (list);
 2674. return retval;
 2675. }
 2676. /*
 2677. * sending succeeded, we can clear SSN flags of this circuit
 2678. * for the LSPs in list
 2679. */
 2680. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2681. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 2682. list_delete (list);
 2683. }
 2684. return retval;
 2685. }
 2686. int
 2687. send_l1_psnp (struct thread *thread)
 2688. {
 2689. struct isis_circuit *circuit;
 2690. int retval = ISIS_OK;
 2691. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2692. assert (circuit);
 2693. circuit->t_send_psnp[0] = NULL;
 2694. send_psnp (1, circuit);
 2695. /* set next timer thread */
 2696. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[0], send_l1_psnp, circuit,
 2697. isis_jitter (circuit->psnp_interval[0], PSNP_JITTER));
 2698. return retval;
 2699. }
 2700. /*
 2701. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2702. * level 2
 2703. */
 2704. int
 2705. send_l2_psnp (struct thread *thread)
 2706. {
 2707. struct isis_circuit *circuit;
 2708. int retval = ISIS_OK;
 2709. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2710. assert (circuit);
 2711. circuit->t_send_psnp[1] = NULL;
 2712. send_psnp (2, circuit);
 2713. /* set next timer thread */
 2714. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[1], send_l2_psnp, circuit,
 2715. isis_jitter (circuit->psnp_interval[1], PSNP_JITTER));
 2716. return retval;
 2717. }
 2718. /*
 2719. * ISO 10589 - 7.3.14.3
 2720. */
 2721. int
 2722. send_lsp (struct thread *thread)
 2723. {
 2724. struct isis_circuit *circuit;
 2725. struct isis_lsp *lsp;
 2726. struct listnode *node;
 2727. int clear_srm = 1;
 2728. int retval = ISIS_OK;
 2729. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2730. assert (circuit);
 2731. if (!circuit->lsp_queue)
 2732. return ISIS_OK;
 2733. node = listhead (circuit->lsp_queue);
 2734. /*
 2735. * Handle case where there are no LSPs on the queue. This can
 2736. * happen, for instance, if an adjacency goes down before this
 2737. * thread gets a chance to run.
 2738. */
 2739. if (!node)
 2740. return ISIS_OK;
 2741. /*
 2742. * Delete LSP from lsp_queue. If it's still in queue, it is assumed
 2743. * as 'transmit pending', but send_lsp may never be called again.
 2744. * Retry will happen because SRM flag will not be cleared.
 2745. */
 2746. lsp = listgetdata(node);
 2747. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2748. /* Set the last-cleared time if the queue is empty. */
 2749. /* TODO: Is is possible that new lsps keep being added to the queue
 2750. * that the queue is never empty? */
 2751. if (list_isempty (circuit->lsp_queue))
 2752. circuit->lsp_queue_last_cleared = time (NULL);
 2753. if (circuit->state != C_STATE_UP || circuit->is_passive == 1)
 2754. goto out;
 2755. /*
 2756. * Do not send if levels do not match
 2757. */
 2758. if (!(lsp->level & circuit->is_type))
 2759. goto out;
 2760. /*
 2761. * Do not send if we do not have adjacencies in state up on the circuit
 2762. */
 2763. if (circuit->upadjcount[lsp->level - 1] == 0)
 2764. goto out;
 2765. /* stream_copy will assert and stop program execution if LSP is larger than
 2766. * the circuit's MTU. So handle and log this case here. */
 2767. if (stream_get_endp(lsp->pdu) > stream_get_size(circuit->snd_stream))
 2768. {
 2769. zlog_err("ISIS-Upd (%s): Can't send L%d LSP %s, seq 0x%08x,"
 2770. " cksum 0x%04x, lifetime %us on %s. LSP Size is %zu"
 2771. " while interface stream size is %zu.",
 2772. circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2773. rawlspid_print(lsp->lsp_header->lsp_id),
 2774. ntohl(lsp->lsp_header->seq_num),
 2775. ntohs(lsp->lsp_header->checksum),
 2776. ntohs(lsp->lsp_header->rem_lifetime),
 2777. circuit->interface->name,
 2778. stream_get_endp(lsp->pdu),
 2779. stream_get_size(circuit->snd_stream));
 2780. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2781. zlog_dump_data(STREAM_DATA(lsp->pdu), stream_get_endp(lsp->pdu));
 2782. retval = ISIS_ERROR;
 2783. goto out;
 2784. }
 2785. /* copy our lsp to the send buffer */
 2786. stream_copy (circuit->snd_stream, lsp->pdu);
 2787. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 2788. {
 2789. zlog_debug
 2790. ("ISIS-Upd (%s): Sending L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x,"
 2791. " lifetime %us on %s", circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2792. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2793. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2794. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2795. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime),
 2796. circuit->interface->name);
 2797. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2798. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2799. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2800. }
 2801. clear_srm = 0;
 2802. retval = circuit->tx (circuit, lsp->level);
 2803. if (retval != ISIS_OK)
 2804. {
 2805. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP on %s failed %s",
 2806. circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2807. circuit->interface->name,
 2808. (retval == ISIS_WARNING) ? "temporarily" : "permanently");
 2809. }
 2810. out:
 2811. if (clear_srm
 2812. || (retval == ISIS_OK && circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2813. || (retval != ISIS_OK && retval != ISIS_WARNING))
 2814. {
 2815. /* SRM flag will trigger retransmission. We will not retransmit if we
 2816. * encountered a fatal error.
 2817. * On success, they should only be cleared if it's a broadcast circuit.
 2818. * On a P2P circuit, we will wait for the ack from the neighbor to clear
 2819. * the fag.
 2820. */
 2821. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 2822. }
 2823. return retval;
 2824. }
 2825. int
 2826. ack_lsp (struct isis_link_state_hdr *hdr, struct isis_circuit *circuit,
 2827. int level)
 2828. {
 2829. unsigned long lenp;
 2830. int retval;
 2831. u_int16_t length;
 2832. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2833. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2834. // fill_llc_hdr (stream);
 2835. if (level == IS_LEVEL_1)
 2836. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2837. circuit->snd_stream);
 2838. else
 2839. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2840. circuit->snd_stream);
 2841. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2842. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length */
 2843. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2844. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2845. stream_putc (circuit->snd_stream, 9); /* code */
 2846. stream_putc (circuit->snd_stream, 16); /* len */
 2847. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->rem_lifetime));
 2848. stream_put (circuit->snd_stream, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2849. stream_putl (circuit->snd_stream, ntohl (hdr->seq_num));
 2850. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->checksum));
 2851. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2852. /* Update PDU length */
 2853. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2854. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2855. if (retval != ISIS_OK)
 2856. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP PSNP on %s failed",
 2857. circuit->area->area_tag, level,
 2858. circuit->interface->name);
 2859. return retval;
 2860. }