isis_pdu.c 90 KB


 1. /*
 2. * IS-IS Rout(e)ing protocol - isis_pdu.c
 3. * PDU processing
 4. *
 5. * Copyright (C) 2001,2002 Sampo Saaristo
 6. * Tampere University of Technology
 7. * Institute of Communications Engineering
 8. *
 9. * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 10. * under the terms of the GNU General Public Licenseas published by the Free
 11. * Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
 12. * any later version.
 13. *
 14. * This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT
 15. * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
 16. * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
 17. * more details.
 18. * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 19. * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
 20. * 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "memory.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "linklist.h"
 26. #include "log.h"
 27. #include "stream.h"
 28. #include "vty.h"
 29. #include "hash.h"
 30. #include "prefix.h"
 31. #include "if.h"
 32. #include "checksum.h"
 33. #include "md5.h"
 34. #include "isisd/dict.h"
 35. #include "isisd/include-netbsd/iso.h"
 36. #include "isisd/isis_constants.h"
 37. #include "isisd/isis_common.h"
 38. #include "isisd/isis_flags.h"
 39. #include "isisd/isis_adjacency.h"
 40. #include "isisd/isis_circuit.h"
 41. #include "isisd/isis_network.h"
 42. #include "isisd/isis_misc.h"
 43. #include "isisd/isis_dr.h"
 44. #include "isisd/isis_tlv.h"
 45. #include "isisd/isisd.h"
 46. #include "isisd/isis_dynhn.h"
 47. #include "isisd/isis_lsp.h"
 48. #include "isisd/isis_pdu.h"
 49. #include "isisd/iso_checksum.h"
 50. #include "isisd/isis_csm.h"
 51. #include "isisd/isis_events.h"
 52. #define ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN 15
 53. #define ISIS_MIN_PDU_LEN 13 /* partial seqnum pdu with id_len=2 */
 54. #ifndef PNBBY
 55. #define PNBBY 8
 56. #endif /* PNBBY */
 57. /* Utility mask array. */
 58. static u_char maskbit[] = {
 59. 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xff
 60. };
 61. /*
 62. * HELPER FUNCS
 63. */
 64. /*
 65. * Compares two sets of area addresses
 66. */
 67. static int
 68. area_match (struct list *left, struct list *right)
 69. {
 70. struct area_addr *addr1, *addr2;
 71. struct listnode *node1, *node2;
 72. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, addr1))
 73. {
 74. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, addr2))
 75. {
 76. if (addr1->addr_len == addr2->addr_len &&
 77. !memcmp (addr1->area_addr, addr2->area_addr, (int) addr1->addr_len))
 78. return 1; /* match */
 79. }
 80. }
 81. return 0; /* mismatch */
 82. }
 83. /*
 84. * Check if ip2 is in the ip1's network (function like Prefix.h:prefix_match() )
 85. * param ip1 the IS interface ip address structure
 86. * param ip2 the IIH's ip address
 87. * return 0 the IIH's IP is not in the IS's subnetwork
 88. * 1 the IIH's IP is in the IS's subnetwork
 89. */
 90. static int
 91. ip_same_subnet (struct prefix_ipv4 *ip1, struct in_addr *ip2)
 92. {
 93. u_char *addr1, *addr2;
 94. int shift, offset, offsetloop;
 95. int len;
 96. addr1 = (u_char *) & ip1->prefix.s_addr;
 97. addr2 = (u_char *) & ip2->s_addr;
 98. len = ip1->prefixlen;
 99. shift = len % PNBBY;
 100. offsetloop = offset = len / PNBBY;
 101. while (offsetloop--)
 102. if (addr1[offsetloop] != addr2[offsetloop])
 103. return 0;
 104. if (shift)
 105. if (maskbit[shift] & (addr1[offset] ^ addr2[offset]))
 106. return 0;
 107. return 1; /* match */
 108. }
 109. /*
 110. * Compares two set of ip addresses
 111. * param left the local interface's ip addresses
 112. * param right the iih interface's ip address
 113. * return 0 no match;
 114. * 1 match;
 115. */
 116. static int
 117. ip_match (struct list *left, struct list *right)
 118. {
 119. struct prefix_ipv4 *ip1;
 120. struct in_addr *ip2;
 121. struct listnode *node1, *node2;
 122. if ((left == NULL) || (right == NULL))
 123. return 0;
 124. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, ip1))
 125. {
 126. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, ip2))
 127. {
 128. if (ip_same_subnet (ip1, ip2))
 129. {
 130. return 1; /* match */
 131. }
 132. }
 133. }
 134. return 0;
 135. }
 136. /*
 137. * Checks whether we should accept a PDU of given level
 138. */
 139. static int
 140. accept_level (int level, int circuit_t)
 141. {
 142. int retval = ((circuit_t & level) == level); /* simple approach */
 143. return retval;
 144. }
 145. /*
 146. * Verify authentication information
 147. * Support cleartext and HMAC MD5 authentication
 148. */
 149. static int
 150. authentication_check (struct isis_passwd *remote, struct isis_passwd *local,
 151. struct stream *stream, uint32_t auth_tlv_offset)
 152. {
 153. unsigned char digest[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 154. /* Auth fail () - passwd type mismatch */
 155. if (local->type != remote->type)
 156. return ISIS_ERROR;
 157. switch (local->type)
 158. {
 159. /* No authentication required */
 160. case ISIS_PASSWD_TYPE_UNUSED:
 161. break;
 162. /* Cleartext (ISO 10589) */
 163. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 164. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 165. if (remote->len != local->len)
 166. return ISIS_ERROR;
 167. return memcmp (local->passwd, remote->passwd, local->len);
 168. /* HMAC MD5 (RFC 3567) */
 169. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 170. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 171. if (remote->len != ISIS_AUTH_MD5_SIZE)
 172. return ISIS_ERROR;
 173. /* Set the authentication value to 0 before the check */
 174. memset (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3, 0,
 175. ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 176. /* Compute the digest */
 177. hmac_md5 (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream),
 178. (unsigned char *) &(local->passwd), local->len,
 179. (caddr_t) &digest);
 180. /* Copy back the authentication value after the check */
 181. memcpy (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3,
 182. remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 183. return memcmp (digest, remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 184. default:
 185. zlog_err ("Unsupported authentication type");
 186. return ISIS_ERROR;
 187. }
 188. /* Authentication pass when no authentication is configured */
 189. return ISIS_OK;
 190. }
 191. static int
 192. lsp_authentication_check (struct stream *stream, struct isis_area *area,
 193. int level, struct isis_passwd *passwd)
 194. {
 195. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 196. uint32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 197. uint16_t checksum, rem_lifetime, pdu_len;
 198. struct tlvs tlvs;
 199. int retval = ISIS_OK;
 200. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) (STREAM_PNT (stream));
 201. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 202. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 203. auth_tlv_offset = stream_get_getp (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN;
 204. retval = parse_tlvs (area->area_tag, STREAM_PNT (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN,
 205. pdu_len - ISIS_FIXED_HDR_LEN - ISIS_LSP_HDR_LEN,
 206. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 207. if (retval != ISIS_OK)
 208. {
 209. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Parse failed L%d LSP %s, seq 0x%08x, "
 210. "cksum 0x%04x, lifetime %us, len %u",
 211. area->area_tag, level, rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 212. ntohl (hdr->seq_num), ntohs (hdr->checksum),
 213. ntohs (hdr->rem_lifetime), pdu_len);
 214. if ((isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS) &&
 215. (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP))
 216. zlog_dump_data (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream));
 217. return retval;
 218. }
 219. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO))
 220. {
 221. zlog_err ("No authentication tlv in LSP");
 222. return ISIS_ERROR;
 223. }
 224. if (tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT &&
 225. tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 226. {
 227. zlog_err ("Unknown authentication type in LSP");
 228. return ISIS_ERROR;
 229. }
 230. /*
 231. * RFC 5304 set checksum and remaining lifetime to zero before
 232. * verification and reset to old values after verification.
 233. */
 234. checksum = hdr->checksum;
 235. rem_lifetime = hdr->rem_lifetime;
 236. hdr->checksum = 0;
 237. hdr->rem_lifetime = 0;
 238. retval = authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd, stream,
 239. auth_tlv_offset);
 240. hdr->checksum = checksum;
 241. hdr->rem_lifetime = rem_lifetime;
 242. return retval;
 243. }
 244. /*
 245. * Processing helper functions
 246. */
 247. static void
 248. del_addr (void *val)
 249. {
 250. XFREE (MTYPE_ISIS_TMP, val);
 251. }
 252. static void
 253. tlvs_to_adj_area_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 254. {
 255. struct listnode *node;
 256. struct area_addr *area_addr, *malloced;
 257. if (adj->area_addrs)
 258. {
 259. adj->area_addrs->del = del_addr;
 260. list_delete (adj->area_addrs);
 261. }
 262. adj->area_addrs = list_new ();
 263. if (tlvs->area_addrs)
 264. {
 265. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->area_addrs, node, area_addr))
 266. {
 267. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct area_addr));
 268. memcpy (malloced, area_addr, sizeof (struct area_addr));
 269. listnode_add (adj->area_addrs, malloced);
 270. }
 271. }
 272. }
 273. static int
 274. tlvs_to_adj_nlpids (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 275. {
 276. int i;
 277. struct nlpids *tlv_nlpids;
 278. if (tlvs->nlpids)
 279. {
 280. tlv_nlpids = tlvs->nlpids;
 281. if (tlv_nlpids->count > array_size (adj->nlpids.nlpids))
 282. return 1;
 283. adj->nlpids.count = tlv_nlpids->count;
 284. for (i = 0; i < tlv_nlpids->count; i++)
 285. {
 286. adj->nlpids.nlpids[i] = tlv_nlpids->nlpids[i];
 287. }
 288. }
 289. return 0;
 290. }
 291. static void
 292. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 293. {
 294. struct listnode *node;
 295. struct in_addr *ipv4_addr, *malloced;
 296. if (adj->ipv4_addrs)
 297. {
 298. adj->ipv4_addrs->del = del_addr;
 299. list_delete (adj->ipv4_addrs);
 300. }
 301. adj->ipv4_addrs = list_new ();
 302. if (tlvs->ipv4_addrs)
 303. {
 304. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv4_addrs, node, ipv4_addr))
 305. {
 306. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in_addr));
 307. memcpy (malloced, ipv4_addr, sizeof (struct in_addr));
 308. listnode_add (adj->ipv4_addrs, malloced);
 309. }
 310. }
 311. }
 312. #ifdef HAVE_IPV6
 313. static void
 314. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 315. {
 316. struct listnode *node;
 317. struct in6_addr *ipv6_addr, *malloced;
 318. if (adj->ipv6_addrs)
 319. {
 320. adj->ipv6_addrs->del = del_addr;
 321. list_delete (adj->ipv6_addrs);
 322. }
 323. adj->ipv6_addrs = list_new ();
 324. if (tlvs->ipv6_addrs)
 325. {
 326. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv6_addrs, node, ipv6_addr))
 327. {
 328. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in6_addr));
 329. memcpy (malloced, ipv6_addr, sizeof (struct in6_addr));
 330. listnode_add (adj->ipv6_addrs, malloced);
 331. }
 332. }
 333. }
 334. #endif /* HAVE_IPV6 */
 335. /*
 336. * RECEIVE SIDE
 337. */
 338. /*
 339. * Process P2P IIH
 340. * ISO - 10589
 341. * Section 8.2.5 - Receiving point-to-point IIH PDUs
 342. *
 343. */
 344. static int
 345. process_p2p_hello (struct isis_circuit *circuit)
 346. {
 347. int retval = ISIS_OK;
 348. struct isis_p2p_hello_hdr *hdr;
 349. struct isis_adjacency *adj;
 350. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 351. uint16_t pdu_len;
 352. struct tlvs tlvs;
 353. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 354. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 355. {
 356. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH on %s, cirType %s, cirID %u",
 357. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 358. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 359. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 360. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 361. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 362. }
 363. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_P2P)
 364. {
 365. zlog_warn ("p2p hello on non p2p circuit");
 366. return ISIS_WARNING;
 367. }
 368. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 369. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_P2PHELLO_HDRLEN)
 370. {
 371. zlog_warn ("Packet too short");
 372. return ISIS_WARNING;
 373. }
 374. /* 8.2.5.1 PDU acceptance tests */
 375. /* 8.2.5.1 a) external domain untrue */
 376. /* FIXME: not useful at all? */
 377. /* 8.2.5.1 b) ID Length mismatch */
 378. /* checked at the handle_pdu */
 379. /* 8.2.5.2 IIH PDU Processing */
 380. /* 8.2.5.2 a) 1) Maximum Area Addresses */
 381. /* Already checked, and can also be ommited */
 382. /*
 383. * Get the header
 384. */
 385. hdr = (struct isis_p2p_hello_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 386. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 387. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_P2PHELLO_HDRLEN) ||
 388. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 389. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 390. {
 391. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s) with "
 392. "invalid pdu length %d",
 393. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name, pdu_len);
 394. return ISIS_WARNING;
 395. }
 396. /*
 397. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 398. * introduced by transport chips.
 399. */
 400. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 401. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 402. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 403. /*
 404. * Lets get the TLVS now
 405. */
 406. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 407. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 408. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 409. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 410. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 411. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 412. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 413. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 414. pdu_len - ISIS_P2PHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 415. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 416. if (retval > ISIS_WARNING)
 417. {
 418. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 419. free_tlvs (&tlvs);
 420. return retval;
 421. };
 422. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 423. {
 424. zlog_warn ("No Area addresses TLV in P2P IS to IS hello");
 425. free_tlvs (&tlvs);
 426. return ISIS_WARNING;
 427. }
 428. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 429. {
 430. zlog_warn ("No supported protocols TLV in P2P IS to IS hello");
 431. free_tlvs (&tlvs);
 432. return ISIS_WARNING;
 433. }
 434. /* 8.2.5.1 c) Authentication */
 435. if (circuit->passwd.type)
 436. {
 437. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 438. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 439. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 440. {
 441. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 442. "P2P hello authentication failure",
 443. hdr->source_id);
 444. free_tlvs (&tlvs);
 445. return ISIS_OK;
 446. }
 447. }
 448. /*
 449. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 450. */
 451. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 452. {
 453. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 454. v4_usable = 1;
 455. else
 456. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 457. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 458. }
 459. #ifndef HAVE_IPV6
 460. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 461. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in P2P IIH from %s "
 462. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 463. #else
 464. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 465. {
 466. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 467. struct listnode *node;
 468. struct prefix_ipv6 *ip;
 469. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 470. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 471. {
 472. v6_usable = 1;
 473. break;
 474. }
 475. if (!v6_usable)
 476. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 477. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 478. }
 479. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 480. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in P2P IIH from %s\n",
 481. circuit->interface->name);
 482. #endif
 483. if (!v6_usable && !v4_usable)
 484. {
 485. free_tlvs (&tlvs);
 486. return ISIS_WARNING;
 487. }
 488. /*
 489. * My interpertation of the ISO, if no adj exists we will create one for
 490. * the circuit
 491. */
 492. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 493. if (!adj || adj->level != hdr->circuit_t)
 494. {
 495. if (!adj)
 496. {
 497. adj = isis_new_adj (hdr->source_id, NULL, hdr->circuit_t, circuit);
 498. if (adj == NULL)
 499. return ISIS_ERROR;
 500. }
 501. else
 502. {
 503. adj->level = hdr->circuit_t;
 504. }
 505. circuit->u.p2p.neighbor = adj;
 506. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 507. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 508. }
 509. /* 8.2.6 Monitoring point-to-point adjacencies */
 510. adj->hold_time = ntohs (hdr->hold_time);
 511. adj->last_upd = time (NULL);
 512. /* we do this now because the adj may not survive till the end... */
 513. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 514. /* which protocol are spoken ??? */
 515. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 516. {
 517. free_tlvs (&tlvs);
 518. return ISIS_WARNING;
 519. }
 520. /* we need to copy addresses to the adj */
 521. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 522. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 523. #ifdef HAVE_IPV6
 524. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 525. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 526. #endif /* HAVE_IPV6 */
 527. /* lets take care of the expiry */
 528. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 529. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 530. (long) adj->hold_time);
 531. /* 8.2.5.2 a) a match was detected */
 532. if (area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs))
 533. {
 534. /* 8.2.5.2 a) 2) If the system is L1 - table 5 */
 535. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 536. {
 537. switch (hdr->circuit_t)
 538. {
 539. case IS_LEVEL_1:
 540. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 541. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 542. {
 543. /* (4) adj state up */
 544. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 545. /* (5) adj usage level 1 */
 546. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 547. }
 548. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 549. {
 550. ; /* accept */
 551. }
 552. break;
 553. case IS_LEVEL_2:
 554. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 555. {
 556. /* (7) reject - wrong system type event */
 557. zlog_warn ("wrongSystemType");
 558. free_tlvs (&tlvs);
 559. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 560. }
 561. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 562. {
 563. /* (6) down - wrong system */
 564. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 565. }
 566. break;
 567. }
 568. }
 569. /* 8.2.5.2 a) 3) If the system is L1L2 - table 6 */
 570. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1_AND_2)
 571. {
 572. switch (hdr->circuit_t)
 573. {
 574. case IS_LEVEL_1:
 575. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 576. {
 577. /* (6) adj state up */
 578. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 579. /* (7) adj usage level 1 */
 580. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 581. }
 582. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 583. {
 584. ; /* accept */
 585. }
 586. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 587. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 588. {
 589. /* (8) down - wrong system */
 590. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 591. }
 592. break;
 593. case IS_LEVEL_2:
 594. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 595. {
 596. /* (6) adj state up */
 597. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 598. /* (9) adj usage level 2 */
 599. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 600. }
 601. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 602. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2))
 603. {
 604. /* (8) down - wrong system */
 605. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 606. }
 607. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 608. {
 609. ; /* Accept */
 610. }
 611. break;
 612. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 613. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 614. {
 615. /* (6) adj state up */
 616. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 617. /* (10) adj usage level 1 */
 618. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1AND2;
 619. }
 620. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 621. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 622. {
 623. /* (8) down - wrong system */
 624. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 625. }
 626. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 627. {
 628. ; /* Accept */
 629. }
 630. break;
 631. }
 632. }
 633. /* 8.2.5.2 a) 4) If the system is L2 - table 7 */
 634. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_2)
 635. {
 636. switch (hdr->circuit_t)
 637. {
 638. case IS_LEVEL_1:
 639. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 640. {
 641. /* (5) reject - wrong system type event */
 642. zlog_warn ("wrongSystemType");
 643. free_tlvs (&tlvs);
 644. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 645. }
 646. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 647. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 648. {
 649. /* (6) down - wrong system */
 650. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 651. }
 652. break;
 653. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 654. case IS_LEVEL_2:
 655. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 656. {
 657. /* (7) adj state up */
 658. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 659. /* (8) adj usage level 2 */
 660. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 661. }
 662. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 663. {
 664. /* (6) down - wrong system */
 665. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 666. }
 667. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 668. {
 669. ; /* Accept */
 670. }
 671. break;
 672. }
 673. }
 674. }
 675. /* 8.2.5.2 b) if no match was detected */
 676. else if (listcount (circuit->area->area_addrs) > 0)
 677. {
 678. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 679. {
 680. /* 8.2.5.2 b) 1) is_type L1 and adj is not up */
 681. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 682. {
 683. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 684. /* 8.2.5.2 b) 2)is_type L1 and adj is up */
 685. }
 686. else
 687. {
 688. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 689. "Down - Area Mismatch");
 690. }
 691. }
 692. /* 8.2.5.2 b 3 If the system is L2 or L1L2 - table 8 */
 693. else
 694. {
 695. switch (hdr->circuit_t)
 696. {
 697. case IS_LEVEL_1:
 698. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 699. {
 700. /* (6) reject - Area Mismatch event */
 701. zlog_warn ("AreaMismatch");
 702. free_tlvs (&tlvs);
 703. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 704. }
 705. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 706. {
 707. /* (7) down - area mismatch */
 708. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 709. }
 710. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 711. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 712. {
 713. /* (7) down - wrong system */
 714. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 715. }
 716. break;
 717. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 718. case IS_LEVEL_2:
 719. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 720. {
 721. /* (8) adj state up */
 722. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 723. /* (9) adj usage level 2 */
 724. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 725. }
 726. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 727. {
 728. /* (7) down - wrong system */
 729. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 730. }
 731. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 732. {
 733. if (hdr->circuit_t == IS_LEVEL_2)
 734. {
 735. /* (7) down - wrong system */
 736. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 737. "Wrong System");
 738. }
 739. else
 740. {
 741. /* (7) down - area mismatch */
 742. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 743. "Area Mismatch");
 744. }
 745. }
 746. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 747. {
 748. ; /* Accept */
 749. }
 750. break;
 751. }
 752. }
 753. }
 754. else
 755. {
 756. /* down - area mismatch */
 757. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 758. }
 759. /* 8.2.5.2 c) if the action was up - comparing circuit IDs */
 760. /* FIXME - Missing parts */
 761. /* some of my own understanding of the ISO, why the heck does
 762. * it not say what should I change the system_type to...
 763. */
 764. switch (adj->adj_usage)
 765. {
 766. case ISIS_ADJ_LEVEL1:
 767. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 768. break;
 769. case ISIS_ADJ_LEVEL2:
 770. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 771. break;
 772. case ISIS_ADJ_LEVEL1AND2:
 773. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 774. break;
 775. case ISIS_ADJ_NONE:
 776. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 777. break;
 778. }
 779. adj->circuit_t = hdr->circuit_t;
 780. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 781. {
 782. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s), cir type %s,"
 783. " cir id %02d, length %d",
 784. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 785. circuit_t2string (circuit->is_type),
 786. circuit->circuit_id, pdu_len);
 787. }
 788. free_tlvs (&tlvs);
 789. return retval;
 790. }
 791. /*
 792. * Process IS-IS LAN Level 1/2 Hello PDU
 793. */
 794. static int
 795. process_lan_hello (int level, struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 796. {
 797. int retval = ISIS_OK;
 798. struct isis_lan_hello_hdr hdr;
 799. struct isis_adjacency *adj;
 800. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 801. struct tlvs tlvs;
 802. u_char *snpa;
 803. struct listnode *node;
 804. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 805. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 806. {
 807. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH on %s, cirType %s, "
 808. "cirID %u",
 809. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 810. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 811. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 812. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 813. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 814. }
 815. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 816. {
 817. zlog_warn ("lan hello on non broadcast circuit");
 818. return ISIS_WARNING;
 819. }
 820. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 821. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LANHELLO_HDRLEN)
 822. {
 823. zlog_warn ("Packet too short");
 824. return ISIS_WARNING;
 825. }
 826. if (circuit->ext_domain)
 827. {
 828. zlog_debug ("level %d LAN Hello received over circuit with "
 829. "externalDomain = true", level);
 830. return ISIS_WARNING;
 831. }
 832. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 833. {
 834. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 835. {
 836. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Interface level mismatch, %s",
 837. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 838. }
 839. return ISIS_WARNING;
 840. }
 841. #if 0
 842. /* Cisco's debug message compatability */
 843. if (!accept_level (level, circuit->area->is_type))
 844. {
 845. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 846. {
 847. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): is type mismatch",
 848. circuit->area->area_tag);
 849. }
 850. return ISIS_WARNING;
 851. }
 852. #endif
 853. /*
 854. * Fill the header
 855. */
 856. hdr.circuit_t = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 857. stream_get (hdr.source_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN);
 858. hdr.hold_time = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 859. hdr.pdu_len = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 860. hdr.prio = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 861. stream_get (hdr.lan_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 862. if (hdr.pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LANHELLO_HDRLEN) ||
 863. hdr.pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 864. hdr.pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 865. {
 866. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd LAN IIH from (%s) with "
 867. "invalid pdu length %d",
 868. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 869. hdr.pdu_len);
 870. return ISIS_WARNING;
 871. }
 872. /*
 873. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 874. * introduced by transport chips.
 875. */
 876. if (hdr.pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 877. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, hdr.pdu_len);
 878. if (hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1 &&
 879. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_2 &&
 880. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1_AND_2 &&
 881. (level & hdr.circuit_t) == 0)
 882. {
 883. zlog_err ("Level %d LAN Hello with Circuit Type %d", level,
 884. hdr.circuit_t);
 885. return ISIS_ERROR;
 886. }
 887. /*
 888. * Then get the tlvs
 889. */
 890. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 891. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 892. expected |= TLVFLAG_LAN_NEIGHS;
 893. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 894. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 895. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 896. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 897. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 898. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 899. hdr.pdu_len - ISIS_LANHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 900. &expected, &found, &tlvs,
 901. &auth_tlv_offset);
 902. if (retval > ISIS_WARNING)
 903. {
 904. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 905. goto out;
 906. }
 907. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 908. {
 909. zlog_warn ("No Area addresses TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 910. level);
 911. retval = ISIS_WARNING;
 912. goto out;
 913. }
 914. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 915. {
 916. zlog_warn ("No supported protocols TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 917. level);
 918. retval = ISIS_WARNING;
 919. goto out;
 920. }
 921. /* Verify authentication, either cleartext of HMAC MD5 */
 922. if (circuit->passwd.type)
 923. {
 924. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 925. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 926. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 927. {
 928. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 929. "LAN hello authentication failure",
 930. hdr.source_id);
 931. retval = ISIS_WARNING;
 932. goto out;
 933. }
 934. }
 935. if (!memcmp (hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 936. {
 937. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): duplicate system ID on interface %s",
 938. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 939. return ISIS_WARNING;
 940. }
 941. /*
 942. * Accept the level 1 adjacency only if a match between local and
 943. * remote area addresses is found
 944. */
 945. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0 ||
 946. (level == IS_LEVEL_1 &&
 947. area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs) == 0))
 948. {
 949. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 950. {
 951. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Area mismatch, level %d IIH on %s",
 952. circuit->area->area_tag, level,
 953. circuit->interface->name);
 954. }
 955. retval = ISIS_OK;
 956. goto out;
 957. }
 958. /*
 959. * it's own IIH PDU - discard silently
 960. */
 961. if (!memcmp (circuit->u.bc.snpa, ssnpa, ETH_ALEN))
 962. {
 963. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): it's own IIH PDU - discarded",
 964. circuit->area->area_tag);
 965. retval = ISIS_OK;
 966. goto out;
 967. }
 968. /*
 969. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 970. */
 971. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 972. {
 973. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 974. v4_usable = 1;
 975. else
 976. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 977. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 978. }
 979. #ifndef HAVE_IPV6
 980. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 981. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in LAN IIH from %s "
 982. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 983. #else
 984. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 985. {
 986. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 987. struct listnode *node;
 988. struct prefix_ipv6 *ip;
 989. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 990. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 991. {
 992. v6_usable = 1;
 993. break;
 994. }
 995. if (!v6_usable)
 996. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 997. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 998. }
 999. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 1000. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in LAN IIH from %s\n",
 1001. circuit->interface->name);
 1002. #endif
 1003. if (!v6_usable && !v4_usable)
 1004. {
 1005. free_tlvs (&tlvs);
 1006. return ISIS_WARNING;
 1007. }
 1008. adj = isis_adj_lookup (hdr.source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1009. if ((adj == NULL) || (memcmp(adj->snpa, ssnpa, ETH_ALEN)) ||
 1010. (adj->level != level))
 1011. {
 1012. if (!adj)
 1013. {
 1014. /*
 1015. * Do as in 8.4.2.5
 1016. */
 1017. adj = isis_new_adj (hdr.source_id, ssnpa, level, circuit);
 1018. if (adj == NULL)
 1019. {
 1020. retval = ISIS_ERROR;
 1021. goto out;
 1022. }
 1023. }
 1024. else
 1025. {
 1026. if (ssnpa) {
 1027. memcpy (adj->snpa, ssnpa, 6);
 1028. } else {
 1029. memset (adj->snpa, ' ', 6);
 1030. }
 1031. adj->level = level;
 1032. }
 1033. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 1034. if (level == IS_LEVEL_1)
 1035. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 1036. else
 1037. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 1038. list_delete_all_node (circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1039. isis_adj_build_neigh_list (circuit->u.bc.adjdb[level - 1],
 1040. circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1041. }
 1042. if(adj->dis_record[level-1].dis==ISIS_IS_DIS)
 1043. switch (level)
 1044. {
 1045. case 1:
 1046. if (memcmp (circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1047. {
 1048. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1049. memcpy (&circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id,
 1050. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1051. }
 1052. break;
 1053. case 2:
 1054. if (memcmp (circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1055. {
 1056. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1057. memcpy (&circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id,
 1058. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1059. }
 1060. break;
 1061. }
 1062. adj->hold_time = hdr.hold_time;
 1063. adj->last_upd = time (NULL);
 1064. adj->prio[level - 1] = hdr.prio;
 1065. memcpy (adj->lanid, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1066. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 1067. /* which protocol are spoken ??? */
 1068. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 1069. {
 1070. retval = ISIS_WARNING;
 1071. goto out;
 1072. }
 1073. /* we need to copy addresses to the adj */
 1074. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 1075. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 1076. #ifdef HAVE_IPV6
 1077. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 1078. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 1079. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1080. adj->circuit_t = hdr.circuit_t;
 1081. /* lets take care of the expiry */
 1082. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 1083. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 1084. (long) adj->hold_time);
 1085. /*
 1086. * If the snpa for this circuit is found from LAN Neighbours TLV
 1087. * we have two-way communication -> adjacency can be put to state "up"
 1088. */
 1089. if (found & TLVFLAG_LAN_NEIGHS)
 1090. {
 1091. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 1092. {
 1093. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1094. {
 1095. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1096. {
 1097. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP,
 1098. "own SNPA found in LAN Neighbours TLV");
 1099. }
 1100. }
 1101. }
 1102. else
 1103. {
 1104. int found = 0;
 1105. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1106. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1107. {
 1108. found = 1;
 1109. break;
 1110. }
 1111. if (found == 0)
 1112. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1113. "own SNPA not found in LAN Neighbours TLV");
 1114. }
 1115. }
 1116. else if (adj->adj_state == ISIS_ADJ_UP)
 1117. {
 1118. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1119. "no LAN Neighbours TLV found");
 1120. }
 1121. out:
 1122. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 1123. {
 1124. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH from %s on %s, cirType %s, "
 1125. "cirID %u, length %ld",
 1126. circuit->area->area_tag,
 1127. level, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name,
 1128. circuit_t2string (circuit->is_type),
 1129. circuit->circuit_id,
 1130. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1131. }
 1132. free_tlvs (&tlvs);
 1133. return retval;
 1134. }
 1135. /*
 1136. * Process Level 1/2 Link State
 1137. * ISO - 10589
 1138. * Section 7.3.15.1 - Action on receipt of a link state PDU
 1139. */
 1140. static int
 1141. process_lsp (int level, struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 1142. {
 1143. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 1144. struct isis_adjacency *adj = NULL;
 1145. struct isis_lsp *lsp, *lsp0 = NULL;
 1146. int retval = ISIS_OK, comp = 0;
 1147. u_char lspid[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 1148. struct isis_passwd *passwd;
 1149. uint16_t pdu_len;
 1150. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1151. {
 1152. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1153. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1154. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1155. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1156. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1157. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1158. }
 1159. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1160. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LSP_HDR_LEN)
 1161. {
 1162. zlog_warn ("Packet too short");
 1163. return ISIS_WARNING;
 1164. }
 1165. /* Reference the header */
 1166. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1167. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 1168. /* lsp length check */
 1169. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LSP_HDR_LEN) ||
 1170. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1171. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1172. {
 1173. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP length %d",
 1174. circuit->area->area_tag,
 1175. rawlspid_print (hdr->lsp_id), pdu_len);
 1176. return ISIS_WARNING;
 1177. }
 1178. /*
 1179. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1180. * introduced by transport chips.
 1181. */
 1182. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1183. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1184. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1185. {
 1186. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1187. "lifetime %us, len %u, on %s",
 1188. circuit->area->area_tag,
 1189. level,
 1190. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1191. ntohl (hdr->seq_num),
 1192. ntohs (hdr->checksum),
 1193. ntohs (hdr->rem_lifetime),
 1194. pdu_len,
 1195. circuit->interface->name);
 1196. }
 1197. /* lsp is_type check */
 1198. if ((hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1 &&
 1199. (hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1_AND_2)
 1200. {
 1201. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP is type %x",
 1202. circuit->area->area_tag,
 1203. rawlspid_print (hdr->lsp_id), hdr->lsp_bits);
 1204. /* continue as per RFC1122 Be liberal in what you accept, and
 1205. * conservative in what you send */
 1206. }
 1207. /* Checksum sanity check - FIXME: move to correct place */
 1208. /* 12 = sysid+pdu+remtime */
 1209. if (iso_csum_verify (STREAM_PNT (circuit->rcv_stream) + 4,
 1210. pdu_len - 12, &hdr->checksum))
 1211. {
 1212. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP checksum 0x%04x",
 1213. circuit->area->area_tag,
 1214. rawlspid_print (hdr->lsp_id), ntohs (hdr->checksum));
 1215. return ISIS_WARNING;
 1216. }
 1217. /* 7.3.15.1 a) 1 - external domain circuit will discard lsps */
 1218. if (circuit->ext_domain)
 1219. {
 1220. zlog_debug
 1221. ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit with "
 1222. "externalDomain = true", circuit->area->area_tag,
 1223. rawlspid_print (hdr->lsp_id), level);
 1224. return ISIS_WARNING;
 1225. }
 1226. /* 7.3.15.1 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1227. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1228. {
 1229. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit of"
 1230. " type %s",
 1231. circuit->area->area_tag,
 1232. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1233. level, circuit_t2string (circuit->is_type));
 1234. return ISIS_WARNING;
 1235. }
 1236. /* 7.3.15.1 a) 4 - need to make sure IDLength matches */
 1237. /* 7.3.15.1 a) 5 - maximum area match, can be ommited since we only use 3 */
 1238. /* 7.3.15.1 a) 7 - password check */
 1239. (level == IS_LEVEL_1) ? (passwd = &circuit->area->area_passwd) :
 1240. (passwd = &circuit->area->domain_passwd);
 1241. if (passwd->type)
 1242. {
 1243. if (lsp_authentication_check (circuit->rcv_stream, circuit->area,
 1244. level, passwd))
 1245. {
 1246. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1247. "LSP authentication failure", hdr->lsp_id);
 1248. return ISIS_WARNING;
 1249. }
 1250. }
 1251. /* Find the LSP in our database and compare it to this Link State header */
 1252. lsp = lsp_search (hdr->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1253. if (lsp)
 1254. comp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, hdr->seq_num,
 1255. hdr->checksum, hdr->rem_lifetime);
 1256. if (lsp && (lsp->own_lsp
 1257. #ifdef TOPOLOGY_GENERATE
 1258. || lsp->from_topology
 1259. #endif /* TOPOLOGY_GENERATE */
 1260. ))
 1261. goto dontcheckadj;
 1262. /* 7.3.15.1 a) 6 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1263. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1264. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1265. {
 1266. adj = isis_adj_lookup_snpa (ssnpa, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1267. if (!adj)
 1268. {
 1269. zlog_debug ("(%s): DS ======= LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1270. "lifetime %us on %s",
 1271. circuit->area->area_tag,
 1272. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1273. ntohl (hdr->seq_num),
 1274. ntohs (hdr->checksum),
 1275. ntohs (hdr->rem_lifetime), circuit->interface->name);
 1276. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1277. }
 1278. }
 1279. /* for non broadcast, we just need to find same level adj */
 1280. else
 1281. {
 1282. /* If no adj, or no sharing of level */
 1283. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1284. {
 1285. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1286. }
 1287. else
 1288. {
 1289. if (((level == IS_LEVEL_1) &&
 1290. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)) ||
 1291. ((level == IS_LEVEL_2) &&
 1292. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)))
 1293. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1294. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 1295. }
 1296. }
 1297. dontcheckadj:
 1298. /* 7.3.15.1 a) 7 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1299. /* 7.3.15.1 a) 8 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1300. /* 7.3.15.1 a) 9 - OriginatingLSPBufferSize - not implemented FIXME: do it */
 1301. /* 7.3.15.1 b) - If the remaining life time is 0, we perform 7.3.16.4 */
 1302. if (hdr->rem_lifetime == 0)
 1303. {
 1304. if (!lsp)
 1305. {
 1306. /* 7.3.16.4 a) 1) No LSP in db -> send an ack, but don't save */
 1307. /* only needed on explicit update, eg - p2p */
 1308. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 1309. ack_lsp (hdr, circuit, level);
 1310. return retval; /* FIXME: do we need a purge? */
 1311. }
 1312. else
 1313. {
 1314. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1315. {
 1316. /* LSP by some other system -> do 7.3.16.4 b) */
 1317. /* 7.3.16.4 b) 1) */
 1318. if (comp == LSP_NEWER)
 1319. {
 1320. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1321. /* ii */
 1322. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1323. /* iii */
 1324. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1325. /* v */
 1326. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SSNflags); /* FIXME: OTHER than c */
 1327. /* iv */
 1328. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1329. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1330. } /* 7.3.16.4 b) 2) */
 1331. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1332. {
 1333. /* i */
 1334. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1335. /* ii */
 1336. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1337. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1338. } /* 7.3.16.4 b) 3) */
 1339. else
 1340. {
 1341. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1342. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1343. }
 1344. }
 1345. else if (lsp->lsp_header->rem_lifetime != 0)
 1346. {
 1347. /* our own LSP -> 7.3.16.4 c) */
 1348. if (comp == LSP_NEWER)
 1349. {
 1350. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1351. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1352. }
 1353. else
 1354. {
 1355. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1356. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1357. }
 1358. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1359. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (1) re-originating LSP %s new "
 1360. "seq 0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1361. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1362. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1363. }
 1364. }
 1365. return retval;
 1366. }
 1367. /* 7.3.15.1 c) - If this is our own lsp and we don't have it initiate a
 1368. * purge */
 1369. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN) == 0)
 1370. {
 1371. if (!lsp)
 1372. {
 1373. /* 7.3.16.4: initiate a purge */
 1374. lsp_purge_non_exist (hdr, circuit->area);
 1375. return ISIS_OK;
 1376. }
 1377. /* 7.3.15.1 d) - If this is our own lsp and we have it */
 1378. /* In 7.3.16.1, If an Intermediate system R somewhere in the domain
 1379. * has information that the current sequence number for source S is
 1380. * "greater" than that held by S, ... */
 1381. if (ntohl (hdr->seq_num) > ntohl (lsp->lsp_header->seq_num))
 1382. {
 1383. /* 7.3.16.1 */
 1384. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1385. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1386. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (2) re-originating LSP %s new seq "
 1387. "0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1388. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1389. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1390. }
 1391. /* If the received LSP is older or equal,
 1392. * resend the LSP which will act as ACK */
 1393. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1394. }
 1395. else
 1396. {
 1397. /* 7.3.15.1 e) - This lsp originated on another system */
 1398. /* 7.3.15.1 e) 1) LSP newer than the one in db or no LSP in db */
 1399. if ((!lsp || comp == LSP_NEWER))
 1400. {
 1401. /*
 1402. * If this lsp is a frag, need to see if we have zero lsp present
 1403. */
 1404. if (LSP_FRAGMENT (hdr->lsp_id) != 0)
 1405. {
 1406. memcpy (lspid, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1407. LSP_FRAGMENT (lspid) = 0;
 1408. lsp0 = lsp_search (lspid, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1409. if (!lsp0)
 1410. {
 1411. zlog_debug ("Got lsp frag, while zero lsp not in database");
 1412. return ISIS_OK;
 1413. }
 1414. }
 1415. /* i */
 1416. if (!lsp)
 1417. {
 1418. lsp = lsp_new_from_stream_ptr (circuit->rcv_stream,
 1419. pdu_len, lsp0,
 1420. circuit->area, level);
 1421. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1422. }
 1423. else /* exists, so we overwrite */
 1424. {
 1425. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1426. }
 1427. /* ii */
 1428. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1429. /* iii */
 1430. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1431. /* iv */
 1432. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1433. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1434. /* FIXME: v) */
 1435. }
 1436. /* 7.3.15.1 e) 2) LSP equal to the one in db */
 1437. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1438. {
 1439. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1440. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1441. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1442. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1443. }
 1444. /* 7.3.15.1 e) 3) LSP older than the one in db */
 1445. else
 1446. {
 1447. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1448. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1449. }
 1450. }
 1451. return retval;
 1452. }
 1453. /*
 1454. * Process Sequence Numbers
 1455. * ISO - 10589
 1456. * Section 7.3.15.2 - Action on receipt of a sequence numbers PDU
 1457. */
 1458. static int
 1459. process_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit,
 1460. u_char * ssnpa)
 1461. {
 1462. int retval = ISIS_OK;
 1463. int cmp, own_lsp;
 1464. char typechar = ' ';
 1465. uint16_t pdu_len;
 1466. struct isis_adjacency *adj;
 1467. struct isis_complete_seqnum_hdr *chdr = NULL;
 1468. struct isis_partial_seqnum_hdr *phdr = NULL;
 1469. uint32_t found = 0, expected = 0, auth_tlv_offset = 0;
 1470. struct isis_lsp *lsp;
 1471. struct lsp_entry *entry;
 1472. struct listnode *node, *nnode;
 1473. struct listnode *node2, *nnode2;
 1474. struct tlvs tlvs;
 1475. struct list *lsp_list = NULL;
 1476. struct isis_passwd *passwd;
 1477. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1478. {
 1479. /* getting the header info */
 1480. typechar = 'C';
 1481. chdr =
 1482. (struct isis_complete_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1483. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1484. pdu_len = ntohs (chdr->pdu_len);
 1485. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_CSNP_HDRLEN) ||
 1486. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1487. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1488. {
 1489. zlog_warn ("Received a CSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1490. return ISIS_WARNING;
 1491. }
 1492. }
 1493. else
 1494. {
 1495. typechar = 'P';
 1496. phdr =
 1497. (struct isis_partial_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1498. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1499. pdu_len = ntohs (phdr->pdu_len);
 1500. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_PSNP_HDRLEN) ||
 1501. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1502. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1503. {
 1504. zlog_warn ("Received a CSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1505. return ISIS_WARNING;
 1506. }
 1507. }
 1508. /*
 1509. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1510. * introduced by transport chips.
 1511. */
 1512. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1513. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1514. /* 7.3.15.2 a) 1 - external domain circuit will discard snp pdu */
 1515. if (circuit->ext_domain)
 1516. {
 1517. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1518. "skipping: circuit externalDomain = true",
 1519. circuit->area->area_tag,
 1520. level, typechar, circuit->interface->name);
 1521. return ISIS_OK;
 1522. }
 1523. /* 7.3.15.2 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1524. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1525. {
 1526. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1527. "skipping: circuit type %s does not match level %d",
 1528. circuit->area->area_tag,
 1529. level,
 1530. typechar,
 1531. circuit->interface->name,
 1532. circuit_t2string (circuit->is_type), level);
 1533. return ISIS_OK;
 1534. }
 1535. /* 7.3.15.2 a) 4 - not applicable for CSNP only PSNPs on broadcast */
 1536. if ((snp_type == ISIS_SNP_PSNP_FLAG) &&
 1537. (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST) &&
 1538. (!circuit->u.bc.is_dr[level - 1]))
 1539. {
 1540. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s, "
 1541. "skipping: we are not the DIS",
 1542. circuit->area->area_tag,
 1543. level,
 1544. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1545. return ISIS_OK;
 1546. }
 1547. /* 7.3.15.2 a) 5 - need to make sure IDLength matches - already checked */
 1548. /* 7.3.15.2 a) 6 - maximum area match, can be ommited since we only use 3
 1549. * - already checked */
 1550. /* 7.3.15.2 a) 7 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1551. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1552. /* FIXME : Do we need to check SNPA? */
 1553. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1554. {
 1555. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1556. {
 1557. adj =
 1558. isis_adj_lookup (chdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1559. }
 1560. else
 1561. {
 1562. /* a psnp on a broadcast, how lovely of Juniper :) */
 1563. adj =
 1564. isis_adj_lookup (phdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1565. }
 1566. if (!adj)
 1567. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1568. }
 1569. else
 1570. {
 1571. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1572. {
 1573. zlog_warn ("no p2p neighbor on circuit %s", circuit->interface->name);
 1574. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1575. }
 1576. }
 1577. /* 7.3.15.2 a) 8 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1578. /* 7.3.15.2 a) 9 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1579. memset (&tlvs, 0, sizeof (struct tlvs));
 1580. /* parse the SNP */
 1581. expected |= TLVFLAG_LSP_ENTRIES;
 1582. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 1583. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 1584. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 1585. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 1586. pdu_len - stream_get_getp (circuit->rcv_stream),
 1587. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 1588. if (retval > ISIS_WARNING)
 1589. {
 1590. zlog_warn ("something went very wrong processing SNP");
 1591. free_tlvs (&tlvs);
 1592. return retval;
 1593. }
 1594. if (level == IS_LEVEL_1)
 1595. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 1596. else
 1597. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 1598. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_RECV))
 1599. {
 1600. if (passwd->type)
 1601. {
 1602. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 1603. authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd,
 1604. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 1605. {
 1606. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1607. "SNP authentication" " failure",
 1608. phdr ? phdr->source_id :
 1609. chdr->source_id);
 1610. free_tlvs (&tlvs);
 1611. return ISIS_OK;
 1612. }
 1613. }
 1614. }
 1615. /* debug isis snp-packets */
 1616. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1617. {
 1618. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s",
 1619. circuit->area->area_tag,
 1620. level,
 1621. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1622. if (tlvs.lsp_entries)
 1623. {
 1624. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1625. {
 1626. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): %cSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 1627. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 1628. circuit->area->area_tag,
 1629. typechar,
 1630. rawlspid_print (entry->lsp_id),
 1631. ntohl (entry->seq_num),
 1632. ntohs (entry->checksum), ntohs (entry->rem_lifetime));
 1633. }
 1634. }
 1635. }
 1636. /* 7.3.15.2 b) Actions on LSP_ENTRIES reported */
 1637. if (tlvs.lsp_entries)
 1638. {
 1639. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1640. {
 1641. lsp = lsp_search (entry->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1642. own_lsp = !memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 1643. if (lsp)
 1644. {
 1645. /* 7.3.15.2 b) 1) is this LSP newer */
 1646. cmp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, entry->seq_num,
 1647. entry->checksum, entry->rem_lifetime);
 1648. /* 7.3.15.2 b) 2) if it equals, clear SRM on p2p */
 1649. if (cmp == LSP_EQUAL)
 1650. {
 1651. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1652. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1653. }
 1654. /* 7.3.15.2 b) 3) if it is older, clear SSN and set SRM */
 1655. else if (cmp == LSP_OLDER)
 1656. {
 1657. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1658. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1659. }
 1660. /* 7.3.15.2 b) 4) if it is newer, set SSN and clear SRM on p2p */
 1661. else
 1662. {
 1663. if (own_lsp)
 1664. {
 1665. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (entry->seq_num));
 1666. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1667. }
 1668. else
 1669. {
 1670. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1671. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1672. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1673. }
 1674. }
 1675. }
 1676. else
 1677. {
 1678. /* 7.3.15.2 b) 5) if it was not found, and all of those are not 0,
 1679. * insert it and set SSN on it */
 1680. if (entry->rem_lifetime && entry->checksum && entry->seq_num &&
 1681. memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1682. {
 1683. lsp = lsp_new (entry->lsp_id, ntohs (entry->rem_lifetime),
 1684. 0, 0, entry->checksum, level);
 1685. lsp->area = circuit->area;
 1686. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1687. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SRMflags);
 1688. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1689. }
 1690. }
 1691. }
 1692. }
 1693. /* 7.3.15.2 c) on CSNP set SRM for all in range which were not reported */
 1694. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1695. {
 1696. /*
 1697. * Build a list from our own LSP db bounded with
 1698. * start_lsp_id and stop_lsp_id
 1699. */
 1700. lsp_list = list_new ();
 1701. lsp_build_list_nonzero_ht (chdr->start_lsp_id, chdr->stop_lsp_id,
 1702. lsp_list, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1703. /* Fixme: Find a better solution */
 1704. if (tlvs.lsp_entries)
 1705. {
 1706. for (ALL_LIST_ELEMENTS (tlvs.lsp_entries, node, nnode, entry))
 1707. {
 1708. for (ALL_LIST_ELEMENTS (lsp_list, node2, nnode2, lsp))
 1709. {
 1710. if (lsp_id_cmp (lsp->lsp_header->lsp_id, entry->lsp_id) == 0)
 1711. {
 1712. list_delete_node (lsp_list, node2);
 1713. break;
 1714. }
 1715. }
 1716. }
 1717. }
 1718. /* on remaining LSPs we set SRM (neighbor knew not of) */
 1719. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsp_list, node, lsp))
 1720. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1721. /* lets free it */
 1722. list_delete (lsp_list);
 1723. }
 1724. free_tlvs (&tlvs);
 1725. return retval;
 1726. }
 1727. static int
 1728. process_csnp (int level, struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 1729. {
 1730. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1731. {
 1732. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d CSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1733. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1734. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1735. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1736. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1737. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1738. }
 1739. /* Sanity check - FIXME: move to correct place */
 1740. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1741. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_CSNP_HDRLEN)
 1742. {
 1743. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1744. return ISIS_WARNING;
 1745. }
 1746. return process_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1747. }
 1748. static int
 1749. process_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 1750. {
 1751. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1752. {
 1753. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d PSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1754. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1755. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1756. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1757. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1758. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1759. }
 1760. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1761. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_PSNP_HDRLEN)
 1762. {
 1763. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1764. return ISIS_WARNING;
 1765. }
 1766. return process_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1767. }
 1768. /*
 1769. * Process ISH
 1770. * ISO - 10589
 1771. * Section 8.2.2 - Receiving ISH PDUs by an intermediate system
 1772. * FIXME: sample packet dump, need to figure 0x81 - looks like NLPid
 1773. * 0x82 0x15 0x01 0x00 0x04 0x01 0x2c 0x59
 1774. * 0x38 0x08 0x47 0x00 0x01 0x00 0x02 0x00
 1775. * 0x03 0x00 0x81 0x01 0xcc
 1776. */
 1777. static int
 1778. process_is_hello (struct isis_circuit *circuit)
 1779. {
 1780. struct isis_adjacency *adj;
 1781. int retval = ISIS_OK;
 1782. u_char neigh_len;
 1783. u_char *sysid;
 1784. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 1785. {
 1786. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd ISH on %s, cirType %s, cirID %u",
 1787. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 1788. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1789. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1790. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1791. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1792. }
 1793. /* In this point in time we are not yet able to handle is_hellos
 1794. * on lan - Sorry juniper...
 1795. */
 1796. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1797. return retval;
 1798. neigh_len = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 1799. sysid = STREAM_PNT (circuit->rcv_stream) + neigh_len - 1 - ISIS_SYS_ID_LEN;
 1800. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 1801. if (!adj)
 1802. {
 1803. /* 8.2.2 */
 1804. adj = isis_new_adj (sysid, NULL, 0, circuit);
 1805. if (adj == NULL)
 1806. return ISIS_ERROR;
 1807. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 1808. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 1809. circuit->u.p2p.neighbor = adj;
 1810. }
 1811. /* 8.2.2 a) */
 1812. if ((adj->adj_state == ISIS_ADJ_UP) && memcmp (adj->sysid, sysid,
 1813. ISIS_SYS_ID_LEN))
 1814. {
 1815. /* 8.2.2 a) 1) FIXME: adjStateChange(down) event */
 1816. /* 8.2.2 a) 2) delete the adj */
 1817. XFREE (MTYPE_ISIS_ADJACENCY, adj);
 1818. /* 8.2.2 a) 3) create a new adj */
 1819. adj = isis_new_adj (sysid, NULL, 0, circuit);
 1820. if (adj == NULL)
 1821. return ISIS_ERROR;
 1822. /* 8.2.2 a) 3) i */
 1823. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 1824. /* 8.2.2 a) 3) ii */
 1825. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 1826. /* 8.2.2 a) 4) quite meaningless */
 1827. }
 1828. /* 8.2.2 b) ignore on condition */
 1829. if ((adj->adj_state == ISIS_ADJ_INITIALIZING) &&
 1830. (adj->sys_type == ISIS_SYSTYPE_IS))
 1831. {
 1832. /* do nothing */
 1833. }
 1834. else
 1835. {
 1836. /* 8.2.2 c) respond with a p2p IIH */
 1837. send_hello (circuit, 1);
 1838. }
 1839. /* 8.2.2 d) type is IS */
 1840. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_IS;
 1841. /* 8.2.2 e) FIXME: Circuit type of? */
 1842. return retval;
 1843. }
 1844. /*
 1845. * PDU Dispatcher
 1846. */
 1847. static int
 1848. isis_handle_pdu (struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 1849. {
 1850. struct isis_fixed_hdr *hdr;
 1851. int retval = ISIS_OK;
 1852. /*
 1853. * Let's first read data from stream to the header
 1854. */
 1855. hdr = (struct isis_fixed_hdr *) STREAM_DATA (circuit->rcv_stream);
 1856. if ((hdr->idrp != ISO10589_ISIS) && (hdr->idrp != ISO9542_ESIS))
 1857. {
 1858. zlog_err ("Not an IS-IS or ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1859. return ISIS_ERROR;
 1860. }
 1861. /* now we need to know if this is an ISO 9542 packet and
 1862. * take real good care of it, waaa!
 1863. */
 1864. if (hdr->idrp == ISO9542_ESIS)
 1865. {
 1866. zlog_err ("No support for ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1867. return ISIS_ERROR;
 1868. }
 1869. stream_set_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_FIXED_HDR_LEN);
 1870. /*
 1871. * and then process it
 1872. */
 1873. if (hdr->length < ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN)
 1874. {
 1875. zlog_err ("Fixed header length = %d", hdr->length);
 1876. return ISIS_ERROR;
 1877. }
 1878. if (hdr->version1 != 1)
 1879. {
 1880. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version1);
 1881. return ISIS_WARNING;
 1882. }
 1883. /* either 6 or 0 */
 1884. if ((hdr->id_len != 0) && (hdr->id_len != ISIS_SYS_ID_LEN))
 1885. {
 1886. zlog_err
 1887. ("IDFieldLengthMismatch: ID Length field in a received PDU %u, "
 1888. "while the parameter for this IS is %u", hdr->id_len,
 1889. ISIS_SYS_ID_LEN);
 1890. return ISIS_ERROR;
 1891. }
 1892. if (hdr->version2 != 1)
 1893. {
 1894. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version2);
 1895. return ISIS_WARNING;
 1896. }
 1897. if (circuit->is_passive)
 1898. {
 1899. zlog_warn ("Received ISIS PDU on passive circuit %s",
 1900. circuit->interface->name);
 1901. return ISIS_WARNING;
 1902. }
 1903. /* either 3 or 0 */
 1904. if ((hdr->max_area_addrs != 0)
 1905. && (hdr->max_area_addrs != isis->max_area_addrs))
 1906. {
 1907. zlog_err ("maximumAreaAddressesMismatch: maximumAreaAdresses in a "
 1908. "received PDU %u while the parameter for this IS is %u",
 1909. hdr->max_area_addrs, isis->max_area_addrs);
 1910. return ISIS_ERROR;
 1911. }
 1912. switch (hdr->pdu_type)
 1913. {
 1914. case L1_LAN_HELLO:
 1915. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1916. break;
 1917. case L2_LAN_HELLO:
 1918. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1919. break;
 1920. case P2P_HELLO:
 1921. retval = process_p2p_hello (circuit);
 1922. break;
 1923. case L1_LINK_STATE:
 1924. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1925. break;
 1926. case L2_LINK_STATE:
 1927. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1928. break;
 1929. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1930. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1931. break;
 1932. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1933. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1934. break;
 1935. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1936. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1937. break;
 1938. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1939. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1940. break;
 1941. default:
 1942. return ISIS_ERROR;
 1943. }
 1944. return retval;
 1945. }
 1946. #ifdef GNU_LINUX
 1947. int
 1948. isis_receive (struct thread *thread)
 1949. {
 1950. struct isis_circuit *circuit;
 1951. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1952. int retval;
 1953. /*
 1954. * Get the circuit
 1955. */
 1956. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1957. assert (circuit);
 1958. if (circuit->rcv_stream == NULL)
 1959. circuit->rcv_stream = stream_new (ISO_MTU (circuit));
 1960. else
 1961. stream_reset (circuit->rcv_stream);
 1962. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1963. circuit->t_read = NULL;
 1964. if (retval == ISIS_OK)
 1965. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1966. /*
 1967. * prepare for next packet.
 1968. */
 1969. if (!circuit->is_passive)
 1970. {
 1971. THREAD_READ_ON (master, circuit->t_read, isis_receive, circuit,
 1972. circuit->fd);
 1973. }
 1974. return retval;
 1975. }
 1976. #else
 1977. int
 1978. isis_receive (struct thread *thread)
 1979. {
 1980. struct isis_circuit *circuit;
 1981. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1982. int retval;
 1983. /*
 1984. * Get the circuit
 1985. */
 1986. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1987. assert (circuit);
 1988. circuit->t_read = NULL;
 1989. if (circuit->rcv_stream == NULL)
 1990. circuit->rcv_stream = stream_new (ISO_MTU (circuit));
 1991. else
 1992. stream_reset (circuit->rcv_stream);
 1993. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1994. if (retval == ISIS_OK)
 1995. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1996. /*
 1997. * prepare for next packet.
 1998. */
 1999. if (!circuit->is_passive)
 2000. {
 2001. circuit->t_read = thread_add_timer_msec (master, isis_receive, circuit,
 2002. listcount
 2003. (circuit->area->circuit_list) *
 2004. 100);
 2005. }
 2006. return retval;
 2007. }
 2008. #endif
 2009. /* filling of the fixed isis header */
 2010. void
 2011. fill_fixed_hdr (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type)
 2012. {
 2013. memset (hdr, 0, sizeof (struct isis_fixed_hdr));
 2014. hdr->idrp = ISO10589_ISIS;
 2015. switch (pdu_type)
 2016. {
 2017. case L1_LAN_HELLO:
 2018. case L2_LAN_HELLO:
 2019. hdr->length = ISIS_LANHELLO_HDRLEN;
 2020. break;
 2021. case P2P_HELLO:
 2022. hdr->length = ISIS_P2PHELLO_HDRLEN;
 2023. break;
 2024. case L1_LINK_STATE:
 2025. case L2_LINK_STATE:
 2026. hdr->length = ISIS_LSP_HDR_LEN;
 2027. break;
 2028. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 2029. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 2030. hdr->length = ISIS_CSNP_HDRLEN;
 2031. break;
 2032. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 2033. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 2034. hdr->length = ISIS_PSNP_HDRLEN;
 2035. break;
 2036. default:
 2037. zlog_warn ("fill_fixed_hdr(): unknown pdu type %d", pdu_type);
 2038. return;
 2039. }
 2040. hdr->length += ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 2041. hdr->pdu_type = pdu_type;
 2042. hdr->version1 = 1;
 2043. hdr->id_len = 0; /* ISIS_SYS_ID_LEN - 0==6 */
 2044. hdr->version2 = 1;
 2045. hdr->max_area_addrs = 0; /* isis->max_area_addrs - 0==3 */
 2046. }
 2047. /*
 2048. * SEND SIDE
 2049. */
 2050. static void
 2051. fill_fixed_hdr_andstream (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type,
 2052. struct stream *stream)
 2053. {
 2054. fill_fixed_hdr (hdr, pdu_type);
 2055. stream_putc (stream, hdr->idrp);
 2056. stream_putc (stream, hdr->length);
 2057. stream_putc (stream, hdr->version1);
 2058. stream_putc (stream, hdr->id_len);
 2059. stream_putc (stream, hdr->pdu_type);
 2060. stream_putc (stream, hdr->version2);
 2061. stream_putc (stream, hdr->reserved);
 2062. stream_putc (stream, hdr->max_area_addrs);
 2063. return;
 2064. }
 2065. int
 2066. send_hello (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2067. {
 2068. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2069. struct isis_lan_hello_hdr hello_hdr;
 2070. struct isis_p2p_hello_hdr p2p_hello_hdr;
 2071. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2072. unsigned long len_pointer, length, auth_tlv_offset = 0;
 2073. u_int32_t interval;
 2074. int retval;
 2075. if (circuit->is_passive)
 2076. return ISIS_OK;
 2077. if (circuit->interface->mtu == 0)
 2078. {
 2079. zlog_warn ("circuit has zero MTU");
 2080. return ISIS_WARNING;
 2081. }
 2082. if (!circuit->snd_stream)
 2083. circuit->snd_stream = stream_new (ISO_MTU (circuit));
 2084. else
 2085. stream_reset (circuit->snd_stream);
 2086. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2087. if (level == IS_LEVEL_1)
 2088. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_LAN_HELLO,
 2089. circuit->snd_stream);
 2090. else
 2091. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_LAN_HELLO,
 2092. circuit->snd_stream);
 2093. else
 2094. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, P2P_HELLO, circuit->snd_stream);
 2095. /*
 2096. * Fill LAN Level 1 or 2 Hello PDU header
 2097. */
 2098. memset (&hello_hdr, 0, sizeof (struct isis_lan_hello_hdr));
 2099. interval = circuit->hello_multiplier[level - 1] *
 2100. circuit->hello_interval[level - 1];
 2101. if (interval > USHRT_MAX)
 2102. interval = USHRT_MAX;
 2103. hello_hdr.circuit_t = circuit->is_type;
 2104. memcpy (hello_hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2105. hello_hdr.hold_time = htons ((u_int16_t) interval);
 2106. hello_hdr.pdu_len = 0; /* Update the PDU Length later */
 2107. len_pointer = stream_get_endp (circuit->snd_stream) + 3 + ISIS_SYS_ID_LEN;
 2108. /* copy the shared part of the hello to the p2p hello if needed */
 2109. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 2110. {
 2111. memcpy (&p2p_hello_hdr, &hello_hdr, 5 + ISIS_SYS_ID_LEN);
 2112. p2p_hello_hdr.local_id = circuit->circuit_id;
 2113. /* FIXME: need better understanding */
 2114. stream_put (circuit->snd_stream, &p2p_hello_hdr, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 2115. }
 2116. else
 2117. {
 2118. hello_hdr.prio = circuit->priority[level - 1];
 2119. if (level == IS_LEVEL_1)
 2120. {
 2121. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l1_desig_is,
 2122. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2123. }
 2124. else if (level == IS_LEVEL_2)
 2125. {
 2126. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l2_desig_is,
 2127. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2128. }
 2129. stream_put (circuit->snd_stream, &hello_hdr, ISIS_LANHELLO_HDRLEN);
 2130. }
 2131. /*
 2132. * Then the variable length part.
 2133. */
 2134. /* add circuit password */
 2135. switch (circuit->passwd.type)
 2136. {
 2137. /* Cleartext */
 2138. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2139. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, circuit->passwd.len,
 2140. circuit->passwd.passwd, circuit->snd_stream))
 2141. return ISIS_WARNING;
 2142. break;
 2143. /* HMAC MD5 */
 2144. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2145. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2146. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2147. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2148. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2149. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2150. return ISIS_WARNING;
 2151. break;
 2152. default:
 2153. break;
 2154. }
 2155. /* Area Addresses TLV */
 2156. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0)
 2157. return ISIS_WARNING;
 2158. if (tlv_add_area_addrs (circuit->area->area_addrs, circuit->snd_stream))
 2159. return ISIS_WARNING;
 2160. /* LAN Neighbors TLV */
 2161. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2162. {
 2163. if (level == IS_LEVEL_1 && circuit->u.bc.lan_neighs[0] &&
 2164. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[0]) > 0)
 2165. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[0],
 2166. circuit->snd_stream))
 2167. return ISIS_WARNING;
 2168. if (level == IS_LEVEL_2 && circuit->u.bc.lan_neighs[1] &&
 2169. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[1]) > 0)
 2170. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[1],
 2171. circuit->snd_stream))
 2172. return ISIS_WARNING;
 2173. }
 2174. /* Protocols Supported TLV */
 2175. if (circuit->nlpids.count > 0)
 2176. if (tlv_add_nlpid (&circuit->nlpids, circuit->snd_stream))
 2177. return ISIS_WARNING;
 2178. /* IP interface Address TLV */
 2179. if (circuit->ip_router && circuit->ip_addrs &&
 2180. listcount (circuit->ip_addrs) > 0)
 2181. if (tlv_add_ip_addrs (circuit->ip_addrs, circuit->snd_stream))
 2182. return ISIS_WARNING;
 2183. #ifdef HAVE_IPV6
 2184. /* IPv6 Interface Address TLV */
 2185. if (circuit->ipv6_router && circuit->ipv6_link &&
 2186. listcount (circuit->ipv6_link) > 0)
 2187. if (tlv_add_ipv6_addrs (circuit->ipv6_link, circuit->snd_stream))
 2188. return ISIS_WARNING;
 2189. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2190. if (circuit->pad_hellos)
 2191. if (tlv_add_padding (circuit->snd_stream))
 2192. return ISIS_WARNING;
 2193. length = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2194. /* Update PDU length */
 2195. stream_putw_at (circuit->snd_stream, len_pointer, (u_int16_t) length);
 2196. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2197. if (circuit->passwd.type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2198. {
 2199. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2200. stream_get_endp (circuit->snd_stream),
 2201. (unsigned char *) &circuit->passwd.passwd, circuit->passwd.len,
 2202. (caddr_t) &hmac_md5_hash);
 2203. /* Copy the hash into the stream */
 2204. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2205. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2206. }
 2207. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 2208. {
 2209. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2210. {
 2211. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sent L%d LAN IIH on %s, length %ld",
 2212. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2213. /* FIXME: use %z when we stop supporting old compilers. */
 2214. length);
 2215. }
 2216. else
 2217. {
 2218. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sent P2P IIH on %s, length %ld",
 2219. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 2220. /* FIXME: use %z when we stop supporting old compilers. */
 2221. length);
 2222. }
 2223. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2224. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2225. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2226. }
 2227. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2228. if (retval != ISIS_OK)
 2229. zlog_err ("ISIS-Adj (%s): Send L%d IIH on %s failed",
 2230. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2231. return retval;
 2232. }
 2233. int
 2234. send_lan_l1_hello (struct thread *thread)
 2235. {
 2236. struct isis_circuit *circuit;
 2237. int retval;
 2238. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2239. assert (circuit);
 2240. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0] = NULL;
 2241. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[0])
 2242. retval = isis_dr_elect (circuit, 1);
 2243. retval = send_hello (circuit, 1);
 2244. /* set next timer thread */
 2245. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0],
 2246. send_lan_l1_hello, circuit,
 2247. isis_jitter (circuit->hello_interval[0], IIH_JITTER));
 2248. return retval;
 2249. }
 2250. int
 2251. send_lan_l2_hello (struct thread *thread)
 2252. {
 2253. struct isis_circuit *circuit;
 2254. int retval;
 2255. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2256. assert (circuit);
 2257. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1] = NULL;
 2258. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[1])
 2259. retval = isis_dr_elect (circuit, 2);
 2260. retval = send_hello (circuit, 2);
 2261. /* set next timer thread */
 2262. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1],
 2263. send_lan_l2_hello, circuit,
 2264. isis_jitter (circuit->hello_interval[1], IIH_JITTER));
 2265. return retval;
 2266. }
 2267. int
 2268. send_p2p_hello (struct thread *thread)
 2269. {
 2270. struct isis_circuit *circuit;
 2271. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2272. assert (circuit);
 2273. circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello = NULL;
 2274. send_hello (circuit, 1);
 2275. /* set next timer thread */
 2276. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello, send_p2p_hello,
 2277. circuit, isis_jitter (circuit->hello_interval[1],
 2278. IIH_JITTER));
 2279. return ISIS_OK;
 2280. }
 2281. static int
 2282. build_csnp (int level, u_char * start, u_char * stop, struct list *lsps,
 2283. struct isis_circuit *circuit)
 2284. {
 2285. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2286. struct isis_passwd *passwd;
 2287. unsigned long lenp;
 2288. u_int16_t length;
 2289. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2290. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2291. int retval = ISIS_OK;
 2292. if (circuit->snd_stream == NULL)
 2293. circuit->snd_stream = stream_new (ISO_MTU (circuit));
 2294. else
 2295. stream_reset (circuit->snd_stream);
 2296. if (level == IS_LEVEL_1)
 2297. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2298. circuit->snd_stream);
 2299. else
 2300. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2301. circuit->snd_stream);
 2302. /*
 2303. * Fill Level 1 or 2 Complete Sequence Numbers header
 2304. */
 2305. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2306. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2307. /* no need to send the source here, it is always us if we csnp */
 2308. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2309. /* with zero circuit id - ref 9.10, 9.11 */
 2310. stream_putc (circuit->snd_stream, 0x00);
 2311. stream_put (circuit->snd_stream, start, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2312. stream_put (circuit->snd_stream, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2313. /*
 2314. * And TLVs
 2315. */
 2316. if (level == IS_LEVEL_1)
 2317. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2318. else
 2319. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2320. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2321. {
 2322. switch (passwd->type)
 2323. {
 2324. /* Cleartext */
 2325. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2326. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2327. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2328. return ISIS_WARNING;
 2329. break;
 2330. /* HMAC MD5 */
 2331. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2332. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2333. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2334. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2335. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2336. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2337. return ISIS_WARNING;
 2338. break;
 2339. default:
 2340. break;
 2341. }
 2342. }
 2343. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2344. if (retval != ISIS_OK)
 2345. return retval;
 2346. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2347. /* Update PU length */
 2348. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2349. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2350. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2351. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2352. {
 2353. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2354. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2355. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2356. (caddr_t) &hmac_md5_hash);
 2357. /* Copy the hash into the stream */
 2358. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2359. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2360. }
 2361. return retval;
 2362. }
 2363. /*
 2364. * Count the maximum number of lsps that can be accomodated by a given size.
 2365. */
 2366. static uint16_t
 2367. get_max_lsp_count (uint16_t size)
 2368. {
 2369. uint16_t tlv_count;
 2370. uint16_t lsp_count;
 2371. uint16_t remaining_size;
 2372. /* First count the full size TLVs */
 2373. tlv_count = size / MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2374. lsp_count = tlv_count * (MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE / LSP_ENTRIES_LEN);
 2375. /* The last TLV, if any */
 2376. remaining_size = size % MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2377. if (remaining_size - 2 >= LSP_ENTRIES_LEN)
 2378. lsp_count += (remaining_size - 2) / LSP_ENTRIES_LEN;
 2379. return lsp_count;
 2380. }
 2381. /*
 2382. * Calculate the length of Authentication Info. TLV.
 2383. */
 2384. static uint16_t
 2385. auth_tlv_length (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2386. {
 2387. struct isis_passwd *passwd;
 2388. uint16_t length;
 2389. if (level == IS_LEVEL_1)
 2390. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2391. else
 2392. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2393. /* Also include the length of TLV header */
 2394. length = AUTH_INFO_HDRLEN;
 2395. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2396. {
 2397. switch (passwd->type)
 2398. {
 2399. /* Cleartext */
 2400. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2401. length += passwd->len;
 2402. break;
 2403. /* HMAC MD5 */
 2404. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2405. length += ISIS_AUTH_MD5_SIZE;
 2406. break;
 2407. default:
 2408. break;
 2409. }
 2410. }
 2411. return length;
 2412. }
 2413. /*
 2414. * Calculate the maximum number of lsps that can be accomodated in a CSNP/PSNP.
 2415. */
 2416. static uint16_t
 2417. max_lsps_per_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit)
 2418. {
 2419. int snp_hdr_len;
 2420. int auth_tlv_len;
 2421. uint16_t lsp_count;
 2422. snp_hdr_len = ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 2423. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 2424. snp_hdr_len += ISIS_CSNP_HDRLEN;
 2425. else
 2426. snp_hdr_len += ISIS_PSNP_HDRLEN;
 2427. auth_tlv_len = auth_tlv_length (level, circuit);
 2428. lsp_count = get_max_lsp_count (
 2429. stream_get_size (circuit->snd_stream) - snp_hdr_len - auth_tlv_len);
 2430. return lsp_count;
 2431. }
 2432. /*
 2433. * FIXME: support multiple CSNPs
 2434. */
 2435. int
 2436. send_csnp (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2437. {
 2438. u_char start[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2439. u_char stop[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2440. struct list *list = NULL;
 2441. struct listnode *node;
 2442. struct isis_lsp *lsp;
 2443. u_char num_lsps, loop = 1;
 2444. int i, retval = ISIS_OK;
 2445. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2446. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2447. return retval;
 2448. memset (start, 0x00, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2449. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2450. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit);
 2451. while (loop)
 2452. {
 2453. list = list_new ();
 2454. lsp_build_list (start, stop, num_lsps, list,
 2455. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2456. /*
 2457. * Update the stop lsp_id before encoding this CSNP.
 2458. */
 2459. if (listcount (list) < num_lsps)
 2460. {
 2461. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2462. }
 2463. else
 2464. {
 2465. node = listtail (list);
 2466. lsp = listgetdata (node);
 2467. memcpy (stop, lsp->lsp_header->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2468. }
 2469. retval = build_csnp (level, start, stop, list, circuit);
 2470. if (retval != ISIS_OK)
 2471. {
 2472. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d CSNP on %s failed",
 2473. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2474. list_delete (list);
 2475. return retval;
 2476. }
 2477. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2478. {
 2479. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sent L%d CSNP on %s, length %ld",
 2480. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2481. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2482. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2483. {
 2484. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): CSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2485. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2486. circuit->area->area_tag,
 2487. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2488. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2489. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2490. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2491. }
 2492. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2493. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2494. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2495. }
 2496. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2497. if (retval != ISIS_OK)
 2498. {
 2499. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d CSNP on %s failed",
 2500. circuit->area->area_tag, level,
 2501. circuit->interface->name);
 2502. list_delete (list);
 2503. return retval;
 2504. }
 2505. /*
 2506. * Start lsp_id of the next CSNP should be one plus the
 2507. * stop lsp_id in this current CSNP.
 2508. */
 2509. memcpy (start, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2510. loop = 0;
 2511. for (i = ISIS_SYS_ID_LEN + 1; i >= 0; --i)
 2512. {
 2513. if (start[i] < (u_char)0xff)
 2514. {
 2515. start[i] += 1;
 2516. loop = 1;
 2517. break;
 2518. }
 2519. }
 2520. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2521. list_delete (list);
 2522. }
 2523. return retval;
 2524. }
 2525. int
 2526. send_l1_csnp (struct thread *thread)
 2527. {
 2528. struct isis_circuit *circuit;
 2529. int retval = ISIS_OK;
 2530. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2531. assert (circuit);
 2532. circuit->t_send_csnp[0] = NULL;
 2533. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[0])
 2534. {
 2535. send_csnp (circuit, 1);
 2536. }
 2537. /* set next timer thread */
 2538. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[0], send_l1_csnp, circuit,
 2539. isis_jitter (circuit->csnp_interval[0], CSNP_JITTER));
 2540. return retval;
 2541. }
 2542. int
 2543. send_l2_csnp (struct thread *thread)
 2544. {
 2545. struct isis_circuit *circuit;
 2546. int retval = ISIS_OK;
 2547. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2548. assert (circuit);
 2549. circuit->t_send_csnp[1] = NULL;
 2550. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[1])
 2551. {
 2552. send_csnp (circuit, 2);
 2553. }
 2554. /* set next timer thread */
 2555. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[1], send_l2_csnp, circuit,
 2556. isis_jitter (circuit->csnp_interval[1], CSNP_JITTER));
 2557. return retval;
 2558. }
 2559. static int
 2560. build_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, struct list *lsps)
 2561. {
 2562. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2563. unsigned long lenp;
 2564. u_int16_t length;
 2565. struct isis_lsp *lsp;
 2566. struct isis_passwd *passwd;
 2567. struct listnode *node;
 2568. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2569. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2570. int retval = ISIS_OK;
 2571. if (circuit->snd_stream == NULL)
 2572. circuit->snd_stream = stream_new (ISO_MTU (circuit));
 2573. else
 2574. stream_reset (circuit->snd_stream);
 2575. if (level == IS_LEVEL_1)
 2576. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2577. circuit->snd_stream);
 2578. else
 2579. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2580. circuit->snd_stream);
 2581. /*
 2582. * Fill Level 1 or 2 Partial Sequence Numbers header
 2583. */
 2584. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2585. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2586. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2587. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2588. /*
 2589. * And TLVs
 2590. */
 2591. if (level == IS_LEVEL_1)
 2592. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2593. else
 2594. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2595. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2596. {
 2597. switch (passwd->type)
 2598. {
 2599. /* Cleartext */
 2600. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2601. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2602. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2603. return ISIS_WARNING;
 2604. break;
 2605. /* HMAC MD5 */
 2606. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2607. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2608. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2609. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2610. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2611. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2612. return ISIS_WARNING;
 2613. break;
 2614. default:
 2615. break;
 2616. }
 2617. }
 2618. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2619. if (retval != ISIS_OK)
 2620. return retval;
 2621. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2622. {
 2623. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsps, node, lsp))
 2624. {
 2625. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): PSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2626. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2627. circuit->area->area_tag,
 2628. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2629. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2630. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2631. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2632. }
 2633. }
 2634. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2635. /* Update PDU length */
 2636. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2637. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2638. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2639. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2640. {
 2641. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2642. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2643. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2644. (caddr_t) &hmac_md5_hash);
 2645. /* Copy the hash into the stream */
 2646. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2647. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2648. }
 2649. return ISIS_OK;
 2650. }
 2651. /*
 2652. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2653. * level 1
 2654. */
 2655. static int
 2656. send_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2657. {
 2658. struct isis_lsp *lsp;
 2659. struct list *list = NULL;
 2660. struct listnode *node;
 2661. u_char num_lsps;
 2662. int retval = ISIS_OK;
 2663. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST &&
 2664. circuit->u.bc.is_dr[level - 1])
 2665. return ISIS_OK;
 2666. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2667. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2668. return ISIS_OK;
 2669. if (! circuit->snd_stream)
 2670. return ISIS_ERROR;
 2671. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit);
 2672. while (1)
 2673. {
 2674. list = list_new ();
 2675. lsp_build_list_ssn (circuit, num_lsps, list,
 2676. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2677. if (listcount (list) == 0)
 2678. {
 2679. list_delete (list);
 2680. return ISIS_OK;
 2681. }
 2682. retval = build_psnp (level, circuit, list);
 2683. if (retval != ISIS_OK)
 2684. {
 2685. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d PSNP on %s failed",
 2686. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2687. list_delete (list);
 2688. return retval;
 2689. }
 2690. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2691. {
 2692. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sent L%d PSNP on %s, length %ld",
 2693. circuit->area->area_tag, level,
 2694. circuit->interface->name,
 2695. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2696. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2697. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2698. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2699. }
 2700. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2701. if (retval != ISIS_OK)
 2702. {
 2703. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d PSNP on %s failed",
 2704. circuit->area->area_tag, level,
 2705. circuit->interface->name);
 2706. list_delete (list);
 2707. return retval;
 2708. }
 2709. /*
 2710. * sending succeeded, we can clear SSN flags of this circuit
 2711. * for the LSPs in list
 2712. */
 2713. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2714. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 2715. list_delete (list);
 2716. }
 2717. return retval;
 2718. }
 2719. int
 2720. send_l1_psnp (struct thread *thread)
 2721. {
 2722. struct isis_circuit *circuit;
 2723. int retval = ISIS_OK;
 2724. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2725. assert (circuit);
 2726. circuit->t_send_psnp[0] = NULL;
 2727. send_psnp (1, circuit);
 2728. /* set next timer thread */
 2729. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[0], send_l1_psnp, circuit,
 2730. isis_jitter (circuit->psnp_interval[0], PSNP_JITTER));
 2731. return retval;
 2732. }
 2733. /*
 2734. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2735. * level 2
 2736. */
 2737. int
 2738. send_l2_psnp (struct thread *thread)
 2739. {
 2740. struct isis_circuit *circuit;
 2741. int retval = ISIS_OK;
 2742. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2743. assert (circuit);
 2744. circuit->t_send_psnp[1] = NULL;
 2745. send_psnp (2, circuit);
 2746. /* set next timer thread */
 2747. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[1], send_l2_psnp, circuit,
 2748. isis_jitter (circuit->psnp_interval[1], PSNP_JITTER));
 2749. return retval;
 2750. }
 2751. /*
 2752. * ISO 10589 - 7.3.14.3
 2753. */
 2754. int
 2755. send_lsp (struct thread *thread)
 2756. {
 2757. struct isis_circuit *circuit;
 2758. struct isis_lsp *lsp;
 2759. struct listnode *node;
 2760. int retval = ISIS_OK;
 2761. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2762. assert (circuit);
 2763. if (circuit->state != C_STATE_UP || circuit->is_passive == 1)
 2764. {
 2765. return retval;
 2766. }
 2767. node = listhead (circuit->lsp_queue);
 2768. /*
 2769. * Handle case where there are no LSPs on the queue. This can
 2770. * happen, for instance, if an adjacency goes down before this
 2771. * thread gets a chance to run.
 2772. */
 2773. if (!node)
 2774. {
 2775. return retval;
 2776. }
 2777. lsp = listgetdata(node);
 2778. /*
 2779. * Do not send if levels do not match
 2780. */
 2781. if (!(lsp->level & circuit->is_type))
 2782. {
 2783. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2784. return retval;
 2785. }
 2786. /*
 2787. * Do not send if we do not have adjacencies in state up on the circuit
 2788. */
 2789. if (circuit->upadjcount[lsp->level - 1] == 0)
 2790. {
 2791. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2792. return retval;
 2793. }
 2794. /* copy our lsp to the send buffer */
 2795. stream_copy (circuit->snd_stream, lsp->pdu);
 2796. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 2797. {
 2798. zlog_debug
 2799. ("ISIS-Upd (%s): Sent L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x,"
 2800. " lifetime %us on %s", circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2801. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2802. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2803. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2804. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime),
 2805. circuit->interface->name);
 2806. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2807. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2808. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2809. }
 2810. retval = circuit->tx (circuit, lsp->level);
 2811. if (retval != ISIS_OK)
 2812. {
 2813. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP on %s failed",
 2814. circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2815. circuit->interface->name);
 2816. return retval;
 2817. }
 2818. /*
 2819. * If the sending succeeded, we can del the lsp from circuits
 2820. * lsp_queue
 2821. */
 2822. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2823. /* Set the last-cleared time if the queue is empty. */
 2824. /* TODO: Is is possible that new lsps keep being added to the queue
 2825. * that the queue is never empty? */
 2826. if (list_isempty (circuit->lsp_queue))
 2827. circuit->lsp_queue_last_cleared = time (NULL);
 2828. /*
 2829. * On broadcast circuits also the SRMflag can be cleared
 2830. */
 2831. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2832. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 2833. return retval;
 2834. }
 2835. int
 2836. ack_lsp (struct isis_link_state_hdr *hdr, struct isis_circuit *circuit,
 2837. int level)
 2838. {
 2839. unsigned long lenp;
 2840. int retval;
 2841. u_int16_t length;
 2842. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2843. if (!circuit->snd_stream)
 2844. circuit->snd_stream = stream_new (ISO_MTU (circuit));
 2845. else
 2846. stream_reset (circuit->snd_stream);
 2847. // fill_llc_hdr (stream);
 2848. if (level == IS_LEVEL_1)
 2849. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2850. circuit->snd_stream);
 2851. else
 2852. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2853. circuit->snd_stream);
 2854. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2855. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length */
 2856. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2857. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2858. stream_putc (circuit->snd_stream, 9); /* code */
 2859. stream_putc (circuit->snd_stream, 16); /* len */
 2860. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->rem_lifetime));
 2861. stream_put (circuit->snd_stream, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2862. stream_putl (circuit->snd_stream, ntohl (hdr->seq_num));
 2863. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->checksum));
 2864. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2865. /* Update PDU length */
 2866. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2867. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2868. if (retval != ISIS_OK)
 2869. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP PSNP on %s failed",
 2870. circuit->area->area_tag, level,
 2871. circuit->interface->name);
 2872. return retval;
 2873. }