bgpd.c 144 KB


 1. /* BGP-4, BGP-4+ daemon program
 2. Copyright (C) 1996, 97, 98, 99, 2000 Kunihiro Ishiguro
 3. This file is part of GNU Zebra.
 4. GNU Zebra is free software; you can redistribute it and/or modify it
 5. under the terms of the GNU General Public License as published by the
 6. Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
 7. later version.
 8. GNU Zebra is distributed in the hope that it will be useful, but
 9. WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 10. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 11. General Public License for more details.
 12. You should have received a copy of the GNU General Public License
 13. along with GNU Zebra; see the file COPYING. If not, write to the Free
 14. Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 15. 02111-1307, USA. */
 16. #include <zebra.h>
 17. #include "prefix.h"
 18. #include "thread.h"
 19. #include "buffer.h"
 20. #include "stream.h"
 21. #include "command.h"
 22. #include "sockunion.h"
 23. #include "network.h"
 24. #include "memory.h"
 25. #include "filter.h"
 26. #include "routemap.h"
 27. #include "str.h"
 28. #include "log.h"
 29. #include "plist.h"
 30. #include "linklist.h"
 31. #include "workqueue.h"
 32. #include "bgpd/bgpd.h"
 33. #include "bgpd/bgp_table.h"
 34. #include "bgpd/bgp_aspath.h"
 35. #include "bgpd/bgp_route.h"
 36. #include "bgpd/bgp_dump.h"
 37. #include "bgpd/bgp_debug.h"
 38. #include "bgpd/bgp_community.h"
 39. #include "bgpd/bgp_attr.h"
 40. #include "bgpd/bgp_regex.h"
 41. #include "bgpd/bgp_clist.h"
 42. #include "bgpd/bgp_fsm.h"
 43. #include "bgpd/bgp_packet.h"
 44. #include "bgpd/bgp_zebra.h"
 45. #include "bgpd/bgp_open.h"
 46. #include "bgpd/bgp_filter.h"
 47. #include "bgpd/bgp_nexthop.h"
 48. #include "bgpd/bgp_damp.h"
 49. #include "bgpd/bgp_mplsvpn.h"
 50. #include "bgpd/bgp_advertise.h"
 51. #include "bgpd/bgp_network.h"
 52. #include "bgpd/bgp_vty.h"
 53. #include "bgpd/bgp_mpath.h"
 54. #ifdef HAVE_SNMP
 55. #include "bgpd/bgp_snmp.h"
 56. #endif /* HAVE_SNMP */
 57. /* BGP process wide configuration. */
 58. static struct bgp_master bgp_master;
 59. extern struct in_addr router_id_zebra;
 60. /* BGP process wide configuration pointer to export. */
 61. struct bgp_master *bm;
 62. /* BGP community-list. */
 63. struct community_list_handler *bgp_clist;
 64. /* BGP global flag manipulation. */
 65. int
 66. bgp_option_set (int flag)
 67. {
 68. switch (flag)
 69. {
 70. case BGP_OPT_NO_FIB:
 71. case BGP_OPT_MULTIPLE_INSTANCE:
 72. case BGP_OPT_CONFIG_CISCO:
 73. case BGP_OPT_NO_LISTEN:
 74. SET_FLAG (bm->options, flag);
 75. break;
 76. default:
 77. return BGP_ERR_INVALID_FLAG;
 78. }
 79. return 0;
 80. }
 81. int
 82. bgp_option_unset (int flag)
 83. {
 84. switch (flag)
 85. {
 86. case BGP_OPT_MULTIPLE_INSTANCE:
 87. if (listcount (bm->bgp) > 1)
 88. return BGP_ERR_MULTIPLE_INSTANCE_USED;
 89. /* Fall through. */
 90. case BGP_OPT_NO_FIB:
 91. case BGP_OPT_CONFIG_CISCO:
 92. UNSET_FLAG (bm->options, flag);
 93. break;
 94. default:
 95. return BGP_ERR_INVALID_FLAG;
 96. }
 97. return 0;
 98. }
 99. int
 100. bgp_option_check (int flag)
 101. {
 102. return CHECK_FLAG (bm->options, flag);
 103. }
 104. /* BGP flag manipulation. */
 105. int
 106. bgp_flag_set (struct bgp *bgp, int flag)
 107. {
 108. SET_FLAG (bgp->flags, flag);
 109. return 0;
 110. }
 111. int
 112. bgp_flag_unset (struct bgp *bgp, int flag)
 113. {
 114. UNSET_FLAG (bgp->flags, flag);
 115. return 0;
 116. }
 117. int
 118. bgp_flag_check (struct bgp *bgp, int flag)
 119. {
 120. return CHECK_FLAG (bgp->flags, flag);
 121. }
 122. /* Internal function to set BGP structure configureation flag. */
 123. static void
 124. bgp_config_set (struct bgp *bgp, int config)
 125. {
 126. SET_FLAG (bgp->config, config);
 127. }
 128. static void
 129. bgp_config_unset (struct bgp *bgp, int config)
 130. {
 131. UNSET_FLAG (bgp->config, config);
 132. }
 133. static int
 134. bgp_config_check (struct bgp *bgp, int config)
 135. {
 136. return CHECK_FLAG (bgp->config, config);
 137. }
 138. /* Set BGP router identifier. */
 139. int
 140. bgp_router_id_set (struct bgp *bgp, struct in_addr *id)
 141. {
 142. struct peer *peer;
 143. struct listnode *node, *nnode;
 144. if (bgp_config_check (bgp, BGP_CONFIG_ROUTER_ID)
 145. && IPV4_ADDR_SAME (&bgp->router_id, id))
 146. return 0;
 147. IPV4_ADDR_COPY (&bgp->router_id, id);
 148. bgp_config_set (bgp, BGP_CONFIG_ROUTER_ID);
 149. /* Set all peer's local identifier with this value. */
 150. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 151. {
 152. IPV4_ADDR_COPY (&peer->local_id, id);
 153. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 154. {
 155. peer->last_reset = PEER_DOWN_RID_CHANGE;
 156. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 157. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 158. }
 159. }
 160. return 0;
 161. }
 162. /* BGP's cluster-id control. */
 163. int
 164. bgp_cluster_id_set (struct bgp *bgp, struct in_addr *cluster_id)
 165. {
 166. struct peer *peer;
 167. struct listnode *node, *nnode;
 168. if (bgp_config_check (bgp, BGP_CONFIG_CLUSTER_ID)
 169. && IPV4_ADDR_SAME (&bgp->cluster_id, cluster_id))
 170. return 0;
 171. IPV4_ADDR_COPY (&bgp->cluster_id, cluster_id);
 172. bgp_config_set (bgp, BGP_CONFIG_CLUSTER_ID);
 173. /* Clear all IBGP peer. */
 174. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 175. {
 176. if (peer->sort != BGP_PEER_IBGP)
 177. continue;
 178. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 179. {
 180. peer->last_reset = PEER_DOWN_CLID_CHANGE;
 181. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 182. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 183. }
 184. }
 185. return 0;
 186. }
 187. int
 188. bgp_cluster_id_unset (struct bgp *bgp)
 189. {
 190. struct peer *peer;
 191. struct listnode *node, *nnode;
 192. if (! bgp_config_check (bgp, BGP_CONFIG_CLUSTER_ID))
 193. return 0;
 194. bgp->cluster_id.s_addr = 0;
 195. bgp_config_unset (bgp, BGP_CONFIG_CLUSTER_ID);
 196. /* Clear all IBGP peer. */
 197. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 198. {
 199. if (peer->sort != BGP_PEER_IBGP)
 200. continue;
 201. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 202. {
 203. peer->last_reset = PEER_DOWN_CLID_CHANGE;
 204. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 205. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 206. }
 207. }
 208. return 0;
 209. }
 210. /* time_t value that is monotonicly increasing
 211. * and uneffected by adjustments to system clock
 212. */
 213. time_t bgp_clock (void)
 214. {
 215. struct timeval tv;
 216. quagga_gettime(QUAGGA_CLK_MONOTONIC, &tv);
 217. return tv.tv_sec;
 218. }
 219. /* BGP timer configuration. */
 220. int
 221. bgp_timers_set (struct bgp *bgp, u_int32_t keepalive, u_int32_t holdtime)
 222. {
 223. bgp->default_keepalive = (keepalive < holdtime / 3
 224. ? keepalive : holdtime / 3);
 225. bgp->default_holdtime = holdtime;
 226. return 0;
 227. }
 228. int
 229. bgp_timers_unset (struct bgp *bgp)
 230. {
 231. bgp->default_keepalive = BGP_DEFAULT_KEEPALIVE;
 232. bgp->default_holdtime = BGP_DEFAULT_HOLDTIME;
 233. return 0;
 234. }
 235. /* BGP confederation configuration. */
 236. int
 237. bgp_confederation_id_set (struct bgp *bgp, as_t as)
 238. {
 239. struct peer *peer;
 240. struct listnode *node, *nnode;
 241. int already_confed;
 242. if (as == 0)
 243. return BGP_ERR_INVALID_AS;
 244. /* Remember - were we doing confederation before? */
 245. already_confed = bgp_config_check (bgp, BGP_CONFIG_CONFEDERATION);
 246. bgp->confed_id = as;
 247. bgp_config_set (bgp, BGP_CONFIG_CONFEDERATION);
 248. /* If we were doing confederation already, this is just an external
 249. AS change. Just Reset EBGP sessions, not CONFED sessions. If we
 250. were not doing confederation before, reset all EBGP sessions. */
 251. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 252. {
 253. /* We're looking for peers who's AS is not local or part of our
 254. confederation. */
 255. if (already_confed)
 256. {
 257. if (peer_sort (peer) == BGP_PEER_EBGP)
 258. {
 259. peer->local_as = as;
 260. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 261. {
 262. peer->last_reset = PEER_DOWN_CONFED_ID_CHANGE;
 263. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 264. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 265. }
 266. else
 267. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 268. }
 269. }
 270. else
 271. {
 272. /* Not doign confederation before, so reset every non-local
 273. session */
 274. if (peer_sort (peer) != BGP_PEER_IBGP)
 275. {
 276. /* Reset the local_as to be our EBGP one */
 277. if (peer_sort (peer) == BGP_PEER_EBGP)
 278. peer->local_as = as;
 279. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 280. {
 281. peer->last_reset = PEER_DOWN_CONFED_ID_CHANGE;
 282. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 283. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 284. }
 285. else
 286. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 287. }
 288. }
 289. }
 290. return 0;
 291. }
 292. int
 293. bgp_confederation_id_unset (struct bgp *bgp)
 294. {
 295. struct peer *peer;
 296. struct listnode *node, *nnode;
 297. bgp->confed_id = 0;
 298. bgp_config_unset (bgp, BGP_CONFIG_CONFEDERATION);
 299. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 300. {
 301. /* We're looking for peers who's AS is not local */
 302. if (peer_sort (peer) != BGP_PEER_IBGP)
 303. {
 304. peer->local_as = bgp->as;
 305. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 306. {
 307. peer->last_reset = PEER_DOWN_CONFED_ID_CHANGE;
 308. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 309. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 310. }
 311. else
 312. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 313. }
 314. }
 315. return 0;
 316. }
 317. /* Is an AS part of the confed or not? */
 318. int
 319. bgp_confederation_peers_check (struct bgp *bgp, as_t as)
 320. {
 321. int i;
 322. if (! bgp)
 323. return 0;
 324. for (i = 0; i < bgp->confed_peers_cnt; i++)
 325. if (bgp->confed_peers[i] == as)
 326. return 1;
 327. return 0;
 328. }
 329. /* Add an AS to the confederation set. */
 330. int
 331. bgp_confederation_peers_add (struct bgp *bgp, as_t as)
 332. {
 333. struct peer *peer;
 334. struct listnode *node, *nnode;
 335. if (! bgp)
 336. return BGP_ERR_INVALID_BGP;
 337. if (bgp->as == as)
 338. return BGP_ERR_INVALID_AS;
 339. if (bgp_confederation_peers_check (bgp, as))
 340. return -1;
 341. if (bgp->confed_peers)
 342. bgp->confed_peers = XREALLOC (MTYPE_BGP_CONFED_LIST,
 343. bgp->confed_peers,
 344. (bgp->confed_peers_cnt + 1) * sizeof (as_t));
 345. else
 346. bgp->confed_peers = XMALLOC (MTYPE_BGP_CONFED_LIST,
 347. (bgp->confed_peers_cnt + 1) * sizeof (as_t));
 348. bgp->confed_peers[bgp->confed_peers_cnt] = as;
 349. bgp->confed_peers_cnt++;
 350. if (bgp_config_check (bgp, BGP_CONFIG_CONFEDERATION))
 351. {
 352. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 353. {
 354. if (peer->as == as)
 355. {
 356. peer->local_as = bgp->as;
 357. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 358. {
 359. peer->last_reset = PEER_DOWN_CONFED_PEER_CHANGE;
 360. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 361. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 362. }
 363. else
 364. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 365. }
 366. }
 367. }
 368. return 0;
 369. }
 370. /* Delete an AS from the confederation set. */
 371. int
 372. bgp_confederation_peers_remove (struct bgp *bgp, as_t as)
 373. {
 374. int i;
 375. int j;
 376. struct peer *peer;
 377. struct listnode *node, *nnode;
 378. if (! bgp)
 379. return -1;
 380. if (! bgp_confederation_peers_check (bgp, as))
 381. return -1;
 382. for (i = 0; i < bgp->confed_peers_cnt; i++)
 383. if (bgp->confed_peers[i] == as)
 384. for(j = i + 1; j < bgp->confed_peers_cnt; j++)
 385. bgp->confed_peers[j - 1] = bgp->confed_peers[j];
 386. bgp->confed_peers_cnt--;
 387. if (bgp->confed_peers_cnt == 0)
 388. {
 389. if (bgp->confed_peers)
 390. XFREE (MTYPE_BGP_CONFED_LIST, bgp->confed_peers);
 391. bgp->confed_peers = NULL;
 392. }
 393. else
 394. bgp->confed_peers = XREALLOC (MTYPE_BGP_CONFED_LIST,
 395. bgp->confed_peers,
 396. bgp->confed_peers_cnt * sizeof (as_t));
 397. /* Now reset any peer who's remote AS has just been removed from the
 398. CONFED */
 399. if (bgp_config_check (bgp, BGP_CONFIG_CONFEDERATION))
 400. {
 401. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 402. {
 403. if (peer->as == as)
 404. {
 405. peer->local_as = bgp->confed_id;
 406. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 407. {
 408. peer->last_reset = PEER_DOWN_CONFED_PEER_CHANGE;
 409. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 410. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 411. }
 412. else
 413. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 414. }
 415. }
 416. }
 417. return 0;
 418. }
 419. /* Local preference configuration. */
 420. int
 421. bgp_default_local_preference_set (struct bgp *bgp, u_int32_t local_pref)
 422. {
 423. if (! bgp)
 424. return -1;
 425. bgp->default_local_pref = local_pref;
 426. return 0;
 427. }
 428. int
 429. bgp_default_local_preference_unset (struct bgp *bgp)
 430. {
 431. if (! bgp)
 432. return -1;
 433. bgp->default_local_pref = BGP_DEFAULT_LOCAL_PREF;
 434. return 0;
 435. }
 436. /* If peer is RSERVER_CLIENT in at least one address family and is not member
 437. of a peer_group for that family, return 1.
 438. Used to check wether the peer is included in list bgp->rsclient. */
 439. int
 440. peer_rsclient_active (struct peer *peer)
 441. {
 442. int i;
 443. int j;
 444. for (i=AFI_IP; i < AFI_MAX; i++)
 445. for (j=SAFI_UNICAST; j < SAFI_MAX; j++)
 446. if (CHECK_FLAG(peer->af_flags[i][j], PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT)
 447. && ! peer->af_group[i][j])
 448. return 1;
 449. return 0;
 450. }
 451. /* Peer comparison function for sorting. */
 452. static int
 453. peer_cmp (struct peer *p1, struct peer *p2)
 454. {
 455. return sockunion_cmp (&p1->su, &p2->su);
 456. }
 457. int
 458. peer_af_flag_check (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, u_int32_t flag)
 459. {
 460. return CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag);
 461. }
 462. /* Reset all address family specific configuration. */
 463. static void
 464. peer_af_flag_reset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 465. {
 466. int i;
 467. struct bgp_filter *filter;
 468. char orf_name[BUFSIZ];
 469. filter = &peer->filter[afi][safi];
 470. /* Clear neighbor filter and route-map */
 471. for (i = FILTER_IN; i < FILTER_MAX; i++)
 472. {
 473. if (filter->dlist[i].name)
 474. {
 475. free (filter->dlist[i].name);
 476. filter->dlist[i].name = NULL;
 477. }
 478. if (filter->plist[i].name)
 479. {
 480. free (filter->plist[i].name);
 481. filter->plist[i].name = NULL;
 482. }
 483. if (filter->aslist[i].name)
 484. {
 485. free (filter->aslist[i].name);
 486. filter->aslist[i].name = NULL;
 487. }
 488. }
 489. for (i = RMAP_IN; i < RMAP_MAX; i++)
 490. {
 491. if (filter->map[i].name)
 492. {
 493. free (filter->map[i].name);
 494. filter->map[i].name = NULL;
 495. }
 496. }
 497. /* Clear unsuppress map. */
 498. if (filter->usmap.name)
 499. free (filter->usmap.name);
 500. filter->usmap.name = NULL;
 501. filter->usmap.map = NULL;
 502. /* Clear neighbor's all address family flags. */
 503. peer->af_flags[afi][safi] = 0;
 504. /* Clear neighbor's all address family sflags. */
 505. peer->af_sflags[afi][safi] = 0;
 506. /* Clear neighbor's all address family capabilities. */
 507. peer->af_cap[afi][safi] = 0;
 508. /* Clear ORF info */
 509. peer->orf_plist[afi][safi] = NULL;
 510. sprintf (orf_name, "%s.%d.%d", peer->host, afi, safi);
 511. prefix_bgp_orf_remove_all (afi, orf_name);
 512. /* Set default neighbor send-community. */
 513. if (! bgp_option_check (BGP_OPT_CONFIG_CISCO))
 514. {
 515. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_SEND_COMMUNITY);
 516. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_SEND_EXT_COMMUNITY);
 517. }
 518. /* Clear neighbor default_originate_rmap */
 519. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 520. free (peer->default_rmap[afi][safi].name);
 521. peer->default_rmap[afi][safi].name = NULL;
 522. peer->default_rmap[afi][safi].map = NULL;
 523. /* Clear neighbor maximum-prefix */
 524. peer->pmax[afi][safi] = 0;
 525. peer->pmax_threshold[afi][safi] = MAXIMUM_PREFIX_THRESHOLD_DEFAULT;
 526. }
 527. /* peer global config reset */
 528. static void
 529. peer_global_config_reset (struct peer *peer)
 530. {
 531. peer->weight = 0;
 532. peer->change_local_as = 0;
 533. peer->ttl = (peer_sort (peer) == BGP_PEER_IBGP ? 255 : 1);
 534. if (peer->update_source)
 535. {
 536. sockunion_free (peer->update_source);
 537. peer->update_source = NULL;
 538. }
 539. if (peer->update_if)
 540. {
 541. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 542. peer->update_if = NULL;
 543. }
 544. if (peer_sort (peer) == BGP_PEER_IBGP)
 545. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_IBGP_ROUTEADV;
 546. else
 547. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_EBGP_ROUTEADV;
 548. peer->flags = 0;
 549. peer->config = 0;
 550. peer->holdtime = 0;
 551. peer->keepalive = 0;
 552. peer->connect = 0;
 553. peer->v_connect = BGP_DEFAULT_CONNECT_RETRY;
 554. }
 555. /* Check peer's AS number and determines if this peer is IBGP or EBGP */
 556. static bgp_peer_sort_t
 557. peer_calc_sort (struct peer *peer)
 558. {
 559. struct bgp *bgp;
 560. bgp = peer->bgp;
 561. /* Peer-group */
 562. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 563. {
 564. if (peer->as)
 565. return (bgp->as == peer->as ? BGP_PEER_IBGP : BGP_PEER_EBGP);
 566. else
 567. {
 568. struct peer *peer1;
 569. peer1 = listnode_head (peer->group->peer);
 570. if (peer1)
 571. return (peer1->local_as == peer1->as
 572. ? BGP_PEER_IBGP : BGP_PEER_EBGP);
 573. }
 574. return BGP_PEER_INTERNAL;
 575. }
 576. /* Normal peer */
 577. if (bgp && CHECK_FLAG (bgp->config, BGP_CONFIG_CONFEDERATION))
 578. {
 579. if (peer->local_as == 0)
 580. return BGP_PEER_INTERNAL;
 581. if (peer->local_as == peer->as)
 582. {
 583. if (peer->local_as == bgp->confed_id)
 584. return BGP_PEER_EBGP;
 585. else
 586. return BGP_PEER_IBGP;
 587. }
 588. if (bgp_confederation_peers_check (bgp, peer->as))
 589. return BGP_PEER_CONFED;
 590. return BGP_PEER_EBGP;
 591. }
 592. else
 593. {
 594. return (peer->local_as == 0
 595. ? BGP_PEER_INTERNAL : peer->local_as == peer->as
 596. ? BGP_PEER_IBGP : BGP_PEER_EBGP);
 597. }
 598. }
 599. /* Calculate and cache the peer "sort" */
 600. bgp_peer_sort_t
 601. peer_sort (struct peer *peer)
 602. {
 603. peer->sort = peer_calc_sort (peer);
 604. return peer->sort;
 605. }
 606. static void
 607. peer_free (struct peer *peer)
 608. {
 609. assert (peer->status == Deleted);
 610. bgp_unlock(peer->bgp);
 611. /* this /ought/ to have been done already through bgp_stop earlier,
 612. * but just to be sure..
 613. */
 614. bgp_timer_set (peer);
 615. BGP_READ_OFF (peer->t_read);
 616. BGP_WRITE_OFF (peer->t_write);
 617. BGP_EVENT_FLUSH (peer);
 618. if (peer->desc)
 619. XFREE (MTYPE_PEER_DESC, peer->desc);
 620. /* Free allocated host character. */
 621. if (peer->host)
 622. XFREE (MTYPE_BGP_PEER_HOST, peer->host);
 623. /* Update source configuration. */
 624. if (peer->update_source)
 625. sockunion_free (peer->update_source);
 626. if (peer->update_if)
 627. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 628. if (peer->clear_node_queue)
 629. work_queue_free (peer->clear_node_queue);
 630. bgp_sync_delete (peer);
 631. memset (peer, 0, sizeof (struct peer));
 632. XFREE (MTYPE_BGP_PEER, peer);
 633. }
 634. /* increase reference count on a struct peer */
 635. struct peer *
 636. peer_lock (struct peer *peer)
 637. {
 638. assert (peer && (peer->lock >= 0));
 639. peer->lock++;
 640. return peer;
 641. }
 642. /* decrease reference count on a struct peer
 643. * struct peer is freed and NULL returned if last reference
 644. */
 645. struct peer *
 646. peer_unlock (struct peer *peer)
 647. {
 648. assert (peer && (peer->lock > 0));
 649. peer->lock--;
 650. if (peer->lock == 0)
 651. {
 652. #if 0
 653. zlog_debug ("unlocked and freeing");
 654. zlog_backtrace (LOG_DEBUG);
 655. #endif
 656. peer_free (peer);
 657. return NULL;
 658. }
 659. #if 0
 660. if (peer->lock == 1)
 661. {
 662. zlog_debug ("unlocked to 1");
 663. zlog_backtrace (LOG_DEBUG);
 664. }
 665. #endif
 666. return peer;
 667. }
 668. /* Allocate new peer object, implicitely locked. */
 669. static struct peer *
 670. peer_new (struct bgp *bgp)
 671. {
 672. afi_t afi;
 673. safi_t safi;
 674. struct peer *peer;
 675. struct servent *sp;
 676. /* bgp argument is absolutely required */
 677. assert (bgp);
 678. if (!bgp)
 679. return NULL;
 680. /* Allocate new peer. */
 681. peer = XCALLOC (MTYPE_BGP_PEER, sizeof (struct peer));
 682. /* Set default value. */
 683. peer->fd = -1;
 684. peer->v_start = BGP_INIT_START_TIMER;
 685. peer->v_connect = BGP_DEFAULT_CONNECT_RETRY;
 686. peer->v_asorig = BGP_DEFAULT_ASORIGINATE;
 687. peer->status = Idle;
 688. peer->ostatus = Idle;
 689. peer->weight = 0;
 690. peer->password = NULL;
 691. peer->bgp = bgp;
 692. peer = peer_lock (peer); /* initial reference */
 693. bgp_lock (bgp);
 694. /* Set default flags. */
 695. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 696. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 697. {
 698. if (! bgp_option_check (BGP_OPT_CONFIG_CISCO))
 699. {
 700. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_SEND_COMMUNITY);
 701. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_SEND_EXT_COMMUNITY);
 702. }
 703. peer->orf_plist[afi][safi] = NULL;
 704. }
 705. SET_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_CAPABILITY_OPEN);
 706. /* Create buffers. */
 707. peer->ibuf = stream_new (BGP_MAX_PACKET_SIZE);
 708. peer->obuf = stream_fifo_new ();
 709. peer->work = stream_new (BGP_MAX_PACKET_SIZE);
 710. peer->scratch = stream_new (BGP_MAX_PACKET_SIZE);
 711. bgp_sync_init (peer);
 712. /* Get service port number. */
 713. sp = getservbyname ("bgp", "tcp");
 714. peer->port = (sp == NULL) ? BGP_PORT_DEFAULT : ntohs (sp->s_port);
 715. return peer;
 716. }
 717. /* Create new BGP peer. */
 718. static struct peer *
 719. peer_create (union sockunion *su, struct bgp *bgp, as_t local_as,
 720. as_t remote_as, afi_t afi, safi_t safi)
 721. {
 722. int active;
 723. struct peer *peer;
 724. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 725. peer = peer_new (bgp);
 726. peer->su = *su;
 727. peer->local_as = local_as;
 728. peer->as = remote_as;
 729. peer->local_id = bgp->router_id;
 730. peer->v_holdtime = bgp->default_holdtime;
 731. peer->v_keepalive = bgp->default_keepalive;
 732. if (peer_sort (peer) == BGP_PEER_IBGP)
 733. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_IBGP_ROUTEADV;
 734. else
 735. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_EBGP_ROUTEADV;
 736. peer = peer_lock (peer); /* bgp peer list reference */
 737. listnode_add_sort (bgp->peer, peer);
 738. active = peer_active (peer);
 739. if (afi && safi)
 740. peer->afc[afi][safi] = 1;
 741. /* Last read and reset time set */
 742. peer->readtime = peer->resettime = bgp_clock ();
 743. /* Default TTL set. */
 744. peer->ttl = (peer->sort == BGP_PEER_IBGP) ? 255 : 1;
 745. /* Make peer's address string. */
 746. sockunion2str (su, buf, SU_ADDRSTRLEN);
 747. peer->host = XSTRDUP (MTYPE_BGP_PEER_HOST, buf);
 748. /* Set up peer's events and timers. */
 749. if (! active && peer_active (peer))
 750. bgp_timer_set (peer);
 751. return peer;
 752. }
 753. /* Make accept BGP peer. Called from bgp_accept (). */
 754. struct peer *
 755. peer_create_accept (struct bgp *bgp)
 756. {
 757. struct peer *peer;
 758. peer = peer_new (bgp);
 759. peer = peer_lock (peer); /* bgp peer list reference */
 760. listnode_add_sort (bgp->peer, peer);
 761. return peer;
 762. }
 763. /* Change peer's AS number. */
 764. static void
 765. peer_as_change (struct peer *peer, as_t as)
 766. {
 767. bgp_peer_sort_t type;
 768. /* Stop peer. */
 769. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 770. {
 771. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 772. {
 773. peer->last_reset = PEER_DOWN_REMOTE_AS_CHANGE;
 774. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 775. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 776. }
 777. else
 778. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 779. }
 780. type = peer_sort (peer);
 781. peer->as = as;
 782. if (bgp_config_check (peer->bgp, BGP_CONFIG_CONFEDERATION)
 783. && ! bgp_confederation_peers_check (peer->bgp, as)
 784. && peer->bgp->as != as)
 785. peer->local_as = peer->bgp->confed_id;
 786. else
 787. peer->local_as = peer->bgp->as;
 788. /* Advertisement-interval reset */
 789. if (peer_sort (peer) == BGP_PEER_IBGP)
 790. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_IBGP_ROUTEADV;
 791. else
 792. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_EBGP_ROUTEADV;
 793. /* TTL reset */
 794. if (peer_sort (peer) == BGP_PEER_IBGP)
 795. peer->ttl = 255;
 796. else if (type == BGP_PEER_IBGP)
 797. peer->ttl = 1;
 798. /* reflector-client reset */
 799. if (peer_sort (peer) != BGP_PEER_IBGP)
 800. {
 801. UNSET_FLAG (peer->af_flags[AFI_IP][SAFI_UNICAST],
 802. PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT);
 803. UNSET_FLAG (peer->af_flags[AFI_IP][SAFI_MULTICAST],
 804. PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT);
 805. UNSET_FLAG (peer->af_flags[AFI_IP][SAFI_MPLS_VPN],
 806. PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT);
 807. UNSET_FLAG (peer->af_flags[AFI_IP6][SAFI_UNICAST],
 808. PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT);
 809. UNSET_FLAG (peer->af_flags[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST],
 810. PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT);
 811. }
 812. /* local-as reset */
 813. if (peer_sort (peer) != BGP_PEER_EBGP)
 814. {
 815. peer->change_local_as = 0;
 816. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 817. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 818. }
 819. }
 820. /* If peer does not exist, create new one. If peer already exists,
 821. set AS number to the peer. */
 822. int
 823. peer_remote_as (struct bgp *bgp, union sockunion *su, as_t *as,
 824. afi_t afi, safi_t safi)
 825. {
 826. struct peer *peer;
 827. as_t local_as;
 828. peer = peer_lookup (bgp, su);
 829. if (peer)
 830. {
 831. /* When this peer is a member of peer-group. */
 832. if (peer->group)
 833. {
 834. if (peer->group->conf->as)
 835. {
 836. /* Return peer group's AS number. */
 837. *as = peer->group->conf->as;
 838. return BGP_ERR_PEER_GROUP_MEMBER;
 839. }
 840. if (peer_sort (peer->group->conf) == BGP_PEER_IBGP)
 841. {
 842. if (bgp->as != *as)
 843. {
 844. *as = peer->as;
 845. return BGP_ERR_PEER_GROUP_PEER_TYPE_DIFFERENT;
 846. }
 847. }
 848. else
 849. {
 850. if (bgp->as == *as)
 851. {
 852. *as = peer->as;
 853. return BGP_ERR_PEER_GROUP_PEER_TYPE_DIFFERENT;
 854. }
 855. }
 856. }
 857. /* Existing peer's AS number change. */
 858. if (peer->as != *as)
 859. peer_as_change (peer, *as);
 860. }
 861. else
 862. {
 863. /* If the peer is not part of our confederation, and its not an
 864. iBGP peer then spoof the source AS */
 865. if (bgp_config_check (bgp, BGP_CONFIG_CONFEDERATION)
 866. && ! bgp_confederation_peers_check (bgp, *as)
 867. && bgp->as != *as)
 868. local_as = bgp->confed_id;
 869. else
 870. local_as = bgp->as;
 871. /* If this is IPv4 unicast configuration and "no bgp default
 872. ipv4-unicast" is specified. */
 873. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_NO_DEFAULT_IPV4)
 874. && afi == AFI_IP && safi == SAFI_UNICAST)
 875. peer_create (su, bgp, local_as, *as, 0, 0);
 876. else
 877. peer_create (su, bgp, local_as, *as, afi, safi);
 878. }
 879. return 0;
 880. }
 881. /* Activate the peer or peer group for specified AFI and SAFI. */
 882. int
 883. peer_activate (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 884. {
 885. int active;
 886. if (peer->afc[afi][safi])
 887. return 0;
 888. /* Activate the address family configuration. */
 889. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 890. peer->afc[afi][safi] = 1;
 891. else
 892. {
 893. active = peer_active (peer);
 894. peer->afc[afi][safi] = 1;
 895. if (! active && peer_active (peer))
 896. bgp_timer_set (peer);
 897. else
 898. {
 899. if (peer->status == Established)
 900. {
 901. if (CHECK_FLAG (peer->cap, PEER_CAP_DYNAMIC_RCV))
 902. {
 903. peer->afc_adv[afi][safi] = 1;
 904. bgp_capability_send (peer, afi, safi,
 905. CAPABILITY_CODE_MP,
 906. CAPABILITY_ACTION_SET);
 907. if (peer->afc_recv[afi][safi])
 908. {
 909. peer->afc_nego[afi][safi] = 1;
 910. bgp_announce_route (peer, afi, safi);
 911. }
 912. }
 913. else
 914. {
 915. peer->last_reset = PEER_DOWN_AF_ACTIVATE;
 916. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 917. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 918. }
 919. }
 920. }
 921. }
 922. return 0;
 923. }
 924. int
 925. peer_deactivate (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 926. {
 927. struct peer_group *group;
 928. struct peer *peer1;
 929. struct listnode *node, *nnode;
 930. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 931. {
 932. group = peer->group;
 933. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer1))
 934. {
 935. if (peer1->af_group[afi][safi])
 936. return BGP_ERR_PEER_GROUP_MEMBER_EXISTS;
 937. }
 938. }
 939. else
 940. {
 941. if (peer->af_group[afi][safi])
 942. return BGP_ERR_PEER_BELONGS_TO_GROUP;
 943. }
 944. if (! peer->afc[afi][safi])
 945. return 0;
 946. /* De-activate the address family configuration. */
 947. peer->afc[afi][safi] = 0;
 948. peer_af_flag_reset (peer, afi, safi);
 949. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 950. {
 951. if (peer->status == Established)
 952. {
 953. if (CHECK_FLAG (peer->cap, PEER_CAP_DYNAMIC_RCV))
 954. {
 955. peer->afc_adv[afi][safi] = 0;
 956. peer->afc_nego[afi][safi] = 0;
 957. if (peer_active_nego (peer))
 958. {
 959. bgp_capability_send (peer, afi, safi,
 960. CAPABILITY_CODE_MP,
 961. CAPABILITY_ACTION_UNSET);
 962. bgp_clear_route (peer, afi, safi, BGP_CLEAR_ROUTE_NORMAL);
 963. peer->pcount[afi][safi] = 0;
 964. }
 965. else
 966. {
 967. peer->last_reset = PEER_DOWN_NEIGHBOR_DELETE;
 968. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 969. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 970. }
 971. }
 972. else
 973. {
 974. peer->last_reset = PEER_DOWN_NEIGHBOR_DELETE;
 975. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 976. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 977. }
 978. }
 979. }
 980. return 0;
 981. }
 982. static void
 983. peer_nsf_stop (struct peer *peer)
 984. {
 985. afi_t afi;
 986. safi_t safi;
 987. UNSET_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_NSF_WAIT);
 988. UNSET_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_NSF_MODE);
 989. for (afi = AFI_IP ; afi < AFI_MAX ; afi++)
 990. for (safi = SAFI_UNICAST ; safi < SAFI_RESERVED_3 ; safi++)
 991. peer->nsf[afi][safi] = 0;
 992. if (peer->t_gr_restart)
 993. {
 994. BGP_TIMER_OFF (peer->t_gr_restart);
 995. if (BGP_DEBUG (events, EVENTS))
 996. zlog_debug ("%s graceful restart timer stopped", peer->host);
 997. }
 998. if (peer->t_gr_stale)
 999. {
 1000. BGP_TIMER_OFF (peer->t_gr_stale);
 1001. if (BGP_DEBUG (events, EVENTS))
 1002. zlog_debug ("%s graceful restart stalepath timer stopped", peer->host);
 1003. }
 1004. bgp_clear_route_all (peer);
 1005. }
 1006. /* Delete peer from confguration.
 1007. *
 1008. * The peer is moved to a dead-end "Deleted" neighbour-state, to allow
 1009. * it to "cool off" and refcounts to hit 0, at which state it is freed.
 1010. *
 1011. * This function /should/ take care to be idempotent, to guard against
 1012. * it being called multiple times through stray events that come in
 1013. * that happen to result in this function being called again. That
 1014. * said, getting here for a "Deleted" peer is a bug in the neighbour
 1015. * FSM.
 1016. */
 1017. int
 1018. peer_delete (struct peer *peer)
 1019. {
 1020. int i;
 1021. afi_t afi;
 1022. safi_t safi;
 1023. struct bgp *bgp;
 1024. struct bgp_filter *filter;
 1025. struct listnode *pn;
 1026. assert (peer->status != Deleted);
 1027. bgp = peer->bgp;
 1028. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_NSF_WAIT))
 1029. peer_nsf_stop (peer);
 1030. /* If this peer belongs to peer group, clear up the
 1031. relationship. */
 1032. if (peer->group)
 1033. {
 1034. if ((pn = listnode_lookup (peer->group->peer, peer)))
 1035. {
 1036. peer = peer_unlock (peer); /* group->peer list reference */
 1037. list_delete_node (peer->group->peer, pn);
 1038. }
 1039. peer->group = NULL;
 1040. }
 1041. /* Withdraw all information from routing table. We can not use
 1042. * BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop) at here. Because the event is
 1043. * executed after peer structure is deleted.
 1044. */
 1045. peer->last_reset = PEER_DOWN_NEIGHBOR_DELETE;
 1046. bgp_stop (peer);
 1047. bgp_fsm_change_status (peer, Deleted);
 1048. /* Password configuration */
 1049. if (peer->password)
 1050. {
 1051. XFREE (MTYPE_PEER_PASSWORD, peer->password);
 1052. peer->password = NULL;
 1053. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 1054. bgp_md5_set (peer);
 1055. }
 1056. bgp_timer_set (peer); /* stops all timers for Deleted */
 1057. /* Delete from all peer list. */
 1058. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP)
 1059. && (pn = listnode_lookup (bgp->peer, peer)))
 1060. {
 1061. peer_unlock (peer); /* bgp peer list reference */
 1062. list_delete_node (bgp->peer, pn);
 1063. }
 1064. if (peer_rsclient_active (peer)
 1065. && (pn = listnode_lookup (bgp->rsclient, peer)))
 1066. {
 1067. peer_unlock (peer); /* rsclient list reference */
 1068. list_delete_node (bgp->rsclient, pn);
 1069. /* Clear our own rsclient ribs. */
 1070. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 1071. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 1072. if (CHECK_FLAG(peer->af_flags[afi][safi],
 1073. PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT))
 1074. bgp_clear_route (peer, afi, safi, BGP_CLEAR_ROUTE_MY_RSCLIENT);
 1075. }
 1076. /* Free RIB for any family in which peer is RSERVER_CLIENT, and is not
 1077. member of a peer_group. */
 1078. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 1079. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 1080. if (peer->rib[afi][safi] && ! peer->af_group[afi][safi])
 1081. bgp_table_finish (&peer->rib[afi][safi]);
 1082. /* Buffers. */
 1083. if (peer->ibuf)
 1084. stream_free (peer->ibuf);
 1085. if (peer->obuf)
 1086. stream_fifo_free (peer->obuf);
 1087. if (peer->work)
 1088. stream_free (peer->work);
 1089. if (peer->scratch)
 1090. stream_free(peer->scratch);
 1091. peer->obuf = NULL;
 1092. peer->work = peer->scratch = peer->ibuf = NULL;
 1093. /* Local and remote addresses. */
 1094. if (peer->su_local)
 1095. sockunion_free (peer->su_local);
 1096. if (peer->su_remote)
 1097. sockunion_free (peer->su_remote);
 1098. peer->su_local = peer->su_remote = NULL;
 1099. /* Free filter related memory. */
 1100. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 1101. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 1102. {
 1103. filter = &peer->filter[afi][safi];
 1104. for (i = FILTER_IN; i < FILTER_MAX; i++)
 1105. {
 1106. if (filter->dlist[i].name)
 1107. free (filter->dlist[i].name);
 1108. if (filter->plist[i].name)
 1109. free (filter->plist[i].name);
 1110. if (filter->aslist[i].name)
 1111. free (filter->aslist[i].name);
 1112. filter->dlist[i].name = NULL;
 1113. filter->plist[i].name = NULL;
 1114. filter->aslist[i].name = NULL;
 1115. }
 1116. for (i = RMAP_IN; i < RMAP_MAX; i++)
 1117. {
 1118. if (filter->map[i].name)
 1119. free (filter->map[i].name);
 1120. filter->map[i].name = NULL;
 1121. }
 1122. if (filter->usmap.name)
 1123. free (filter->usmap.name);
 1124. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 1125. free (peer->default_rmap[afi][safi].name);
 1126. filter->usmap.name = NULL;
 1127. peer->default_rmap[afi][safi].name = NULL;
 1128. }
 1129. peer_unlock (peer); /* initial reference */
 1130. return 0;
 1131. }
 1132. static int
 1133. peer_group_cmp (struct peer_group *g1, struct peer_group *g2)
 1134. {
 1135. return strcmp (g1->name, g2->name);
 1136. }
 1137. /* If peer is configured at least one address family return 1. */
 1138. static int
 1139. peer_group_active (struct peer *peer)
 1140. {
 1141. if (peer->af_group[AFI_IP][SAFI_UNICAST]
 1142. || peer->af_group[AFI_IP][SAFI_MULTICAST]
 1143. || peer->af_group[AFI_IP][SAFI_MPLS_VPN]
 1144. || peer->af_group[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]
 1145. || peer->af_group[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST])
 1146. return 1;
 1147. return 0;
 1148. }
 1149. /* Peer group cofiguration. */
 1150. static struct peer_group *
 1151. peer_group_new (void)
 1152. {
 1153. return (struct peer_group *) XCALLOC (MTYPE_PEER_GROUP,
 1154. sizeof (struct peer_group));
 1155. }
 1156. static void
 1157. peer_group_free (struct peer_group *group)
 1158. {
 1159. XFREE (MTYPE_PEER_GROUP, group);
 1160. }
 1161. struct peer_group *
 1162. peer_group_lookup (struct bgp *bgp, const char *name)
 1163. {
 1164. struct peer_group *group;
 1165. struct listnode *node, *nnode;
 1166. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->group, node, nnode, group))
 1167. {
 1168. if (strcmp (group->name, name) == 0)
 1169. return group;
 1170. }
 1171. return NULL;
 1172. }
 1173. struct peer_group *
 1174. peer_group_get (struct bgp *bgp, const char *name)
 1175. {
 1176. struct peer_group *group;
 1177. group = peer_group_lookup (bgp, name);
 1178. if (group)
 1179. return group;
 1180. group = peer_group_new ();
 1181. group->bgp = bgp;
 1182. group->name = strdup (name);
 1183. group->peer = list_new ();
 1184. group->conf = peer_new (bgp);
 1185. if (! bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_NO_DEFAULT_IPV4))
 1186. group->conf->afc[AFI_IP][SAFI_UNICAST] = 1;
 1187. group->conf->host = XSTRDUP (MTYPE_BGP_PEER_HOST, name);
 1188. group->conf->group = group;
 1189. group->conf->as = 0;
 1190. group->conf->ttl = 1;
 1191. group->conf->gtsm_hops = 0;
 1192. group->conf->v_routeadv = BGP_DEFAULT_EBGP_ROUTEADV;
 1193. UNSET_FLAG (group->conf->config, PEER_CONFIG_TIMER);
 1194. UNSET_FLAG (group->conf->config, PEER_CONFIG_CONNECT);
 1195. group->conf->keepalive = 0;
 1196. group->conf->holdtime = 0;
 1197. group->conf->connect = 0;
 1198. SET_FLAG (group->conf->sflags, PEER_STATUS_GROUP);
 1199. listnode_add_sort (bgp->group, group);
 1200. return 0;
 1201. }
 1202. static void
 1203. peer_group2peer_config_copy (struct peer_group *group, struct peer *peer,
 1204. afi_t afi, safi_t safi)
 1205. {
 1206. int in = FILTER_IN;
 1207. int out = FILTER_OUT;
 1208. struct peer *conf;
 1209. struct bgp_filter *pfilter;
 1210. struct bgp_filter *gfilter;
 1211. conf = group->conf;
 1212. pfilter = &peer->filter[afi][safi];
 1213. gfilter = &conf->filter[afi][safi];
 1214. /* remote-as */
 1215. if (conf->as)
 1216. peer->as = conf->as;
 1217. /* remote-as */
 1218. if (conf->change_local_as)
 1219. peer->change_local_as = conf->change_local_as;
 1220. /* TTL */
 1221. peer->ttl = conf->ttl;
 1222. /* GTSM hops */
 1223. peer->gtsm_hops = conf->gtsm_hops;
 1224. /* Weight */
 1225. peer->weight = conf->weight;
 1226. /* peer flags apply */
 1227. peer->flags = conf->flags;
 1228. /* peer af_flags apply */
 1229. peer->af_flags[afi][safi] = conf->af_flags[afi][safi];
 1230. /* peer config apply */
 1231. peer->config = conf->config;
 1232. /* peer timers apply */
 1233. peer->holdtime = conf->holdtime;
 1234. peer->keepalive = conf->keepalive;
 1235. peer->connect = conf->connect;
 1236. if (CHECK_FLAG (conf->config, PEER_CONFIG_CONNECT))
 1237. peer->v_connect = conf->connect;
 1238. else
 1239. peer->v_connect = BGP_DEFAULT_CONNECT_RETRY;
 1240. /* advertisement-interval reset */
 1241. if (peer_sort (peer) == BGP_PEER_IBGP)
 1242. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_IBGP_ROUTEADV;
 1243. else
 1244. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_EBGP_ROUTEADV;
 1245. /* password apply */
 1246. if (conf->password && !peer->password)
 1247. peer->password = XSTRDUP (MTYPE_PEER_PASSWORD, conf->password);
 1248. bgp_md5_set (peer);
 1249. /* maximum-prefix */
 1250. peer->pmax[afi][safi] = conf->pmax[afi][safi];
 1251. peer->pmax_threshold[afi][safi] = conf->pmax_threshold[afi][safi];
 1252. peer->pmax_restart[afi][safi] = conf->pmax_restart[afi][safi];
 1253. /* allowas-in */
 1254. peer->allowas_in[afi][safi] = conf->allowas_in[afi][safi];
 1255. /* route-server-client */
 1256. if (CHECK_FLAG(conf->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT))
 1257. {
 1258. /* Make peer's RIB point to group's RIB. */
 1259. peer->rib[afi][safi] = group->conf->rib[afi][safi];
 1260. /* Import policy. */
 1261. if (pfilter->map[RMAP_IMPORT].name)
 1262. free (pfilter->map[RMAP_IMPORT].name);
 1263. if (gfilter->map[RMAP_IMPORT].name)
 1264. {
 1265. pfilter->map[RMAP_IMPORT].name = strdup (gfilter->map[RMAP_IMPORT].name);
 1266. pfilter->map[RMAP_IMPORT].map = gfilter->map[RMAP_IMPORT].map;
 1267. }
 1268. else
 1269. {
 1270. pfilter->map[RMAP_IMPORT].name = NULL;
 1271. pfilter->map[RMAP_IMPORT].map = NULL;
 1272. }
 1273. /* Export policy. */
 1274. if (gfilter->map[RMAP_EXPORT].name && ! pfilter->map[RMAP_EXPORT].name)
 1275. {
 1276. pfilter->map[RMAP_EXPORT].name = strdup (gfilter->map[RMAP_EXPORT].name);
 1277. pfilter->map[RMAP_EXPORT].map = gfilter->map[RMAP_EXPORT].map;
 1278. }
 1279. }
 1280. /* default-originate route-map */
 1281. if (conf->default_rmap[afi][safi].name)
 1282. {
 1283. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 1284. free (peer->default_rmap[afi][safi].name);
 1285. peer->default_rmap[afi][safi].name = strdup (conf->default_rmap[afi][safi].name);
 1286. peer->default_rmap[afi][safi].map = conf->default_rmap[afi][safi].map;
 1287. }
 1288. /* update-source apply */
 1289. if (conf->update_source)
 1290. {
 1291. if (peer->update_source)
 1292. sockunion_free (peer->update_source);
 1293. if (peer->update_if)
 1294. {
 1295. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 1296. peer->update_if = NULL;
 1297. }
 1298. peer->update_source = sockunion_dup (conf->update_source);
 1299. }
 1300. else if (conf->update_if)
 1301. {
 1302. if (peer->update_if)
 1303. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 1304. if (peer->update_source)
 1305. {
 1306. sockunion_free (peer->update_source);
 1307. peer->update_source = NULL;
 1308. }
 1309. peer->update_if = XSTRDUP (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, conf->update_if);
 1310. }
 1311. /* inbound filter apply */
 1312. if (gfilter->dlist[in].name && ! pfilter->dlist[in].name)
 1313. {
 1314. if (pfilter->dlist[in].name)
 1315. free (pfilter->dlist[in].name);
 1316. pfilter->dlist[in].name = strdup (gfilter->dlist[in].name);
 1317. pfilter->dlist[in].alist = gfilter->dlist[in].alist;
 1318. }
 1319. if (gfilter->plist[in].name && ! pfilter->plist[in].name)
 1320. {
 1321. if (pfilter->plist[in].name)
 1322. free (pfilter->plist[in].name);
 1323. pfilter->plist[in].name = strdup (gfilter->plist[in].name);
 1324. pfilter->plist[in].plist = gfilter->plist[in].plist;
 1325. }
 1326. if (gfilter->aslist[in].name && ! pfilter->aslist[in].name)
 1327. {
 1328. if (pfilter->aslist[in].name)
 1329. free (pfilter->aslist[in].name);
 1330. pfilter->aslist[in].name = strdup (gfilter->aslist[in].name);
 1331. pfilter->aslist[in].aslist = gfilter->aslist[in].aslist;
 1332. }
 1333. if (gfilter->map[RMAP_IN].name && ! pfilter->map[RMAP_IN].name)
 1334. {
 1335. if (pfilter->map[RMAP_IN].name)
 1336. free (pfilter->map[RMAP_IN].name);
 1337. pfilter->map[RMAP_IN].name = strdup (gfilter->map[RMAP_IN].name);
 1338. pfilter->map[RMAP_IN].map = gfilter->map[RMAP_IN].map;
 1339. }
 1340. /* outbound filter apply */
 1341. if (gfilter->dlist[out].name)
 1342. {
 1343. if (pfilter->dlist[out].name)
 1344. free (pfilter->dlist[out].name);
 1345. pfilter->dlist[out].name = strdup (gfilter->dlist[out].name);
 1346. pfilter->dlist[out].alist = gfilter->dlist[out].alist;
 1347. }
 1348. else
 1349. {
 1350. if (pfilter->dlist[out].name)
 1351. free (pfilter->dlist[out].name);
 1352. pfilter->dlist[out].name = NULL;
 1353. pfilter->dlist[out].alist = NULL;
 1354. }
 1355. if (gfilter->plist[out].name)
 1356. {
 1357. if (pfilter->plist[out].name)
 1358. free (pfilter->plist[out].name);
 1359. pfilter->plist[out].name = strdup (gfilter->plist[out].name);
 1360. pfilter->plist[out].plist = gfilter->plist[out].plist;
 1361. }
 1362. else
 1363. {
 1364. if (pfilter->plist[out].name)
 1365. free (pfilter->plist[out].name);
 1366. pfilter->plist[out].name = NULL;
 1367. pfilter->plist[out].plist = NULL;
 1368. }
 1369. if (gfilter->aslist[out].name)
 1370. {
 1371. if (pfilter->aslist[out].name)
 1372. free (pfilter->aslist[out].name);
 1373. pfilter->aslist[out].name = strdup (gfilter->aslist[out].name);
 1374. pfilter->aslist[out].aslist = gfilter->aslist[out].aslist;
 1375. }
 1376. else
 1377. {
 1378. if (pfilter->aslist[out].name)
 1379. free (pfilter->aslist[out].name);
 1380. pfilter->aslist[out].name = NULL;
 1381. pfilter->aslist[out].aslist = NULL;
 1382. }
 1383. if (gfilter->map[RMAP_OUT].name)
 1384. {
 1385. if (pfilter->map[RMAP_OUT].name)
 1386. free (pfilter->map[RMAP_OUT].name);
 1387. pfilter->map[RMAP_OUT].name = strdup (gfilter->map[RMAP_OUT].name);
 1388. pfilter->map[RMAP_OUT].map = gfilter->map[RMAP_OUT].map;
 1389. }
 1390. else
 1391. {
 1392. if (pfilter->map[RMAP_OUT].name)
 1393. free (pfilter->map[RMAP_OUT].name);
 1394. pfilter->map[RMAP_OUT].name = NULL;
 1395. pfilter->map[RMAP_OUT].map = NULL;
 1396. }
 1397. /* RS-client's import/export route-maps. */
 1398. if (gfilter->map[RMAP_IMPORT].name)
 1399. {
 1400. if (pfilter->map[RMAP_IMPORT].name)
 1401. free (pfilter->map[RMAP_IMPORT].name);
 1402. pfilter->map[RMAP_IMPORT].name = strdup (gfilter->map[RMAP_IMPORT].name);
 1403. pfilter->map[RMAP_IMPORT].map = gfilter->map[RMAP_IMPORT].map;
 1404. }
 1405. else
 1406. {
 1407. if (pfilter->map[RMAP_IMPORT].name)
 1408. free (pfilter->map[RMAP_IMPORT].name);
 1409. pfilter->map[RMAP_IMPORT].name = NULL;
 1410. pfilter->map[RMAP_IMPORT].map = NULL;
 1411. }
 1412. if (gfilter->map[RMAP_EXPORT].name && ! pfilter->map[RMAP_EXPORT].name)
 1413. {
 1414. if (pfilter->map[RMAP_EXPORT].name)
 1415. free (pfilter->map[RMAP_EXPORT].name);
 1416. pfilter->map[RMAP_EXPORT].name = strdup (gfilter->map[RMAP_EXPORT].name);
 1417. pfilter->map[RMAP_EXPORT].map = gfilter->map[RMAP_EXPORT].map;
 1418. }
 1419. if (gfilter->usmap.name)
 1420. {
 1421. if (pfilter->usmap.name)
 1422. free (pfilter->usmap.name);
 1423. pfilter->usmap.name = strdup (gfilter->usmap.name);
 1424. pfilter->usmap.map = gfilter->usmap.map;
 1425. }
 1426. else
 1427. {
 1428. if (pfilter->usmap.name)
 1429. free (pfilter->usmap.name);
 1430. pfilter->usmap.name = NULL;
 1431. pfilter->usmap.map = NULL;
 1432. }
 1433. }
 1434. /* Peer group's remote AS configuration. */
 1435. int
 1436. peer_group_remote_as (struct bgp *bgp, const char *group_name, as_t *as)
 1437. {
 1438. struct peer_group *group;
 1439. struct peer *peer;
 1440. struct listnode *node, *nnode;
 1441. group = peer_group_lookup (bgp, group_name);
 1442. if (! group)
 1443. return -1;
 1444. if (group->conf->as == *as)
 1445. return 0;
 1446. /* When we setup peer-group AS number all peer group member's AS
 1447. number must be updated to same number. */
 1448. peer_as_change (group->conf, *as);
 1449. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 1450. {
 1451. if (peer->as != *as)
 1452. peer_as_change (peer, *as);
 1453. }
 1454. return 0;
 1455. }
 1456. int
 1457. peer_group_delete (struct peer_group *group)
 1458. {
 1459. struct bgp *bgp;
 1460. struct peer *peer;
 1461. struct listnode *node, *nnode;
 1462. bgp = group->bgp;
 1463. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 1464. {
 1465. peer->group = NULL;
 1466. peer_delete (peer);
 1467. }
 1468. list_delete (group->peer);
 1469. free (group->name);
 1470. group->name = NULL;
 1471. group->conf->group = NULL;
 1472. peer_delete (group->conf);
 1473. /* Delete from all peer_group list. */
 1474. listnode_delete (bgp->group, group);
 1475. peer_group_free (group);
 1476. return 0;
 1477. }
 1478. int
 1479. peer_group_remote_as_delete (struct peer_group *group)
 1480. {
 1481. struct peer *peer;
 1482. struct listnode *node, *nnode;
 1483. if (! group->conf->as)
 1484. return 0;
 1485. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 1486. {
 1487. peer->group = NULL;
 1488. peer_delete (peer);
 1489. }
 1490. list_delete_all_node (group->peer);
 1491. group->conf->as = 0;
 1492. return 0;
 1493. }
 1494. /* Bind specified peer to peer group. */
 1495. int
 1496. peer_group_bind (struct bgp *bgp, union sockunion *su,
 1497. struct peer_group *group, afi_t afi, safi_t safi, as_t *as)
 1498. {
 1499. struct peer *peer;
 1500. int first_member = 0;
 1501. /* Check peer group's address family. */
 1502. if (! group->conf->afc[afi][safi])
 1503. return BGP_ERR_PEER_GROUP_AF_UNCONFIGURED;
 1504. /* Lookup the peer. */
 1505. peer = peer_lookup (bgp, su);
 1506. /* Create a new peer. */
 1507. if (! peer)
 1508. {
 1509. if (! group->conf->as)
 1510. return BGP_ERR_PEER_GROUP_NO_REMOTE_AS;
 1511. peer = peer_create (su, bgp, bgp->as, group->conf->as, afi, safi);
 1512. peer->group = group;
 1513. peer->af_group[afi][safi] = 1;
 1514. peer = peer_lock (peer); /* group->peer list reference */
 1515. listnode_add (group->peer, peer);
 1516. peer_group2peer_config_copy (group, peer, afi, safi);
 1517. return 0;
 1518. }
 1519. /* When the peer already belongs to peer group, check the consistency. */
 1520. if (peer->af_group[afi][safi])
 1521. {
 1522. if (strcmp (peer->group->name, group->name) != 0)
 1523. return BGP_ERR_PEER_GROUP_CANT_CHANGE;
 1524. return 0;
 1525. }
 1526. /* Check current peer group configuration. */
 1527. if (peer_group_active (peer)
 1528. && strcmp (peer->group->name, group->name) != 0)
 1529. return BGP_ERR_PEER_GROUP_MISMATCH;
 1530. if (! group->conf->as)
 1531. {
 1532. if (peer_sort (group->conf) != BGP_PEER_INTERNAL
 1533. && peer_sort (group->conf) != peer_sort (peer))
 1534. {
 1535. if (as)
 1536. *as = peer->as;
 1537. return BGP_ERR_PEER_GROUP_PEER_TYPE_DIFFERENT;
 1538. }
 1539. if (peer_sort (group->conf) == BGP_PEER_INTERNAL)
 1540. first_member = 1;
 1541. }
 1542. peer->af_group[afi][safi] = 1;
 1543. peer->afc[afi][safi] = 1;
 1544. if (! peer->group)
 1545. {
 1546. peer->group = group;
 1547. peer = peer_lock (peer); /* group->peer list reference */
 1548. listnode_add (group->peer, peer);
 1549. }
 1550. else
 1551. assert (group && peer->group == group);
 1552. if (first_member)
 1553. {
 1554. /* Advertisement-interval reset */
 1555. if (peer_sort (group->conf) == BGP_PEER_IBGP)
 1556. group->conf->v_routeadv = BGP_DEFAULT_IBGP_ROUTEADV;
 1557. else
 1558. group->conf->v_routeadv = BGP_DEFAULT_EBGP_ROUTEADV;
 1559. /* ebgp-multihop reset */
 1560. if (peer_sort (group->conf) == BGP_PEER_IBGP)
 1561. group->conf->ttl = 255;
 1562. /* local-as reset */
 1563. if (peer_sort (group->conf) != BGP_PEER_EBGP)
 1564. {
 1565. group->conf->change_local_as = 0;
 1566. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 1567. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 1568. }
 1569. }
 1570. if (CHECK_FLAG(peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT))
 1571. {
 1572. struct listnode *pn;
 1573. /* If it's not configured as RSERVER_CLIENT in any other address
 1574. family, without being member of a peer_group, remove it from
 1575. list bgp->rsclient.*/
 1576. if (! peer_rsclient_active (peer)
 1577. && (pn = listnode_lookup (bgp->rsclient, peer)))
 1578. {
 1579. peer_unlock (peer); /* peer rsclient reference */
 1580. list_delete_node (bgp->rsclient, pn);
 1581. /* Clear our own rsclient rib for this afi/safi. */
 1582. bgp_clear_route (peer, afi, safi, BGP_CLEAR_ROUTE_MY_RSCLIENT);
 1583. }
 1584. bgp_table_finish (&peer->rib[afi][safi]);
 1585. /* Import policy. */
 1586. if (peer->filter[afi][safi].map[RMAP_IMPORT].name)
 1587. {
 1588. free (peer->filter[afi][safi].map[RMAP_IMPORT].name);
 1589. peer->filter[afi][safi].map[RMAP_IMPORT].name = NULL;
 1590. peer->filter[afi][safi].map[RMAP_IMPORT].map = NULL;
 1591. }
 1592. /* Export policy. */
 1593. if (! CHECK_FLAG(group->conf->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT)
 1594. && peer->filter[afi][safi].map[RMAP_EXPORT].name)
 1595. {
 1596. free (peer->filter[afi][safi].map[RMAP_EXPORT].name);
 1597. peer->filter[afi][safi].map[RMAP_EXPORT].name = NULL;
 1598. peer->filter[afi][safi].map[RMAP_EXPORT].map = NULL;
 1599. }
 1600. }
 1601. peer_group2peer_config_copy (group, peer, afi, safi);
 1602. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 1603. {
 1604. peer->last_reset = PEER_DOWN_RMAP_BIND;
 1605. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 1606. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 1607. }
 1608. else
 1609. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 1610. return 0;
 1611. }
 1612. int
 1613. peer_group_unbind (struct bgp *bgp, struct peer *peer,
 1614. struct peer_group *group, afi_t afi, safi_t safi)
 1615. {
 1616. if (! peer->af_group[afi][safi])
 1617. return 0;
 1618. if (group != peer->group)
 1619. return BGP_ERR_PEER_GROUP_MISMATCH;
 1620. peer->af_group[afi][safi] = 0;
 1621. peer->afc[afi][safi] = 0;
 1622. peer_af_flag_reset (peer, afi, safi);
 1623. if (peer->rib[afi][safi])
 1624. peer->rib[afi][safi] = NULL;
 1625. if (! peer_group_active (peer))
 1626. {
 1627. assert (listnode_lookup (group->peer, peer));
 1628. peer_unlock (peer); /* peer group list reference */
 1629. listnode_delete (group->peer, peer);
 1630. peer->group = NULL;
 1631. if (group->conf->as)
 1632. {
 1633. peer_delete (peer);
 1634. return 0;
 1635. }
 1636. peer_global_config_reset (peer);
 1637. }
 1638. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 1639. {
 1640. peer->last_reset = PEER_DOWN_RMAP_UNBIND;
 1641. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 1642. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 1643. }
 1644. else
 1645. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 1646. return 0;
 1647. }
 1648. static int
 1649. bgp_startup_timer_expire (struct thread *thread)
 1650. {
 1651. struct bgp *bgp;
 1652. bgp = THREAD_ARG (thread);
 1653. bgp->t_startup = NULL;
 1654. return 0;
 1655. }
 1656. /* BGP instance creation by `router bgp' commands. */
 1657. static struct bgp *
 1658. bgp_create (as_t *as, const char *name)
 1659. {
 1660. struct bgp *bgp;
 1661. afi_t afi;
 1662. safi_t safi;
 1663. if ( (bgp = XCALLOC (MTYPE_BGP, sizeof (struct bgp))) == NULL)
 1664. return NULL;
 1665. bgp_lock (bgp);
 1666. bgp->peer_self = peer_new (bgp);
 1667. bgp->peer_self->host = XSTRDUP (MTYPE_BGP_PEER_HOST, "Static announcement");
 1668. bgp->peer = list_new ();
 1669. bgp->peer->cmp = (int (*)(void *, void *)) peer_cmp;
 1670. bgp->group = list_new ();
 1671. bgp->group->cmp = (int (*)(void *, void *)) peer_group_cmp;
 1672. bgp->rsclient = list_new ();
 1673. bgp->rsclient->cmp = (int (*)(void*, void*)) peer_cmp;
 1674. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 1675. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 1676. {
 1677. bgp->route[afi][safi] = bgp_table_init (afi, safi);
 1678. bgp->aggregate[afi][safi] = bgp_table_init (afi, safi);
 1679. bgp->rib[afi][safi] = bgp_table_init (afi, safi);
 1680. bgp->maxpaths[afi][safi].maxpaths_ebgp = BGP_DEFAULT_MAXPATHS;
 1681. bgp->maxpaths[afi][safi].maxpaths_ibgp = BGP_DEFAULT_MAXPATHS;
 1682. }
 1683. bgp->default_local_pref = BGP_DEFAULT_LOCAL_PREF;
 1684. bgp->default_holdtime = BGP_DEFAULT_HOLDTIME;
 1685. bgp->default_keepalive = BGP_DEFAULT_KEEPALIVE;
 1686. bgp->restart_time = BGP_DEFAULT_RESTART_TIME;
 1687. bgp->stalepath_time = BGP_DEFAULT_STALEPATH_TIME;
 1688. bgp->as = *as;
 1689. if (name)
 1690. bgp->name = strdup (name);
 1691. THREAD_TIMER_ON (master, bgp->t_startup, bgp_startup_timer_expire,
 1692. bgp, bgp->restart_time);
 1693. return bgp;
 1694. }
 1695. /* Return first entry of BGP. */
 1696. struct bgp *
 1697. bgp_get_default (void)
 1698. {
 1699. if (bm->bgp->head)
 1700. return (listgetdata (listhead (bm->bgp)));
 1701. return NULL;
 1702. }
 1703. /* Lookup BGP entry. */
 1704. struct bgp *
 1705. bgp_lookup (as_t as, const char *name)
 1706. {
 1707. struct bgp *bgp;
 1708. struct listnode *node, *nnode;
 1709. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, node, nnode, bgp))
 1710. if (bgp->as == as
 1711. && ((bgp->name == NULL && name == NULL)
 1712. || (bgp->name && name && strcmp (bgp->name, name) == 0)))
 1713. return bgp;
 1714. return NULL;
 1715. }
 1716. /* Lookup BGP structure by view name. */
 1717. struct bgp *
 1718. bgp_lookup_by_name (const char *name)
 1719. {
 1720. struct bgp *bgp;
 1721. struct listnode *node, *nnode;
 1722. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, node, nnode, bgp))
 1723. if ((bgp->name == NULL && name == NULL)
 1724. || (bgp->name && name && strcmp (bgp->name, name) == 0))
 1725. return bgp;
 1726. return NULL;
 1727. }
 1728. /* Called from VTY commands. */
 1729. int
 1730. bgp_get (struct bgp **bgp_val, as_t *as, const char *name)
 1731. {
 1732. struct bgp *bgp;
 1733. /* Multiple instance check. */
 1734. if (bgp_option_check (BGP_OPT_MULTIPLE_INSTANCE))
 1735. {
 1736. if (name)
 1737. bgp = bgp_lookup_by_name (name);
 1738. else
 1739. bgp = bgp_get_default ();
 1740. /* Already exists. */
 1741. if (bgp)
 1742. {
 1743. if (bgp->as != *as)
 1744. {
 1745. *as = bgp->as;
 1746. return BGP_ERR_INSTANCE_MISMATCH;
 1747. }
 1748. *bgp_val = bgp;
 1749. return 0;
 1750. }
 1751. }
 1752. else
 1753. {
 1754. /* BGP instance name can not be specified for single instance. */
 1755. if (name)
 1756. return BGP_ERR_MULTIPLE_INSTANCE_NOT_SET;
 1757. /* Get default BGP structure if exists. */
 1758. bgp = bgp_get_default ();
 1759. if (bgp)
 1760. {
 1761. if (bgp->as != *as)
 1762. {
 1763. *as = bgp->as;
 1764. return BGP_ERR_AS_MISMATCH;
 1765. }
 1766. *bgp_val = bgp;
 1767. return 0;
 1768. }
 1769. }
 1770. bgp = bgp_create (as, name);
 1771. bgp_router_id_set(bgp, &router_id_zebra);
 1772. *bgp_val = bgp;
 1773. /* Create BGP server socket, if first instance. */
 1774. if (list_isempty(bm->bgp)
 1775. && !bgp_option_check (BGP_OPT_NO_LISTEN))
 1776. {
 1777. if (bgp_socket (bm->port, bm->address) < 0)
 1778. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 1779. }
 1780. listnode_add (bm->bgp, bgp);
 1781. return 0;
 1782. }
 1783. /* Delete BGP instance. */
 1784. int
 1785. bgp_delete (struct bgp *bgp)
 1786. {
 1787. struct peer *peer;
 1788. struct peer_group *group;
 1789. struct listnode *node;
 1790. struct listnode *next;
 1791. afi_t afi;
 1792. int i;
 1793. THREAD_OFF (bgp->t_startup);
 1794. /* Delete static route. */
 1795. bgp_static_delete (bgp);
 1796. /* Unset redistribution. */
 1797. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 1798. for (i = 0; i < ZEBRA_ROUTE_MAX; i++)
 1799. if (i != ZEBRA_ROUTE_BGP)
 1800. bgp_redistribute_unset (bgp, afi, i);
 1801. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, next, peer))
 1802. {
 1803. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 1804. {
 1805. /* Send notify to remote peer. */
 1806. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE, BGP_NOTIFY_CEASE_ADMIN_SHUTDOWN);
 1807. }
 1808. peer_delete (peer);
 1809. }
 1810. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->group, node, next, group))
 1811. {
 1812. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, next, peer))
 1813. {
 1814. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 1815. {
 1816. /* Send notify to remote peer. */
 1817. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE, BGP_NOTIFY_CEASE_ADMIN_SHUTDOWN);
 1818. }
 1819. }
 1820. peer_group_delete (group);
 1821. }
 1822. assert (listcount (bgp->rsclient) == 0);
 1823. if (bgp->peer_self) {
 1824. peer_delete(bgp->peer_self);
 1825. bgp->peer_self = NULL;
 1826. }
 1827. /* Remove visibility via the master list - there may however still be
 1828. * routes to be processed still referencing the struct bgp.
 1829. */
 1830. listnode_delete (bm->bgp, bgp);
 1831. if (list_isempty(bm->bgp))
 1832. bgp_close ();
 1833. bgp_unlock(bgp); /* initial reference */
 1834. return 0;
 1835. }
 1836. static void bgp_free (struct bgp *);
 1837. void
 1838. bgp_lock (struct bgp *bgp)
 1839. {
 1840. ++bgp->lock;
 1841. }
 1842. void
 1843. bgp_unlock(struct bgp *bgp)
 1844. {
 1845. assert(bgp->lock > 0);
 1846. if (--bgp->lock == 0)
 1847. bgp_free (bgp);
 1848. }
 1849. static void
 1850. bgp_free (struct bgp *bgp)
 1851. {
 1852. afi_t afi;
 1853. safi_t safi;
 1854. list_delete (bgp->group);
 1855. list_delete (bgp->peer);
 1856. list_delete (bgp->rsclient);
 1857. if (bgp->name)
 1858. free (bgp->name);
 1859. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 1860. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 1861. {
 1862. if (bgp->route[afi][safi])
 1863. bgp_table_finish (&bgp->route[afi][safi]);
 1864. if (bgp->aggregate[afi][safi])
 1865. bgp_table_finish (&bgp->aggregate[afi][safi]) ;
 1866. if (bgp->rib[afi][safi])
 1867. bgp_table_finish (&bgp->rib[afi][safi]);
 1868. }
 1869. XFREE (MTYPE_BGP, bgp);
 1870. }
 1871. struct peer *
 1872. peer_lookup (struct bgp *bgp, union sockunion *su)
 1873. {
 1874. struct peer *peer;
 1875. struct listnode *node, *nnode;
 1876. if (bgp != NULL)
 1877. {
 1878. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 1879. if (sockunion_same (&peer->su, su)
 1880. && ! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_ACCEPT_PEER))
 1881. return peer;
 1882. }
 1883. else if (bm->bgp != NULL)
 1884. {
 1885. struct listnode *bgpnode, *nbgpnode;
 1886. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, bgpnode, nbgpnode, bgp))
 1887. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 1888. if (sockunion_same (&peer->su, su)
 1889. && ! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_ACCEPT_PEER))
 1890. return peer;
 1891. }
 1892. return NULL;
 1893. }
 1894. struct peer *
 1895. peer_lookup_with_open (union sockunion *su, as_t remote_as,
 1896. struct in_addr *remote_id, int *as)
 1897. {
 1898. struct peer *peer;
 1899. struct listnode *node;
 1900. struct listnode *bgpnode;
 1901. struct bgp *bgp;
 1902. if (! bm->bgp)
 1903. return NULL;
 1904. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (bm->bgp, bgpnode, bgp))
 1905. {
 1906. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (bgp->peer, node, peer))
 1907. {
 1908. if (sockunion_same (&peer->su, su)
 1909. && ! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_ACCEPT_PEER))
 1910. {
 1911. if (peer->as == remote_as
 1912. && peer->remote_id.s_addr == remote_id->s_addr)
 1913. return peer;
 1914. if (peer->as == remote_as)
 1915. *as = 1;
 1916. }
 1917. }
 1918. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (bgp->peer, node, peer))
 1919. {
 1920. if (sockunion_same (&peer->su, su)
 1921. && ! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_ACCEPT_PEER))
 1922. {
 1923. if (peer->as == remote_as
 1924. && peer->remote_id.s_addr == 0)
 1925. return peer;
 1926. if (peer->as == remote_as)
 1927. *as = 1;
 1928. }
 1929. }
 1930. }
 1931. return NULL;
 1932. }
 1933. /* If peer is configured at least one address family return 1. */
 1934. int
 1935. peer_active (struct peer *peer)
 1936. {
 1937. if (peer->afc[AFI_IP][SAFI_UNICAST]
 1938. || peer->afc[AFI_IP][SAFI_MULTICAST]
 1939. || peer->afc[AFI_IP][SAFI_MPLS_VPN]
 1940. || peer->afc[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]
 1941. || peer->afc[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST])
 1942. return 1;
 1943. return 0;
 1944. }
 1945. /* If peer is negotiated at least one address family return 1. */
 1946. int
 1947. peer_active_nego (struct peer *peer)
 1948. {
 1949. if (peer->afc_nego[AFI_IP][SAFI_UNICAST]
 1950. || peer->afc_nego[AFI_IP][SAFI_MULTICAST]
 1951. || peer->afc_nego[AFI_IP][SAFI_MPLS_VPN]
 1952. || peer->afc_nego[AFI_IP6][SAFI_UNICAST]
 1953. || peer->afc_nego[AFI_IP6][SAFI_MULTICAST])
 1954. return 1;
 1955. return 0;
 1956. }
 1957. /* peer_flag_change_type. */
 1958. enum peer_change_type
 1959. {
 1960. peer_change_none,
 1961. peer_change_reset,
 1962. peer_change_reset_in,
 1963. peer_change_reset_out,
 1964. };
 1965. static void
 1966. peer_change_action (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi,
 1967. enum peer_change_type type)
 1968. {
 1969. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 1970. return;
 1971. if (peer->status != Established)
 1972. return;
 1973. if (type == peer_change_reset)
 1974. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 1975. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 1976. else if (type == peer_change_reset_in)
 1977. {
 1978. if (CHECK_FLAG (peer->cap, PEER_CAP_REFRESH_OLD_RCV)
 1979. || CHECK_FLAG (peer->cap, PEER_CAP_REFRESH_NEW_RCV))
 1980. bgp_route_refresh_send (peer, afi, safi, 0, 0, 0);
 1981. else
 1982. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 1983. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 1984. }
 1985. else if (type == peer_change_reset_out)
 1986. bgp_announce_route (peer, afi, safi);
 1987. }
 1988. struct peer_flag_action
 1989. {
 1990. /* Peer's flag. */
 1991. u_int32_t flag;
 1992. /* This flag can be set for peer-group member. */
 1993. u_char not_for_member;
 1994. /* Action when the flag is changed. */
 1995. enum peer_change_type type;
 1996. /* Peer down cause */
 1997. u_char peer_down;
 1998. };
 1999. static const struct peer_flag_action peer_flag_action_list[] =
 2000. {
 2001. { PEER_FLAG_PASSIVE, 0, peer_change_reset },
 2002. { PEER_FLAG_SHUTDOWN, 0, peer_change_reset },
 2003. { PEER_FLAG_DONT_CAPABILITY, 0, peer_change_none },
 2004. { PEER_FLAG_OVERRIDE_CAPABILITY, 0, peer_change_none },
 2005. { PEER_FLAG_STRICT_CAP_MATCH, 0, peer_change_none },
 2006. { PEER_FLAG_DYNAMIC_CAPABILITY, 0, peer_change_reset },
 2007. { PEER_FLAG_DISABLE_CONNECTED_CHECK, 0, peer_change_reset },
 2008. { 0, 0, 0 }
 2009. };
 2010. static const struct peer_flag_action peer_af_flag_action_list[] =
 2011. {
 2012. { PEER_FLAG_NEXTHOP_SELF, 1, peer_change_reset_out },
 2013. { PEER_FLAG_SEND_COMMUNITY, 1, peer_change_reset_out },
 2014. { PEER_FLAG_SEND_EXT_COMMUNITY, 1, peer_change_reset_out },
 2015. { PEER_FLAG_SOFT_RECONFIG, 0, peer_change_reset_in },
 2016. { PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT, 1, peer_change_reset },
 2017. { PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT, 1, peer_change_reset },
 2018. { PEER_FLAG_AS_PATH_UNCHANGED, 1, peer_change_reset_out },
 2019. { PEER_FLAG_NEXTHOP_UNCHANGED, 1, peer_change_reset_out },
 2020. { PEER_FLAG_MED_UNCHANGED, 1, peer_change_reset_out },
 2021. { PEER_FLAG_REMOVE_PRIVATE_AS, 1, peer_change_reset_out },
 2022. { PEER_FLAG_ALLOWAS_IN, 0, peer_change_reset_in },
 2023. { PEER_FLAG_ORF_PREFIX_SM, 1, peer_change_reset },
 2024. { PEER_FLAG_ORF_PREFIX_RM, 1, peer_change_reset },
 2025. { PEER_FLAG_NEXTHOP_LOCAL_UNCHANGED, 0, peer_change_reset_out },
 2026. { PEER_FLAG_NEXTHOP_SELF_ALL, 1, peer_change_reset_out },
 2027. { 0, 0, 0 }
 2028. };
 2029. /* Proper action set. */
 2030. static int
 2031. peer_flag_action_set (const struct peer_flag_action *action_list, int size,
 2032. struct peer_flag_action *action, u_int32_t flag)
 2033. {
 2034. int i;
 2035. int found = 0;
 2036. int reset_in = 0;
 2037. int reset_out = 0;
 2038. const struct peer_flag_action *match = NULL;
 2039. /* Check peer's frag action. */
 2040. for (i = 0; i < size; i++)
 2041. {
 2042. match = &action_list[i];
 2043. if (match->flag == 0)
 2044. break;
 2045. if (match->flag & flag)
 2046. {
 2047. found = 1;
 2048. if (match->type == peer_change_reset_in)
 2049. reset_in = 1;
 2050. if (match->type == peer_change_reset_out)
 2051. reset_out = 1;
 2052. if (match->type == peer_change_reset)
 2053. {
 2054. reset_in = 1;
 2055. reset_out = 1;
 2056. }
 2057. if (match->not_for_member)
 2058. action->not_for_member = 1;
 2059. }
 2060. }
 2061. /* Set peer clear type. */
 2062. if (reset_in && reset_out)
 2063. action->type = peer_change_reset;
 2064. else if (reset_in)
 2065. action->type = peer_change_reset_in;
 2066. else if (reset_out)
 2067. action->type = peer_change_reset_out;
 2068. else
 2069. action->type = peer_change_none;
 2070. return found;
 2071. }
 2072. static void
 2073. peer_flag_modify_action (struct peer *peer, u_int32_t flag)
 2074. {
 2075. if (flag == PEER_FLAG_SHUTDOWN)
 2076. {
 2077. if (CHECK_FLAG (peer->flags, flag))
 2078. {
 2079. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_NSF_WAIT))
 2080. peer_nsf_stop (peer);
 2081. UNSET_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_PREFIX_OVERFLOW);
 2082. if (peer->t_pmax_restart)
 2083. {
 2084. BGP_TIMER_OFF (peer->t_pmax_restart);
 2085. if (BGP_DEBUG (events, EVENTS))
 2086. zlog_debug ("%s Maximum-prefix restart timer canceled",
 2087. peer->host);
 2088. }
 2089. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_NSF_WAIT))
 2090. peer_nsf_stop (peer);
 2091. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2092. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2093. BGP_NOTIFY_CEASE_ADMIN_SHUTDOWN);
 2094. else
 2095. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2096. }
 2097. else
 2098. {
 2099. peer->v_start = BGP_INIT_START_TIMER;
 2100. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2101. }
 2102. }
 2103. else if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2104. {
 2105. if (flag == PEER_FLAG_DYNAMIC_CAPABILITY)
 2106. peer->last_reset = PEER_DOWN_CAPABILITY_CHANGE;
 2107. else if (flag == PEER_FLAG_PASSIVE)
 2108. peer->last_reset = PEER_DOWN_PASSIVE_CHANGE;
 2109. else if (flag == PEER_FLAG_DISABLE_CONNECTED_CHECK)
 2110. peer->last_reset = PEER_DOWN_MULTIHOP_CHANGE;
 2111. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2112. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2113. }
 2114. else
 2115. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2116. }
 2117. /* Change specified peer flag. */
 2118. static int
 2119. peer_flag_modify (struct peer *peer, u_int32_t flag, int set)
 2120. {
 2121. int found;
 2122. int size;
 2123. struct peer_group *group;
 2124. struct listnode *node, *nnode;
 2125. struct peer_flag_action action;
 2126. memset (&action, 0, sizeof (struct peer_flag_action));
 2127. size = sizeof peer_flag_action_list / sizeof (struct peer_flag_action);
 2128. found = peer_flag_action_set (peer_flag_action_list, size, &action, flag);
 2129. /* No flag action is found. */
 2130. if (! found)
 2131. return BGP_ERR_INVALID_FLAG;
 2132. /* Not for peer-group member. */
 2133. if (action.not_for_member && peer_group_active (peer))
 2134. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2135. /* When unset the peer-group member's flag we have to check
 2136. peer-group configuration. */
 2137. if (! set && peer_group_active (peer))
 2138. if (CHECK_FLAG (peer->group->conf->flags, flag))
 2139. {
 2140. if (flag == PEER_FLAG_SHUTDOWN)
 2141. return BGP_ERR_PEER_GROUP_SHUTDOWN;
 2142. else
 2143. return BGP_ERR_PEER_GROUP_HAS_THE_FLAG;
 2144. }
 2145. /* Flag conflict check. */
 2146. if (set
 2147. && CHECK_FLAG (peer->flags | flag, PEER_FLAG_STRICT_CAP_MATCH)
 2148. && CHECK_FLAG (peer->flags | flag, PEER_FLAG_OVERRIDE_CAPABILITY))
 2149. return BGP_ERR_PEER_FLAG_CONFLICT;
 2150. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2151. {
 2152. if (set && CHECK_FLAG (peer->flags, flag) == flag)
 2153. return 0;
 2154. if (! set && ! CHECK_FLAG (peer->flags, flag))
 2155. return 0;
 2156. }
 2157. if (set)
 2158. SET_FLAG (peer->flags, flag);
 2159. else
 2160. UNSET_FLAG (peer->flags, flag);
 2161. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2162. {
 2163. if (action.type == peer_change_reset)
 2164. peer_flag_modify_action (peer, flag);
 2165. return 0;
 2166. }
 2167. /* peer-group member updates. */
 2168. group = peer->group;
 2169. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2170. {
 2171. if (set && CHECK_FLAG (peer->flags, flag) == flag)
 2172. continue;
 2173. if (! set && ! CHECK_FLAG (peer->flags, flag))
 2174. continue;
 2175. if (set)
 2176. SET_FLAG (peer->flags, flag);
 2177. else
 2178. UNSET_FLAG (peer->flags, flag);
 2179. if (action.type == peer_change_reset)
 2180. peer_flag_modify_action (peer, flag);
 2181. }
 2182. return 0;
 2183. }
 2184. int
 2185. peer_flag_set (struct peer *peer, u_int32_t flag)
 2186. {
 2187. return peer_flag_modify (peer, flag, 1);
 2188. }
 2189. int
 2190. peer_flag_unset (struct peer *peer, u_int32_t flag)
 2191. {
 2192. return peer_flag_modify (peer, flag, 0);
 2193. }
 2194. static int
 2195. peer_is_group_member (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 2196. {
 2197. if (peer->af_group[afi][safi])
 2198. return 1;
 2199. return 0;
 2200. }
 2201. static int
 2202. peer_af_flag_modify (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, u_int32_t flag,
 2203. int set)
 2204. {
 2205. int found;
 2206. int size;
 2207. struct listnode *node, *nnode;
 2208. struct peer_group *group;
 2209. struct peer_flag_action action;
 2210. memset (&action, 0, sizeof (struct peer_flag_action));
 2211. size = sizeof peer_af_flag_action_list / sizeof (struct peer_flag_action);
 2212. found = peer_flag_action_set (peer_af_flag_action_list, size, &action, flag);
 2213. /* No flag action is found. */
 2214. if (! found)
 2215. return BGP_ERR_INVALID_FLAG;
 2216. /* Adress family must be activated. */
 2217. if (! peer->afc[afi][safi])
 2218. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 2219. /* Not for peer-group member. */
 2220. if (action.not_for_member && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 2221. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2222. /* Spcecial check for reflector client. */
 2223. if (flag & PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT
 2224. && peer_sort (peer) != BGP_PEER_IBGP)
 2225. return BGP_ERR_NOT_INTERNAL_PEER;
 2226. /* Spcecial check for remove-private-AS. */
 2227. if (flag & PEER_FLAG_REMOVE_PRIVATE_AS
 2228. && peer_sort (peer) == BGP_PEER_IBGP)
 2229. return BGP_ERR_REMOVE_PRIVATE_AS;
 2230. /* When unset the peer-group member's flag we have to check
 2231. peer-group configuration. */
 2232. if (! set && peer->af_group[afi][safi])
 2233. if (CHECK_FLAG (peer->group->conf->af_flags[afi][safi], flag))
 2234. return BGP_ERR_PEER_GROUP_HAS_THE_FLAG;
 2235. /* When current flag configuration is same as requested one. */
 2236. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2237. {
 2238. if (set && CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag) == flag)
 2239. return 0;
 2240. if (! set && ! CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag))
 2241. return 0;
 2242. }
 2243. if (set)
 2244. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag);
 2245. else
 2246. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag);
 2247. /* Execute action when peer is established. */
 2248. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP)
 2249. && peer->status == Established)
 2250. {
 2251. if (! set && flag == PEER_FLAG_SOFT_RECONFIG)
 2252. bgp_clear_adj_in (peer, afi, safi);
 2253. else
 2254. {
 2255. if (flag == PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT)
 2256. peer->last_reset = PEER_DOWN_RR_CLIENT_CHANGE;
 2257. else if (flag == PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT)
 2258. peer->last_reset = PEER_DOWN_RS_CLIENT_CHANGE;
 2259. else if (flag == PEER_FLAG_ORF_PREFIX_SM)
 2260. peer->last_reset = PEER_DOWN_CAPABILITY_CHANGE;
 2261. else if (flag == PEER_FLAG_ORF_PREFIX_RM)
 2262. peer->last_reset = PEER_DOWN_CAPABILITY_CHANGE;
 2263. peer_change_action (peer, afi, safi, action.type);
 2264. }
 2265. }
 2266. /* Peer group member updates. */
 2267. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2268. {
 2269. group = peer->group;
 2270. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2271. {
 2272. if (! peer->af_group[afi][safi])
 2273. continue;
 2274. if (set && CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag) == flag)
 2275. continue;
 2276. if (! set && ! CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag))
 2277. continue;
 2278. if (set)
 2279. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag);
 2280. else
 2281. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], flag);
 2282. if (peer->status == Established)
 2283. {
 2284. if (! set && flag == PEER_FLAG_SOFT_RECONFIG)
 2285. bgp_clear_adj_in (peer, afi, safi);
 2286. else
 2287. {
 2288. if (flag == PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT)
 2289. peer->last_reset = PEER_DOWN_RR_CLIENT_CHANGE;
 2290. else if (flag == PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT)
 2291. peer->last_reset = PEER_DOWN_RS_CLIENT_CHANGE;
 2292. else if (flag == PEER_FLAG_ORF_PREFIX_SM)
 2293. peer->last_reset = PEER_DOWN_CAPABILITY_CHANGE;
 2294. else if (flag == PEER_FLAG_ORF_PREFIX_RM)
 2295. peer->last_reset = PEER_DOWN_CAPABILITY_CHANGE;
 2296. peer_change_action (peer, afi, safi, action.type);
 2297. }
 2298. }
 2299. }
 2300. }
 2301. return 0;
 2302. }
 2303. int
 2304. peer_af_flag_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, u_int32_t flag)
 2305. {
 2306. return peer_af_flag_modify (peer, afi, safi, flag, 1);
 2307. }
 2308. int
 2309. peer_af_flag_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, u_int32_t flag)
 2310. {
 2311. return peer_af_flag_modify (peer, afi, safi, flag, 0);
 2312. }
 2313. /* EBGP multihop configuration. */
 2314. int
 2315. peer_ebgp_multihop_set (struct peer *peer, int ttl)
 2316. {
 2317. struct peer_group *group;
 2318. struct listnode *node, *nnode;
 2319. struct peer *peer1;
 2320. if (peer->sort == BGP_PEER_IBGP)
 2321. return 0;
 2322. /* see comment in peer_ttl_security_hops_set() */
 2323. if (ttl != MAXTTL)
 2324. {
 2325. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2326. {
 2327. group = peer->group;
 2328. if (group->conf->gtsm_hops != 0)
 2329. return BGP_ERR_NO_EBGP_MULTIHOP_WITH_TTLHACK;
 2330. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer1))
 2331. {
 2332. if (peer1->sort == BGP_PEER_IBGP)
 2333. continue;
 2334. if (peer1->gtsm_hops != 0)
 2335. return BGP_ERR_NO_EBGP_MULTIHOP_WITH_TTLHACK;
 2336. }
 2337. }
 2338. else
 2339. {
 2340. if (peer->gtsm_hops != 0)
 2341. return BGP_ERR_NO_EBGP_MULTIHOP_WITH_TTLHACK;
 2342. }
 2343. }
 2344. peer->ttl = ttl;
 2345. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2346. {
 2347. if (peer->fd >= 0 && peer->sort != BGP_PEER_IBGP)
 2348. sockopt_ttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd, peer->ttl);
 2349. }
 2350. else
 2351. {
 2352. group = peer->group;
 2353. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2354. {
 2355. if (peer->sort == BGP_PEER_IBGP)
 2356. continue;
 2357. peer->ttl = group->conf->ttl;
 2358. if (peer->fd >= 0)
 2359. sockopt_ttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd, peer->ttl);
 2360. }
 2361. }
 2362. return 0;
 2363. }
 2364. int
 2365. peer_ebgp_multihop_unset (struct peer *peer)
 2366. {
 2367. struct peer_group *group;
 2368. struct listnode *node, *nnode;
 2369. if (peer->sort == BGP_PEER_IBGP)
 2370. return 0;
 2371. if (peer->gtsm_hops != 0 && peer->ttl != MAXTTL)
 2372. return BGP_ERR_NO_EBGP_MULTIHOP_WITH_TTLHACK;
 2373. if (peer_group_active (peer))
 2374. peer->ttl = peer->group->conf->ttl;
 2375. else
 2376. peer->ttl = 1;
 2377. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2378. {
 2379. if (peer->fd >= 0 && peer->sort != BGP_PEER_IBGP)
 2380. sockopt_ttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd, peer->ttl);
 2381. }
 2382. else
 2383. {
 2384. group = peer->group;
 2385. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2386. {
 2387. if (peer->sort == BGP_PEER_IBGP)
 2388. continue;
 2389. peer->ttl = 1;
 2390. if (peer->fd >= 0)
 2391. sockopt_ttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd, peer->ttl);
 2392. }
 2393. }
 2394. return 0;
 2395. }
 2396. /* Neighbor description. */
 2397. int
 2398. peer_description_set (struct peer *peer, char *desc)
 2399. {
 2400. if (peer->desc)
 2401. XFREE (MTYPE_PEER_DESC, peer->desc);
 2402. peer->desc = XSTRDUP (MTYPE_PEER_DESC, desc);
 2403. return 0;
 2404. }
 2405. int
 2406. peer_description_unset (struct peer *peer)
 2407. {
 2408. if (peer->desc)
 2409. XFREE (MTYPE_PEER_DESC, peer->desc);
 2410. peer->desc = NULL;
 2411. return 0;
 2412. }
 2413. /* Neighbor update-source. */
 2414. int
 2415. peer_update_source_if_set (struct peer *peer, const char *ifname)
 2416. {
 2417. struct peer_group *group;
 2418. struct listnode *node, *nnode;
 2419. if (peer->update_if)
 2420. {
 2421. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP)
 2422. && strcmp (peer->update_if, ifname) == 0)
 2423. return 0;
 2424. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 2425. peer->update_if = NULL;
 2426. }
 2427. if (peer->update_source)
 2428. {
 2429. sockunion_free (peer->update_source);
 2430. peer->update_source = NULL;
 2431. }
 2432. peer->update_if = XSTRDUP (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, ifname);
 2433. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2434. {
 2435. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2436. {
 2437. peer->last_reset = PEER_DOWN_UPDATE_SOURCE_CHANGE;
 2438. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2439. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2440. }
 2441. else
 2442. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2443. return 0;
 2444. }
 2445. /* peer-group member updates. */
 2446. group = peer->group;
 2447. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2448. {
 2449. if (peer->update_if)
 2450. {
 2451. if (strcmp (peer->update_if, ifname) == 0)
 2452. continue;
 2453. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 2454. peer->update_if = NULL;
 2455. }
 2456. if (peer->update_source)
 2457. {
 2458. sockunion_free (peer->update_source);
 2459. peer->update_source = NULL;
 2460. }
 2461. peer->update_if = XSTRDUP (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, ifname);
 2462. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2463. {
 2464. peer->last_reset = PEER_DOWN_UPDATE_SOURCE_CHANGE;
 2465. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2466. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2467. }
 2468. else
 2469. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2470. }
 2471. return 0;
 2472. }
 2473. int
 2474. peer_update_source_addr_set (struct peer *peer, union sockunion *su)
 2475. {
 2476. struct peer_group *group;
 2477. struct listnode *node, *nnode;
 2478. if (peer->update_source)
 2479. {
 2480. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP)
 2481. && sockunion_cmp (peer->update_source, su) == 0)
 2482. return 0;
 2483. sockunion_free (peer->update_source);
 2484. peer->update_source = NULL;
 2485. }
 2486. if (peer->update_if)
 2487. {
 2488. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 2489. peer->update_if = NULL;
 2490. }
 2491. peer->update_source = sockunion_dup (su);
 2492. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2493. {
 2494. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2495. {
 2496. peer->last_reset = PEER_DOWN_UPDATE_SOURCE_CHANGE;
 2497. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2498. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2499. }
 2500. else
 2501. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2502. return 0;
 2503. }
 2504. /* peer-group member updates. */
 2505. group = peer->group;
 2506. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2507. {
 2508. if (peer->update_source)
 2509. {
 2510. if (sockunion_cmp (peer->update_source, su) == 0)
 2511. continue;
 2512. sockunion_free (peer->update_source);
 2513. peer->update_source = NULL;
 2514. }
 2515. if (peer->update_if)
 2516. {
 2517. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 2518. peer->update_if = NULL;
 2519. }
 2520. peer->update_source = sockunion_dup (su);
 2521. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2522. {
 2523. peer->last_reset = PEER_DOWN_UPDATE_SOURCE_CHANGE;
 2524. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2525. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2526. }
 2527. else
 2528. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2529. }
 2530. return 0;
 2531. }
 2532. int
 2533. peer_update_source_unset (struct peer *peer)
 2534. {
 2535. union sockunion *su;
 2536. struct peer_group *group;
 2537. struct listnode *node, *nnode;
 2538. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP)
 2539. && ! peer->update_source
 2540. && ! peer->update_if)
 2541. return 0;
 2542. if (peer->update_source)
 2543. {
 2544. sockunion_free (peer->update_source);
 2545. peer->update_source = NULL;
 2546. }
 2547. if (peer->update_if)
 2548. {
 2549. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 2550. peer->update_if = NULL;
 2551. }
 2552. if (peer_group_active (peer))
 2553. {
 2554. group = peer->group;
 2555. if (group->conf->update_source)
 2556. {
 2557. su = sockunion_dup (group->conf->update_source);
 2558. peer->update_source = su;
 2559. }
 2560. else if (group->conf->update_if)
 2561. peer->update_if =
 2562. XSTRDUP (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, group->conf->update_if);
 2563. }
 2564. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2565. {
 2566. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2567. {
 2568. peer->last_reset = PEER_DOWN_UPDATE_SOURCE_CHANGE;
 2569. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2570. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2571. }
 2572. else
 2573. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2574. return 0;
 2575. }
 2576. /* peer-group member updates. */
 2577. group = peer->group;
 2578. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2579. {
 2580. if (! peer->update_source && ! peer->update_if)
 2581. continue;
 2582. if (peer->update_source)
 2583. {
 2584. sockunion_free (peer->update_source);
 2585. peer->update_source = NULL;
 2586. }
 2587. if (peer->update_if)
 2588. {
 2589. XFREE (MTYPE_PEER_UPDATE_SOURCE, peer->update_if);
 2590. peer->update_if = NULL;
 2591. }
 2592. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2593. {
 2594. peer->last_reset = PEER_DOWN_UPDATE_SOURCE_CHANGE;
 2595. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2596. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2597. }
 2598. else
 2599. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2600. }
 2601. return 0;
 2602. }
 2603. int
 2604. peer_default_originate_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi,
 2605. const char *rmap)
 2606. {
 2607. struct peer_group *group;
 2608. struct listnode *node, *nnode;
 2609. /* Adress family must be activated. */
 2610. if (! peer->afc[afi][safi])
 2611. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 2612. /* Default originate can't be used for peer group memeber. */
 2613. if (peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 2614. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2615. if (! CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_DEFAULT_ORIGINATE)
 2616. || (rmap && ! peer->default_rmap[afi][safi].name)
 2617. || (rmap && strcmp (rmap, peer->default_rmap[afi][safi].name) != 0))
 2618. {
 2619. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_DEFAULT_ORIGINATE);
 2620. if (rmap)
 2621. {
 2622. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 2623. free (peer->default_rmap[afi][safi].name);
 2624. peer->default_rmap[afi][safi].name = strdup (rmap);
 2625. peer->default_rmap[afi][safi].map = route_map_lookup_by_name (rmap);
 2626. }
 2627. }
 2628. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2629. {
 2630. if (peer->status == Established && peer->afc_nego[afi][safi])
 2631. bgp_default_originate (peer, afi, safi, 0);
 2632. return 0;
 2633. }
 2634. /* peer-group member updates. */
 2635. group = peer->group;
 2636. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2637. {
 2638. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_DEFAULT_ORIGINATE);
 2639. if (rmap)
 2640. {
 2641. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 2642. free (peer->default_rmap[afi][safi].name);
 2643. peer->default_rmap[afi][safi].name = strdup (rmap);
 2644. peer->default_rmap[afi][safi].map = route_map_lookup_by_name (rmap);
 2645. }
 2646. if (peer->status == Established && peer->afc_nego[afi][safi])
 2647. bgp_default_originate (peer, afi, safi, 0);
 2648. }
 2649. return 0;
 2650. }
 2651. int
 2652. peer_default_originate_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 2653. {
 2654. struct peer_group *group;
 2655. struct listnode *node, *nnode;
 2656. /* Adress family must be activated. */
 2657. if (! peer->afc[afi][safi])
 2658. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 2659. /* Default originate can't be used for peer group memeber. */
 2660. if (peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 2661. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2662. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_DEFAULT_ORIGINATE))
 2663. {
 2664. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_DEFAULT_ORIGINATE);
 2665. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 2666. free (peer->default_rmap[afi][safi].name);
 2667. peer->default_rmap[afi][safi].name = NULL;
 2668. peer->default_rmap[afi][safi].map = NULL;
 2669. }
 2670. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2671. {
 2672. if (peer->status == Established && peer->afc_nego[afi][safi])
 2673. bgp_default_originate (peer, afi, safi, 1);
 2674. return 0;
 2675. }
 2676. /* peer-group member updates. */
 2677. group = peer->group;
 2678. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2679. {
 2680. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_DEFAULT_ORIGINATE);
 2681. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 2682. free (peer->default_rmap[afi][safi].name);
 2683. peer->default_rmap[afi][safi].name = NULL;
 2684. peer->default_rmap[afi][safi].map = NULL;
 2685. if (peer->status == Established && peer->afc_nego[afi][safi])
 2686. bgp_default_originate (peer, afi, safi, 1);
 2687. }
 2688. return 0;
 2689. }
 2690. int
 2691. peer_port_set (struct peer *peer, u_int16_t port)
 2692. {
 2693. peer->port = port;
 2694. return 0;
 2695. }
 2696. int
 2697. peer_port_unset (struct peer *peer)
 2698. {
 2699. peer->port = BGP_PORT_DEFAULT;
 2700. return 0;
 2701. }
 2702. /* neighbor weight. */
 2703. int
 2704. peer_weight_set (struct peer *peer, u_int16_t weight)
 2705. {
 2706. struct peer_group *group;
 2707. struct listnode *node, *nnode;
 2708. SET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_WEIGHT);
 2709. peer->weight = weight;
 2710. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2711. return 0;
 2712. /* peer-group member updates. */
 2713. group = peer->group;
 2714. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2715. {
 2716. peer->weight = group->conf->weight;
 2717. }
 2718. return 0;
 2719. }
 2720. int
 2721. peer_weight_unset (struct peer *peer)
 2722. {
 2723. struct peer_group *group;
 2724. struct listnode *node, *nnode;
 2725. /* Set default weight. */
 2726. if (peer_group_active (peer))
 2727. peer->weight = peer->group->conf->weight;
 2728. else
 2729. peer->weight = 0;
 2730. UNSET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_WEIGHT);
 2731. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2732. return 0;
 2733. /* peer-group member updates. */
 2734. group = peer->group;
 2735. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2736. {
 2737. peer->weight = 0;
 2738. }
 2739. return 0;
 2740. }
 2741. int
 2742. peer_timers_set (struct peer *peer, u_int32_t keepalive, u_int32_t holdtime)
 2743. {
 2744. struct peer_group *group;
 2745. struct listnode *node, *nnode;
 2746. /* Not for peer group memeber. */
 2747. if (peer_group_active (peer))
 2748. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2749. /* keepalive value check. */
 2750. if (keepalive > 65535)
 2751. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 2752. /* Holdtime value check. */
 2753. if (holdtime > 65535)
 2754. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 2755. /* Holdtime value must be either 0 or greater than 3. */
 2756. if (holdtime < 3 && holdtime != 0)
 2757. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 2758. /* Set value to the configuration. */
 2759. SET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_TIMER);
 2760. peer->holdtime = holdtime;
 2761. peer->keepalive = (keepalive < holdtime / 3 ? keepalive : holdtime / 3);
 2762. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2763. return 0;
 2764. /* peer-group member updates. */
 2765. group = peer->group;
 2766. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2767. {
 2768. SET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_TIMER);
 2769. peer->holdtime = group->conf->holdtime;
 2770. peer->keepalive = group->conf->keepalive;
 2771. }
 2772. return 0;
 2773. }
 2774. int
 2775. peer_timers_unset (struct peer *peer)
 2776. {
 2777. struct peer_group *group;
 2778. struct listnode *node, *nnode;
 2779. if (peer_group_active (peer))
 2780. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2781. /* Clear configuration. */
 2782. UNSET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_TIMER);
 2783. peer->keepalive = 0;
 2784. peer->holdtime = 0;
 2785. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2786. return 0;
 2787. /* peer-group member updates. */
 2788. group = peer->group;
 2789. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2790. {
 2791. UNSET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_TIMER);
 2792. peer->holdtime = 0;
 2793. peer->keepalive = 0;
 2794. }
 2795. return 0;
 2796. }
 2797. int
 2798. peer_timers_connect_set (struct peer *peer, u_int32_t connect)
 2799. {
 2800. if (peer_group_active (peer))
 2801. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2802. if (connect > 65535)
 2803. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 2804. /* Set value to the configuration. */
 2805. SET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_CONNECT);
 2806. peer->connect = connect;
 2807. /* Set value to timer setting. */
 2808. peer->v_connect = connect;
 2809. return 0;
 2810. }
 2811. int
 2812. peer_timers_connect_unset (struct peer *peer)
 2813. {
 2814. if (peer_group_active (peer))
 2815. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2816. /* Clear configuration. */
 2817. UNSET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_CONNECT);
 2818. peer->connect = 0;
 2819. /* Set timer setting to default value. */
 2820. peer->v_connect = BGP_DEFAULT_CONNECT_RETRY;
 2821. return 0;
 2822. }
 2823. int
 2824. peer_advertise_interval_set (struct peer *peer, u_int32_t routeadv)
 2825. {
 2826. if (peer_group_active (peer))
 2827. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2828. if (routeadv > 600)
 2829. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 2830. SET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_ROUTEADV);
 2831. peer->routeadv = routeadv;
 2832. peer->v_routeadv = routeadv;
 2833. return 0;
 2834. }
 2835. int
 2836. peer_advertise_interval_unset (struct peer *peer)
 2837. {
 2838. if (peer_group_active (peer))
 2839. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2840. UNSET_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_ROUTEADV);
 2841. peer->routeadv = 0;
 2842. if (peer->sort == BGP_PEER_IBGP)
 2843. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_IBGP_ROUTEADV;
 2844. else
 2845. peer->v_routeadv = BGP_DEFAULT_EBGP_ROUTEADV;
 2846. return 0;
 2847. }
 2848. /* neighbor interface */
 2849. int
 2850. peer_interface_set (struct peer *peer, const char *str)
 2851. {
 2852. if (peer->ifname)
 2853. free (peer->ifname);
 2854. peer->ifname = strdup (str);
 2855. return 0;
 2856. }
 2857. int
 2858. peer_interface_unset (struct peer *peer)
 2859. {
 2860. if (peer->ifname)
 2861. free (peer->ifname);
 2862. peer->ifname = NULL;
 2863. return 0;
 2864. }
 2865. /* Allow-as in. */
 2866. int
 2867. peer_allowas_in_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int allow_num)
 2868. {
 2869. struct peer_group *group;
 2870. struct listnode *node, *nnode;
 2871. if (allow_num < 1 || allow_num > 10)
 2872. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 2873. if (peer->allowas_in[afi][safi] != allow_num)
 2874. {
 2875. peer->allowas_in[afi][safi] = allow_num;
 2876. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ALLOWAS_IN);
 2877. peer_change_action (peer, afi, safi, peer_change_reset_in);
 2878. }
 2879. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2880. return 0;
 2881. group = peer->group;
 2882. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2883. {
 2884. if (peer->allowas_in[afi][safi] != allow_num)
 2885. {
 2886. peer->allowas_in[afi][safi] = allow_num;
 2887. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ALLOWAS_IN);
 2888. peer_change_action (peer, afi, safi, peer_change_reset_in);
 2889. }
 2890. }
 2891. return 0;
 2892. }
 2893. int
 2894. peer_allowas_in_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 2895. {
 2896. struct peer_group *group;
 2897. struct listnode *node, *nnode;
 2898. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ALLOWAS_IN))
 2899. {
 2900. peer->allowas_in[afi][safi] = 0;
 2901. peer_af_flag_unset (peer, afi, safi, PEER_FLAG_ALLOWAS_IN);
 2902. }
 2903. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2904. return 0;
 2905. group = peer->group;
 2906. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2907. {
 2908. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ALLOWAS_IN))
 2909. {
 2910. peer->allowas_in[afi][safi] = 0;
 2911. peer_af_flag_unset (peer, afi, safi, PEER_FLAG_ALLOWAS_IN);
 2912. }
 2913. }
 2914. return 0;
 2915. }
 2916. int
 2917. peer_local_as_set (struct peer *peer, as_t as, int no_prepend, int replace_as)
 2918. {
 2919. struct bgp *bgp = peer->bgp;
 2920. struct peer_group *group;
 2921. struct listnode *node, *nnode;
 2922. if (peer_sort (peer) != BGP_PEER_EBGP
 2923. && peer_sort (peer) != BGP_PEER_INTERNAL)
 2924. return BGP_ERR_LOCAL_AS_ALLOWED_ONLY_FOR_EBGP;
 2925. if (bgp->as == as)
 2926. return BGP_ERR_CANNOT_HAVE_LOCAL_AS_SAME_AS;
 2927. if (peer_group_active (peer))
 2928. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2929. if (peer->as == as)
 2930. return BGP_ERR_CANNOT_HAVE_LOCAL_AS_SAME_AS_REMOTE_AS;
 2931. if (peer->change_local_as == as &&
 2932. ((CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND) && no_prepend)
 2933. || (! CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND) && ! no_prepend)) &&
 2934. ((CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS) && replace_as)
 2935. || (! CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS) && ! replace_as)))
 2936. return 0;
 2937. peer->change_local_as = as;
 2938. if (no_prepend)
 2939. SET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 2940. else
 2941. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 2942. if (replace_as)
 2943. SET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 2944. else
 2945. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 2946. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2947. {
 2948. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2949. {
 2950. peer->last_reset = PEER_DOWN_LOCAL_AS_CHANGE;
 2951. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2952. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2953. }
 2954. else
 2955. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2956. return 0;
 2957. }
 2958. group = peer->group;
 2959. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 2960. {
 2961. peer->change_local_as = as;
 2962. if (no_prepend)
 2963. SET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 2964. else
 2965. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 2966. if (replace_as)
 2967. SET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 2968. else
 2969. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 2970. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2971. {
 2972. peer->last_reset = PEER_DOWN_LOCAL_AS_CHANGE;
 2973. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2974. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 2975. }
 2976. else
 2977. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 2978. }
 2979. return 0;
 2980. }
 2981. int
 2982. peer_local_as_unset (struct peer *peer)
 2983. {
 2984. struct peer_group *group;
 2985. struct listnode *node, *nnode;
 2986. if (peer_group_active (peer))
 2987. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 2988. if (! peer->change_local_as)
 2989. return 0;
 2990. peer->change_local_as = 0;
 2991. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 2992. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 2993. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 2994. {
 2995. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 2996. {
 2997. peer->last_reset = PEER_DOWN_LOCAL_AS_CHANGE;
 2998. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 2999. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 3000. }
 3001. else
 3002. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3003. return 0;
 3004. }
 3005. group = peer->group;
 3006. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3007. {
 3008. peer->change_local_as = 0;
 3009. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND);
 3010. UNSET_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS);
 3011. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 3012. {
 3013. peer->last_reset = PEER_DOWN_LOCAL_AS_CHANGE;
 3014. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 3015. BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 3016. }
 3017. else
 3018. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3019. }
 3020. return 0;
 3021. }
 3022. /* Set password for authenticating with the peer. */
 3023. int
 3024. peer_password_set (struct peer *peer, const char *password)
 3025. {
 3026. struct listnode *nn, *nnode;
 3027. int len = password ? strlen(password) : 0;
 3028. int ret = BGP_SUCCESS;
 3029. if ((len < PEER_PASSWORD_MINLEN) || (len > PEER_PASSWORD_MAXLEN))
 3030. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3031. if (peer->password && strcmp (peer->password, password) == 0
 3032. && ! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3033. return 0;
 3034. if (peer->password)
 3035. XFREE (MTYPE_PEER_PASSWORD, peer->password);
 3036. peer->password = XSTRDUP (MTYPE_PEER_PASSWORD, password);
 3037. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3038. {
 3039. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 3040. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE, BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 3041. else
 3042. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3043. return (bgp_md5_set (peer) >= 0) ? BGP_SUCCESS : BGP_ERR_TCPSIG_FAILED;
 3044. }
 3045. for (ALL_LIST_ELEMENTS (peer->group->peer, nn, nnode, peer))
 3046. {
 3047. if (peer->password && strcmp (peer->password, password) == 0)
 3048. continue;
 3049. if (peer->password)
 3050. XFREE (MTYPE_PEER_PASSWORD, peer->password);
 3051. peer->password = XSTRDUP(MTYPE_PEER_PASSWORD, password);
 3052. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 3053. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE, BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 3054. else
 3055. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3056. if (bgp_md5_set (peer) < 0)
 3057. ret = BGP_ERR_TCPSIG_FAILED;
 3058. }
 3059. return ret;
 3060. }
 3061. int
 3062. peer_password_unset (struct peer *peer)
 3063. {
 3064. struct listnode *nn, *nnode;
 3065. if (!peer->password
 3066. && !CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3067. return 0;
 3068. if (!CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3069. {
 3070. if (peer_group_active (peer)
 3071. && peer->group->conf->password
 3072. && strcmp (peer->group->conf->password, peer->password) == 0)
 3073. return BGP_ERR_PEER_GROUP_HAS_THE_FLAG;
 3074. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 3075. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE, BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 3076. else
 3077. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3078. if (peer->password)
 3079. XFREE (MTYPE_PEER_PASSWORD, peer->password);
 3080. peer->password = NULL;
 3081. bgp_md5_set (peer);
 3082. return 0;
 3083. }
 3084. XFREE (MTYPE_PEER_PASSWORD, peer->password);
 3085. peer->password = NULL;
 3086. for (ALL_LIST_ELEMENTS (peer->group->peer, nn, nnode, peer))
 3087. {
 3088. if (!peer->password)
 3089. continue;
 3090. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 3091. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE, BGP_NOTIFY_CEASE_CONFIG_CHANGE);
 3092. else
 3093. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3094. XFREE (MTYPE_PEER_PASSWORD, peer->password);
 3095. peer->password = NULL;
 3096. bgp_md5_set (peer);
 3097. }
 3098. return 0;
 3099. }
 3100. /* Set distribute list to the peer. */
 3101. int
 3102. peer_distribute_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int direct,
 3103. const char *name)
 3104. {
 3105. struct bgp_filter *filter;
 3106. struct peer_group *group;
 3107. struct listnode *node, *nnode;
 3108. if (! peer->afc[afi][safi])
 3109. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3110. if (direct != FILTER_IN && direct != FILTER_OUT)
 3111. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3112. if (direct == FILTER_OUT && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3113. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3114. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3115. if (filter->plist[direct].name)
 3116. return BGP_ERR_PEER_FILTER_CONFLICT;
 3117. if (filter->dlist[direct].name)
 3118. free (filter->dlist[direct].name);
 3119. filter->dlist[direct].name = strdup (name);
 3120. filter->dlist[direct].alist = access_list_lookup (afi, name);
 3121. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3122. return 0;
 3123. group = peer->group;
 3124. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3125. {
 3126. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3127. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3128. continue;
 3129. if (filter->dlist[direct].name)
 3130. free (filter->dlist[direct].name);
 3131. filter->dlist[direct].name = strdup (name);
 3132. filter->dlist[direct].alist = access_list_lookup (afi, name);
 3133. }
 3134. return 0;
 3135. }
 3136. int
 3137. peer_distribute_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int direct)
 3138. {
 3139. struct bgp_filter *filter;
 3140. struct bgp_filter *gfilter;
 3141. struct peer_group *group;
 3142. struct listnode *node, *nnode;
 3143. if (! peer->afc[afi][safi])
 3144. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3145. if (direct != FILTER_IN && direct != FILTER_OUT)
 3146. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3147. if (direct == FILTER_OUT && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3148. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3149. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3150. /* apply peer-group filter */
 3151. if (peer->af_group[afi][safi])
 3152. {
 3153. gfilter = &peer->group->conf->filter[afi][safi];
 3154. if (gfilter->dlist[direct].name)
 3155. {
 3156. if (filter->dlist[direct].name)
 3157. free (filter->dlist[direct].name);
 3158. filter->dlist[direct].name = strdup (gfilter->dlist[direct].name);
 3159. filter->dlist[direct].alist = gfilter->dlist[direct].alist;
 3160. return 0;
 3161. }
 3162. }
 3163. if (filter->dlist[direct].name)
 3164. free (filter->dlist[direct].name);
 3165. filter->dlist[direct].name = NULL;
 3166. filter->dlist[direct].alist = NULL;
 3167. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3168. return 0;
 3169. group = peer->group;
 3170. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3171. {
 3172. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3173. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3174. continue;
 3175. if (filter->dlist[direct].name)
 3176. free (filter->dlist[direct].name);
 3177. filter->dlist[direct].name = NULL;
 3178. filter->dlist[direct].alist = NULL;
 3179. }
 3180. return 0;
 3181. }
 3182. /* Update distribute list. */
 3183. static void
 3184. peer_distribute_update (struct access_list *access)
 3185. {
 3186. afi_t afi;
 3187. safi_t safi;
 3188. int direct;
 3189. struct listnode *mnode, *mnnode;
 3190. struct listnode *node, *nnode;
 3191. struct bgp *bgp;
 3192. struct peer *peer;
 3193. struct peer_group *group;
 3194. struct bgp_filter *filter;
 3195. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, mnode, mnnode, bgp))
 3196. {
 3197. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 3198. {
 3199. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 3200. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 3201. {
 3202. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3203. for (direct = FILTER_IN; direct < FILTER_MAX; direct++)
 3204. {
 3205. if (filter->dlist[direct].name)
 3206. filter->dlist[direct].alist =
 3207. access_list_lookup (afi, filter->dlist[direct].name);
 3208. else
 3209. filter->dlist[direct].alist = NULL;
 3210. }
 3211. }
 3212. }
 3213. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->group, node, nnode, group))
 3214. {
 3215. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 3216. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 3217. {
 3218. filter = &group->conf->filter[afi][safi];
 3219. for (direct = FILTER_IN; direct < FILTER_MAX; direct++)
 3220. {
 3221. if (filter->dlist[direct].name)
 3222. filter->dlist[direct].alist =
 3223. access_list_lookup (afi, filter->dlist[direct].name);
 3224. else
 3225. filter->dlist[direct].alist = NULL;
 3226. }
 3227. }
 3228. }
 3229. }
 3230. }
 3231. /* Set prefix list to the peer. */
 3232. int
 3233. peer_prefix_list_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int direct,
 3234. const char *name)
 3235. {
 3236. struct bgp_filter *filter;
 3237. struct peer_group *group;
 3238. struct listnode *node, *nnode;
 3239. if (! peer->afc[afi][safi])
 3240. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3241. if (direct != FILTER_IN && direct != FILTER_OUT)
 3242. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3243. if (direct == FILTER_OUT && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3244. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3245. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3246. if (filter->dlist[direct].name)
 3247. return BGP_ERR_PEER_FILTER_CONFLICT;
 3248. if (filter->plist[direct].name)
 3249. free (filter->plist[direct].name);
 3250. filter->plist[direct].name = strdup (name);
 3251. filter->plist[direct].plist = prefix_list_lookup (afi, name);
 3252. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3253. return 0;
 3254. group = peer->group;
 3255. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3256. {
 3257. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3258. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3259. continue;
 3260. if (filter->plist[direct].name)
 3261. free (filter->plist[direct].name);
 3262. filter->plist[direct].name = strdup (name);
 3263. filter->plist[direct].plist = prefix_list_lookup (afi, name);
 3264. }
 3265. return 0;
 3266. }
 3267. int
 3268. peer_prefix_list_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int direct)
 3269. {
 3270. struct bgp_filter *filter;
 3271. struct bgp_filter *gfilter;
 3272. struct peer_group *group;
 3273. struct listnode *node, *nnode;
 3274. if (! peer->afc[afi][safi])
 3275. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3276. if (direct != FILTER_IN && direct != FILTER_OUT)
 3277. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3278. if (direct == FILTER_OUT && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3279. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3280. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3281. /* apply peer-group filter */
 3282. if (peer->af_group[afi][safi])
 3283. {
 3284. gfilter = &peer->group->conf->filter[afi][safi];
 3285. if (gfilter->plist[direct].name)
 3286. {
 3287. if (filter->plist[direct].name)
 3288. free (filter->plist[direct].name);
 3289. filter->plist[direct].name = strdup (gfilter->plist[direct].name);
 3290. filter->plist[direct].plist = gfilter->plist[direct].plist;
 3291. return 0;
 3292. }
 3293. }
 3294. if (filter->plist[direct].name)
 3295. free (filter->plist[direct].name);
 3296. filter->plist[direct].name = NULL;
 3297. filter->plist[direct].plist = NULL;
 3298. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3299. return 0;
 3300. group = peer->group;
 3301. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3302. {
 3303. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3304. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3305. continue;
 3306. if (filter->plist[direct].name)
 3307. free (filter->plist[direct].name);
 3308. filter->plist[direct].name = NULL;
 3309. filter->plist[direct].plist = NULL;
 3310. }
 3311. return 0;
 3312. }
 3313. /* Update prefix-list list. */
 3314. static void
 3315. peer_prefix_list_update (struct prefix_list *plist)
 3316. {
 3317. struct listnode *mnode, *mnnode;
 3318. struct listnode *node, *nnode;
 3319. struct bgp *bgp;
 3320. struct peer *peer;
 3321. struct peer_group *group;
 3322. struct bgp_filter *filter;
 3323. afi_t afi;
 3324. safi_t safi;
 3325. int direct;
 3326. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, mnode, mnnode, bgp))
 3327. {
 3328. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 3329. {
 3330. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 3331. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 3332. {
 3333. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3334. for (direct = FILTER_IN; direct < FILTER_MAX; direct++)
 3335. {
 3336. if (filter->plist[direct].name)
 3337. filter->plist[direct].plist =
 3338. prefix_list_lookup (afi, filter->plist[direct].name);
 3339. else
 3340. filter->plist[direct].plist = NULL;
 3341. }
 3342. }
 3343. }
 3344. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->group, node, nnode, group))
 3345. {
 3346. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 3347. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 3348. {
 3349. filter = &group->conf->filter[afi][safi];
 3350. for (direct = FILTER_IN; direct < FILTER_MAX; direct++)
 3351. {
 3352. if (filter->plist[direct].name)
 3353. filter->plist[direct].plist =
 3354. prefix_list_lookup (afi, filter->plist[direct].name);
 3355. else
 3356. filter->plist[direct].plist = NULL;
 3357. }
 3358. }
 3359. }
 3360. }
 3361. }
 3362. int
 3363. peer_aslist_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int direct,
 3364. const char *name)
 3365. {
 3366. struct bgp_filter *filter;
 3367. struct peer_group *group;
 3368. struct listnode *node, *nnode;
 3369. if (! peer->afc[afi][safi])
 3370. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3371. if (direct != FILTER_IN && direct != FILTER_OUT)
 3372. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3373. if (direct == FILTER_OUT && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3374. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3375. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3376. if (filter->aslist[direct].name)
 3377. free (filter->aslist[direct].name);
 3378. filter->aslist[direct].name = strdup (name);
 3379. filter->aslist[direct].aslist = as_list_lookup (name);
 3380. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3381. return 0;
 3382. group = peer->group;
 3383. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3384. {
 3385. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3386. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3387. continue;
 3388. if (filter->aslist[direct].name)
 3389. free (filter->aslist[direct].name);
 3390. filter->aslist[direct].name = strdup (name);
 3391. filter->aslist[direct].aslist = as_list_lookup (name);
 3392. }
 3393. return 0;
 3394. }
 3395. int
 3396. peer_aslist_unset (struct peer *peer,afi_t afi, safi_t safi, int direct)
 3397. {
 3398. struct bgp_filter *filter;
 3399. struct bgp_filter *gfilter;
 3400. struct peer_group *group;
 3401. struct listnode *node, *nnode;
 3402. if (! peer->afc[afi][safi])
 3403. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3404. if (direct != FILTER_IN && direct != FILTER_OUT)
 3405. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3406. if (direct == FILTER_OUT && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3407. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3408. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3409. /* apply peer-group filter */
 3410. if (peer->af_group[afi][safi])
 3411. {
 3412. gfilter = &peer->group->conf->filter[afi][safi];
 3413. if (gfilter->aslist[direct].name)
 3414. {
 3415. if (filter->aslist[direct].name)
 3416. free (filter->aslist[direct].name);
 3417. filter->aslist[direct].name = strdup (gfilter->aslist[direct].name);
 3418. filter->aslist[direct].aslist = gfilter->aslist[direct].aslist;
 3419. return 0;
 3420. }
 3421. }
 3422. if (filter->aslist[direct].name)
 3423. free (filter->aslist[direct].name);
 3424. filter->aslist[direct].name = NULL;
 3425. filter->aslist[direct].aslist = NULL;
 3426. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3427. return 0;
 3428. group = peer->group;
 3429. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3430. {
 3431. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3432. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3433. continue;
 3434. if (filter->aslist[direct].name)
 3435. free (filter->aslist[direct].name);
 3436. filter->aslist[direct].name = NULL;
 3437. filter->aslist[direct].aslist = NULL;
 3438. }
 3439. return 0;
 3440. }
 3441. static void
 3442. peer_aslist_update (void)
 3443. {
 3444. afi_t afi;
 3445. safi_t safi;
 3446. int direct;
 3447. struct listnode *mnode, *mnnode;
 3448. struct listnode *node, *nnode;
 3449. struct bgp *bgp;
 3450. struct peer *peer;
 3451. struct peer_group *group;
 3452. struct bgp_filter *filter;
 3453. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, mnode, mnnode, bgp))
 3454. {
 3455. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 3456. {
 3457. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 3458. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 3459. {
 3460. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3461. for (direct = FILTER_IN; direct < FILTER_MAX; direct++)
 3462. {
 3463. if (filter->aslist[direct].name)
 3464. filter->aslist[direct].aslist =
 3465. as_list_lookup (filter->aslist[direct].name);
 3466. else
 3467. filter->aslist[direct].aslist = NULL;
 3468. }
 3469. }
 3470. }
 3471. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->group, node, nnode, group))
 3472. {
 3473. for (afi = AFI_IP; afi < AFI_MAX; afi++)
 3474. for (safi = SAFI_UNICAST; safi < SAFI_MAX; safi++)
 3475. {
 3476. filter = &group->conf->filter[afi][safi];
 3477. for (direct = FILTER_IN; direct < FILTER_MAX; direct++)
 3478. {
 3479. if (filter->aslist[direct].name)
 3480. filter->aslist[direct].aslist =
 3481. as_list_lookup (filter->aslist[direct].name);
 3482. else
 3483. filter->aslist[direct].aslist = NULL;
 3484. }
 3485. }
 3486. }
 3487. }
 3488. }
 3489. /* Set route-map to the peer. */
 3490. int
 3491. peer_route_map_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int direct,
 3492. const char *name)
 3493. {
 3494. struct bgp_filter *filter;
 3495. struct peer_group *group;
 3496. struct listnode *node, *nnode;
 3497. if (! peer->afc[afi][safi])
 3498. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3499. if (direct != RMAP_IN && direct != RMAP_OUT &&
 3500. direct != RMAP_IMPORT && direct != RMAP_EXPORT)
 3501. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3502. if ( (direct == RMAP_OUT || direct == RMAP_IMPORT)
 3503. && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3504. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3505. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3506. if (filter->map[direct].name)
 3507. free (filter->map[direct].name);
 3508. filter->map[direct].name = strdup (name);
 3509. filter->map[direct].map = route_map_lookup_by_name (name);
 3510. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3511. return 0;
 3512. group = peer->group;
 3513. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3514. {
 3515. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3516. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3517. continue;
 3518. if (filter->map[direct].name)
 3519. free (filter->map[direct].name);
 3520. filter->map[direct].name = strdup (name);
 3521. filter->map[direct].map = route_map_lookup_by_name (name);
 3522. }
 3523. return 0;
 3524. }
 3525. /* Unset route-map from the peer. */
 3526. int
 3527. peer_route_map_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi, int direct)
 3528. {
 3529. struct bgp_filter *filter;
 3530. struct bgp_filter *gfilter;
 3531. struct peer_group *group;
 3532. struct listnode *node, *nnode;
 3533. if (! peer->afc[afi][safi])
 3534. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3535. if (direct != RMAP_IN && direct != RMAP_OUT &&
 3536. direct != RMAP_IMPORT && direct != RMAP_EXPORT)
 3537. return BGP_ERR_INVALID_VALUE;
 3538. if ( (direct == RMAP_OUT || direct == RMAP_IMPORT)
 3539. && peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3540. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3541. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3542. /* apply peer-group filter */
 3543. if (peer->af_group[afi][safi])
 3544. {
 3545. gfilter = &peer->group->conf->filter[afi][safi];
 3546. if (gfilter->map[direct].name)
 3547. {
 3548. if (filter->map[direct].name)
 3549. free (filter->map[direct].name);
 3550. filter->map[direct].name = strdup (gfilter->map[direct].name);
 3551. filter->map[direct].map = gfilter->map[direct].map;
 3552. return 0;
 3553. }
 3554. }
 3555. if (filter->map[direct].name)
 3556. free (filter->map[direct].name);
 3557. filter->map[direct].name = NULL;
 3558. filter->map[direct].map = NULL;
 3559. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3560. return 0;
 3561. group = peer->group;
 3562. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3563. {
 3564. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3565. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3566. continue;
 3567. if (filter->map[direct].name)
 3568. free (filter->map[direct].name);
 3569. filter->map[direct].name = NULL;
 3570. filter->map[direct].map = NULL;
 3571. }
 3572. return 0;
 3573. }
 3574. /* Set unsuppress-map to the peer. */
 3575. int
 3576. peer_unsuppress_map_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi,
 3577. const char *name)
 3578. {
 3579. struct bgp_filter *filter;
 3580. struct peer_group *group;
 3581. struct listnode *node, *nnode;
 3582. if (! peer->afc[afi][safi])
 3583. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3584. if (peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3585. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3586. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3587. if (filter->usmap.name)
 3588. free (filter->usmap.name);
 3589. filter->usmap.name = strdup (name);
 3590. filter->usmap.map = route_map_lookup_by_name (name);
 3591. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3592. return 0;
 3593. group = peer->group;
 3594. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3595. {
 3596. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3597. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3598. continue;
 3599. if (filter->usmap.name)
 3600. free (filter->usmap.name);
 3601. filter->usmap.name = strdup (name);
 3602. filter->usmap.map = route_map_lookup_by_name (name);
 3603. }
 3604. return 0;
 3605. }
 3606. /* Unset route-map from the peer. */
 3607. int
 3608. peer_unsuppress_map_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 3609. {
 3610. struct bgp_filter *filter;
 3611. struct peer_group *group;
 3612. struct listnode *node, *nnode;
 3613. if (! peer->afc[afi][safi])
 3614. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3615. if (peer_is_group_member (peer, afi, safi))
 3616. return BGP_ERR_INVALID_FOR_PEER_GROUP_MEMBER;
 3617. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3618. if (filter->usmap.name)
 3619. free (filter->usmap.name);
 3620. filter->usmap.name = NULL;
 3621. filter->usmap.map = NULL;
 3622. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3623. return 0;
 3624. group = peer->group;
 3625. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3626. {
 3627. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3628. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3629. continue;
 3630. if (filter->usmap.name)
 3631. free (filter->usmap.name);
 3632. filter->usmap.name = NULL;
 3633. filter->usmap.map = NULL;
 3634. }
 3635. return 0;
 3636. }
 3637. int
 3638. peer_maximum_prefix_set (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi,
 3639. u_int32_t max, u_char threshold,
 3640. int warning, u_int16_t restart)
 3641. {
 3642. struct peer_group *group;
 3643. struct listnode *node, *nnode;
 3644. if (! peer->afc[afi][safi])
 3645. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3646. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX);
 3647. peer->pmax[afi][safi] = max;
 3648. peer->pmax_threshold[afi][safi] = threshold;
 3649. peer->pmax_restart[afi][safi] = restart;
 3650. if (warning)
 3651. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3652. else
 3653. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3654. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3655. return 0;
 3656. group = peer->group;
 3657. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3658. {
 3659. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3660. continue;
 3661. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX);
 3662. peer->pmax[afi][safi] = max;
 3663. peer->pmax_threshold[afi][safi] = threshold;
 3664. peer->pmax_restart[afi][safi] = restart;
 3665. if (warning)
 3666. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3667. else
 3668. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3669. }
 3670. return 0;
 3671. }
 3672. int
 3673. peer_maximum_prefix_unset (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 3674. {
 3675. struct peer_group *group;
 3676. struct listnode *node, *nnode;
 3677. if (! peer->afc[afi][safi])
 3678. return BGP_ERR_PEER_INACTIVE;
 3679. /* apply peer-group config */
 3680. if (peer->af_group[afi][safi])
 3681. {
 3682. if (CHECK_FLAG (peer->group->conf->af_flags[afi][safi],
 3683. PEER_FLAG_MAX_PREFIX))
 3684. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX);
 3685. else
 3686. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX);
 3687. if (CHECK_FLAG (peer->group->conf->af_flags[afi][safi],
 3688. PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING))
 3689. SET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3690. else
 3691. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3692. peer->pmax[afi][safi] = peer->group->conf->pmax[afi][safi];
 3693. peer->pmax_threshold[afi][safi] = peer->group->conf->pmax_threshold[afi][safi];
 3694. peer->pmax_restart[afi][safi] = peer->group->conf->pmax_restart[afi][safi];
 3695. return 0;
 3696. }
 3697. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX);
 3698. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3699. peer->pmax[afi][safi] = 0;
 3700. peer->pmax_threshold[afi][safi] = 0;
 3701. peer->pmax_restart[afi][safi] = 0;
 3702. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3703. return 0;
 3704. group = peer->group;
 3705. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3706. {
 3707. if (! peer->af_group[afi][safi])
 3708. continue;
 3709. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX);
 3710. UNSET_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING);
 3711. peer->pmax[afi][safi] = 0;
 3712. peer->pmax_threshold[afi][safi] = 0;
 3713. peer->pmax_restart[afi][safi] = 0;
 3714. }
 3715. return 0;
 3716. }
 3717. static int is_ebgp_multihop_configured (struct peer *peer)
 3718. {
 3719. struct peer_group *group;
 3720. struct listnode *node, *nnode;
 3721. struct peer *peer1;
 3722. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3723. {
 3724. group = peer->group;
 3725. if ((peer_sort(peer) != BGP_PEER_IBGP) &&
 3726. (group->conf->ttl != 1))
 3727. return 1;
 3728. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer1))
 3729. {
 3730. if ((peer_sort (peer1) != BGP_PEER_IBGP) &&
 3731. (peer1->ttl != 1))
 3732. return 1;
 3733. }
 3734. }
 3735. else
 3736. {
 3737. if ((peer_sort(peer) != BGP_PEER_IBGP) &&
 3738. (peer->ttl != 1))
 3739. return 1;
 3740. }
 3741. return 0;
 3742. }
 3743. /* Set # of hops between us and BGP peer. */
 3744. int
 3745. peer_ttl_security_hops_set (struct peer *peer, int gtsm_hops)
 3746. {
 3747. struct peer_group *group;
 3748. struct listnode *node, *nnode;
 3749. int ret;
 3750. zlog_debug ("peer_ttl_security_hops_set: set gtsm_hops to %d for %s", gtsm_hops, peer->host);
 3751. /* We cannot configure ttl-security hops when ebgp-multihop is already
 3752. set. For non peer-groups, the check is simple. For peer-groups, it's
 3753. slightly messy, because we need to check both the peer-group structure
 3754. and all peer-group members for any trace of ebgp-multihop configuration
 3755. before actually applying the ttl-security rules. Cisco really made a
 3756. mess of this configuration parameter, and OpenBGPD got it right.
 3757. */
 3758. if (peer->gtsm_hops == 0)
 3759. {
 3760. if (is_ebgp_multihop_configured (peer))
 3761. return BGP_ERR_NO_EBGP_MULTIHOP_WITH_TTLHACK;
 3762. /* specify MAXTTL on outgoing packets */
 3763. /* Routine handles iBGP peers correctly */
 3764. ret = peer_ebgp_multihop_set (peer, MAXTTL);
 3765. if (ret != 0)
 3766. return ret;
 3767. }
 3768. peer->gtsm_hops = gtsm_hops;
 3769. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3770. {
 3771. if (peer->fd >= 0)
 3772. sockopt_minttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd, MAXTTL + 1 - gtsm_hops);
 3773. }
 3774. else
 3775. {
 3776. group = peer->group;
 3777. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3778. {
 3779. peer->gtsm_hops = group->conf->gtsm_hops;
 3780. /* Change setting of existing peer
 3781. * established then change value (may break connectivity)
 3782. * not established yet (teardown session and restart)
 3783. * no session then do nothing (will get handled by next connection)
 3784. */
 3785. if (peer->status == Established)
 3786. {
 3787. if (peer->fd >= 0 && peer->gtsm_hops != 0)
 3788. sockopt_minttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd,
 3789. MAXTTL + 1 - peer->gtsm_hops);
 3790. }
 3791. else if (peer->status < Established)
 3792. {
 3793. if (BGP_DEBUG (events, EVENTS))
 3794. zlog_debug ("%s Min-ttl changed", peer->host);
 3795. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3796. }
 3797. }
 3798. }
 3799. return 0;
 3800. }
 3801. int
 3802. peer_ttl_security_hops_unset (struct peer *peer)
 3803. {
 3804. struct peer_group *group;
 3805. struct listnode *node, *nnode;
 3806. struct peer *opeer;
 3807. zlog_debug ("peer_ttl_security_hops_unset: set gtsm_hops to zero for %s", peer->host);
 3808. /* if a peer-group member, then reset to peer-group default rather than 0 */
 3809. if (peer_group_active (peer))
 3810. peer->gtsm_hops = peer->group->conf->gtsm_hops;
 3811. else
 3812. peer->gtsm_hops = 0;
 3813. opeer = peer;
 3814. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 3815. {
 3816. if (peer->fd >= 0)
 3817. sockopt_minttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd, 0);
 3818. }
 3819. else
 3820. {
 3821. group = peer->group;
 3822. for (ALL_LIST_ELEMENTS (group->peer, node, nnode, peer))
 3823. {
 3824. peer->gtsm_hops = 0;
 3825. if (peer->fd >= 0)
 3826. sockopt_minttl (peer->su.sa.sa_family, peer->fd, 0);
 3827. }
 3828. }
 3829. return peer_ebgp_multihop_unset (opeer);
 3830. }
 3831. int
 3832. peer_clear (struct peer *peer)
 3833. {
 3834. if (! CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_SHUTDOWN))
 3835. {
 3836. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_PREFIX_OVERFLOW))
 3837. {
 3838. UNSET_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_PREFIX_OVERFLOW);
 3839. if (peer->t_pmax_restart)
 3840. {
 3841. BGP_TIMER_OFF (peer->t_pmax_restart);
 3842. if (BGP_DEBUG (events, EVENTS))
 3843. zlog_debug ("%s Maximum-prefix restart timer canceled",
 3844. peer->host);
 3845. }
 3846. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Start);
 3847. return 0;
 3848. }
 3849. peer->v_start = BGP_INIT_START_TIMER;
 3850. if (BGP_IS_VALID_STATE_FOR_NOTIF(peer->status))
 3851. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 3852. BGP_NOTIFY_CEASE_ADMIN_RESET);
 3853. else
 3854. BGP_EVENT_ADD (peer, BGP_Stop);
 3855. }
 3856. return 0;
 3857. }
 3858. int
 3859. peer_clear_soft (struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi,
 3860. enum bgp_clear_type stype)
 3861. {
 3862. if (peer->status != Established)
 3863. return 0;
 3864. if (! peer->afc[afi][safi])
 3865. return BGP_ERR_AF_UNCONFIGURED;
 3866. if (stype == BGP_CLEAR_SOFT_RSCLIENT)
 3867. {
 3868. if (! CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT))
 3869. return 0;
 3870. bgp_check_local_routes_rsclient (peer, afi, safi);
 3871. bgp_soft_reconfig_rsclient (peer, afi, safi);
 3872. }
 3873. if (stype == BGP_CLEAR_SOFT_OUT || stype == BGP_CLEAR_SOFT_BOTH)
 3874. bgp_announce_route (peer, afi, safi);
 3875. if (stype == BGP_CLEAR_SOFT_IN_ORF_PREFIX)
 3876. {
 3877. if (CHECK_FLAG (peer->af_cap[afi][safi], PEER_CAP_ORF_PREFIX_SM_ADV)
 3878. && (CHECK_FLAG (peer->af_cap[afi][safi], PEER_CAP_ORF_PREFIX_RM_RCV)
 3879. || CHECK_FLAG (peer->af_cap[afi][safi], PEER_CAP_ORF_PREFIX_RM_OLD_RCV)))
 3880. {
 3881. struct bgp_filter *filter = &peer->filter[afi][safi];
 3882. u_char prefix_type;
 3883. if (CHECK_FLAG (peer->af_cap[afi][safi], PEER_CAP_ORF_PREFIX_RM_RCV))
 3884. prefix_type = ORF_TYPE_PREFIX;
 3885. else
 3886. prefix_type = ORF_TYPE_PREFIX_OLD;
 3887. if (filter->plist[FILTER_IN].plist)
 3888. {
 3889. if (CHECK_FLAG (peer->af_sflags[afi][safi], PEER_STATUS_ORF_PREFIX_SEND))
 3890. bgp_route_refresh_send (peer, afi, safi,
 3891. prefix_type, REFRESH_DEFER, 1);
 3892. bgp_route_refresh_send (peer, afi, safi, prefix_type,
 3893. REFRESH_IMMEDIATE, 0);
 3894. }
 3895. else
 3896. {
 3897. if (CHECK_FLAG (peer->af_sflags[afi][safi], PEER_STATUS_ORF_PREFIX_SEND))
 3898. bgp_route_refresh_send (peer, afi, safi,
 3899. prefix_type, REFRESH_IMMEDIATE, 1);
 3900. else
 3901. bgp_route_refresh_send (peer, afi, safi, 0, 0, 0);
 3902. }
 3903. return 0;
 3904. }
 3905. }
 3906. if (stype == BGP_CLEAR_SOFT_IN || stype == BGP_CLEAR_SOFT_BOTH
 3907. || stype == BGP_CLEAR_SOFT_IN_ORF_PREFIX)
 3908. {
 3909. /* If neighbor has soft reconfiguration inbound flag.
 3910. Use Adj-RIB-In database. */
 3911. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_SOFT_RECONFIG))
 3912. bgp_soft_reconfig_in (peer, afi, safi);
 3913. else
 3914. {
 3915. /* If neighbor has route refresh capability, send route refresh
 3916. message to the peer. */
 3917. if (CHECK_FLAG (peer->cap, PEER_CAP_REFRESH_OLD_RCV)
 3918. || CHECK_FLAG (peer->cap, PEER_CAP_REFRESH_NEW_RCV))
 3919. bgp_route_refresh_send (peer, afi, safi, 0, 0, 0);
 3920. else
 3921. return BGP_ERR_SOFT_RECONFIG_UNCONFIGURED;
 3922. }
 3923. }
 3924. return 0;
 3925. }
 3926. /* Display peer uptime.*/
 3927. /* XXX: why does this function return char * when it takes buffer? */
 3928. char *
 3929. peer_uptime (time_t uptime2, char *buf, size_t len)
 3930. {
 3931. time_t uptime1;
 3932. struct tm *tm;
 3933. /* Check buffer length. */
 3934. if (len < BGP_UPTIME_LEN)
 3935. {
 3936. zlog_warn ("peer_uptime (): buffer shortage %lu", (u_long)len);
 3937. /* XXX: should return status instead of buf... */
 3938. snprintf (buf, len, "<error> ");
 3939. return buf;
 3940. }
 3941. /* If there is no connection has been done before print `never'. */
 3942. if (uptime2 == 0)
 3943. {
 3944. snprintf (buf, len, "never ");
 3945. return buf;
 3946. }
 3947. /* Get current time. */
 3948. uptime1 = bgp_clock ();
 3949. uptime1 -= uptime2;
 3950. tm = gmtime (&uptime1);
 3951. /* Making formatted timer strings. */
 3952. #define ONE_DAY_SECOND 60*60*24
 3953. #define ONE_WEEK_SECOND 60*60*24*7
 3954. if (uptime1 < ONE_DAY_SECOND)
 3955. snprintf (buf, len, "%02d:%02d:%02d",
 3956. tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
 3957. else if (uptime1 < ONE_WEEK_SECOND)
 3958. snprintf (buf, len, "%dd%02dh%02dm",
 3959. tm->tm_yday, tm->tm_hour, tm->tm_min);
 3960. else
 3961. snprintf (buf, len, "%02dw%dd%02dh",
 3962. tm->tm_yday/7, tm->tm_yday - ((tm->tm_yday/7) * 7), tm->tm_hour);
 3963. return buf;
 3964. }
 3965. static void
 3966. bgp_config_write_filter (struct vty *vty, struct peer *peer,
 3967. afi_t afi, safi_t safi)
 3968. {
 3969. struct bgp_filter *filter;
 3970. struct bgp_filter *gfilter = NULL;
 3971. char *addr;
 3972. int in = FILTER_IN;
 3973. int out = FILTER_OUT;
 3974. addr = peer->host;
 3975. filter = &peer->filter[afi][safi];
 3976. if (peer->af_group[afi][safi])
 3977. gfilter = &peer->group->conf->filter[afi][safi];
 3978. /* distribute-list. */
 3979. if (filter->dlist[in].name)
 3980. if (! gfilter || ! gfilter->dlist[in].name
 3981. || strcmp (filter->dlist[in].name, gfilter->dlist[in].name) != 0)
 3982. vty_out (vty, " neighbor %s distribute-list %s in%s", addr,
 3983. filter->dlist[in].name, VTY_NEWLINE);
 3984. if (filter->dlist[out].name && ! gfilter)
 3985. vty_out (vty, " neighbor %s distribute-list %s out%s", addr,
 3986. filter->dlist[out].name, VTY_NEWLINE);
 3987. /* prefix-list. */
 3988. if (filter->plist[in].name)
 3989. if (! gfilter || ! gfilter->plist[in].name
 3990. || strcmp (filter->plist[in].name, gfilter->plist[in].name) != 0)
 3991. vty_out (vty, " neighbor %s prefix-list %s in%s", addr,
 3992. filter->plist[in].name, VTY_NEWLINE);
 3993. if (filter->plist[out].name && ! gfilter)
 3994. vty_out (vty, " neighbor %s prefix-list %s out%s", addr,
 3995. filter->plist[out].name, VTY_NEWLINE);
 3996. /* route-map. */
 3997. if (filter->map[RMAP_IN].name)
 3998. if (! gfilter || ! gfilter->map[RMAP_IN].name
 3999. || strcmp (filter->map[RMAP_IN].name, gfilter->map[RMAP_IN].name) != 0)
 4000. vty_out (vty, " neighbor %s route-map %s in%s", addr,
 4001. filter->map[RMAP_IN].name, VTY_NEWLINE);
 4002. if (filter->map[RMAP_OUT].name && ! gfilter)
 4003. vty_out (vty, " neighbor %s route-map %s out%s", addr,
 4004. filter->map[RMAP_OUT].name, VTY_NEWLINE);
 4005. if (filter->map[RMAP_IMPORT].name && ! gfilter)
 4006. vty_out (vty, " neighbor %s route-map %s import%s", addr,
 4007. filter->map[RMAP_IMPORT].name, VTY_NEWLINE);
 4008. if (filter->map[RMAP_EXPORT].name)
 4009. if (! gfilter || ! gfilter->map[RMAP_EXPORT].name
 4010. || strcmp (filter->map[RMAP_EXPORT].name,
 4011. gfilter->map[RMAP_EXPORT].name) != 0)
 4012. vty_out (vty, " neighbor %s route-map %s export%s", addr,
 4013. filter->map[RMAP_EXPORT].name, VTY_NEWLINE);
 4014. /* unsuppress-map */
 4015. if (filter->usmap.name && ! gfilter)
 4016. vty_out (vty, " neighbor %s unsuppress-map %s%s", addr,
 4017. filter->usmap.name, VTY_NEWLINE);
 4018. /* filter-list. */
 4019. if (filter->aslist[in].name)
 4020. if (! gfilter || ! gfilter->aslist[in].name
 4021. || strcmp (filter->aslist[in].name, gfilter->aslist[in].name) != 0)
 4022. vty_out (vty, " neighbor %s filter-list %s in%s", addr,
 4023. filter->aslist[in].name, VTY_NEWLINE);
 4024. if (filter->aslist[out].name && ! gfilter)
 4025. vty_out (vty, " neighbor %s filter-list %s out%s", addr,
 4026. filter->aslist[out].name, VTY_NEWLINE);
 4027. }
 4028. /* BGP peer configuration display function. */
 4029. static void
 4030. bgp_config_write_peer (struct vty *vty, struct bgp *bgp,
 4031. struct peer *peer, afi_t afi, safi_t safi)
 4032. {
 4033. struct peer *g_peer = NULL;
 4034. char buf[SU_ADDRSTRLEN];
 4035. char *addr;
 4036. addr = peer->host;
 4037. if (peer_group_active (peer))
 4038. g_peer = peer->group->conf;
 4039. /************************************
 4040. ****** Global to the neighbor ******
 4041. ************************************/
 4042. if (afi == AFI_IP && safi == SAFI_UNICAST)
 4043. {
 4044. /* remote-as. */
 4045. if (! peer_group_active (peer))
 4046. {
 4047. if (CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_GROUP))
 4048. vty_out (vty, " neighbor %s peer-group%s", addr,
 4049. VTY_NEWLINE);
 4050. if (peer->as)
 4051. vty_out (vty, " neighbor %s remote-as %u%s", addr, peer->as,
 4052. VTY_NEWLINE);
 4053. }
 4054. else
 4055. {
 4056. if (! g_peer->as)
 4057. vty_out (vty, " neighbor %s remote-as %u%s", addr, peer->as,
 4058. VTY_NEWLINE);
 4059. if (peer->af_group[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 4060. vty_out (vty, " neighbor %s peer-group %s%s", addr,
 4061. peer->group->name, VTY_NEWLINE);
 4062. }
 4063. /* local-as. */
 4064. if (peer->change_local_as)
 4065. if (! peer_group_active (peer))
 4066. vty_out (vty, " neighbor %s local-as %u%s%s%s", addr,
 4067. peer->change_local_as,
 4068. CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_NO_PREPEND) ?
 4069. " no-prepend" : "",
 4070. CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_LOCAL_AS_REPLACE_AS) ?
 4071. " replace-as" : "", VTY_NEWLINE);
 4072. /* Description. */
 4073. if (peer->desc)
 4074. vty_out (vty, " neighbor %s description %s%s", addr, peer->desc,
 4075. VTY_NEWLINE);
 4076. /* Shutdown. */
 4077. if (CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_SHUTDOWN))
 4078. if (! peer_group_active (peer) ||
 4079. ! CHECK_FLAG (g_peer->flags, PEER_FLAG_SHUTDOWN))
 4080. vty_out (vty, " neighbor %s shutdown%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4081. /* Password. */
 4082. if (peer->password)
 4083. if (!peer_group_active (peer)
 4084. || ! g_peer->password
 4085. || strcmp (peer->password, g_peer->password) != 0)
 4086. vty_out (vty, " neighbor %s password %s%s", addr, peer->password,
 4087. VTY_NEWLINE);
 4088. /* BGP port. */
 4089. if (peer->port != BGP_PORT_DEFAULT)
 4090. vty_out (vty, " neighbor %s port %d%s", addr, peer->port,
 4091. VTY_NEWLINE);
 4092. /* Local interface name. */
 4093. if (peer->ifname)
 4094. vty_out (vty, " neighbor %s interface %s%s", addr, peer->ifname,
 4095. VTY_NEWLINE);
 4096. /* Passive. */
 4097. if (CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_PASSIVE))
 4098. if (! peer_group_active (peer) ||
 4099. ! CHECK_FLAG (g_peer->flags, PEER_FLAG_PASSIVE))
 4100. vty_out (vty, " neighbor %s passive%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4101. /* EBGP multihop. */
 4102. if (peer->sort != BGP_PEER_IBGP && peer->ttl != 1 &&
 4103. !(peer->gtsm_hops != 0 && peer->ttl == MAXTTL))
 4104. if (! peer_group_active (peer) ||
 4105. g_peer->ttl != peer->ttl)
 4106. vty_out (vty, " neighbor %s ebgp-multihop %d%s", addr, peer->ttl,
 4107. VTY_NEWLINE);
 4108. /* ttl-security hops */
 4109. if (peer->gtsm_hops != 0)
 4110. if (! peer_group_active (peer) || g_peer->gtsm_hops != peer->gtsm_hops)
 4111. vty_out (vty, " neighbor %s ttl-security hops %d%s", addr,
 4112. peer->gtsm_hops, VTY_NEWLINE);
 4113. /* disable-connected-check. */
 4114. if (CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_DISABLE_CONNECTED_CHECK))
 4115. if (! peer_group_active (peer) ||
 4116. ! CHECK_FLAG (g_peer->flags, PEER_FLAG_DISABLE_CONNECTED_CHECK))
 4117. vty_out (vty, " neighbor %s disable-connected-check%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4118. /* Update-source. */
 4119. if (peer->update_if)
 4120. if (! peer_group_active (peer) || ! g_peer->update_if
 4121. || strcmp (g_peer->update_if, peer->update_if) != 0)
 4122. vty_out (vty, " neighbor %s update-source %s%s", addr,
 4123. peer->update_if, VTY_NEWLINE);
 4124. if (peer->update_source)
 4125. if (! peer_group_active (peer) || ! g_peer->update_source
 4126. || sockunion_cmp (g_peer->update_source,
 4127. peer->update_source) != 0)
 4128. vty_out (vty, " neighbor %s update-source %s%s", addr,
 4129. sockunion2str (peer->update_source, buf, SU_ADDRSTRLEN),
 4130. VTY_NEWLINE);
 4131. /* advertisement-interval */
 4132. if (CHECK_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_ROUTEADV))
 4133. vty_out (vty, " neighbor %s advertisement-interval %d%s",
 4134. addr, peer->v_routeadv, VTY_NEWLINE);
 4135. /* timers. */
 4136. if (CHECK_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_TIMER)
 4137. && ! peer_group_active (peer))
 4138. vty_out (vty, " neighbor %s timers %d %d%s", addr,
 4139. peer->keepalive, peer->holdtime, VTY_NEWLINE);
 4140. if (CHECK_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_CONNECT))
 4141. vty_out (vty, " neighbor %s timers connect %d%s", addr,
 4142. peer->connect, VTY_NEWLINE);
 4143. /* Default weight. */
 4144. if (CHECK_FLAG (peer->config, PEER_CONFIG_WEIGHT))
 4145. if (! peer_group_active (peer) ||
 4146. g_peer->weight != peer->weight)
 4147. vty_out (vty, " neighbor %s weight %d%s", addr, peer->weight,
 4148. VTY_NEWLINE);
 4149. /* Dynamic capability. */
 4150. if (CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_DYNAMIC_CAPABILITY))
 4151. if (! peer_group_active (peer) ||
 4152. ! CHECK_FLAG (g_peer->flags, PEER_FLAG_DYNAMIC_CAPABILITY))
 4153. vty_out (vty, " neighbor %s capability dynamic%s", addr,
 4154. VTY_NEWLINE);
 4155. /* dont capability negotiation. */
 4156. if (CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_DONT_CAPABILITY))
 4157. if (! peer_group_active (peer) ||
 4158. ! CHECK_FLAG (g_peer->flags, PEER_FLAG_DONT_CAPABILITY))
 4159. vty_out (vty, " neighbor %s dont-capability-negotiate%s", addr,
 4160. VTY_NEWLINE);
 4161. /* override capability negotiation. */
 4162. if (CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_OVERRIDE_CAPABILITY))
 4163. if (! peer_group_active (peer) ||
 4164. ! CHECK_FLAG (g_peer->flags, PEER_FLAG_OVERRIDE_CAPABILITY))
 4165. vty_out (vty, " neighbor %s override-capability%s", addr,
 4166. VTY_NEWLINE);
 4167. /* strict capability negotiation. */
 4168. if (CHECK_FLAG (peer->flags, PEER_FLAG_STRICT_CAP_MATCH))
 4169. if (! peer_group_active (peer) ||
 4170. ! CHECK_FLAG (g_peer->flags, PEER_FLAG_STRICT_CAP_MATCH))
 4171. vty_out (vty, " neighbor %s strict-capability-match%s", addr,
 4172. VTY_NEWLINE);
 4173. if (! peer->af_group[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 4174. {
 4175. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_NO_DEFAULT_IPV4))
 4176. {
 4177. if (peer->afc[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 4178. vty_out (vty, " neighbor %s activate%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4179. }
 4180. else
 4181. {
 4182. if (! peer->afc[AFI_IP][SAFI_UNICAST])
 4183. vty_out (vty, " no neighbor %s activate%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4184. }
 4185. }
 4186. }
 4187. /************************************
 4188. ****** Per AF to the neighbor ******
 4189. ************************************/
 4190. if (! (afi == AFI_IP && safi == SAFI_UNICAST))
 4191. {
 4192. if (peer->af_group[afi][safi])
 4193. vty_out (vty, " neighbor %s peer-group %s%s", addr,
 4194. peer->group->name, VTY_NEWLINE);
 4195. else
 4196. vty_out (vty, " neighbor %s activate%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4197. }
 4198. /* ORF capability. */
 4199. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ORF_PREFIX_SM)
 4200. || CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ORF_PREFIX_RM))
 4201. if (! peer->af_group[afi][safi])
 4202. {
 4203. vty_out (vty, " neighbor %s capability orf prefix-list", addr);
 4204. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ORF_PREFIX_SM)
 4205. && CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ORF_PREFIX_RM))
 4206. vty_out (vty, " both");
 4207. else if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_ORF_PREFIX_SM))
 4208. vty_out (vty, " send");
 4209. else
 4210. vty_out (vty, " receive");
 4211. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4212. }
 4213. /* Route reflector client. */
 4214. if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_REFLECTOR_CLIENT)
 4215. && ! peer->af_group[afi][safi])
 4216. vty_out (vty, " neighbor %s route-reflector-client%s", addr,
 4217. VTY_NEWLINE);
 4218. /* Nexthop self. */
 4219. if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_NEXTHOP_SELF)
 4220. && ! peer->af_group[afi][safi])
 4221. vty_out (vty, " neighbor %s next-hop-self%s%s", addr,
 4222. peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_NEXTHOP_SELF_ALL) ?
 4223. " all" : "", VTY_NEWLINE);
 4224. /* Remove private AS. */
 4225. if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_REMOVE_PRIVATE_AS)
 4226. && ! peer->af_group[afi][safi])
 4227. vty_out (vty, " neighbor %s remove-private-AS%s",
 4228. addr, VTY_NEWLINE);
 4229. /* send-community print. */
 4230. if (! peer->af_group[afi][safi])
 4231. {
 4232. if (bgp_option_check (BGP_OPT_CONFIG_CISCO))
 4233. {
 4234. if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_COMMUNITY)
 4235. && peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_EXT_COMMUNITY))
 4236. vty_out (vty, " neighbor %s send-community both%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4237. else if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_EXT_COMMUNITY))
 4238. vty_out (vty, " neighbor %s send-community extended%s",
 4239. addr, VTY_NEWLINE);
 4240. else if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_COMMUNITY))
 4241. vty_out (vty, " neighbor %s send-community%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4242. }
 4243. else
 4244. {
 4245. if (! peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_COMMUNITY)
 4246. && ! peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_EXT_COMMUNITY))
 4247. vty_out (vty, " no neighbor %s send-community both%s",
 4248. addr, VTY_NEWLINE);
 4249. else if (! peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_EXT_COMMUNITY))
 4250. vty_out (vty, " no neighbor %s send-community extended%s",
 4251. addr, VTY_NEWLINE);
 4252. else if (! peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_SEND_COMMUNITY))
 4253. vty_out (vty, " no neighbor %s send-community%s",
 4254. addr, VTY_NEWLINE);
 4255. }
 4256. }
 4257. /* Default information */
 4258. if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_DEFAULT_ORIGINATE)
 4259. && ! peer->af_group[afi][safi])
 4260. {
 4261. vty_out (vty, " neighbor %s default-originate", addr);
 4262. if (peer->default_rmap[afi][safi].name)
 4263. vty_out (vty, " route-map %s", peer->default_rmap[afi][safi].name);
 4264. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4265. }
 4266. /* Soft reconfiguration inbound. */
 4267. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_SOFT_RECONFIG))
 4268. if (! peer->af_group[afi][safi] ||
 4269. ! CHECK_FLAG (g_peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_SOFT_RECONFIG))
 4270. vty_out (vty, " neighbor %s soft-reconfiguration inbound%s", addr,
 4271. VTY_NEWLINE);
 4272. /* maximum-prefix. */
 4273. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX))
 4274. if (! peer->af_group[afi][safi]
 4275. || g_peer->pmax[afi][safi] != peer->pmax[afi][safi]
 4276. || g_peer->pmax_threshold[afi][safi] != peer->pmax_threshold[afi][safi]
 4277. || CHECK_FLAG (g_peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING)
 4278. != CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING))
 4279. {
 4280. vty_out (vty, " neighbor %s maximum-prefix %ld", addr, peer->pmax[afi][safi]);
 4281. if (peer->pmax_threshold[afi][safi] != MAXIMUM_PREFIX_THRESHOLD_DEFAULT)
 4282. vty_out (vty, " %d", peer->pmax_threshold[afi][safi]);
 4283. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MAX_PREFIX_WARNING))
 4284. vty_out (vty, " warning-only");
 4285. if (peer->pmax_restart[afi][safi])
 4286. vty_out (vty, " restart %d", peer->pmax_restart[afi][safi]);
 4287. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4288. }
 4289. /* Route server client. */
 4290. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_RSERVER_CLIENT)
 4291. && ! peer->af_group[afi][safi])
 4292. vty_out (vty, " neighbor %s route-server-client%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4293. /* Nexthop-local unchanged. */
 4294. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_NEXTHOP_LOCAL_UNCHANGED)
 4295. && ! peer->af_group[afi][safi])
 4296. vty_out (vty, " neighbor %s nexthop-local unchanged%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4297. /* Allow AS in. */
 4298. if (peer_af_flag_check (peer, afi, safi, PEER_FLAG_ALLOWAS_IN))
 4299. if (! peer_group_active (peer)
 4300. || ! peer_af_flag_check (g_peer, afi, safi, PEER_FLAG_ALLOWAS_IN)
 4301. || peer->allowas_in[afi][safi] != g_peer->allowas_in[afi][safi])
 4302. {
 4303. if (peer->allowas_in[afi][safi] == 3)
 4304. vty_out (vty, " neighbor %s allowas-in%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4305. else
 4306. vty_out (vty, " neighbor %s allowas-in %d%s", addr,
 4307. peer->allowas_in[afi][safi], VTY_NEWLINE);
 4308. }
 4309. /* Filter. */
 4310. bgp_config_write_filter (vty, peer, afi, safi);
 4311. /* atribute-unchanged. */
 4312. if ((CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_AS_PATH_UNCHANGED)
 4313. || CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_NEXTHOP_UNCHANGED)
 4314. || CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MED_UNCHANGED))
 4315. && ! peer->af_group[afi][safi])
 4316. {
 4317. if (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_AS_PATH_UNCHANGED)
 4318. && CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_NEXTHOP_UNCHANGED)
 4319. && CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MED_UNCHANGED))
 4320. vty_out (vty, " neighbor %s attribute-unchanged%s", addr, VTY_NEWLINE);
 4321. else
 4322. vty_out (vty, " neighbor %s attribute-unchanged%s%s%s%s", addr,
 4323. (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_AS_PATH_UNCHANGED)) ?
 4324. " as-path" : "",
 4325. (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_NEXTHOP_UNCHANGED)) ?
 4326. " next-hop" : "",
 4327. (CHECK_FLAG (peer->af_flags[afi][safi], PEER_FLAG_MED_UNCHANGED)) ?
 4328. " med" : "", VTY_NEWLINE);
 4329. }
 4330. }
 4331. /* Display "address-family" configuration header. */
 4332. void
 4333. bgp_config_write_family_header (struct vty *vty, afi_t afi, safi_t safi,
 4334. int *write)
 4335. {
 4336. if (*write)
 4337. return;
 4338. if (afi == AFI_IP && safi == SAFI_UNICAST)
 4339. return;
 4340. vty_out (vty, "!%s address-family ", VTY_NEWLINE);
 4341. if (afi == AFI_IP)
 4342. {
 4343. if (safi == SAFI_MULTICAST)
 4344. vty_out (vty, "ipv4 multicast");
 4345. else if (safi == SAFI_MPLS_VPN)
 4346. vty_out (vty, "vpnv4 unicast");
 4347. }
 4348. else if (afi == AFI_IP6)
 4349. {
 4350. vty_out (vty, "ipv6");
 4351. if (safi == SAFI_MULTICAST)
 4352. vty_out (vty, " multicast");
 4353. }
 4354. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4355. *write = 1;
 4356. }
 4357. /* Address family based peer configuration display. */
 4358. static int
 4359. bgp_config_write_family (struct vty *vty, struct bgp *bgp, afi_t afi,
 4360. safi_t safi)
 4361. {
 4362. int write = 0;
 4363. struct peer *peer;
 4364. struct peer_group *group;
 4365. struct listnode *node, *nnode;
 4366. bgp_config_write_network (vty, bgp, afi, safi, &write);
 4367. bgp_config_write_redistribute (vty, bgp, afi, safi, &write);
 4368. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->group, node, nnode, group))
 4369. {
 4370. if (group->conf->afc[afi][safi])
 4371. {
 4372. bgp_config_write_family_header (vty, afi, safi, &write);
 4373. bgp_config_write_peer (vty, bgp, group->conf, afi, safi);
 4374. }
 4375. }
 4376. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 4377. {
 4378. if (peer->afc[afi][safi])
 4379. {
 4380. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_ACCEPT_PEER))
 4381. {
 4382. bgp_config_write_family_header (vty, afi, safi, &write);
 4383. bgp_config_write_peer (vty, bgp, peer, afi, safi);
 4384. }
 4385. }
 4386. }
 4387. bgp_config_write_maxpaths (vty, bgp, afi, safi, &write);
 4388. if (write)
 4389. vty_out (vty, " exit-address-family%s", VTY_NEWLINE);
 4390. return write;
 4391. }
 4392. int
 4393. bgp_config_write (struct vty *vty)
 4394. {
 4395. int write = 0;
 4396. struct bgp *bgp;
 4397. struct peer_group *group;
 4398. struct peer *peer;
 4399. struct listnode *node, *nnode;
 4400. struct listnode *mnode, *mnnode;
 4401. /* BGP Multiple instance. */
 4402. if (bgp_option_check (BGP_OPT_MULTIPLE_INSTANCE))
 4403. {
 4404. vty_out (vty, "bgp multiple-instance%s", VTY_NEWLINE);
 4405. write++;
 4406. }
 4407. /* BGP Config type. */
 4408. if (bgp_option_check (BGP_OPT_CONFIG_CISCO))
 4409. {
 4410. vty_out (vty, "bgp config-type cisco%s", VTY_NEWLINE);
 4411. write++;
 4412. }
 4413. /* BGP configuration. */
 4414. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, mnode, mnnode, bgp))
 4415. {
 4416. if (write)
 4417. vty_out (vty, "!%s", VTY_NEWLINE);
 4418. /* Router bgp ASN */
 4419. vty_out (vty, "router bgp %u", bgp->as);
 4420. if (bgp_option_check (BGP_OPT_MULTIPLE_INSTANCE))
 4421. {
 4422. if (bgp->name)
 4423. vty_out (vty, " view %s", bgp->name);
 4424. }
 4425. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4426. /* No Synchronization */
 4427. if (bgp_option_check (BGP_OPT_CONFIG_CISCO))
 4428. vty_out (vty, " no synchronization%s", VTY_NEWLINE);
 4429. /* BGP fast-external-failover. */
 4430. if (CHECK_FLAG (bgp->flags, BGP_FLAG_NO_FAST_EXT_FAILOVER))
 4431. vty_out (vty, " no bgp fast-external-failover%s", VTY_NEWLINE);
 4432. /* BGP router ID. */
 4433. if (CHECK_FLAG (bgp->config, BGP_CONFIG_ROUTER_ID))
 4434. vty_out (vty, " bgp router-id %s%s", inet_ntoa (bgp->router_id),
 4435. VTY_NEWLINE);
 4436. /* BGP log-neighbor-changes. */
 4437. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_LOG_NEIGHBOR_CHANGES))
 4438. vty_out (vty, " bgp log-neighbor-changes%s", VTY_NEWLINE);
 4439. /* BGP configuration. */
 4440. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_ALWAYS_COMPARE_MED))
 4441. vty_out (vty, " bgp always-compare-med%s", VTY_NEWLINE);
 4442. /* BGP default ipv4-unicast. */
 4443. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_NO_DEFAULT_IPV4))
 4444. vty_out (vty, " no bgp default ipv4-unicast%s", VTY_NEWLINE);
 4445. /* BGP default local-preference. */
 4446. if (bgp->default_local_pref != BGP_DEFAULT_LOCAL_PREF)
 4447. vty_out (vty, " bgp default local-preference %d%s",
 4448. bgp->default_local_pref, VTY_NEWLINE);
 4449. /* BGP client-to-client reflection. */
 4450. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_NO_CLIENT_TO_CLIENT))
 4451. vty_out (vty, " no bgp client-to-client reflection%s", VTY_NEWLINE);
 4452. /* BGP cluster ID. */
 4453. if (CHECK_FLAG (bgp->config, BGP_CONFIG_CLUSTER_ID))
 4454. vty_out (vty, " bgp cluster-id %s%s", inet_ntoa (bgp->cluster_id),
 4455. VTY_NEWLINE);
 4456. /* Confederation identifier*/
 4457. if (CHECK_FLAG (bgp->config, BGP_CONFIG_CONFEDERATION))
 4458. vty_out (vty, " bgp confederation identifier %i%s", bgp->confed_id,
 4459. VTY_NEWLINE);
 4460. /* Confederation peer */
 4461. if (bgp->confed_peers_cnt > 0)
 4462. {
 4463. int i;
 4464. vty_out (vty, " bgp confederation peers");
 4465. for (i = 0; i < bgp->confed_peers_cnt; i++)
 4466. vty_out(vty, " %u", bgp->confed_peers[i]);
 4467. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4468. }
 4469. /* BGP enforce-first-as. */
 4470. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_ENFORCE_FIRST_AS))
 4471. vty_out (vty, " bgp enforce-first-as%s", VTY_NEWLINE);
 4472. /* BGP deterministic-med. */
 4473. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_DETERMINISTIC_MED))
 4474. vty_out (vty, " bgp deterministic-med%s", VTY_NEWLINE);
 4475. /* BGP graceful-restart. */
 4476. if (bgp->stalepath_time != BGP_DEFAULT_STALEPATH_TIME)
 4477. vty_out (vty, " bgp graceful-restart stalepath-time %d%s",
 4478. bgp->stalepath_time, VTY_NEWLINE);
 4479. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_GRACEFUL_RESTART))
 4480. vty_out (vty, " bgp graceful-restart%s", VTY_NEWLINE);
 4481. /* BGP bestpath method. */
 4482. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_ASPATH_IGNORE))
 4483. vty_out (vty, " bgp bestpath as-path ignore%s", VTY_NEWLINE);
 4484. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_ASPATH_CONFED))
 4485. vty_out (vty, " bgp bestpath as-path confed%s", VTY_NEWLINE);
 4486. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_ASPATH_MULTIPATH_RELAX)) {
 4487. vty_out (vty, " bgp bestpath as-path multipath-relax%s", VTY_NEWLINE);
 4488. }
 4489. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_COMPARE_ROUTER_ID))
 4490. vty_out (vty, " bgp bestpath compare-routerid%s", VTY_NEWLINE);
 4491. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_MED_CONFED)
 4492. || bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_MED_MISSING_AS_WORST))
 4493. {
 4494. vty_out (vty, " bgp bestpath med");
 4495. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_MED_CONFED))
 4496. vty_out (vty, " confed");
 4497. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_MED_MISSING_AS_WORST))
 4498. vty_out (vty, " missing-as-worst");
 4499. vty_out (vty, "%s", VTY_NEWLINE);
 4500. }
 4501. /* BGP network import check. */
 4502. if (bgp_flag_check (bgp, BGP_FLAG_IMPORT_CHECK))
 4503. vty_out (vty, " bgp network import-check%s", VTY_NEWLINE);
 4504. /* BGP scan interval. */
 4505. bgp_config_write_scan_time (vty);
 4506. /* BGP flag dampening. */
 4507. if (CHECK_FLAG (bgp->af_flags[AFI_IP][SAFI_UNICAST],
 4508. BGP_CONFIG_DAMPENING))
 4509. bgp_config_write_damp (vty);
 4510. /* BGP static route configuration. */
 4511. bgp_config_write_network (vty, bgp, AFI_IP, SAFI_UNICAST, &write);
 4512. /* BGP redistribute configuration. */
 4513. bgp_config_write_redistribute (vty, bgp, AFI_IP, SAFI_UNICAST, &write);
 4514. /* BGP timers configuration. */
 4515. if (bgp->default_keepalive != BGP_DEFAULT_KEEPALIVE
 4516. && bgp->default_holdtime != BGP_DEFAULT_HOLDTIME)
 4517. vty_out (vty, " timers bgp %d %d%s", bgp->default_keepalive,
 4518. bgp->default_holdtime, VTY_NEWLINE);
 4519. /* peer-group */
 4520. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->group, node, nnode, group))
 4521. {
 4522. bgp_config_write_peer (vty, bgp, group->conf, AFI_IP, SAFI_UNICAST);
 4523. }
 4524. /* Normal neighbor configuration. */
 4525. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 4526. {
 4527. if (! CHECK_FLAG (peer->sflags, PEER_STATUS_ACCEPT_PEER))
 4528. bgp_config_write_peer (vty, bgp, peer, AFI_IP, SAFI_UNICAST);
 4529. }
 4530. /* maximum-paths */
 4531. bgp_config_write_maxpaths (vty, bgp, AFI_IP, SAFI_UNICAST, &write);
 4532. /* Distance configuration. */
 4533. bgp_config_write_distance (vty, bgp);
 4534. /* No auto-summary */
 4535. if (bgp_option_check (BGP_OPT_CONFIG_CISCO))
 4536. vty_out (vty, " no auto-summary%s", VTY_NEWLINE);
 4537. /* IPv4 multicast configuration. */
 4538. write += bgp_config_write_family (vty, bgp, AFI_IP, SAFI_MULTICAST);
 4539. /* IPv4 VPN configuration. */
 4540. write += bgp_config_write_family (vty, bgp, AFI_IP, SAFI_MPLS_VPN);
 4541. /* IPv6 unicast configuration. */
 4542. write += bgp_config_write_family (vty, bgp, AFI_IP6, SAFI_UNICAST);
 4543. /* IPv6 multicast configuration. */
 4544. write += bgp_config_write_family (vty, bgp, AFI_IP6, SAFI_MULTICAST);
 4545. write++;
 4546. }
 4547. return write;
 4548. }
 4549. void
 4550. bgp_master_init (void)
 4551. {
 4552. memset (&bgp_master, 0, sizeof (struct bgp_master));
 4553. bm = &bgp_master;
 4554. bm->bgp = list_new ();
 4555. bm->listen_sockets = list_new ();
 4556. bm->port = BGP_PORT_DEFAULT;
 4557. bm->master = thread_master_create ();
 4558. bm->start_time = bgp_clock ();
 4559. }
 4560. void
 4561. bgp_init (void)
 4562. {
 4563. /* BGP VTY commands installation. */
 4564. bgp_vty_init ();
 4565. /* Init zebra. */
 4566. bgp_zebra_init ();
 4567. /* BGP inits. */
 4568. bgp_attr_init ();
 4569. bgp_debug_init ();
 4570. bgp_dump_init ();
 4571. bgp_route_init ();
 4572. bgp_route_map_init ();
 4573. bgp_address_init ();
 4574. bgp_scan_init ();
 4575. bgp_mplsvpn_init ();
 4576. /* Access list initialize. */
 4577. access_list_init ();
 4578. access_list_add_hook (peer_distribute_update);
 4579. access_list_delete_hook (peer_distribute_update);
 4580. /* Filter list initialize. */
 4581. bgp_filter_init ();
 4582. as_list_add_hook (peer_aslist_update);
 4583. as_list_delete_hook (peer_aslist_update);
 4584. /* Prefix list initialize.*/
 4585. prefix_list_init ();
 4586. prefix_list_add_hook (peer_prefix_list_update);
 4587. prefix_list_delete_hook (peer_prefix_list_update);
 4588. /* Community list initialize. */
 4589. bgp_clist = community_list_init ();
 4590. #ifdef HAVE_SNMP
 4591. bgp_snmp_init ();
 4592. #endif /* HAVE_SNMP */
 4593. }
 4594. void
 4595. bgp_terminate (void)
 4596. {
 4597. struct bgp *bgp;
 4598. struct peer *peer;
 4599. struct listnode *node, *nnode;
 4600. struct listnode *mnode, *mnnode;
 4601. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bm->bgp, mnode, mnnode, bgp))
 4602. for (ALL_LIST_ELEMENTS (bgp->peer, node, nnode, peer))
 4603. if (peer->status == Established)
 4604. bgp_notify_send (peer, BGP_NOTIFY_CEASE,
 4605. BGP_NOTIFY_CEASE_PEER_UNCONFIG);
 4606. bgp_cleanup_routes ();
 4607. if (bm->process_main_queue)
 4608. {
 4609. work_queue_free (bm->process_main_queue);
 4610. bm->process_main_queue = NULL;
 4611. }
 4612. if (bm->process_rsclient_queue)
 4613. {
 4614. work_queue_free (bm->process_rsclient_queue);
 4615. bm->process_rsclient_queue = NULL;
 4616. }
 4617. }