isis_pdu.c 91 KB


 1. /*
 2. * IS-IS Rout(e)ing protocol - isis_pdu.c
 3. * PDU processing
 4. *
 5. * Copyright (C) 2001,2002 Sampo Saaristo
 6. * Tampere University of Technology
 7. * Institute of Communications Engineering
 8. *
 9. * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 10. * under the terms of the GNU General Public Licenseas published by the Free
 11. * Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
 12. * any later version.
 13. *
 14. * This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT
 15. * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
 16. * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
 17. * more details.
 18. * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 19. * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
 20. * 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "memory.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "linklist.h"
 26. #include "log.h"
 27. #include "stream.h"
 28. #include "vty.h"
 29. #include "hash.h"
 30. #include "prefix.h"
 31. #include "if.h"
 32. #include "checksum.h"
 33. #include "md5.h"
 34. #include "isisd/dict.h"
 35. #include "isisd/include-netbsd/iso.h"
 36. #include "isisd/isis_constants.h"
 37. #include "isisd/isis_common.h"
 38. #include "isisd/isis_flags.h"
 39. #include "isisd/isis_adjacency.h"
 40. #include "isisd/isis_circuit.h"
 41. #include "isisd/isis_network.h"
 42. #include "isisd/isis_misc.h"
 43. #include "isisd/isis_dr.h"
 44. #include "isisd/isis_tlv.h"
 45. #include "isisd/isisd.h"
 46. #include "isisd/isis_dynhn.h"
 47. #include "isisd/isis_lsp.h"
 48. #include "isisd/isis_pdu.h"
 49. #include "isisd/iso_checksum.h"
 50. #include "isisd/isis_csm.h"
 51. #include "isisd/isis_events.h"
 52. #include "isisd/isis_te.h"
 53. #define ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN 15
 54. #define ISIS_MIN_PDU_LEN 13 /* partial seqnum pdu with id_len=2 */
 55. #ifndef PNBBY
 56. #define PNBBY 8
 57. #endif /* PNBBY */
 58. /* Utility mask array. */
 59. static const u_char maskbit[] = {
 60. 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xff
 61. };
 62. /*
 63. * HELPER FUNCS
 64. */
 65. /*
 66. * Compares two sets of area addresses
 67. */
 68. static int
 69. area_match (struct list *left, struct list *right)
 70. {
 71. struct area_addr *addr1, *addr2;
 72. struct listnode *node1, *node2;
 73. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, addr1))
 74. {
 75. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, addr2))
 76. {
 77. if (addr1->addr_len == addr2->addr_len &&
 78. !memcmp (addr1->area_addr, addr2->area_addr, (int) addr1->addr_len))
 79. return 1; /* match */
 80. }
 81. }
 82. return 0; /* mismatch */
 83. }
 84. /*
 85. * Check if ip2 is in the ip1's network (function like Prefix.h:prefix_match() )
 86. * param ip1 the IS interface ip address structure
 87. * param ip2 the IIH's ip address
 88. * return 0 the IIH's IP is not in the IS's subnetwork
 89. * 1 the IIH's IP is in the IS's subnetwork
 90. */
 91. static int
 92. ip_same_subnet (struct prefix_ipv4 *ip1, struct in_addr *ip2)
 93. {
 94. u_char *addr1, *addr2;
 95. int shift, offset, offsetloop;
 96. int len;
 97. addr1 = (u_char *) & ip1->prefix.s_addr;
 98. addr2 = (u_char *) & ip2->s_addr;
 99. len = ip1->prefixlen;
 100. shift = len % PNBBY;
 101. offsetloop = offset = len / PNBBY;
 102. while (offsetloop--)
 103. if (addr1[offsetloop] != addr2[offsetloop])
 104. return 0;
 105. if (shift)
 106. if (maskbit[shift] & (addr1[offset] ^ addr2[offset]))
 107. return 0;
 108. return 1; /* match */
 109. }
 110. /*
 111. * Compares two set of ip addresses
 112. * param left the local interface's ip addresses
 113. * param right the iih interface's ip address
 114. * return 0 no match;
 115. * 1 match;
 116. */
 117. static int
 118. ip_match (struct list *left, struct list *right)
 119. {
 120. struct prefix_ipv4 *ip1;
 121. struct in_addr *ip2;
 122. struct listnode *node1, *node2;
 123. if ((left == NULL) || (right == NULL))
 124. return 0;
 125. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, ip1))
 126. {
 127. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, ip2))
 128. {
 129. if (ip_same_subnet (ip1, ip2))
 130. {
 131. return 1; /* match */
 132. }
 133. }
 134. }
 135. return 0;
 136. }
 137. /*
 138. * Checks whether we should accept a PDU of given level
 139. */
 140. static int
 141. accept_level (int level, int circuit_t)
 142. {
 143. int retval = ((circuit_t & level) == level); /* simple approach */
 144. return retval;
 145. }
 146. /*
 147. * Verify authentication information
 148. * Support cleartext and HMAC MD5 authentication
 149. */
 150. static int
 151. authentication_check (struct isis_passwd *remote, struct isis_passwd *local,
 152. struct stream *stream, uint32_t auth_tlv_offset)
 153. {
 154. unsigned char digest[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 155. /* Auth fail () - passwd type mismatch */
 156. if (local->type != remote->type)
 157. return ISIS_ERROR;
 158. switch (local->type)
 159. {
 160. /* No authentication required */
 161. case ISIS_PASSWD_TYPE_UNUSED:
 162. break;
 163. /* Cleartext (ISO 10589) */
 164. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 165. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 166. if (remote->len != local->len)
 167. return ISIS_ERROR;
 168. return memcmp (local->passwd, remote->passwd, local->len);
 169. /* HMAC MD5 (RFC 3567) */
 170. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 171. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 172. if (remote->len != ISIS_AUTH_MD5_SIZE)
 173. return ISIS_ERROR;
 174. /* Set the authentication value to 0 before the check */
 175. memset (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3, 0,
 176. ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 177. /* Compute the digest */
 178. hmac_md5 (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream),
 179. (unsigned char *) &(local->passwd), local->len,
 180. (unsigned char *) &digest);
 181. /* Copy back the authentication value after the check */
 182. memcpy (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3,
 183. remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 184. return memcmp (digest, remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 185. default:
 186. zlog_err ("Unsupported authentication type");
 187. return ISIS_ERROR;
 188. }
 189. /* Authentication pass when no authentication is configured */
 190. return ISIS_OK;
 191. }
 192. static int
 193. lsp_authentication_check (struct stream *stream, struct isis_area *area,
 194. int level, struct isis_passwd *passwd)
 195. {
 196. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 197. uint32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 198. uint16_t checksum, rem_lifetime, pdu_len;
 199. struct tlvs tlvs;
 200. int retval = ISIS_OK;
 201. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) (STREAM_PNT (stream));
 202. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 203. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 204. auth_tlv_offset = stream_get_getp (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN;
 205. retval = parse_tlvs (area->area_tag, STREAM_PNT (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN,
 206. pdu_len - ISIS_FIXED_HDR_LEN - ISIS_LSP_HDR_LEN,
 207. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 208. if (retval != ISIS_OK)
 209. {
 210. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Parse failed L%d LSP %s, seq 0x%08x, "
 211. "cksum 0x%04x, lifetime %us, len %u",
 212. area->area_tag, level, rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 213. ntohl (hdr->seq_num), ntohs (hdr->checksum),
 214. ntohs (hdr->rem_lifetime), pdu_len);
 215. if ((isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS) &&
 216. (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP))
 217. zlog_dump_data (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream));
 218. return retval;
 219. }
 220. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO))
 221. {
 222. zlog_err ("No authentication tlv in LSP");
 223. return ISIS_ERROR;
 224. }
 225. if (tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT &&
 226. tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 227. {
 228. zlog_err ("Unknown authentication type in LSP");
 229. return ISIS_ERROR;
 230. }
 231. /*
 232. * RFC 5304 set checksum and remaining lifetime to zero before
 233. * verification and reset to old values after verification.
 234. */
 235. checksum = hdr->checksum;
 236. rem_lifetime = hdr->rem_lifetime;
 237. hdr->checksum = 0;
 238. hdr->rem_lifetime = 0;
 239. retval = authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd, stream,
 240. auth_tlv_offset);
 241. hdr->checksum = checksum;
 242. hdr->rem_lifetime = rem_lifetime;
 243. return retval;
 244. }
 245. /*
 246. * Processing helper functions
 247. */
 248. static void
 249. del_addr (void *val)
 250. {
 251. XFREE (MTYPE_ISIS_TMP, val);
 252. }
 253. static void
 254. tlvs_to_adj_area_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 255. {
 256. struct listnode *node;
 257. struct area_addr *area_addr, *malloced;
 258. if (adj->area_addrs)
 259. {
 260. adj->area_addrs->del = del_addr;
 261. list_delete (adj->area_addrs);
 262. }
 263. adj->area_addrs = list_new ();
 264. if (tlvs->area_addrs)
 265. {
 266. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->area_addrs, node, area_addr))
 267. {
 268. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct area_addr));
 269. memcpy (malloced, area_addr, sizeof (struct area_addr));
 270. listnode_add (adj->area_addrs, malloced);
 271. }
 272. }
 273. }
 274. static int
 275. tlvs_to_adj_nlpids (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 276. {
 277. int i;
 278. struct nlpids *tlv_nlpids;
 279. if (tlvs->nlpids)
 280. {
 281. tlv_nlpids = tlvs->nlpids;
 282. if (tlv_nlpids->count > array_size (adj->nlpids.nlpids))
 283. return 1;
 284. adj->nlpids.count = tlv_nlpids->count;
 285. for (i = 0; i < tlv_nlpids->count; i++)
 286. {
 287. adj->nlpids.nlpids[i] = tlv_nlpids->nlpids[i];
 288. }
 289. }
 290. return 0;
 291. }
 292. static void
 293. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 294. {
 295. struct listnode *node;
 296. struct in_addr *ipv4_addr, *malloced;
 297. if (adj->ipv4_addrs)
 298. {
 299. adj->ipv4_addrs->del = del_addr;
 300. list_delete (adj->ipv4_addrs);
 301. }
 302. adj->ipv4_addrs = list_new ();
 303. if (tlvs->ipv4_addrs)
 304. {
 305. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv4_addrs, node, ipv4_addr))
 306. {
 307. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in_addr));
 308. memcpy (malloced, ipv4_addr, sizeof (struct in_addr));
 309. listnode_add (adj->ipv4_addrs, malloced);
 310. }
 311. }
 312. }
 313. #ifdef HAVE_IPV6
 314. static void
 315. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 316. {
 317. struct listnode *node;
 318. struct in6_addr *ipv6_addr, *malloced;
 319. if (adj->ipv6_addrs)
 320. {
 321. adj->ipv6_addrs->del = del_addr;
 322. list_delete (adj->ipv6_addrs);
 323. }
 324. adj->ipv6_addrs = list_new ();
 325. if (tlvs->ipv6_addrs)
 326. {
 327. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv6_addrs, node, ipv6_addr))
 328. {
 329. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in6_addr));
 330. memcpy (malloced, ipv6_addr, sizeof (struct in6_addr));
 331. listnode_add (adj->ipv6_addrs, malloced);
 332. }
 333. }
 334. }
 335. #endif /* HAVE_IPV6 */
 336. /*
 337. * RECEIVE SIDE
 338. */
 339. /*
 340. * Process P2P IIH
 341. * ISO - 10589
 342. * Section 8.2.5 - Receiving point-to-point IIH PDUs
 343. *
 344. */
 345. static int
 346. process_p2p_hello (struct isis_circuit *circuit)
 347. {
 348. int retval = ISIS_OK;
 349. struct isis_p2p_hello_hdr *hdr;
 350. struct isis_adjacency *adj;
 351. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 352. uint16_t pdu_len;
 353. struct tlvs tlvs;
 354. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 355. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 356. {
 357. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH on %s, cirType %s, cirID %u",
 358. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 359. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 360. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 361. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 362. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 363. }
 364. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_P2P)
 365. {
 366. zlog_warn ("p2p hello on non p2p circuit");
 367. return ISIS_WARNING;
 368. }
 369. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 370. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_P2PHELLO_HDRLEN)
 371. {
 372. zlog_warn ("Packet too short");
 373. return ISIS_WARNING;
 374. }
 375. /* 8.2.5.1 PDU acceptance tests */
 376. /* 8.2.5.1 a) external domain untrue */
 377. /* FIXME: not useful at all? */
 378. /* 8.2.5.1 b) ID Length mismatch */
 379. /* checked at the handle_pdu */
 380. /* 8.2.5.2 IIH PDU Processing */
 381. /* 8.2.5.2 a) 1) Maximum Area Addresses */
 382. /* Already checked, and can also be ommited */
 383. /*
 384. * Get the header
 385. */
 386. hdr = (struct isis_p2p_hello_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 387. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 388. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_P2PHELLO_HDRLEN) ||
 389. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 390. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 391. {
 392. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s) with "
 393. "invalid pdu length %d",
 394. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name, pdu_len);
 395. return ISIS_WARNING;
 396. }
 397. /*
 398. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 399. * introduced by transport chips.
 400. */
 401. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 402. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 403. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 404. /*
 405. * Lets get the TLVS now
 406. */
 407. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 408. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 409. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 410. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 411. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 412. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 413. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 414. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 415. pdu_len - ISIS_P2PHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 416. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 417. if (retval > ISIS_WARNING)
 418. {
 419. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 420. free_tlvs (&tlvs);
 421. return retval;
 422. };
 423. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 424. {
 425. zlog_warn ("No Area addresses TLV in P2P IS to IS hello");
 426. free_tlvs (&tlvs);
 427. return ISIS_WARNING;
 428. }
 429. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 430. {
 431. zlog_warn ("No supported protocols TLV in P2P IS to IS hello");
 432. free_tlvs (&tlvs);
 433. return ISIS_WARNING;
 434. }
 435. /* 8.2.5.1 c) Authentication */
 436. if (circuit->passwd.type)
 437. {
 438. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 439. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 440. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 441. {
 442. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 443. "P2P hello authentication failure",
 444. hdr->source_id);
 445. free_tlvs (&tlvs);
 446. return ISIS_OK;
 447. }
 448. }
 449. /*
 450. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 451. */
 452. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 453. {
 454. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 455. v4_usable = 1;
 456. else
 457. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 458. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 459. }
 460. #ifndef HAVE_IPV6
 461. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 462. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in P2P IIH from %s "
 463. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 464. #else
 465. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 466. {
 467. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 468. struct listnode *node;
 469. struct in6_addr *ip;
 470. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 471. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 472. {
 473. v6_usable = 1;
 474. break;
 475. }
 476. if (!v6_usable)
 477. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 478. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 479. }
 480. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 481. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in P2P IIH from %s\n",
 482. circuit->interface->name);
 483. #endif
 484. if (!v6_usable && !v4_usable)
 485. {
 486. free_tlvs (&tlvs);
 487. return ISIS_WARNING;
 488. }
 489. /*
 490. * it's own p2p IIH PDU - discard
 491. */
 492. if (!memcmp (hdr->source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 493. {
 494. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): it's own IIH PDU - discarded",
 495. circuit->area->area_tag);
 496. free_tlvs (&tlvs);
 497. return ISIS_WARNING;
 498. }
 499. /*
 500. * My interpertation of the ISO, if no adj exists we will create one for
 501. * the circuit
 502. */
 503. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 504. /* If an adjacency exists, check it is with the source of the hello
 505. * packets */
 506. if (adj)
 507. {
 508. if (memcmp(hdr->source_id, adj->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 509. {
 510. zlog_debug("hello source and adjacency do not match, set adj down\n");
 511. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "adj do not exist");
 512. return 0;
 513. }
 514. }
 515. if (!adj || adj->level != hdr->circuit_t)
 516. {
 517. if (!adj)
 518. {
 519. adj = isis_new_adj (hdr->source_id, NULL, hdr->circuit_t, circuit);
 520. if (adj == NULL)
 521. return ISIS_ERROR;
 522. }
 523. else
 524. {
 525. adj->level = hdr->circuit_t;
 526. }
 527. circuit->u.p2p.neighbor = adj;
 528. /* Build lsp with the new neighbor entry when a new
 529. * adjacency is formed. Set adjacency circuit type to
 530. * IIH PDU header circuit type before lsp is regenerated
 531. * when an adjacency is up. This will result in the new
 532. * adjacency entry getting added to the lsp tlv neighbor list.
 533. */
 534. adj->circuit_t = hdr->circuit_t;
 535. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 536. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 537. }
 538. /* 8.2.6 Monitoring point-to-point adjacencies */
 539. adj->hold_time = ntohs (hdr->hold_time);
 540. adj->last_upd = time (NULL);
 541. /* we do this now because the adj may not survive till the end... */
 542. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 543. /* which protocol are spoken ??? */
 544. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 545. {
 546. free_tlvs (&tlvs);
 547. return ISIS_WARNING;
 548. }
 549. /* we need to copy addresses to the adj */
 550. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 551. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 552. /* Update MPLS TE Remote IP address parameter if possible */
 553. if (IS_MPLS_TE(isisMplsTE) && circuit->mtc && IS_CIRCUIT_TE(circuit->mtc))
 554. if (adj->ipv4_addrs != NULL && listcount(adj->ipv4_addrs) != 0)
 555. {
 556. struct in_addr *ip_addr;
 557. ip_addr = (struct in_addr *)listgetdata ((struct listnode *)listhead (adj->ipv4_addrs));
 558. set_circuitparams_rmt_ipaddr (circuit->mtc, *ip_addr);
 559. }
 560. #ifdef HAVE_IPV6
 561. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 562. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 563. #endif /* HAVE_IPV6 */
 564. /* lets take care of the expiry */
 565. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 566. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 567. (long) adj->hold_time);
 568. /* 8.2.5.2 a) a match was detected */
 569. if (area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs))
 570. {
 571. /* 8.2.5.2 a) 2) If the system is L1 - table 5 */
 572. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 573. {
 574. switch (hdr->circuit_t)
 575. {
 576. case IS_LEVEL_1:
 577. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 578. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 579. {
 580. /* (4) adj state up */
 581. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 582. /* (5) adj usage level 1 */
 583. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 584. }
 585. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 586. {
 587. ; /* accept */
 588. }
 589. break;
 590. case IS_LEVEL_2:
 591. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 592. {
 593. /* (7) reject - wrong system type event */
 594. zlog_warn ("wrongSystemType");
 595. free_tlvs (&tlvs);
 596. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 597. }
 598. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 599. {
 600. /* (6) down - wrong system */
 601. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 602. }
 603. break;
 604. }
 605. }
 606. /* 8.2.5.2 a) 3) If the system is L1L2 - table 6 */
 607. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1_AND_2)
 608. {
 609. switch (hdr->circuit_t)
 610. {
 611. case IS_LEVEL_1:
 612. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 613. {
 614. /* (6) adj state up */
 615. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 616. /* (7) adj usage level 1 */
 617. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 618. }
 619. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 620. {
 621. ; /* accept */
 622. }
 623. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 624. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 625. {
 626. /* (8) down - wrong system */
 627. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 628. }
 629. break;
 630. case IS_LEVEL_2:
 631. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 632. {
 633. /* (6) adj state up */
 634. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 635. /* (9) adj usage level 2 */
 636. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 637. }
 638. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 639. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2))
 640. {
 641. /* (8) down - wrong system */
 642. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 643. }
 644. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 645. {
 646. ; /* Accept */
 647. }
 648. break;
 649. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 650. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 651. {
 652. /* (6) adj state up */
 653. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 654. /* (10) adj usage level 1 */
 655. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1AND2;
 656. }
 657. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 658. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 659. {
 660. /* (8) down - wrong system */
 661. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 662. }
 663. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 664. {
 665. ; /* Accept */
 666. }
 667. break;
 668. }
 669. }
 670. /* 8.2.5.2 a) 4) If the system is L2 - table 7 */
 671. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_2)
 672. {
 673. switch (hdr->circuit_t)
 674. {
 675. case IS_LEVEL_1:
 676. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 677. {
 678. /* (5) reject - wrong system type event */
 679. zlog_warn ("wrongSystemType");
 680. free_tlvs (&tlvs);
 681. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 682. }
 683. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 684. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 685. {
 686. /* (6) down - wrong system */
 687. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 688. }
 689. break;
 690. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 691. case IS_LEVEL_2:
 692. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 693. {
 694. /* (7) adj state up */
 695. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 696. /* (8) adj usage level 2 */
 697. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 698. }
 699. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 700. {
 701. /* (6) down - wrong system */
 702. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 703. }
 704. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 705. {
 706. ; /* Accept */
 707. }
 708. break;
 709. }
 710. }
 711. }
 712. /* 8.2.5.2 b) if no match was detected */
 713. else if (listcount (circuit->area->area_addrs) > 0)
 714. {
 715. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 716. {
 717. /* 8.2.5.2 b) 1) is_type L1 and adj is not up */
 718. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 719. {
 720. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 721. /* 8.2.5.2 b) 2)is_type L1 and adj is up */
 722. }
 723. else
 724. {
 725. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 726. "Down - Area Mismatch");
 727. }
 728. }
 729. /* 8.2.5.2 b 3 If the system is L2 or L1L2 - table 8 */
 730. else
 731. {
 732. switch (hdr->circuit_t)
 733. {
 734. case IS_LEVEL_1:
 735. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 736. {
 737. /* (6) reject - Area Mismatch event */
 738. zlog_warn ("AreaMismatch");
 739. free_tlvs (&tlvs);
 740. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 741. }
 742. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 743. {
 744. /* (7) down - area mismatch */
 745. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 746. }
 747. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 748. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 749. {
 750. /* (7) down - wrong system */
 751. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 752. }
 753. break;
 754. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 755. case IS_LEVEL_2:
 756. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 757. {
 758. /* (8) adj state up */
 759. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 760. /* (9) adj usage level 2 */
 761. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 762. }
 763. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 764. {
 765. /* (7) down - wrong system */
 766. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 767. }
 768. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 769. {
 770. if (hdr->circuit_t == IS_LEVEL_2)
 771. {
 772. /* (7) down - wrong system */
 773. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 774. "Wrong System");
 775. }
 776. else
 777. {
 778. /* (7) down - area mismatch */
 779. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 780. "Area Mismatch");
 781. }
 782. }
 783. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 784. {
 785. ; /* Accept */
 786. }
 787. break;
 788. }
 789. }
 790. }
 791. else
 792. {
 793. /* down - area mismatch */
 794. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 795. }
 796. /* 8.2.5.2 c) if the action was up - comparing circuit IDs */
 797. /* FIXME - Missing parts */
 798. /* some of my own understanding of the ISO, why the heck does
 799. * it not say what should I change the system_type to...
 800. */
 801. switch (adj->adj_usage)
 802. {
 803. case ISIS_ADJ_LEVEL1:
 804. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 805. break;
 806. case ISIS_ADJ_LEVEL2:
 807. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 808. break;
 809. case ISIS_ADJ_LEVEL1AND2:
 810. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 811. break;
 812. case ISIS_ADJ_NONE:
 813. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 814. break;
 815. }
 816. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 817. {
 818. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s), cir type %s,"
 819. " cir id %02d, length %d",
 820. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 821. circuit_t2string (circuit->is_type),
 822. circuit->circuit_id, pdu_len);
 823. }
 824. free_tlvs (&tlvs);
 825. return retval;
 826. }
 827. /*
 828. * Process IS-IS LAN Level 1/2 Hello PDU
 829. */
 830. static int
 831. process_lan_hello (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 832. {
 833. int retval = ISIS_OK;
 834. struct isis_lan_hello_hdr hdr;
 835. struct isis_adjacency *adj;
 836. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 837. struct tlvs tlvs;
 838. u_char *snpa;
 839. struct listnode *node;
 840. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 841. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 842. {
 843. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH on %s, cirType %s, "
 844. "cirID %u",
 845. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 846. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 847. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 848. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 849. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 850. }
 851. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 852. {
 853. zlog_warn ("lan hello on non broadcast circuit");
 854. return ISIS_WARNING;
 855. }
 856. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 857. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LANHELLO_HDRLEN)
 858. {
 859. zlog_warn ("Packet too short");
 860. return ISIS_WARNING;
 861. }
 862. if (circuit->ext_domain)
 863. {
 864. zlog_debug ("level %d LAN Hello received over circuit with "
 865. "externalDomain = true", level);
 866. return ISIS_WARNING;
 867. }
 868. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 869. {
 870. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 871. {
 872. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Interface level mismatch, %s",
 873. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 874. }
 875. return ISIS_WARNING;
 876. }
 877. #if 0
 878. /* Cisco's debug message compatability */
 879. if (!accept_level (level, circuit->area->is_type))
 880. {
 881. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 882. {
 883. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): is type mismatch",
 884. circuit->area->area_tag);
 885. }
 886. return ISIS_WARNING;
 887. }
 888. #endif
 889. /*
 890. * Fill the header
 891. */
 892. hdr.circuit_t = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 893. stream_get (hdr.source_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN);
 894. hdr.hold_time = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 895. hdr.pdu_len = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 896. hdr.prio = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 897. stream_get (hdr.lan_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 898. if (hdr.pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LANHELLO_HDRLEN) ||
 899. hdr.pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 900. hdr.pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 901. {
 902. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd LAN IIH from (%s) with "
 903. "invalid pdu length %d",
 904. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 905. hdr.pdu_len);
 906. return ISIS_WARNING;
 907. }
 908. /*
 909. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 910. * introduced by transport chips.
 911. */
 912. if (hdr.pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 913. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, hdr.pdu_len);
 914. if (hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1 &&
 915. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_2 &&
 916. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1_AND_2 &&
 917. (level & hdr.circuit_t) == 0)
 918. {
 919. zlog_err ("Level %d LAN Hello with Circuit Type %d", level,
 920. hdr.circuit_t);
 921. return ISIS_ERROR;
 922. }
 923. /*
 924. * Then get the tlvs
 925. */
 926. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 927. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 928. expected |= TLVFLAG_LAN_NEIGHS;
 929. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 930. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 931. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 932. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 933. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 934. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 935. hdr.pdu_len - ISIS_LANHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 936. &expected, &found, &tlvs,
 937. &auth_tlv_offset);
 938. if (retval > ISIS_WARNING)
 939. {
 940. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 941. goto out;
 942. }
 943. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 944. {
 945. zlog_warn ("No Area addresses TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 946. level);
 947. retval = ISIS_WARNING;
 948. goto out;
 949. }
 950. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 951. {
 952. zlog_warn ("No supported protocols TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 953. level);
 954. retval = ISIS_WARNING;
 955. goto out;
 956. }
 957. /* Verify authentication, either cleartext of HMAC MD5 */
 958. if (circuit->passwd.type)
 959. {
 960. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 961. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 962. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 963. {
 964. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 965. "LAN hello authentication failure",
 966. hdr.source_id);
 967. retval = ISIS_WARNING;
 968. goto out;
 969. }
 970. }
 971. if (!memcmp (hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 972. {
 973. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): duplicate system ID on interface %s",
 974. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 975. return ISIS_WARNING;
 976. }
 977. /*
 978. * Accept the level 1 adjacency only if a match between local and
 979. * remote area addresses is found
 980. */
 981. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0 ||
 982. (level == IS_LEVEL_1 &&
 983. area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs) == 0))
 984. {
 985. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 986. {
 987. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Area mismatch, level %d IIH on %s",
 988. circuit->area->area_tag, level,
 989. circuit->interface->name);
 990. }
 991. retval = ISIS_OK;
 992. goto out;
 993. }
 994. /*
 995. * it's own IIH PDU - discard silently
 996. */
 997. if (!memcmp (circuit->u.bc.snpa, ssnpa, ETH_ALEN))
 998. {
 999. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): it's own IIH PDU - discarded",
 1000. circuit->area->area_tag);
 1001. retval = ISIS_OK;
 1002. goto out;
 1003. }
 1004. /*
 1005. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 1006. */
 1007. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 1008. {
 1009. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 1010. v4_usable = 1;
 1011. else
 1012. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 1013. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 1014. }
 1015. #ifndef HAVE_IPV6
 1016. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 1017. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in LAN IIH from %s "
 1018. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 1019. #else
 1020. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 1021. {
 1022. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 1023. struct listnode *node;
 1024. struct in6_addr *ip;
 1025. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 1026. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 1027. {
 1028. v6_usable = 1;
 1029. break;
 1030. }
 1031. if (!v6_usable)
 1032. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 1033. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 1034. }
 1035. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 1036. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in LAN IIH from %s\n",
 1037. circuit->interface->name);
 1038. #endif
 1039. if (!v6_usable && !v4_usable)
 1040. {
 1041. free_tlvs (&tlvs);
 1042. return ISIS_WARNING;
 1043. }
 1044. adj = isis_adj_lookup (hdr.source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1045. if ((adj == NULL) || (memcmp(adj->snpa, ssnpa, ETH_ALEN)) ||
 1046. (adj->level != level))
 1047. {
 1048. if (!adj)
 1049. {
 1050. /*
 1051. * Do as in 8.4.2.5
 1052. */
 1053. adj = isis_new_adj (hdr.source_id, ssnpa, level, circuit);
 1054. if (adj == NULL)
 1055. {
 1056. retval = ISIS_ERROR;
 1057. goto out;
 1058. }
 1059. }
 1060. else
 1061. {
 1062. if (ssnpa) {
 1063. memcpy (adj->snpa, ssnpa, 6);
 1064. } else {
 1065. memset (adj->snpa, ' ', 6);
 1066. }
 1067. adj->level = level;
 1068. }
 1069. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 1070. if (level == IS_LEVEL_1)
 1071. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 1072. else
 1073. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 1074. list_delete_all_node (circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1075. isis_adj_build_neigh_list (circuit->u.bc.adjdb[level - 1],
 1076. circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1077. }
 1078. if(adj->dis_record[level-1].dis==ISIS_IS_DIS)
 1079. switch (level)
 1080. {
 1081. case 1:
 1082. if (memcmp (circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1083. {
 1084. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1085. memcpy (&circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id,
 1086. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1087. }
 1088. break;
 1089. case 2:
 1090. if (memcmp (circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1091. {
 1092. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1093. memcpy (&circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id,
 1094. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1095. }
 1096. break;
 1097. }
 1098. adj->hold_time = hdr.hold_time;
 1099. adj->last_upd = time (NULL);
 1100. adj->prio[level - 1] = hdr.prio;
 1101. memcpy (adj->lanid, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1102. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 1103. /* which protocol are spoken ??? */
 1104. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 1105. {
 1106. retval = ISIS_WARNING;
 1107. goto out;
 1108. }
 1109. /* we need to copy addresses to the adj */
 1110. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 1111. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 1112. #ifdef HAVE_IPV6
 1113. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 1114. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 1115. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1116. adj->circuit_t = hdr.circuit_t;
 1117. /* lets take care of the expiry */
 1118. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 1119. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 1120. (long) adj->hold_time);
 1121. /*
 1122. * If the snpa for this circuit is found from LAN Neighbours TLV
 1123. * we have two-way communication -> adjacency can be put to state "up"
 1124. */
 1125. if (found & TLVFLAG_LAN_NEIGHS)
 1126. {
 1127. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 1128. {
 1129. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1130. {
 1131. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1132. {
 1133. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP,
 1134. "own SNPA found in LAN Neighbours TLV");
 1135. }
 1136. }
 1137. }
 1138. else
 1139. {
 1140. int found = 0;
 1141. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1142. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1143. {
 1144. found = 1;
 1145. break;
 1146. }
 1147. if (found == 0)
 1148. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1149. "own SNPA not found in LAN Neighbours TLV");
 1150. }
 1151. }
 1152. else if (adj->adj_state == ISIS_ADJ_UP)
 1153. {
 1154. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1155. "no LAN Neighbours TLV found");
 1156. }
 1157. out:
 1158. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 1159. {
 1160. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH from %s on %s, cirType %s, "
 1161. "cirID %u, length %zd",
 1162. circuit->area->area_tag,
 1163. level, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name,
 1164. circuit_t2string (circuit->is_type),
 1165. circuit->circuit_id,
 1166. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1167. }
 1168. free_tlvs (&tlvs);
 1169. return retval;
 1170. }
 1171. /*
 1172. * Process Level 1/2 Link State
 1173. * ISO - 10589
 1174. * Section 7.3.15.1 - Action on receipt of a link state PDU
 1175. */
 1176. static int
 1177. process_lsp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1178. {
 1179. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 1180. struct isis_adjacency *adj = NULL;
 1181. struct isis_lsp *lsp, *lsp0 = NULL;
 1182. int retval = ISIS_OK, comp = 0;
 1183. u_char lspid[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 1184. struct isis_passwd *passwd;
 1185. uint16_t pdu_len;
 1186. int lsp_confusion;
 1187. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1188. {
 1189. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1190. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1191. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1192. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1193. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1194. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1195. }
 1196. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1197. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LSP_HDR_LEN)
 1198. {
 1199. zlog_warn ("Packet too short");
 1200. return ISIS_WARNING;
 1201. }
 1202. /* Reference the header */
 1203. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1204. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 1205. /* lsp length check */
 1206. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LSP_HDR_LEN) ||
 1207. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1208. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1209. {
 1210. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP length %d",
 1211. circuit->area->area_tag,
 1212. rawlspid_print (hdr->lsp_id), pdu_len);
 1213. return ISIS_WARNING;
 1214. }
 1215. /*
 1216. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1217. * introduced by transport chips.
 1218. */
 1219. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1220. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1221. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1222. {
 1223. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1224. "lifetime %us, len %u, on %s",
 1225. circuit->area->area_tag,
 1226. level,
 1227. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1228. ntohl (hdr->seq_num),
 1229. ntohs (hdr->checksum),
 1230. ntohs (hdr->rem_lifetime),
 1231. pdu_len,
 1232. circuit->interface->name);
 1233. }
 1234. /* lsp is_type check */
 1235. if ((hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1 &&
 1236. (hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1_AND_2)
 1237. {
 1238. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP is type %x",
 1239. circuit->area->area_tag,
 1240. rawlspid_print (hdr->lsp_id), hdr->lsp_bits);
 1241. /* continue as per RFC1122 Be liberal in what you accept, and
 1242. * conservative in what you send */
 1243. }
 1244. /* Checksum sanity check - FIXME: move to correct place */
 1245. /* 12 = sysid+pdu+remtime */
 1246. if (iso_csum_verify (STREAM_PNT (circuit->rcv_stream) + 4,
 1247. pdu_len - 12, &hdr->checksum))
 1248. {
 1249. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP checksum 0x%04x",
 1250. circuit->area->area_tag,
 1251. rawlspid_print (hdr->lsp_id), ntohs (hdr->checksum));
 1252. return ISIS_WARNING;
 1253. }
 1254. /* 7.3.15.1 a) 1 - external domain circuit will discard lsps */
 1255. if (circuit->ext_domain)
 1256. {
 1257. zlog_debug
 1258. ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit with "
 1259. "externalDomain = true", circuit->area->area_tag,
 1260. rawlspid_print (hdr->lsp_id), level);
 1261. return ISIS_WARNING;
 1262. }
 1263. /* 7.3.15.1 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1264. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1265. {
 1266. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit of"
 1267. " type %s",
 1268. circuit->area->area_tag,
 1269. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1270. level, circuit_t2string (circuit->is_type));
 1271. return ISIS_WARNING;
 1272. }
 1273. /* 7.3.15.1 a) 4 - need to make sure IDLength matches */
 1274. /* 7.3.15.1 a) 5 - maximum area match, can be ommited since we only use 3 */
 1275. /* 7.3.15.1 a) 7 - password check */
 1276. (level == IS_LEVEL_1) ? (passwd = &circuit->area->area_passwd) :
 1277. (passwd = &circuit->area->domain_passwd);
 1278. if (passwd->type)
 1279. {
 1280. if (lsp_authentication_check (circuit->rcv_stream, circuit->area,
 1281. level, passwd))
 1282. {
 1283. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1284. "LSP authentication failure", hdr->lsp_id);
 1285. return ISIS_WARNING;
 1286. }
 1287. }
 1288. /* Find the LSP in our database and compare it to this Link State header */
 1289. lsp = lsp_search (hdr->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1290. if (lsp)
 1291. comp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, hdr->seq_num,
 1292. hdr->checksum, hdr->rem_lifetime);
 1293. if (lsp && (lsp->own_lsp
 1294. #ifdef TOPOLOGY_GENERATE
 1295. || lsp->from_topology
 1296. #endif /* TOPOLOGY_GENERATE */
 1297. ))
 1298. goto dontcheckadj;
 1299. /* 7.3.15.1 a) 6 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1300. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1301. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1302. {
 1303. adj = isis_adj_lookup_snpa (ssnpa, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1304. if (!adj)
 1305. {
 1306. zlog_debug ("(%s): DS ======= LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1307. "lifetime %us on %s",
 1308. circuit->area->area_tag,
 1309. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1310. ntohl (hdr->seq_num),
 1311. ntohs (hdr->checksum),
 1312. ntohs (hdr->rem_lifetime), circuit->interface->name);
 1313. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1314. }
 1315. }
 1316. /* for non broadcast, we just need to find same level adj */
 1317. else
 1318. {
 1319. /* If no adj, or no sharing of level */
 1320. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1321. {
 1322. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1323. }
 1324. else
 1325. {
 1326. if (((level == IS_LEVEL_1) &&
 1327. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)) ||
 1328. ((level == IS_LEVEL_2) &&
 1329. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)))
 1330. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1331. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 1332. }
 1333. }
 1334. dontcheckadj:
 1335. /* 7.3.15.1 a) 7 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1336. /* 7.3.15.1 a) 8 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1337. /* 7.3.15.1 a) 9 - OriginatingLSPBufferSize - not implemented FIXME: do it */
 1338. /* 7.3.16.2 - If this is an LSP from another IS with identical seq_num but
 1339. * wrong checksum, initiate a purge. */
 1340. if (lsp
 1341. && (lsp->lsp_header->seq_num == hdr->seq_num)
 1342. && (lsp->lsp_header->checksum != hdr->checksum))
 1343. {
 1344. zlog_warn("ISIS-Upd (%s): LSP %s seq 0x%08x with confused checksum received.",
 1345. circuit->area->area_tag, rawlspid_print(hdr->lsp_id),
 1346. ntohl(hdr->seq_num));
 1347. hdr->rem_lifetime = 0;
 1348. lsp_confusion = 1;
 1349. }
 1350. else
 1351. lsp_confusion = 0;
 1352. /* 7.3.15.1 b) - If the remaining life time is 0, we perform 7.3.16.4 */
 1353. if (hdr->rem_lifetime == 0)
 1354. {
 1355. if (!lsp)
 1356. {
 1357. /* 7.3.16.4 a) 1) No LSP in db -> send an ack, but don't save */
 1358. /* only needed on explicit update, eg - p2p */
 1359. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 1360. ack_lsp (hdr, circuit, level);
 1361. return retval; /* FIXME: do we need a purge? */
 1362. }
 1363. else
 1364. {
 1365. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1366. {
 1367. /* LSP by some other system -> do 7.3.16.4 b) */
 1368. /* 7.3.16.4 b) 1) */
 1369. if (comp == LSP_NEWER)
 1370. {
 1371. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1372. /* ii */
 1373. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1374. /* v */
 1375. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SSNflags); /* FIXME: OTHER than c */
 1376. /* For the case of lsp confusion, flood the purge back to its
 1377. * originator so that it can react. Otherwise, don't reflood
 1378. * through incoming circuit as usual */
 1379. if (!lsp_confusion)
 1380. {
 1381. /* iii */
 1382. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1383. /* iv */
 1384. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1385. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1386. }
 1387. } /* 7.3.16.4 b) 2) */
 1388. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1389. {
 1390. /* i */
 1391. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1392. /* ii */
 1393. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1394. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1395. } /* 7.3.16.4 b) 3) */
 1396. else
 1397. {
 1398. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1399. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1400. }
 1401. }
 1402. else if (lsp->lsp_header->rem_lifetime != 0)
 1403. {
 1404. /* our own LSP -> 7.3.16.4 c) */
 1405. if (comp == LSP_NEWER)
 1406. {
 1407. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1408. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1409. }
 1410. else
 1411. {
 1412. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1413. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1414. }
 1415. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1416. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (1) re-originating LSP %s new "
 1417. "seq 0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1418. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1419. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1420. }
 1421. }
 1422. return retval;
 1423. }
 1424. /* 7.3.15.1 c) - If this is our own lsp and we don't have it initiate a
 1425. * purge */
 1426. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN) == 0)
 1427. {
 1428. if (!lsp)
 1429. {
 1430. /* 7.3.16.4: initiate a purge */
 1431. lsp_purge_non_exist(level, hdr, circuit->area);
 1432. return ISIS_OK;
 1433. }
 1434. /* 7.3.15.1 d) - If this is our own lsp and we have it */
 1435. /* In 7.3.16.1, If an Intermediate system R somewhere in the domain
 1436. * has information that the current sequence number for source S is
 1437. * "greater" than that held by S, ... */
 1438. if (ntohl (hdr->seq_num) > ntohl (lsp->lsp_header->seq_num))
 1439. {
 1440. /* 7.3.16.1 */
 1441. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1442. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1443. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (2) re-originating LSP %s new seq "
 1444. "0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1445. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1446. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1447. }
 1448. /* If the received LSP is older or equal,
 1449. * resend the LSP which will act as ACK */
 1450. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1451. }
 1452. else
 1453. {
 1454. /* 7.3.15.1 e) - This lsp originated on another system */
 1455. /* 7.3.15.1 e) 1) LSP newer than the one in db or no LSP in db */
 1456. if ((!lsp || comp == LSP_NEWER))
 1457. {
 1458. /*
 1459. * If this lsp is a frag, need to see if we have zero lsp present
 1460. */
 1461. if (LSP_FRAGMENT (hdr->lsp_id) != 0)
 1462. {
 1463. memcpy (lspid, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1464. LSP_FRAGMENT (lspid) = 0;
 1465. lsp0 = lsp_search (lspid, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1466. if (!lsp0)
 1467. {
 1468. zlog_debug ("Got lsp frag, while zero lsp not in database");
 1469. return ISIS_OK;
 1470. }
 1471. }
 1472. /* i */
 1473. if (!lsp)
 1474. {
 1475. lsp = lsp_new_from_stream_ptr (circuit->rcv_stream,
 1476. pdu_len, lsp0,
 1477. circuit->area, level);
 1478. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1479. }
 1480. else /* exists, so we overwrite */
 1481. {
 1482. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1483. }
 1484. /* ii */
 1485. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1486. /* iii */
 1487. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1488. /* iv */
 1489. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1490. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1491. /* FIXME: v) */
 1492. }
 1493. /* 7.3.15.1 e) 2) LSP equal to the one in db */
 1494. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1495. {
 1496. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1497. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1498. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1499. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1500. }
 1501. /* 7.3.15.1 e) 3) LSP older than the one in db */
 1502. else
 1503. {
 1504. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1505. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1506. }
 1507. }
 1508. return retval;
 1509. }
 1510. /*
 1511. * Process Sequence Numbers
 1512. * ISO - 10589
 1513. * Section 7.3.15.2 - Action on receipt of a sequence numbers PDU
 1514. */
 1515. static int
 1516. process_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit,
 1517. const u_char *ssnpa)
 1518. {
 1519. int retval = ISIS_OK;
 1520. int cmp, own_lsp;
 1521. char typechar = ' ';
 1522. uint16_t pdu_len;
 1523. struct isis_adjacency *adj;
 1524. struct isis_complete_seqnum_hdr *chdr = NULL;
 1525. struct isis_partial_seqnum_hdr *phdr = NULL;
 1526. uint32_t found = 0, expected = 0, auth_tlv_offset = 0;
 1527. struct isis_lsp *lsp;
 1528. struct lsp_entry *entry;
 1529. struct listnode *node, *nnode;
 1530. struct listnode *node2, *nnode2;
 1531. struct tlvs tlvs;
 1532. struct list *lsp_list = NULL;
 1533. struct isis_passwd *passwd;
 1534. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1535. {
 1536. /* getting the header info */
 1537. typechar = 'C';
 1538. chdr =
 1539. (struct isis_complete_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1540. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1541. pdu_len = ntohs (chdr->pdu_len);
 1542. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_CSNP_HDRLEN) ||
 1543. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1544. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1545. {
 1546. zlog_warn ("Received a CSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1547. return ISIS_WARNING;
 1548. }
 1549. }
 1550. else
 1551. {
 1552. typechar = 'P';
 1553. phdr =
 1554. (struct isis_partial_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1555. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1556. pdu_len = ntohs (phdr->pdu_len);
 1557. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_PSNP_HDRLEN) ||
 1558. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1559. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1560. {
 1561. zlog_warn ("Received a PSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1562. return ISIS_WARNING;
 1563. }
 1564. }
 1565. /*
 1566. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1567. * introduced by transport chips.
 1568. */
 1569. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1570. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1571. /* 7.3.15.2 a) 1 - external domain circuit will discard snp pdu */
 1572. if (circuit->ext_domain)
 1573. {
 1574. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1575. "skipping: circuit externalDomain = true",
 1576. circuit->area->area_tag,
 1577. level, typechar, circuit->interface->name);
 1578. return ISIS_OK;
 1579. }
 1580. /* 7.3.15.2 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1581. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1582. {
 1583. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1584. "skipping: circuit type %s does not match level %d",
 1585. circuit->area->area_tag,
 1586. level,
 1587. typechar,
 1588. circuit->interface->name,
 1589. circuit_t2string (circuit->is_type), level);
 1590. return ISIS_OK;
 1591. }
 1592. /* 7.3.15.2 a) 4 - not applicable for CSNP only PSNPs on broadcast */
 1593. if ((snp_type == ISIS_SNP_PSNP_FLAG) &&
 1594. (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST) &&
 1595. (!circuit->u.bc.is_dr[level - 1]))
 1596. {
 1597. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s, "
 1598. "skipping: we are not the DIS",
 1599. circuit->area->area_tag,
 1600. level,
 1601. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1602. return ISIS_OK;
 1603. }
 1604. /* 7.3.15.2 a) 5 - need to make sure IDLength matches - already checked */
 1605. /* 7.3.15.2 a) 6 - maximum area match, can be ommited since we only use 3
 1606. * - already checked */
 1607. /* 7.3.15.2 a) 7 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1608. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1609. /* FIXME : Do we need to check SNPA? */
 1610. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1611. {
 1612. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1613. {
 1614. adj =
 1615. isis_adj_lookup (chdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1616. }
 1617. else
 1618. {
 1619. /* a psnp on a broadcast, how lovely of Juniper :) */
 1620. adj =
 1621. isis_adj_lookup (phdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1622. }
 1623. if (!adj)
 1624. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1625. }
 1626. else
 1627. {
 1628. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1629. {
 1630. zlog_warn ("no p2p neighbor on circuit %s", circuit->interface->name);
 1631. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1632. }
 1633. }
 1634. /* 7.3.15.2 a) 8 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1635. /* 7.3.15.2 a) 9 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1636. memset (&tlvs, 0, sizeof (struct tlvs));
 1637. /* parse the SNP */
 1638. expected |= TLVFLAG_LSP_ENTRIES;
 1639. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 1640. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 1641. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 1642. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 1643. pdu_len - stream_get_getp (circuit->rcv_stream),
 1644. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 1645. if (retval > ISIS_WARNING)
 1646. {
 1647. zlog_warn ("something went very wrong processing SNP");
 1648. free_tlvs (&tlvs);
 1649. return retval;
 1650. }
 1651. if (level == IS_LEVEL_1)
 1652. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 1653. else
 1654. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 1655. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_RECV))
 1656. {
 1657. if (passwd->type)
 1658. {
 1659. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 1660. authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd,
 1661. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 1662. {
 1663. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1664. "SNP authentication" " failure",
 1665. phdr ? phdr->source_id :
 1666. chdr->source_id);
 1667. free_tlvs (&tlvs);
 1668. return ISIS_OK;
 1669. }
 1670. }
 1671. }
 1672. /* debug isis snp-packets */
 1673. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1674. {
 1675. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s",
 1676. circuit->area->area_tag,
 1677. level,
 1678. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1679. if (tlvs.lsp_entries)
 1680. {
 1681. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1682. {
 1683. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): %cSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 1684. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 1685. circuit->area->area_tag,
 1686. typechar,
 1687. rawlspid_print (entry->lsp_id),
 1688. ntohl (entry->seq_num),
 1689. ntohs (entry->checksum), ntohs (entry->rem_lifetime));
 1690. }
 1691. }
 1692. }
 1693. /* 7.3.15.2 b) Actions on LSP_ENTRIES reported */
 1694. if (tlvs.lsp_entries)
 1695. {
 1696. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1697. {
 1698. lsp = lsp_search (entry->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1699. own_lsp = !memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 1700. if (lsp)
 1701. {
 1702. /* 7.3.15.2 b) 1) is this LSP newer */
 1703. cmp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, entry->seq_num,
 1704. entry->checksum, entry->rem_lifetime);
 1705. /* 7.3.15.2 b) 2) if it equals, clear SRM on p2p */
 1706. if (cmp == LSP_EQUAL)
 1707. {
 1708. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1709. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1710. }
 1711. /* 7.3.15.2 b) 3) if it is older, clear SSN and set SRM */
 1712. else if (cmp == LSP_OLDER)
 1713. {
 1714. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1715. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1716. }
 1717. /* 7.3.15.2 b) 4) if it is newer, set SSN and clear SRM on p2p */
 1718. else
 1719. {
 1720. if (own_lsp)
 1721. {
 1722. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (entry->seq_num));
 1723. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1724. }
 1725. else
 1726. {
 1727. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1728. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1729. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1730. }
 1731. }
 1732. }
 1733. else
 1734. {
 1735. /* 7.3.15.2 b) 5) if it was not found, and all of those are not 0,
 1736. * insert it and set SSN on it */
 1737. if (entry->rem_lifetime && entry->checksum && entry->seq_num &&
 1738. memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1739. {
 1740. lsp = lsp_new(circuit->area, entry->lsp_id,
 1741. ntohs(entry->rem_lifetime),
 1742. 0, 0, entry->checksum, level);
 1743. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1744. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SRMflags);
 1745. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1746. }
 1747. }
 1748. }
 1749. }
 1750. /* 7.3.15.2 c) on CSNP set SRM for all in range which were not reported */
 1751. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1752. {
 1753. /*
 1754. * Build a list from our own LSP db bounded with
 1755. * start_lsp_id and stop_lsp_id
 1756. */
 1757. lsp_list = list_new ();
 1758. lsp_build_list_nonzero_ht (chdr->start_lsp_id, chdr->stop_lsp_id,
 1759. lsp_list, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1760. /* Fixme: Find a better solution */
 1761. if (tlvs.lsp_entries)
 1762. {
 1763. for (ALL_LIST_ELEMENTS (tlvs.lsp_entries, node, nnode, entry))
 1764. {
 1765. for (ALL_LIST_ELEMENTS (lsp_list, node2, nnode2, lsp))
 1766. {
 1767. if (lsp_id_cmp (lsp->lsp_header->lsp_id, entry->lsp_id) == 0)
 1768. {
 1769. list_delete_node (lsp_list, node2);
 1770. break;
 1771. }
 1772. }
 1773. }
 1774. }
 1775. /* on remaining LSPs we set SRM (neighbor knew not of) */
 1776. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsp_list, node, lsp))
 1777. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1778. /* lets free it */
 1779. list_delete (lsp_list);
 1780. }
 1781. free_tlvs (&tlvs);
 1782. return retval;
 1783. }
 1784. static int
 1785. process_csnp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1786. {
 1787. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1788. {
 1789. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d CSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1790. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1791. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1792. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1793. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1794. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1795. }
 1796. /* Sanity check - FIXME: move to correct place */
 1797. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1798. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_CSNP_HDRLEN)
 1799. {
 1800. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1801. return ISIS_WARNING;
 1802. }
 1803. return process_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1804. }
 1805. static int
 1806. process_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1807. {
 1808. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1809. {
 1810. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d PSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1811. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1812. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1813. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1814. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1815. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1816. }
 1817. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1818. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_PSNP_HDRLEN)
 1819. {
 1820. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1821. return ISIS_WARNING;
 1822. }
 1823. return process_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1824. }
 1825. /*
 1826. * PDU Dispatcher
 1827. */
 1828. static int
 1829. isis_handle_pdu (struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 1830. {
 1831. struct isis_fixed_hdr *hdr;
 1832. int retval = ISIS_OK;
 1833. /*
 1834. * Let's first read data from stream to the header
 1835. */
 1836. hdr = (struct isis_fixed_hdr *) STREAM_DATA (circuit->rcv_stream);
 1837. if ((hdr->idrp != ISO10589_ISIS) && (hdr->idrp != ISO9542_ESIS))
 1838. {
 1839. zlog_err ("Not an IS-IS or ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1840. return ISIS_ERROR;
 1841. }
 1842. /* now we need to know if this is an ISO 9542 packet and
 1843. * take real good care of it, waaa!
 1844. */
 1845. if (hdr->idrp == ISO9542_ESIS)
 1846. {
 1847. zlog_err ("No support for ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1848. return ISIS_ERROR;
 1849. }
 1850. stream_set_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_FIXED_HDR_LEN);
 1851. /*
 1852. * and then process it
 1853. */
 1854. if (hdr->length < ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN)
 1855. {
 1856. zlog_err ("Fixed header length = %d", hdr->length);
 1857. return ISIS_ERROR;
 1858. }
 1859. if (hdr->version1 != 1)
 1860. {
 1861. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version1);
 1862. return ISIS_WARNING;
 1863. }
 1864. /* either 6 or 0 */
 1865. if ((hdr->id_len != 0) && (hdr->id_len != ISIS_SYS_ID_LEN))
 1866. {
 1867. zlog_err
 1868. ("IDFieldLengthMismatch: ID Length field in a received PDU %u, "
 1869. "while the parameter for this IS is %u", hdr->id_len,
 1870. ISIS_SYS_ID_LEN);
 1871. return ISIS_ERROR;
 1872. }
 1873. if (hdr->version2 != 1)
 1874. {
 1875. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version2);
 1876. return ISIS_WARNING;
 1877. }
 1878. if (circuit->is_passive)
 1879. {
 1880. zlog_warn ("Received ISIS PDU on passive circuit %s",
 1881. circuit->interface->name);
 1882. return ISIS_WARNING;
 1883. }
 1884. /* either 3 or 0 */
 1885. if ((hdr->max_area_addrs != 0)
 1886. && (hdr->max_area_addrs != isis->max_area_addrs))
 1887. {
 1888. zlog_err ("maximumAreaAddressesMismatch: maximumAreaAdresses in a "
 1889. "received PDU %u while the parameter for this IS is %u",
 1890. hdr->max_area_addrs, isis->max_area_addrs);
 1891. return ISIS_ERROR;
 1892. }
 1893. switch (hdr->pdu_type)
 1894. {
 1895. case L1_LAN_HELLO:
 1896. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1897. break;
 1898. case L2_LAN_HELLO:
 1899. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1900. break;
 1901. case P2P_HELLO:
 1902. retval = process_p2p_hello (circuit);
 1903. break;
 1904. case L1_LINK_STATE:
 1905. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1906. break;
 1907. case L2_LINK_STATE:
 1908. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1909. break;
 1910. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1911. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1912. break;
 1913. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1914. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1915. break;
 1916. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1917. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1918. break;
 1919. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1920. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1921. break;
 1922. default:
 1923. return ISIS_ERROR;
 1924. }
 1925. return retval;
 1926. }
 1927. #ifdef GNU_LINUX
 1928. int
 1929. isis_receive (struct thread *thread)
 1930. {
 1931. struct isis_circuit *circuit;
 1932. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1933. int retval;
 1934. /*
 1935. * Get the circuit
 1936. */
 1937. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1938. assert (circuit);
 1939. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->rcv_stream);
 1940. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1941. circuit->t_read = NULL;
 1942. if (retval == ISIS_OK)
 1943. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1944. /*
 1945. * prepare for next packet.
 1946. */
 1947. if (!circuit->is_passive)
 1948. {
 1949. THREAD_READ_ON (master, circuit->t_read, isis_receive, circuit,
 1950. circuit->fd);
 1951. }
 1952. return retval;
 1953. }
 1954. #else
 1955. int
 1956. isis_receive (struct thread *thread)
 1957. {
 1958. struct isis_circuit *circuit;
 1959. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1960. int retval;
 1961. /*
 1962. * Get the circuit
 1963. */
 1964. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1965. assert (circuit);
 1966. circuit->t_read = NULL;
 1967. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->rcv_stream);
 1968. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1969. if (retval == ISIS_OK)
 1970. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1971. /*
 1972. * prepare for next packet.
 1973. */
 1974. if (!circuit->is_passive)
 1975. {
 1976. circuit->t_read = thread_add_timer_msec (master, isis_receive, circuit,
 1977. listcount
 1978. (circuit->area->circuit_list) *
 1979. 100);
 1980. }
 1981. return retval;
 1982. }
 1983. #endif
 1984. /* filling of the fixed isis header */
 1985. void
 1986. fill_fixed_hdr (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type)
 1987. {
 1988. memset (hdr, 0, sizeof (struct isis_fixed_hdr));
 1989. hdr->idrp = ISO10589_ISIS;
 1990. switch (pdu_type)
 1991. {
 1992. case L1_LAN_HELLO:
 1993. case L2_LAN_HELLO:
 1994. hdr->length = ISIS_LANHELLO_HDRLEN;
 1995. break;
 1996. case P2P_HELLO:
 1997. hdr->length = ISIS_P2PHELLO_HDRLEN;
 1998. break;
 1999. case L1_LINK_STATE:
 2000. case L2_LINK_STATE:
 2001. hdr->length = ISIS_LSP_HDR_LEN;
 2002. break;
 2003. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 2004. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 2005. hdr->length = ISIS_CSNP_HDRLEN;
 2006. break;
 2007. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 2008. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 2009. hdr->length = ISIS_PSNP_HDRLEN;
 2010. break;
 2011. default:
 2012. zlog_warn ("fill_fixed_hdr(): unknown pdu type %d", pdu_type);
 2013. return;
 2014. }
 2015. hdr->length += ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 2016. hdr->pdu_type = pdu_type;
 2017. hdr->version1 = 1;
 2018. hdr->id_len = 0; /* ISIS_SYS_ID_LEN - 0==6 */
 2019. hdr->version2 = 1;
 2020. hdr->max_area_addrs = 0; /* isis->max_area_addrs - 0==3 */
 2021. }
 2022. /*
 2023. * SEND SIDE
 2024. */
 2025. static void
 2026. fill_fixed_hdr_andstream (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type,
 2027. struct stream *stream)
 2028. {
 2029. fill_fixed_hdr (hdr, pdu_type);
 2030. stream_putc (stream, hdr->idrp);
 2031. stream_putc (stream, hdr->length);
 2032. stream_putc (stream, hdr->version1);
 2033. stream_putc (stream, hdr->id_len);
 2034. stream_putc (stream, hdr->pdu_type);
 2035. stream_putc (stream, hdr->version2);
 2036. stream_putc (stream, hdr->reserved);
 2037. stream_putc (stream, hdr->max_area_addrs);
 2038. return;
 2039. }
 2040. int
 2041. send_hello (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2042. {
 2043. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2044. struct isis_lan_hello_hdr hello_hdr;
 2045. struct isis_p2p_hello_hdr p2p_hello_hdr;
 2046. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2047. size_t len_pointer, length, auth_tlv_offset = 0;
 2048. u_int32_t interval;
 2049. int retval;
 2050. if (circuit->is_passive)
 2051. return ISIS_OK;
 2052. if (circuit->interface->mtu == 0)
 2053. {
 2054. zlog_warn ("circuit has zero MTU");
 2055. return ISIS_WARNING;
 2056. }
 2057. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2058. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2059. if (level == IS_LEVEL_1)
 2060. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_LAN_HELLO,
 2061. circuit->snd_stream);
 2062. else
 2063. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_LAN_HELLO,
 2064. circuit->snd_stream);
 2065. else
 2066. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, P2P_HELLO, circuit->snd_stream);
 2067. /*
 2068. * Fill LAN Level 1 or 2 Hello PDU header
 2069. */
 2070. memset (&hello_hdr, 0, sizeof (struct isis_lan_hello_hdr));
 2071. interval = circuit->hello_multiplier[level - 1] *
 2072. circuit->hello_interval[level - 1];
 2073. if (interval > USHRT_MAX)
 2074. interval = USHRT_MAX;
 2075. hello_hdr.circuit_t = circuit->is_type;
 2076. memcpy (hello_hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2077. hello_hdr.hold_time = htons ((u_int16_t) interval);
 2078. hello_hdr.pdu_len = 0; /* Update the PDU Length later */
 2079. len_pointer = stream_get_endp (circuit->snd_stream) + 3 + ISIS_SYS_ID_LEN;
 2080. /* copy the shared part of the hello to the p2p hello if needed */
 2081. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 2082. {
 2083. memcpy (&p2p_hello_hdr, &hello_hdr, 5 + ISIS_SYS_ID_LEN);
 2084. p2p_hello_hdr.local_id = circuit->circuit_id;
 2085. /* FIXME: need better understanding */
 2086. stream_put (circuit->snd_stream, &p2p_hello_hdr, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 2087. }
 2088. else
 2089. {
 2090. hello_hdr.prio = circuit->priority[level - 1];
 2091. if (level == IS_LEVEL_1)
 2092. {
 2093. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l1_desig_is,
 2094. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2095. }
 2096. else if (level == IS_LEVEL_2)
 2097. {
 2098. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l2_desig_is,
 2099. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2100. }
 2101. stream_put (circuit->snd_stream, &hello_hdr, ISIS_LANHELLO_HDRLEN);
 2102. }
 2103. /*
 2104. * Then the variable length part.
 2105. */
 2106. /* add circuit password */
 2107. switch (circuit->passwd.type)
 2108. {
 2109. /* Cleartext */
 2110. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2111. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, circuit->passwd.len,
 2112. circuit->passwd.passwd, circuit->snd_stream))
 2113. return ISIS_WARNING;
 2114. break;
 2115. /* HMAC MD5 */
 2116. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2117. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2118. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2119. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2120. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2121. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2122. return ISIS_WARNING;
 2123. break;
 2124. default:
 2125. break;
 2126. }
 2127. /* Area Addresses TLV */
 2128. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0)
 2129. return ISIS_WARNING;
 2130. if (tlv_add_area_addrs (circuit->area->area_addrs, circuit->snd_stream))
 2131. return ISIS_WARNING;
 2132. /* LAN Neighbors TLV */
 2133. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2134. {
 2135. if (level == IS_LEVEL_1 && circuit->u.bc.lan_neighs[0] &&
 2136. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[0]) > 0)
 2137. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[0],
 2138. circuit->snd_stream))
 2139. return ISIS_WARNING;
 2140. if (level == IS_LEVEL_2 && circuit->u.bc.lan_neighs[1] &&
 2141. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[1]) > 0)
 2142. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[1],
 2143. circuit->snd_stream))
 2144. return ISIS_WARNING;
 2145. }
 2146. /* Protocols Supported TLV */
 2147. if (circuit->nlpids.count > 0)
 2148. if (tlv_add_nlpid (&circuit->nlpids, circuit->snd_stream))
 2149. return ISIS_WARNING;
 2150. /* IP interface Address TLV */
 2151. if (circuit->ip_router && circuit->ip_addrs &&
 2152. listcount (circuit->ip_addrs) > 0)
 2153. if (tlv_add_ip_addrs (circuit->ip_addrs, circuit->snd_stream))
 2154. return ISIS_WARNING;
 2155. #ifdef HAVE_IPV6
 2156. /* IPv6 Interface Address TLV */
 2157. if (circuit->ipv6_router && circuit->ipv6_link &&
 2158. listcount (circuit->ipv6_link) > 0)
 2159. if (tlv_add_ipv6_addrs (circuit->ipv6_link, circuit->snd_stream))
 2160. return ISIS_WARNING;
 2161. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2162. if (circuit->pad_hellos)
 2163. if (tlv_add_padding (circuit->snd_stream))
 2164. return ISIS_WARNING;
 2165. length = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2166. /* Update PDU length */
 2167. stream_putw_at (circuit->snd_stream, len_pointer, (u_int16_t) length);
 2168. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2169. if (circuit->passwd.type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2170. {
 2171. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2172. stream_get_endp (circuit->snd_stream),
 2173. (unsigned char *) &circuit->passwd.passwd, circuit->passwd.len,
 2174. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2175. /* Copy the hash into the stream */
 2176. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2177. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2178. }
 2179. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 2180. {
 2181. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2182. {
 2183. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sending L%d LAN IIH on %s, length %zd",
 2184. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2185. length);
 2186. }
 2187. else
 2188. {
 2189. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sending P2P IIH on %s, length %zd",
 2190. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 2191. length);
 2192. }
 2193. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2194. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2195. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2196. }
 2197. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2198. if (retval != ISIS_OK)
 2199. zlog_err ("ISIS-Adj (%s): Send L%d IIH on %s failed",
 2200. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2201. return retval;
 2202. }
 2203. int
 2204. send_lan_l1_hello (struct thread *thread)
 2205. {
 2206. struct isis_circuit *circuit;
 2207. int retval;
 2208. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2209. assert (circuit);
 2210. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0] = NULL;
 2211. if (!(circuit->area->is_type & IS_LEVEL_1))
 2212. {
 2213. zlog_warn ("ISIS-Hello (%s): Trying to send L1 IIH in L2-only area",
 2214. circuit->area->area_tag);
 2215. return 1;
 2216. }
 2217. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[0])
 2218. retval = isis_dr_elect (circuit, 1);
 2219. retval = send_hello (circuit, 1);
 2220. /* set next timer thread */
 2221. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0],
 2222. send_lan_l1_hello, circuit,
 2223. isis_jitter (circuit->hello_interval[0], IIH_JITTER));
 2224. return retval;
 2225. }
 2226. int
 2227. send_lan_l2_hello (struct thread *thread)
 2228. {
 2229. struct isis_circuit *circuit;
 2230. int retval;
 2231. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2232. assert (circuit);
 2233. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1] = NULL;
 2234. if (!(circuit->area->is_type & IS_LEVEL_2))
 2235. {
 2236. zlog_warn ("ISIS-Hello (%s): Trying to send L2 IIH in L1 area",
 2237. circuit->area->area_tag);
 2238. return 1;
 2239. }
 2240. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[1])
 2241. retval = isis_dr_elect (circuit, 2);
 2242. retval = send_hello (circuit, 2);
 2243. /* set next timer thread */
 2244. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1],
 2245. send_lan_l2_hello, circuit,
 2246. isis_jitter (circuit->hello_interval[1], IIH_JITTER));
 2247. return retval;
 2248. }
 2249. int
 2250. send_p2p_hello (struct thread *thread)
 2251. {
 2252. struct isis_circuit *circuit;
 2253. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2254. assert (circuit);
 2255. circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello = NULL;
 2256. send_hello (circuit, 1);
 2257. /* set next timer thread */
 2258. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello, send_p2p_hello,
 2259. circuit, isis_jitter (circuit->hello_interval[1],
 2260. IIH_JITTER));
 2261. return ISIS_OK;
 2262. }
 2263. static int
 2264. build_csnp (int level, u_char * start, u_char * stop, struct list *lsps,
 2265. struct isis_circuit *circuit)
 2266. {
 2267. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2268. struct isis_passwd *passwd;
 2269. unsigned long lenp;
 2270. u_int16_t length;
 2271. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2272. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2273. int retval = ISIS_OK;
 2274. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2275. if (level == IS_LEVEL_1)
 2276. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2277. circuit->snd_stream);
 2278. else
 2279. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2280. circuit->snd_stream);
 2281. /*
 2282. * Fill Level 1 or 2 Complete Sequence Numbers header
 2283. */
 2284. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2285. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2286. /* no need to send the source here, it is always us if we csnp */
 2287. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2288. /* with zero circuit id - ref 9.10, 9.11 */
 2289. stream_putc (circuit->snd_stream, 0x00);
 2290. stream_put (circuit->snd_stream, start, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2291. stream_put (circuit->snd_stream, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2292. /*
 2293. * And TLVs
 2294. */
 2295. if (level == IS_LEVEL_1)
 2296. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2297. else
 2298. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2299. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2300. {
 2301. switch (passwd->type)
 2302. {
 2303. /* Cleartext */
 2304. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2305. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2306. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2307. return ISIS_WARNING;
 2308. break;
 2309. /* HMAC MD5 */
 2310. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2311. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2312. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2313. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2314. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2315. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2316. return ISIS_WARNING;
 2317. break;
 2318. default:
 2319. break;
 2320. }
 2321. }
 2322. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2323. if (retval != ISIS_OK)
 2324. return retval;
 2325. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2326. /* Update PU length */
 2327. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2328. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2329. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2330. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2331. {
 2332. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2333. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2334. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2335. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2336. /* Copy the hash into the stream */
 2337. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2338. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2339. }
 2340. return retval;
 2341. }
 2342. /*
 2343. * Count the maximum number of lsps that can be accomodated by a given size.
 2344. */
 2345. static uint16_t
 2346. get_max_lsp_count (uint16_t size)
 2347. {
 2348. uint16_t tlv_count;
 2349. uint16_t lsp_count;
 2350. uint16_t remaining_size;
 2351. /* First count the full size TLVs */
 2352. tlv_count = size / MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2353. lsp_count = tlv_count * (MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE / LSP_ENTRIES_LEN);
 2354. /* The last TLV, if any */
 2355. remaining_size = size % MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2356. if (remaining_size - 2 >= LSP_ENTRIES_LEN)
 2357. lsp_count += (remaining_size - 2) / LSP_ENTRIES_LEN;
 2358. return lsp_count;
 2359. }
 2360. /*
 2361. * Calculate the length of Authentication Info. TLV.
 2362. */
 2363. static uint16_t
 2364. auth_tlv_length (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2365. {
 2366. struct isis_passwd *passwd;
 2367. uint16_t length;
 2368. if (level == IS_LEVEL_1)
 2369. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2370. else
 2371. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2372. /* Also include the length of TLV header */
 2373. length = AUTH_INFO_HDRLEN;
 2374. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2375. {
 2376. switch (passwd->type)
 2377. {
 2378. /* Cleartext */
 2379. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2380. length += passwd->len;
 2381. break;
 2382. /* HMAC MD5 */
 2383. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2384. length += ISIS_AUTH_MD5_SIZE;
 2385. break;
 2386. default:
 2387. break;
 2388. }
 2389. }
 2390. return length;
 2391. }
 2392. /*
 2393. * Calculate the maximum number of lsps that can be accomodated in a CSNP/PSNP.
 2394. */
 2395. static uint16_t
 2396. max_lsps_per_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit)
 2397. {
 2398. int snp_hdr_len;
 2399. int auth_tlv_len;
 2400. uint16_t lsp_count;
 2401. snp_hdr_len = ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 2402. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 2403. snp_hdr_len += ISIS_CSNP_HDRLEN;
 2404. else
 2405. snp_hdr_len += ISIS_PSNP_HDRLEN;
 2406. auth_tlv_len = auth_tlv_length (level, circuit);
 2407. lsp_count = get_max_lsp_count (
 2408. stream_get_size (circuit->snd_stream) - snp_hdr_len - auth_tlv_len);
 2409. return lsp_count;
 2410. }
 2411. /*
 2412. * FIXME: support multiple CSNPs
 2413. */
 2414. int
 2415. send_csnp (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2416. {
 2417. u_char start[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2418. u_char stop[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2419. struct list *list = NULL;
 2420. struct listnode *node;
 2421. struct isis_lsp *lsp;
 2422. u_char num_lsps, loop = 1;
 2423. int i, retval = ISIS_OK;
 2424. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2425. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2426. return retval;
 2427. memset (start, 0x00, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2428. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2429. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit);
 2430. while (loop)
 2431. {
 2432. list = list_new ();
 2433. lsp_build_list (start, stop, num_lsps, list,
 2434. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2435. /*
 2436. * Update the stop lsp_id before encoding this CSNP.
 2437. */
 2438. if (listcount (list) < num_lsps)
 2439. {
 2440. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2441. }
 2442. else
 2443. {
 2444. node = listtail (list);
 2445. lsp = listgetdata (node);
 2446. memcpy (stop, lsp->lsp_header->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2447. }
 2448. retval = build_csnp (level, start, stop, list, circuit);
 2449. if (retval != ISIS_OK)
 2450. {
 2451. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d CSNP on %s failed",
 2452. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2453. list_delete (list);
 2454. return retval;
 2455. }
 2456. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2457. {
 2458. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sending L%d CSNP on %s, length %zd",
 2459. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2460. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2461. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2462. {
 2463. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): CSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2464. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2465. circuit->area->area_tag,
 2466. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2467. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2468. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2469. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2470. }
 2471. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2472. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2473. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2474. }
 2475. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2476. if (retval != ISIS_OK)
 2477. {
 2478. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d CSNP on %s failed",
 2479. circuit->area->area_tag, level,
 2480. circuit->interface->name);
 2481. list_delete (list);
 2482. return retval;
 2483. }
 2484. /*
 2485. * Start lsp_id of the next CSNP should be one plus the
 2486. * stop lsp_id in this current CSNP.
 2487. */
 2488. memcpy (start, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2489. loop = 0;
 2490. for (i = ISIS_SYS_ID_LEN + 1; i >= 0; --i)
 2491. {
 2492. if (start[i] < (u_char)0xff)
 2493. {
 2494. start[i] += 1;
 2495. loop = 1;
 2496. break;
 2497. }
 2498. }
 2499. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2500. list_delete (list);
 2501. }
 2502. return retval;
 2503. }
 2504. int
 2505. send_l1_csnp (struct thread *thread)
 2506. {
 2507. struct isis_circuit *circuit;
 2508. int retval = ISIS_OK;
 2509. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2510. assert (circuit);
 2511. circuit->t_send_csnp[0] = NULL;
 2512. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[0])
 2513. {
 2514. send_csnp (circuit, 1);
 2515. }
 2516. /* set next timer thread */
 2517. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[0], send_l1_csnp, circuit,
 2518. isis_jitter (circuit->csnp_interval[0], CSNP_JITTER));
 2519. return retval;
 2520. }
 2521. int
 2522. send_l2_csnp (struct thread *thread)
 2523. {
 2524. struct isis_circuit *circuit;
 2525. int retval = ISIS_OK;
 2526. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2527. assert (circuit);
 2528. circuit->t_send_csnp[1] = NULL;
 2529. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[1])
 2530. {
 2531. send_csnp (circuit, 2);
 2532. }
 2533. /* set next timer thread */
 2534. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[1], send_l2_csnp, circuit,
 2535. isis_jitter (circuit->csnp_interval[1], CSNP_JITTER));
 2536. return retval;
 2537. }
 2538. static int
 2539. build_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, struct list *lsps)
 2540. {
 2541. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2542. unsigned long lenp;
 2543. u_int16_t length;
 2544. struct isis_lsp *lsp;
 2545. struct isis_passwd *passwd;
 2546. struct listnode *node;
 2547. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2548. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2549. int retval = ISIS_OK;
 2550. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2551. if (level == IS_LEVEL_1)
 2552. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2553. circuit->snd_stream);
 2554. else
 2555. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2556. circuit->snd_stream);
 2557. /*
 2558. * Fill Level 1 or 2 Partial Sequence Numbers header
 2559. */
 2560. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2561. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2562. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2563. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2564. /*
 2565. * And TLVs
 2566. */
 2567. if (level == IS_LEVEL_1)
 2568. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2569. else
 2570. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2571. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2572. {
 2573. switch (passwd->type)
 2574. {
 2575. /* Cleartext */
 2576. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2577. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2578. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2579. return ISIS_WARNING;
 2580. break;
 2581. /* HMAC MD5 */
 2582. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2583. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2584. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2585. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2586. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2587. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2588. return ISIS_WARNING;
 2589. break;
 2590. default:
 2591. break;
 2592. }
 2593. }
 2594. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2595. if (retval != ISIS_OK)
 2596. return retval;
 2597. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2598. {
 2599. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsps, node, lsp))
 2600. {
 2601. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): PSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2602. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2603. circuit->area->area_tag,
 2604. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2605. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2606. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2607. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2608. }
 2609. }
 2610. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2611. /* Update PDU length */
 2612. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2613. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2614. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2615. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2616. {
 2617. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2618. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2619. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2620. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2621. /* Copy the hash into the stream */
 2622. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2623. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2624. }
 2625. return ISIS_OK;
 2626. }
 2627. /*
 2628. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2629. * level 1
 2630. */
 2631. static int
 2632. send_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2633. {
 2634. struct isis_lsp *lsp;
 2635. struct list *list = NULL;
 2636. struct listnode *node;
 2637. u_char num_lsps;
 2638. int retval = ISIS_OK;
 2639. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST &&
 2640. circuit->u.bc.is_dr[level - 1])
 2641. return ISIS_OK;
 2642. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2643. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2644. return ISIS_OK;
 2645. if (! circuit->snd_stream)
 2646. return ISIS_ERROR;
 2647. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit);
 2648. while (1)
 2649. {
 2650. list = list_new ();
 2651. lsp_build_list_ssn (circuit, num_lsps, list,
 2652. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2653. if (listcount (list) == 0)
 2654. {
 2655. list_delete (list);
 2656. return ISIS_OK;
 2657. }
 2658. retval = build_psnp (level, circuit, list);
 2659. if (retval != ISIS_OK)
 2660. {
 2661. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d PSNP on %s failed",
 2662. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2663. list_delete (list);
 2664. return retval;
 2665. }
 2666. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2667. {
 2668. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sending L%d PSNP on %s, length %zd",
 2669. circuit->area->area_tag, level,
 2670. circuit->interface->name,
 2671. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2672. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2673. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2674. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2675. }
 2676. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2677. if (retval != ISIS_OK)
 2678. {
 2679. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d PSNP on %s failed",
 2680. circuit->area->area_tag, level,
 2681. circuit->interface->name);
 2682. list_delete (list);
 2683. return retval;
 2684. }
 2685. /*
 2686. * sending succeeded, we can clear SSN flags of this circuit
 2687. * for the LSPs in list
 2688. */
 2689. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2690. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 2691. list_delete (list);
 2692. }
 2693. return retval;
 2694. }
 2695. int
 2696. send_l1_psnp (struct thread *thread)
 2697. {
 2698. struct isis_circuit *circuit;
 2699. int retval = ISIS_OK;
 2700. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2701. assert (circuit);
 2702. circuit->t_send_psnp[0] = NULL;
 2703. send_psnp (1, circuit);
 2704. /* set next timer thread */
 2705. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[0], send_l1_psnp, circuit,
 2706. isis_jitter (circuit->psnp_interval[0], PSNP_JITTER));
 2707. return retval;
 2708. }
 2709. /*
 2710. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2711. * level 2
 2712. */
 2713. int
 2714. send_l2_psnp (struct thread *thread)
 2715. {
 2716. struct isis_circuit *circuit;
 2717. int retval = ISIS_OK;
 2718. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2719. assert (circuit);
 2720. circuit->t_send_psnp[1] = NULL;
 2721. send_psnp (2, circuit);
 2722. /* set next timer thread */
 2723. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[1], send_l2_psnp, circuit,
 2724. isis_jitter (circuit->psnp_interval[1], PSNP_JITTER));
 2725. return retval;
 2726. }
 2727. /*
 2728. * ISO 10589 - 7.3.14.3
 2729. */
 2730. int
 2731. send_lsp (struct thread *thread)
 2732. {
 2733. struct isis_circuit *circuit;
 2734. struct isis_lsp *lsp;
 2735. struct listnode *node;
 2736. int clear_srm = 1;
 2737. int retval = ISIS_OK;
 2738. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2739. assert (circuit);
 2740. if (!circuit->lsp_queue)
 2741. return ISIS_OK;
 2742. node = listhead (circuit->lsp_queue);
 2743. /*
 2744. * Handle case where there are no LSPs on the queue. This can
 2745. * happen, for instance, if an adjacency goes down before this
 2746. * thread gets a chance to run.
 2747. */
 2748. if (!node)
 2749. return ISIS_OK;
 2750. /*
 2751. * Delete LSP from lsp_queue. If it's still in queue, it is assumed
 2752. * as 'transmit pending', but send_lsp may never be called again.
 2753. * Retry will happen because SRM flag will not be cleared.
 2754. */
 2755. lsp = listgetdata(node);
 2756. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2757. /* Set the last-cleared time if the queue is empty. */
 2758. /* TODO: Is is possible that new lsps keep being added to the queue
 2759. * that the queue is never empty? */
 2760. if (list_isempty (circuit->lsp_queue))
 2761. circuit->lsp_queue_last_cleared = time (NULL);
 2762. if (circuit->state != C_STATE_UP || circuit->is_passive == 1)
 2763. goto out;
 2764. /*
 2765. * Do not send if levels do not match
 2766. */
 2767. if (!(lsp->level & circuit->is_type))
 2768. goto out;
 2769. /*
 2770. * Do not send if we do not have adjacencies in state up on the circuit
 2771. */
 2772. if (circuit->upadjcount[lsp->level - 1] == 0)
 2773. goto out;
 2774. /* stream_copy will assert and stop program execution if LSP is larger than
 2775. * the circuit's MTU. So handle and log this case here. */
 2776. if (stream_get_endp(lsp->pdu) > stream_get_size(circuit->snd_stream))
 2777. {
 2778. zlog_err("ISIS-Upd (%s): Can't send L%d LSP %s, seq 0x%08x,"
 2779. " cksum 0x%04x, lifetime %us on %s. LSP Size is %zu"
 2780. " while interface stream size is %zu.",
 2781. circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2782. rawlspid_print(lsp->lsp_header->lsp_id),
 2783. ntohl(lsp->lsp_header->seq_num),
 2784. ntohs(lsp->lsp_header->checksum),
 2785. ntohs(lsp->lsp_header->rem_lifetime),
 2786. circuit->interface->name,
 2787. stream_get_endp(lsp->pdu),
 2788. stream_get_size(circuit->snd_stream));
 2789. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2790. zlog_dump_data(STREAM_DATA(lsp->pdu), stream_get_endp(lsp->pdu));
 2791. retval = ISIS_ERROR;
 2792. goto out;
 2793. }
 2794. /* copy our lsp to the send buffer */
 2795. stream_copy (circuit->snd_stream, lsp->pdu);
 2796. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 2797. {
 2798. zlog_debug
 2799. ("ISIS-Upd (%s): Sending L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x,"
 2800. " lifetime %us on %s", circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2801. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2802. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2803. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2804. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime),
 2805. circuit->interface->name);
 2806. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2807. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2808. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2809. }
 2810. clear_srm = 0;
 2811. retval = circuit->tx (circuit, lsp->level);
 2812. if (retval != ISIS_OK)
 2813. {
 2814. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP on %s failed %s",
 2815. circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2816. circuit->interface->name,
 2817. (retval == ISIS_WARNING) ? "temporarily" : "permanently");
 2818. }
 2819. out:
 2820. if (clear_srm
 2821. || (retval == ISIS_OK && circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2822. || (retval != ISIS_OK && retval != ISIS_WARNING))
 2823. {
 2824. /* SRM flag will trigger retransmission. We will not retransmit if we
 2825. * encountered a fatal error.
 2826. * On success, they should only be cleared if it's a broadcast circuit.
 2827. * On a P2P circuit, we will wait for the ack from the neighbor to clear
 2828. * the fag.
 2829. */
 2830. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 2831. }
 2832. return retval;
 2833. }
 2834. int
 2835. ack_lsp (struct isis_link_state_hdr *hdr, struct isis_circuit *circuit,
 2836. int level)
 2837. {
 2838. unsigned long lenp;
 2839. int retval;
 2840. u_int16_t length;
 2841. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2842. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2843. // fill_llc_hdr (stream);
 2844. if (level == IS_LEVEL_1)
 2845. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2846. circuit->snd_stream);
 2847. else
 2848. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2849. circuit->snd_stream);
 2850. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2851. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length */
 2852. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2853. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2854. stream_putc (circuit->snd_stream, 9); /* code */
 2855. stream_putc (circuit->snd_stream, 16); /* len */
 2856. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->rem_lifetime));
 2857. stream_put (circuit->snd_stream, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2858. stream_putl (circuit->snd_stream, ntohl (hdr->seq_num));
 2859. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->checksum));
 2860. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2861. /* Update PDU length */
 2862. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2863. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2864. if (retval != ISIS_OK)
 2865. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP PSNP on %s failed",
 2866. circuit->area->area_tag, level,
 2867. circuit->interface->name);
 2868. return retval;
 2869. }