isis_pdu.c 88 KB


 1. /*
 2. * IS-IS Rout(e)ing protocol - isis_pdu.c
 3. * PDU processing
 4. *
 5. * Copyright (C) 2001,2002 Sampo Saaristo
 6. * Tampere University of Technology
 7. * Institute of Communications Engineering
 8. *
 9. * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
 10. * under the terms of the GNU General Public Licenseas published by the Free
 11. * Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
 12. * any later version.
 13. *
 14. * This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT
 15. * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
 16. * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
 17. * more details.
 18. * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 19. * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
 20. * 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 21. */
 22. #include <zebra.h>
 23. #include "memory.h"
 24. #include "thread.h"
 25. #include "linklist.h"
 26. #include "log.h"
 27. #include "stream.h"
 28. #include "vty.h"
 29. #include "hash.h"
 30. #include "prefix.h"
 31. #include "if.h"
 32. #include "checksum.h"
 33. #include "md5.h"
 34. #include "isisd/dict.h"
 35. #include "isisd/include-netbsd/iso.h"
 36. #include "isisd/isis_constants.h"
 37. #include "isisd/isis_common.h"
 38. #include "isisd/isis_flags.h"
 39. #include "isisd/isis_adjacency.h"
 40. #include "isisd/isis_circuit.h"
 41. #include "isisd/isis_network.h"
 42. #include "isisd/isis_misc.h"
 43. #include "isisd/isis_dr.h"
 44. #include "isisd/isis_tlv.h"
 45. #include "isisd/isisd.h"
 46. #include "isisd/isis_dynhn.h"
 47. #include "isisd/isis_lsp.h"
 48. #include "isisd/isis_pdu.h"
 49. #include "isisd/iso_checksum.h"
 50. #include "isisd/isis_csm.h"
 51. #include "isisd/isis_events.h"
 52. #define ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN 15
 53. #define ISIS_MIN_PDU_LEN 13 /* partial seqnum pdu with id_len=2 */
 54. #ifndef PNBBY
 55. #define PNBBY 8
 56. #endif /* PNBBY */
 57. /* Utility mask array. */
 58. static const u_char maskbit[] = {
 59. 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xff
 60. };
 61. /*
 62. * HELPER FUNCS
 63. */
 64. /*
 65. * Compares two sets of area addresses
 66. */
 67. static int
 68. area_match (struct list *left, struct list *right)
 69. {
 70. struct area_addr *addr1, *addr2;
 71. struct listnode *node1, *node2;
 72. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, addr1))
 73. {
 74. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, addr2))
 75. {
 76. if (addr1->addr_len == addr2->addr_len &&
 77. !memcmp (addr1->area_addr, addr2->area_addr, (int) addr1->addr_len))
 78. return 1; /* match */
 79. }
 80. }
 81. return 0; /* mismatch */
 82. }
 83. /*
 84. * Check if ip2 is in the ip1's network (function like Prefix.h:prefix_match() )
 85. * param ip1 the IS interface ip address structure
 86. * param ip2 the IIH's ip address
 87. * return 0 the IIH's IP is not in the IS's subnetwork
 88. * 1 the IIH's IP is in the IS's subnetwork
 89. */
 90. static int
 91. ip_same_subnet (struct prefix_ipv4 *ip1, struct in_addr *ip2)
 92. {
 93. u_char *addr1, *addr2;
 94. int shift, offset, offsetloop;
 95. int len;
 96. addr1 = (u_char *) & ip1->prefix.s_addr;
 97. addr2 = (u_char *) & ip2->s_addr;
 98. len = ip1->prefixlen;
 99. shift = len % PNBBY;
 100. offsetloop = offset = len / PNBBY;
 101. while (offsetloop--)
 102. if (addr1[offsetloop] != addr2[offsetloop])
 103. return 0;
 104. if (shift)
 105. if (maskbit[shift] & (addr1[offset] ^ addr2[offset]))
 106. return 0;
 107. return 1; /* match */
 108. }
 109. /*
 110. * Compares two set of ip addresses
 111. * param left the local interface's ip addresses
 112. * param right the iih interface's ip address
 113. * return 0 no match;
 114. * 1 match;
 115. */
 116. static int
 117. ip_match (struct list *left, struct list *right)
 118. {
 119. struct prefix_ipv4 *ip1;
 120. struct in_addr *ip2;
 121. struct listnode *node1, *node2;
 122. if ((left == NULL) || (right == NULL))
 123. return 0;
 124. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (left, node1, ip1))
 125. {
 126. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (right, node2, ip2))
 127. {
 128. if (ip_same_subnet (ip1, ip2))
 129. {
 130. return 1; /* match */
 131. }
 132. }
 133. }
 134. return 0;
 135. }
 136. /*
 137. * Checks whether we should accept a PDU of given level
 138. */
 139. static int
 140. accept_level (int level, int circuit_t)
 141. {
 142. int retval = ((circuit_t & level) == level); /* simple approach */
 143. return retval;
 144. }
 145. /*
 146. * Verify authentication information
 147. * Support cleartext and HMAC MD5 authentication
 148. */
 149. static int
 150. authentication_check (struct isis_passwd *remote, struct isis_passwd *local,
 151. struct stream *stream, uint32_t auth_tlv_offset)
 152. {
 153. unsigned char digest[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 154. /* Auth fail () - passwd type mismatch */
 155. if (local->type != remote->type)
 156. return ISIS_ERROR;
 157. switch (local->type)
 158. {
 159. /* No authentication required */
 160. case ISIS_PASSWD_TYPE_UNUSED:
 161. break;
 162. /* Cleartext (ISO 10589) */
 163. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 164. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 165. if (remote->len != local->len)
 166. return ISIS_ERROR;
 167. return memcmp (local->passwd, remote->passwd, local->len);
 168. /* HMAC MD5 (RFC 3567) */
 169. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 170. /* Auth fail () - passwd len mismatch */
 171. if (remote->len != ISIS_AUTH_MD5_SIZE)
 172. return ISIS_ERROR;
 173. /* Set the authentication value to 0 before the check */
 174. memset (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3, 0,
 175. ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 176. /* Compute the digest */
 177. hmac_md5 (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream),
 178. (unsigned char *) &(local->passwd), local->len,
 179. (unsigned char *) &digest);
 180. /* Copy back the authentication value after the check */
 181. memcpy (STREAM_DATA (stream) + auth_tlv_offset + 3,
 182. remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 183. return memcmp (digest, remote->passwd, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 184. default:
 185. zlog_err ("Unsupported authentication type");
 186. return ISIS_ERROR;
 187. }
 188. /* Authentication pass when no authentication is configured */
 189. return ISIS_OK;
 190. }
 191. static int
 192. lsp_authentication_check (struct stream *stream, struct isis_area *area,
 193. int level, struct isis_passwd *passwd)
 194. {
 195. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 196. uint32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 197. uint16_t checksum, rem_lifetime, pdu_len;
 198. struct tlvs tlvs;
 199. int retval = ISIS_OK;
 200. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) (STREAM_PNT (stream));
 201. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 202. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 203. auth_tlv_offset = stream_get_getp (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN;
 204. retval = parse_tlvs (area->area_tag, STREAM_PNT (stream) + ISIS_LSP_HDR_LEN,
 205. pdu_len - ISIS_FIXED_HDR_LEN - ISIS_LSP_HDR_LEN,
 206. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 207. if (retval != ISIS_OK)
 208. {
 209. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Parse failed L%d LSP %s, seq 0x%08x, "
 210. "cksum 0x%04x, lifetime %us, len %u",
 211. area->area_tag, level, rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 212. ntohl (hdr->seq_num), ntohs (hdr->checksum),
 213. ntohs (hdr->rem_lifetime), pdu_len);
 214. if ((isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS) &&
 215. (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP))
 216. zlog_dump_data (STREAM_DATA (stream), stream_get_endp (stream));
 217. return retval;
 218. }
 219. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO))
 220. {
 221. zlog_err ("No authentication tlv in LSP");
 222. return ISIS_ERROR;
 223. }
 224. if (tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT &&
 225. tlvs.auth_info.type != ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 226. {
 227. zlog_err ("Unknown authentication type in LSP");
 228. return ISIS_ERROR;
 229. }
 230. /*
 231. * RFC 5304 set checksum and remaining lifetime to zero before
 232. * verification and reset to old values after verification.
 233. */
 234. checksum = hdr->checksum;
 235. rem_lifetime = hdr->rem_lifetime;
 236. hdr->checksum = 0;
 237. hdr->rem_lifetime = 0;
 238. retval = authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd, stream,
 239. auth_tlv_offset);
 240. hdr->checksum = checksum;
 241. hdr->rem_lifetime = rem_lifetime;
 242. return retval;
 243. }
 244. /*
 245. * Processing helper functions
 246. */
 247. static void
 248. del_addr (void *val)
 249. {
 250. XFREE (MTYPE_ISIS_TMP, val);
 251. }
 252. static void
 253. tlvs_to_adj_area_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 254. {
 255. struct listnode *node;
 256. struct area_addr *area_addr, *malloced;
 257. if (adj->area_addrs)
 258. {
 259. adj->area_addrs->del = del_addr;
 260. list_delete (adj->area_addrs);
 261. }
 262. adj->area_addrs = list_new ();
 263. if (tlvs->area_addrs)
 264. {
 265. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->area_addrs, node, area_addr))
 266. {
 267. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct area_addr));
 268. memcpy (malloced, area_addr, sizeof (struct area_addr));
 269. listnode_add (adj->area_addrs, malloced);
 270. }
 271. }
 272. }
 273. static int
 274. tlvs_to_adj_nlpids (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 275. {
 276. int i;
 277. struct nlpids *tlv_nlpids;
 278. if (tlvs->nlpids)
 279. {
 280. tlv_nlpids = tlvs->nlpids;
 281. if (tlv_nlpids->count > array_size (adj->nlpids.nlpids))
 282. return 1;
 283. adj->nlpids.count = tlv_nlpids->count;
 284. for (i = 0; i < tlv_nlpids->count; i++)
 285. {
 286. adj->nlpids.nlpids[i] = tlv_nlpids->nlpids[i];
 287. }
 288. }
 289. return 0;
 290. }
 291. static void
 292. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 293. {
 294. struct listnode *node;
 295. struct in_addr *ipv4_addr, *malloced;
 296. if (adj->ipv4_addrs)
 297. {
 298. adj->ipv4_addrs->del = del_addr;
 299. list_delete (adj->ipv4_addrs);
 300. }
 301. adj->ipv4_addrs = list_new ();
 302. if (tlvs->ipv4_addrs)
 303. {
 304. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv4_addrs, node, ipv4_addr))
 305. {
 306. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in_addr));
 307. memcpy (malloced, ipv4_addr, sizeof (struct in_addr));
 308. listnode_add (adj->ipv4_addrs, malloced);
 309. }
 310. }
 311. }
 312. #ifdef HAVE_IPV6
 313. static void
 314. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (struct tlvs *tlvs, struct isis_adjacency *adj)
 315. {
 316. struct listnode *node;
 317. struct in6_addr *ipv6_addr, *malloced;
 318. if (adj->ipv6_addrs)
 319. {
 320. adj->ipv6_addrs->del = del_addr;
 321. list_delete (adj->ipv6_addrs);
 322. }
 323. adj->ipv6_addrs = list_new ();
 324. if (tlvs->ipv6_addrs)
 325. {
 326. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs->ipv6_addrs, node, ipv6_addr))
 327. {
 328. malloced = XMALLOC (MTYPE_ISIS_TMP, sizeof (struct in6_addr));
 329. memcpy (malloced, ipv6_addr, sizeof (struct in6_addr));
 330. listnode_add (adj->ipv6_addrs, malloced);
 331. }
 332. }
 333. }
 334. #endif /* HAVE_IPV6 */
 335. /*
 336. * RECEIVE SIDE
 337. */
 338. /*
 339. * Process P2P IIH
 340. * ISO - 10589
 341. * Section 8.2.5 - Receiving point-to-point IIH PDUs
 342. *
 343. */
 344. static int
 345. process_p2p_hello (struct isis_circuit *circuit)
 346. {
 347. int retval = ISIS_OK;
 348. struct isis_p2p_hello_hdr *hdr;
 349. struct isis_adjacency *adj;
 350. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 351. uint16_t pdu_len;
 352. struct tlvs tlvs;
 353. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 354. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 355. {
 356. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH on %s, cirType %s, cirID %u",
 357. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 358. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 359. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 360. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 361. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 362. }
 363. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_P2P)
 364. {
 365. zlog_warn ("p2p hello on non p2p circuit");
 366. return ISIS_WARNING;
 367. }
 368. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 369. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_P2PHELLO_HDRLEN)
 370. {
 371. zlog_warn ("Packet too short");
 372. return ISIS_WARNING;
 373. }
 374. /* 8.2.5.1 PDU acceptance tests */
 375. /* 8.2.5.1 a) external domain untrue */
 376. /* FIXME: not useful at all? */
 377. /* 8.2.5.1 b) ID Length mismatch */
 378. /* checked at the handle_pdu */
 379. /* 8.2.5.2 IIH PDU Processing */
 380. /* 8.2.5.2 a) 1) Maximum Area Addresses */
 381. /* Already checked, and can also be ommited */
 382. /*
 383. * Get the header
 384. */
 385. hdr = (struct isis_p2p_hello_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 386. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 387. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_P2PHELLO_HDRLEN) ||
 388. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 389. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 390. {
 391. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s) with "
 392. "invalid pdu length %d",
 393. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name, pdu_len);
 394. return ISIS_WARNING;
 395. }
 396. /*
 397. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 398. * introduced by transport chips.
 399. */
 400. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 401. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 402. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 403. /*
 404. * Lets get the TLVS now
 405. */
 406. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 407. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 408. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 409. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 410. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 411. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 412. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 413. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 414. pdu_len - ISIS_P2PHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 415. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 416. if (retval > ISIS_WARNING)
 417. {
 418. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 419. free_tlvs (&tlvs);
 420. return retval;
 421. };
 422. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 423. {
 424. zlog_warn ("No Area addresses TLV in P2P IS to IS hello");
 425. free_tlvs (&tlvs);
 426. return ISIS_WARNING;
 427. }
 428. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 429. {
 430. zlog_warn ("No supported protocols TLV in P2P IS to IS hello");
 431. free_tlvs (&tlvs);
 432. return ISIS_WARNING;
 433. }
 434. /* 8.2.5.1 c) Authentication */
 435. if (circuit->passwd.type)
 436. {
 437. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 438. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 439. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 440. {
 441. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 442. "P2P hello authentication failure",
 443. hdr->source_id);
 444. free_tlvs (&tlvs);
 445. return ISIS_OK;
 446. }
 447. }
 448. /*
 449. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 450. */
 451. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 452. {
 453. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 454. v4_usable = 1;
 455. else
 456. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 457. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 458. }
 459. #ifndef HAVE_IPV6
 460. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 461. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in P2P IIH from %s "
 462. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 463. #else
 464. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 465. {
 466. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 467. struct listnode *node;
 468. struct in6_addr *ip;
 469. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 470. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 471. {
 472. v6_usable = 1;
 473. break;
 474. }
 475. if (!v6_usable)
 476. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 477. "in P2P IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 478. }
 479. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 480. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in P2P IIH from %s\n",
 481. circuit->interface->name);
 482. #endif
 483. if (!v6_usable && !v4_usable)
 484. {
 485. free_tlvs (&tlvs);
 486. return ISIS_WARNING;
 487. }
 488. /*
 489. * it's own p2p IIH PDU - discard
 490. */
 491. if (!memcmp (hdr->source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 492. {
 493. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): it's own IIH PDU - discarded",
 494. circuit->area->area_tag);
 495. free_tlvs (&tlvs);
 496. return ISIS_WARNING;
 497. }
 498. /*
 499. * My interpertation of the ISO, if no adj exists we will create one for
 500. * the circuit
 501. */
 502. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 503. /* If an adjacency exists, check it is with the source of the hello
 504. * packets */
 505. if (adj)
 506. {
 507. if (memcmp(hdr->source_id, adj->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 508. {
 509. zlog_debug("hello source and adjacency do not match, set adj down\n");
 510. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "adj do not exist");
 511. return 0;
 512. }
 513. }
 514. if (!adj || adj->level != hdr->circuit_t)
 515. {
 516. if (!adj)
 517. {
 518. adj = isis_new_adj (hdr->source_id, NULL, hdr->circuit_t, circuit);
 519. if (adj == NULL)
 520. return ISIS_ERROR;
 521. }
 522. else
 523. {
 524. adj->level = hdr->circuit_t;
 525. }
 526. circuit->u.p2p.neighbor = adj;
 527. /* Build lsp with the new neighbor entry when a new
 528. * adjacency is formed. Set adjacency circuit type to
 529. * IIH PDU header circuit type before lsp is regenerated
 530. * when an adjacency is up. This will result in the new
 531. * adjacency entry getting added to the lsp tlv neighbor list.
 532. */
 533. adj->circuit_t = hdr->circuit_t;
 534. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 535. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 536. }
 537. /* 8.2.6 Monitoring point-to-point adjacencies */
 538. adj->hold_time = ntohs (hdr->hold_time);
 539. adj->last_upd = time (NULL);
 540. /* we do this now because the adj may not survive till the end... */
 541. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 542. /* which protocol are spoken ??? */
 543. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 544. {
 545. free_tlvs (&tlvs);
 546. return ISIS_WARNING;
 547. }
 548. /* we need to copy addresses to the adj */
 549. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 550. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 551. #ifdef HAVE_IPV6
 552. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 553. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 554. #endif /* HAVE_IPV6 */
 555. /* lets take care of the expiry */
 556. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 557. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 558. (long) adj->hold_time);
 559. /* 8.2.5.2 a) a match was detected */
 560. if (area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs))
 561. {
 562. /* 8.2.5.2 a) 2) If the system is L1 - table 5 */
 563. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 564. {
 565. switch (hdr->circuit_t)
 566. {
 567. case IS_LEVEL_1:
 568. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 569. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 570. {
 571. /* (4) adj state up */
 572. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 573. /* (5) adj usage level 1 */
 574. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 575. }
 576. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 577. {
 578. ; /* accept */
 579. }
 580. break;
 581. case IS_LEVEL_2:
 582. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 583. {
 584. /* (7) reject - wrong system type event */
 585. zlog_warn ("wrongSystemType");
 586. free_tlvs (&tlvs);
 587. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 588. }
 589. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 590. {
 591. /* (6) down - wrong system */
 592. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 593. }
 594. break;
 595. }
 596. }
 597. /* 8.2.5.2 a) 3) If the system is L1L2 - table 6 */
 598. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1_AND_2)
 599. {
 600. switch (hdr->circuit_t)
 601. {
 602. case IS_LEVEL_1:
 603. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 604. {
 605. /* (6) adj state up */
 606. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 607. /* (7) adj usage level 1 */
 608. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1;
 609. }
 610. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 611. {
 612. ; /* accept */
 613. }
 614. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 615. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 616. {
 617. /* (8) down - wrong system */
 618. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 619. }
 620. break;
 621. case IS_LEVEL_2:
 622. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 623. {
 624. /* (6) adj state up */
 625. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 626. /* (9) adj usage level 2 */
 627. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 628. }
 629. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 630. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2))
 631. {
 632. /* (8) down - wrong system */
 633. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 634. }
 635. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 636. {
 637. ; /* Accept */
 638. }
 639. break;
 640. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 641. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 642. {
 643. /* (6) adj state up */
 644. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 645. /* (10) adj usage level 1 */
 646. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL1AND2;
 647. }
 648. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1) ||
 649. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 650. {
 651. /* (8) down - wrong system */
 652. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 653. }
 654. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 655. {
 656. ; /* Accept */
 657. }
 658. break;
 659. }
 660. }
 661. /* 8.2.5.2 a) 4) If the system is L2 - table 7 */
 662. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_2)
 663. {
 664. switch (hdr->circuit_t)
 665. {
 666. case IS_LEVEL_1:
 667. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 668. {
 669. /* (5) reject - wrong system type event */
 670. zlog_warn ("wrongSystemType");
 671. free_tlvs (&tlvs);
 672. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 673. }
 674. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 675. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 676. {
 677. /* (6) down - wrong system */
 678. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 679. }
 680. break;
 681. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 682. case IS_LEVEL_2:
 683. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 684. {
 685. /* (7) adj state up */
 686. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 687. /* (8) adj usage level 2 */
 688. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 689. }
 690. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 691. {
 692. /* (6) down - wrong system */
 693. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 694. }
 695. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 696. {
 697. ; /* Accept */
 698. }
 699. break;
 700. }
 701. }
 702. }
 703. /* 8.2.5.2 b) if no match was detected */
 704. else if (listcount (circuit->area->area_addrs) > 0)
 705. {
 706. if (circuit->area->is_type == IS_LEVEL_1)
 707. {
 708. /* 8.2.5.2 b) 1) is_type L1 and adj is not up */
 709. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 710. {
 711. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 712. /* 8.2.5.2 b) 2)is_type L1 and adj is up */
 713. }
 714. else
 715. {
 716. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 717. "Down - Area Mismatch");
 718. }
 719. }
 720. /* 8.2.5.2 b 3 If the system is L2 or L1L2 - table 8 */
 721. else
 722. {
 723. switch (hdr->circuit_t)
 724. {
 725. case IS_LEVEL_1:
 726. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 727. {
 728. /* (6) reject - Area Mismatch event */
 729. zlog_warn ("AreaMismatch");
 730. free_tlvs (&tlvs);
 731. return ISIS_WARNING; /* Reject */
 732. }
 733. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 734. {
 735. /* (7) down - area mismatch */
 736. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 737. }
 738. else if ((adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2) ||
 739. (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2))
 740. {
 741. /* (7) down - wrong system */
 742. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 743. }
 744. break;
 745. case IS_LEVEL_1_AND_2:
 746. case IS_LEVEL_2:
 747. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 748. {
 749. /* (8) adj state up */
 750. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP, NULL);
 751. /* (9) adj usage level 2 */
 752. adj->adj_usage = ISIS_ADJ_LEVEL2;
 753. }
 754. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)
 755. {
 756. /* (7) down - wrong system */
 757. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Wrong System");
 758. }
 759. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1AND2)
 760. {
 761. if (hdr->circuit_t == IS_LEVEL_2)
 762. {
 763. /* (7) down - wrong system */
 764. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 765. "Wrong System");
 766. }
 767. else
 768. {
 769. /* (7) down - area mismatch */
 770. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN,
 771. "Area Mismatch");
 772. }
 773. }
 774. else if (adj->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)
 775. {
 776. ; /* Accept */
 777. }
 778. break;
 779. }
 780. }
 781. }
 782. else
 783. {
 784. /* down - area mismatch */
 785. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_DOWN, "Area Mismatch");
 786. }
 787. /* 8.2.5.2 c) if the action was up - comparing circuit IDs */
 788. /* FIXME - Missing parts */
 789. /* some of my own understanding of the ISO, why the heck does
 790. * it not say what should I change the system_type to...
 791. */
 792. switch (adj->adj_usage)
 793. {
 794. case ISIS_ADJ_LEVEL1:
 795. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 796. break;
 797. case ISIS_ADJ_LEVEL2:
 798. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 799. break;
 800. case ISIS_ADJ_LEVEL1AND2:
 801. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 802. break;
 803. case ISIS_ADJ_NONE:
 804. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_UNKNOWN;
 805. break;
 806. }
 807. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 808. {
 809. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd P2P IIH from (%s), cir type %s,"
 810. " cir id %02d, length %d",
 811. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 812. circuit_t2string (circuit->is_type),
 813. circuit->circuit_id, pdu_len);
 814. }
 815. free_tlvs (&tlvs);
 816. return retval;
 817. }
 818. /*
 819. * Process IS-IS LAN Level 1/2 Hello PDU
 820. */
 821. static int
 822. process_lan_hello (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 823. {
 824. int retval = ISIS_OK;
 825. struct isis_lan_hello_hdr hdr;
 826. struct isis_adjacency *adj;
 827. u_int32_t expected = 0, found = 0, auth_tlv_offset = 0;
 828. struct tlvs tlvs;
 829. u_char *snpa;
 830. struct listnode *node;
 831. int v4_usable = 0, v6_usable = 0;
 832. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 833. {
 834. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH on %s, cirType %s, "
 835. "cirID %u",
 836. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 837. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 838. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 839. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 840. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 841. }
 842. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 843. {
 844. zlog_warn ("lan hello on non broadcast circuit");
 845. return ISIS_WARNING;
 846. }
 847. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 848. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LANHELLO_HDRLEN)
 849. {
 850. zlog_warn ("Packet too short");
 851. return ISIS_WARNING;
 852. }
 853. if (circuit->ext_domain)
 854. {
 855. zlog_debug ("level %d LAN Hello received over circuit with "
 856. "externalDomain = true", level);
 857. return ISIS_WARNING;
 858. }
 859. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 860. {
 861. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 862. {
 863. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Interface level mismatch, %s",
 864. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 865. }
 866. return ISIS_WARNING;
 867. }
 868. #if 0
 869. /* Cisco's debug message compatability */
 870. if (!accept_level (level, circuit->area->is_type))
 871. {
 872. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 873. {
 874. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): is type mismatch",
 875. circuit->area->area_tag);
 876. }
 877. return ISIS_WARNING;
 878. }
 879. #endif
 880. /*
 881. * Fill the header
 882. */
 883. hdr.circuit_t = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 884. stream_get (hdr.source_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN);
 885. hdr.hold_time = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 886. hdr.pdu_len = stream_getw (circuit->rcv_stream);
 887. hdr.prio = stream_getc (circuit->rcv_stream);
 888. stream_get (hdr.lan_id, circuit->rcv_stream, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 889. if (hdr.pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LANHELLO_HDRLEN) ||
 890. hdr.pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 891. hdr.pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 892. {
 893. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): Rcvd LAN IIH from (%s) with "
 894. "invalid pdu length %d",
 895. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 896. hdr.pdu_len);
 897. return ISIS_WARNING;
 898. }
 899. /*
 900. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 901. * introduced by transport chips.
 902. */
 903. if (hdr.pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 904. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, hdr.pdu_len);
 905. if (hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1 &&
 906. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_2 &&
 907. hdr.circuit_t != IS_LEVEL_1_AND_2 &&
 908. (level & hdr.circuit_t) == 0)
 909. {
 910. zlog_err ("Level %d LAN Hello with Circuit Type %d", level,
 911. hdr.circuit_t);
 912. return ISIS_ERROR;
 913. }
 914. /*
 915. * Then get the tlvs
 916. */
 917. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 918. expected |= TLVFLAG_AREA_ADDRS;
 919. expected |= TLVFLAG_LAN_NEIGHS;
 920. expected |= TLVFLAG_NLPID;
 921. expected |= TLVFLAG_IPV4_ADDR;
 922. expected |= TLVFLAG_IPV6_ADDR;
 923. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 924. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 925. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 926. hdr.pdu_len - ISIS_LANHELLO_HDRLEN - ISIS_FIXED_HDR_LEN,
 927. &expected, &found, &tlvs,
 928. &auth_tlv_offset);
 929. if (retval > ISIS_WARNING)
 930. {
 931. zlog_warn ("parse_tlvs() failed");
 932. goto out;
 933. }
 934. if (!(found & TLVFLAG_AREA_ADDRS))
 935. {
 936. zlog_warn ("No Area addresses TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 937. level);
 938. retval = ISIS_WARNING;
 939. goto out;
 940. }
 941. if (!(found & TLVFLAG_NLPID))
 942. {
 943. zlog_warn ("No supported protocols TLV in Level %d LAN IS to IS hello",
 944. level);
 945. retval = ISIS_WARNING;
 946. goto out;
 947. }
 948. /* Verify authentication, either cleartext of HMAC MD5 */
 949. if (circuit->passwd.type)
 950. {
 951. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 952. authentication_check (&tlvs.auth_info, &circuit->passwd,
 953. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 954. {
 955. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 956. "LAN hello authentication failure",
 957. hdr.source_id);
 958. retval = ISIS_WARNING;
 959. goto out;
 960. }
 961. }
 962. if (!memcmp (hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 963. {
 964. zlog_warn ("ISIS-Adj (%s): duplicate system ID on interface %s",
 965. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name);
 966. return ISIS_WARNING;
 967. }
 968. /*
 969. * Accept the level 1 adjacency only if a match between local and
 970. * remote area addresses is found
 971. */
 972. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0 ||
 973. (level == IS_LEVEL_1 &&
 974. area_match (circuit->area->area_addrs, tlvs.area_addrs) == 0))
 975. {
 976. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 977. {
 978. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Area mismatch, level %d IIH on %s",
 979. circuit->area->area_tag, level,
 980. circuit->interface->name);
 981. }
 982. retval = ISIS_OK;
 983. goto out;
 984. }
 985. /*
 986. * it's own IIH PDU - discard silently
 987. */
 988. if (!memcmp (circuit->u.bc.snpa, ssnpa, ETH_ALEN))
 989. {
 990. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): it's own IIH PDU - discarded",
 991. circuit->area->area_tag);
 992. retval = ISIS_OK;
 993. goto out;
 994. }
 995. /*
 996. * check if it's own interface ip match iih ip addrs
 997. */
 998. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 999. {
 1000. if (ip_match (circuit->ip_addrs, tlvs.ipv4_addrs))
 1001. v4_usable = 1;
 1002. else
 1003. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv4 addresses present but no overlap "
 1004. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 1005. }
 1006. #ifndef HAVE_IPV6
 1007. else /* !(found & TLVFLAG_IPV4_ADDR) */
 1008. zlog_warn ("ISIS-Adj: no IPv4 in LAN IIH from %s "
 1009. "(this isisd has no IPv6)\n", circuit->interface->name);
 1010. #else
 1011. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 1012. {
 1013. /* TBA: check that we have a linklocal ourselves? */
 1014. struct listnode *node;
 1015. struct in6_addr *ip;
 1016. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.ipv6_addrs, node, ip))
 1017. if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL (ip))
 1018. {
 1019. v6_usable = 1;
 1020. break;
 1021. }
 1022. if (!v6_usable)
 1023. zlog_warn ("ISIS-Adj: IPv6 addresses present but no link-local "
 1024. "in LAN IIH from %s\n", circuit->interface->name);
 1025. }
 1026. if (!(found & (TLVFLAG_IPV4_ADDR | TLVFLAG_IPV6_ADDR)))
 1027. zlog_warn ("ISIS-Adj: neither IPv4 nor IPv6 addr in LAN IIH from %s\n",
 1028. circuit->interface->name);
 1029. #endif
 1030. if (!v6_usable && !v4_usable)
 1031. {
 1032. free_tlvs (&tlvs);
 1033. return ISIS_WARNING;
 1034. }
 1035. adj = isis_adj_lookup (hdr.source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1036. if ((adj == NULL) || (memcmp(adj->snpa, ssnpa, ETH_ALEN)) ||
 1037. (adj->level != level))
 1038. {
 1039. if (!adj)
 1040. {
 1041. /*
 1042. * Do as in 8.4.2.5
 1043. */
 1044. adj = isis_new_adj (hdr.source_id, ssnpa, level, circuit);
 1045. if (adj == NULL)
 1046. {
 1047. retval = ISIS_ERROR;
 1048. goto out;
 1049. }
 1050. }
 1051. else
 1052. {
 1053. if (ssnpa) {
 1054. memcpy (adj->snpa, ssnpa, 6);
 1055. } else {
 1056. memset (adj->snpa, ' ', 6);
 1057. }
 1058. adj->level = level;
 1059. }
 1060. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING, NULL);
 1061. if (level == IS_LEVEL_1)
 1062. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L1_IS;
 1063. else
 1064. adj->sys_type = ISIS_SYSTYPE_L2_IS;
 1065. list_delete_all_node (circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1066. isis_adj_build_neigh_list (circuit->u.bc.adjdb[level - 1],
 1067. circuit->u.bc.lan_neighs[level - 1]);
 1068. }
 1069. if(adj->dis_record[level-1].dis==ISIS_IS_DIS)
 1070. switch (level)
 1071. {
 1072. case 1:
 1073. if (memcmp (circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1074. {
 1075. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1076. memcpy (&circuit->u.bc.l1_desig_is, hdr.lan_id,
 1077. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1078. }
 1079. break;
 1080. case 2:
 1081. if (memcmp (circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1))
 1082. {
 1083. thread_add_event (master, isis_event_dis_status_change, circuit, 0);
 1084. memcpy (&circuit->u.bc.l2_desig_is, hdr.lan_id,
 1085. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1086. }
 1087. break;
 1088. }
 1089. adj->hold_time = hdr.hold_time;
 1090. adj->last_upd = time (NULL);
 1091. adj->prio[level - 1] = hdr.prio;
 1092. memcpy (adj->lanid, hdr.lan_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1093. tlvs_to_adj_area_addrs (&tlvs, adj);
 1094. /* which protocol are spoken ??? */
 1095. if (tlvs_to_adj_nlpids (&tlvs, adj))
 1096. {
 1097. retval = ISIS_WARNING;
 1098. goto out;
 1099. }
 1100. /* we need to copy addresses to the adj */
 1101. if (found & TLVFLAG_IPV4_ADDR)
 1102. tlvs_to_adj_ipv4_addrs (&tlvs, adj);
 1103. #ifdef HAVE_IPV6
 1104. if (found & TLVFLAG_IPV6_ADDR)
 1105. tlvs_to_adj_ipv6_addrs (&tlvs, adj);
 1106. #endif /* HAVE_IPV6 */
 1107. adj->circuit_t = hdr.circuit_t;
 1108. /* lets take care of the expiry */
 1109. THREAD_TIMER_OFF (adj->t_expire);
 1110. THREAD_TIMER_ON (master, adj->t_expire, isis_adj_expire, adj,
 1111. (long) adj->hold_time);
 1112. /*
 1113. * If the snpa for this circuit is found from LAN Neighbours TLV
 1114. * we have two-way communication -> adjacency can be put to state "up"
 1115. */
 1116. if (found & TLVFLAG_LAN_NEIGHS)
 1117. {
 1118. if (adj->adj_state != ISIS_ADJ_UP)
 1119. {
 1120. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1121. {
 1122. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1123. {
 1124. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_UP,
 1125. "own SNPA found in LAN Neighbours TLV");
 1126. }
 1127. }
 1128. }
 1129. else
 1130. {
 1131. int found = 0;
 1132. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lan_neighs, node, snpa))
 1133. if (!memcmp (snpa, circuit->u.bc.snpa, ETH_ALEN))
 1134. {
 1135. found = 1;
 1136. break;
 1137. }
 1138. if (found == 0)
 1139. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1140. "own SNPA not found in LAN Neighbours TLV");
 1141. }
 1142. }
 1143. else if (adj->adj_state == ISIS_ADJ_UP)
 1144. {
 1145. isis_adj_state_change (adj, ISIS_ADJ_INITIALIZING,
 1146. "no LAN Neighbours TLV found");
 1147. }
 1148. out:
 1149. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 1150. {
 1151. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Rcvd L%d LAN IIH from %s on %s, cirType %s, "
 1152. "cirID %u, length %zd",
 1153. circuit->area->area_tag,
 1154. level, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name,
 1155. circuit_t2string (circuit->is_type),
 1156. circuit->circuit_id,
 1157. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1158. }
 1159. free_tlvs (&tlvs);
 1160. return retval;
 1161. }
 1162. /*
 1163. * Process Level 1/2 Link State
 1164. * ISO - 10589
 1165. * Section 7.3.15.1 - Action on receipt of a link state PDU
 1166. */
 1167. static int
 1168. process_lsp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1169. {
 1170. struct isis_link_state_hdr *hdr;
 1171. struct isis_adjacency *adj = NULL;
 1172. struct isis_lsp *lsp, *lsp0 = NULL;
 1173. int retval = ISIS_OK, comp = 0;
 1174. u_char lspid[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 1175. struct isis_passwd *passwd;
 1176. uint16_t pdu_len;
 1177. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1178. {
 1179. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1180. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1181. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1182. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1183. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1184. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1185. }
 1186. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1187. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_LSP_HDR_LEN)
 1188. {
 1189. zlog_warn ("Packet too short");
 1190. return ISIS_WARNING;
 1191. }
 1192. /* Reference the header */
 1193. hdr = (struct isis_link_state_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1194. pdu_len = ntohs (hdr->pdu_len);
 1195. /* lsp length check */
 1196. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_LSP_HDR_LEN) ||
 1197. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1198. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1199. {
 1200. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP length %d",
 1201. circuit->area->area_tag,
 1202. rawlspid_print (hdr->lsp_id), pdu_len);
 1203. return ISIS_WARNING;
 1204. }
 1205. /*
 1206. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1207. * introduced by transport chips.
 1208. */
 1209. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1210. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1211. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1212. {
 1213. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): Rcvd L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1214. "lifetime %us, len %u, on %s",
 1215. circuit->area->area_tag,
 1216. level,
 1217. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1218. ntohl (hdr->seq_num),
 1219. ntohs (hdr->checksum),
 1220. ntohs (hdr->rem_lifetime),
 1221. pdu_len,
 1222. circuit->interface->name);
 1223. }
 1224. /* lsp is_type check */
 1225. if ((hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1 &&
 1226. (hdr->lsp_bits & IS_LEVEL_1_AND_2) != IS_LEVEL_1_AND_2)
 1227. {
 1228. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP is type %x",
 1229. circuit->area->area_tag,
 1230. rawlspid_print (hdr->lsp_id), hdr->lsp_bits);
 1231. /* continue as per RFC1122 Be liberal in what you accept, and
 1232. * conservative in what you send */
 1233. }
 1234. /* Checksum sanity check - FIXME: move to correct place */
 1235. /* 12 = sysid+pdu+remtime */
 1236. if (iso_csum_verify (STREAM_PNT (circuit->rcv_stream) + 4,
 1237. pdu_len - 12, &hdr->checksum))
 1238. {
 1239. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s invalid LSP checksum 0x%04x",
 1240. circuit->area->area_tag,
 1241. rawlspid_print (hdr->lsp_id), ntohs (hdr->checksum));
 1242. return ISIS_WARNING;
 1243. }
 1244. /* 7.3.15.1 a) 1 - external domain circuit will discard lsps */
 1245. if (circuit->ext_domain)
 1246. {
 1247. zlog_debug
 1248. ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit with "
 1249. "externalDomain = true", circuit->area->area_tag,
 1250. rawlspid_print (hdr->lsp_id), level);
 1251. return ISIS_WARNING;
 1252. }
 1253. /* 7.3.15.1 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1254. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1255. {
 1256. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): LSP %s received at level %d over circuit of"
 1257. " type %s",
 1258. circuit->area->area_tag,
 1259. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1260. level, circuit_t2string (circuit->is_type));
 1261. return ISIS_WARNING;
 1262. }
 1263. /* 7.3.15.1 a) 4 - need to make sure IDLength matches */
 1264. /* 7.3.15.1 a) 5 - maximum area match, can be ommited since we only use 3 */
 1265. /* 7.3.15.1 a) 7 - password check */
 1266. (level == IS_LEVEL_1) ? (passwd = &circuit->area->area_passwd) :
 1267. (passwd = &circuit->area->domain_passwd);
 1268. if (passwd->type)
 1269. {
 1270. if (lsp_authentication_check (circuit->rcv_stream, circuit->area,
 1271. level, passwd))
 1272. {
 1273. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1274. "LSP authentication failure", hdr->lsp_id);
 1275. return ISIS_WARNING;
 1276. }
 1277. }
 1278. /* Find the LSP in our database and compare it to this Link State header */
 1279. lsp = lsp_search (hdr->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1280. if (lsp)
 1281. comp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, hdr->seq_num,
 1282. hdr->checksum, hdr->rem_lifetime);
 1283. if (lsp && (lsp->own_lsp
 1284. #ifdef TOPOLOGY_GENERATE
 1285. || lsp->from_topology
 1286. #endif /* TOPOLOGY_GENERATE */
 1287. ))
 1288. goto dontcheckadj;
 1289. /* 7.3.15.1 a) 6 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1290. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1291. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1292. {
 1293. adj = isis_adj_lookup_snpa (ssnpa, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1294. if (!adj)
 1295. {
 1296. zlog_debug ("(%s): DS ======= LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x, "
 1297. "lifetime %us on %s",
 1298. circuit->area->area_tag,
 1299. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1300. ntohl (hdr->seq_num),
 1301. ntohs (hdr->checksum),
 1302. ntohs (hdr->rem_lifetime), circuit->interface->name);
 1303. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1304. }
 1305. }
 1306. /* for non broadcast, we just need to find same level adj */
 1307. else
 1308. {
 1309. /* If no adj, or no sharing of level */
 1310. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1311. {
 1312. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1313. }
 1314. else
 1315. {
 1316. if (((level == IS_LEVEL_1) &&
 1317. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL2)) ||
 1318. ((level == IS_LEVEL_2) &&
 1319. (circuit->u.p2p.neighbor->adj_usage == ISIS_ADJ_LEVEL1)))
 1320. return ISIS_WARNING; /* Silently discard */
 1321. adj = circuit->u.p2p.neighbor;
 1322. }
 1323. }
 1324. dontcheckadj:
 1325. /* 7.3.15.1 a) 7 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1326. /* 7.3.15.1 a) 8 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1327. /* 7.3.15.1 a) 9 - OriginatingLSPBufferSize - not implemented FIXME: do it */
 1328. /* 7.3.15.1 b) - If the remaining life time is 0, we perform 7.3.16.4 */
 1329. if (hdr->rem_lifetime == 0)
 1330. {
 1331. if (!lsp)
 1332. {
 1333. /* 7.3.16.4 a) 1) No LSP in db -> send an ack, but don't save */
 1334. /* only needed on explicit update, eg - p2p */
 1335. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 1336. ack_lsp (hdr, circuit, level);
 1337. return retval; /* FIXME: do we need a purge? */
 1338. }
 1339. else
 1340. {
 1341. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1342. {
 1343. /* LSP by some other system -> do 7.3.16.4 b) */
 1344. /* 7.3.16.4 b) 1) */
 1345. if (comp == LSP_NEWER)
 1346. {
 1347. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1348. /* ii */
 1349. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1350. /* iii */
 1351. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1352. /* v */
 1353. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SSNflags); /* FIXME: OTHER than c */
 1354. /* iv */
 1355. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1356. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1357. } /* 7.3.16.4 b) 2) */
 1358. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1359. {
 1360. /* i */
 1361. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1362. /* ii */
 1363. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1364. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1365. } /* 7.3.16.4 b) 3) */
 1366. else
 1367. {
 1368. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1369. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1370. }
 1371. }
 1372. else if (lsp->lsp_header->rem_lifetime != 0)
 1373. {
 1374. /* our own LSP -> 7.3.16.4 c) */
 1375. if (comp == LSP_NEWER)
 1376. {
 1377. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1378. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1379. }
 1380. else
 1381. {
 1382. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1383. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1384. }
 1385. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1386. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (1) re-originating LSP %s new "
 1387. "seq 0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1388. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1389. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1390. }
 1391. }
 1392. return retval;
 1393. }
 1394. /* 7.3.15.1 c) - If this is our own lsp and we don't have it initiate a
 1395. * purge */
 1396. if (memcmp (hdr->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN) == 0)
 1397. {
 1398. if (!lsp)
 1399. {
 1400. /* 7.3.16.4: initiate a purge */
 1401. lsp_purge_non_exist(level, hdr, circuit->area);
 1402. return ISIS_OK;
 1403. }
 1404. /* 7.3.15.1 d) - If this is our own lsp and we have it */
 1405. /* In 7.3.16.1, If an Intermediate system R somewhere in the domain
 1406. * has information that the current sequence number for source S is
 1407. * "greater" than that held by S, ... */
 1408. if (ntohl (hdr->seq_num) > ntohl (lsp->lsp_header->seq_num))
 1409. {
 1410. /* 7.3.16.1 */
 1411. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (hdr->seq_num));
 1412. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 1413. zlog_debug ("ISIS-Upd (%s): (2) re-originating LSP %s new seq "
 1414. "0x%08x", circuit->area->area_tag,
 1415. rawlspid_print (hdr->lsp_id),
 1416. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num));
 1417. }
 1418. /* If the received LSP is older or equal,
 1419. * resend the LSP which will act as ACK */
 1420. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1421. }
 1422. else
 1423. {
 1424. /* 7.3.15.1 e) - This lsp originated on another system */
 1425. /* 7.3.15.1 e) 1) LSP newer than the one in db or no LSP in db */
 1426. if ((!lsp || comp == LSP_NEWER))
 1427. {
 1428. /*
 1429. * If this lsp is a frag, need to see if we have zero lsp present
 1430. */
 1431. if (LSP_FRAGMENT (hdr->lsp_id) != 0)
 1432. {
 1433. memcpy (lspid, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 1434. LSP_FRAGMENT (lspid) = 0;
 1435. lsp0 = lsp_search (lspid, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1436. if (!lsp0)
 1437. {
 1438. zlog_debug ("Got lsp frag, while zero lsp not in database");
 1439. return ISIS_OK;
 1440. }
 1441. }
 1442. /* i */
 1443. if (!lsp)
 1444. {
 1445. lsp = lsp_new_from_stream_ptr (circuit->rcv_stream,
 1446. pdu_len, lsp0,
 1447. circuit->area, level);
 1448. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1449. }
 1450. else /* exists, so we overwrite */
 1451. {
 1452. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1453. }
 1454. /* ii */
 1455. lsp_set_all_srmflags (lsp);
 1456. /* iii */
 1457. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1458. /* iv */
 1459. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1460. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1461. /* FIXME: v) */
 1462. }
 1463. /* 7.3.15.1 e) 2) LSP equal to the one in db */
 1464. else if (comp == LSP_EQUAL)
 1465. {
 1466. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1467. lsp_update (lsp, circuit->rcv_stream, circuit->area, level);
 1468. if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1469. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1470. }
 1471. /* 7.3.15.1 e) 3) LSP older than the one in db */
 1472. else
 1473. {
 1474. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1475. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1476. }
 1477. }
 1478. return retval;
 1479. }
 1480. /*
 1481. * Process Sequence Numbers
 1482. * ISO - 10589
 1483. * Section 7.3.15.2 - Action on receipt of a sequence numbers PDU
 1484. */
 1485. static int
 1486. process_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit,
 1487. const u_char *ssnpa)
 1488. {
 1489. int retval = ISIS_OK;
 1490. int cmp, own_lsp;
 1491. char typechar = ' ';
 1492. uint16_t pdu_len;
 1493. struct isis_adjacency *adj;
 1494. struct isis_complete_seqnum_hdr *chdr = NULL;
 1495. struct isis_partial_seqnum_hdr *phdr = NULL;
 1496. uint32_t found = 0, expected = 0, auth_tlv_offset = 0;
 1497. struct isis_lsp *lsp;
 1498. struct lsp_entry *entry;
 1499. struct listnode *node, *nnode;
 1500. struct listnode *node2, *nnode2;
 1501. struct tlvs tlvs;
 1502. struct list *lsp_list = NULL;
 1503. struct isis_passwd *passwd;
 1504. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1505. {
 1506. /* getting the header info */
 1507. typechar = 'C';
 1508. chdr =
 1509. (struct isis_complete_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1510. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1511. pdu_len = ntohs (chdr->pdu_len);
 1512. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_CSNP_HDRLEN) ||
 1513. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1514. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1515. {
 1516. zlog_warn ("Received a CSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1517. return ISIS_WARNING;
 1518. }
 1519. }
 1520. else
 1521. {
 1522. typechar = 'P';
 1523. phdr =
 1524. (struct isis_partial_seqnum_hdr *) STREAM_PNT (circuit->rcv_stream);
 1525. stream_forward_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1526. pdu_len = ntohs (phdr->pdu_len);
 1527. if (pdu_len < (ISIS_FIXED_HDR_LEN + ISIS_PSNP_HDRLEN) ||
 1528. pdu_len > ISO_MTU(circuit) ||
 1529. pdu_len > stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1530. {
 1531. zlog_warn ("Received a PSNP with bogus length %d", pdu_len);
 1532. return ISIS_WARNING;
 1533. }
 1534. }
 1535. /*
 1536. * Set the stream endp to PDU length, ignoring additional padding
 1537. * introduced by transport chips.
 1538. */
 1539. if (pdu_len < stream_get_endp (circuit->rcv_stream))
 1540. stream_set_endp (circuit->rcv_stream, pdu_len);
 1541. /* 7.3.15.2 a) 1 - external domain circuit will discard snp pdu */
 1542. if (circuit->ext_domain)
 1543. {
 1544. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1545. "skipping: circuit externalDomain = true",
 1546. circuit->area->area_tag,
 1547. level, typechar, circuit->interface->name);
 1548. return ISIS_OK;
 1549. }
 1550. /* 7.3.15.2 a) 2,3 - manualL2OnlyMode not implemented */
 1551. if (!accept_level (level, circuit->is_type))
 1552. {
 1553. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP on %s, "
 1554. "skipping: circuit type %s does not match level %d",
 1555. circuit->area->area_tag,
 1556. level,
 1557. typechar,
 1558. circuit->interface->name,
 1559. circuit_t2string (circuit->is_type), level);
 1560. return ISIS_OK;
 1561. }
 1562. /* 7.3.15.2 a) 4 - not applicable for CSNP only PSNPs on broadcast */
 1563. if ((snp_type == ISIS_SNP_PSNP_FLAG) &&
 1564. (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST) &&
 1565. (!circuit->u.bc.is_dr[level - 1]))
 1566. {
 1567. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s, "
 1568. "skipping: we are not the DIS",
 1569. circuit->area->area_tag,
 1570. level,
 1571. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1572. return ISIS_OK;
 1573. }
 1574. /* 7.3.15.2 a) 5 - need to make sure IDLength matches - already checked */
 1575. /* 7.3.15.2 a) 6 - maximum area match, can be ommited since we only use 3
 1576. * - already checked */
 1577. /* 7.3.15.2 a) 7 - Must check that we have an adjacency of the same level */
 1578. /* for broadcast circuits, snpa should be compared */
 1579. /* FIXME : Do we need to check SNPA? */
 1580. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 1581. {
 1582. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1583. {
 1584. adj =
 1585. isis_adj_lookup (chdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1586. }
 1587. else
 1588. {
 1589. /* a psnp on a broadcast, how lovely of Juniper :) */
 1590. adj =
 1591. isis_adj_lookup (phdr->source_id, circuit->u.bc.adjdb[level - 1]);
 1592. }
 1593. if (!adj)
 1594. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1595. }
 1596. else
 1597. {
 1598. if (!circuit->u.p2p.neighbor)
 1599. {
 1600. zlog_warn ("no p2p neighbor on circuit %s", circuit->interface->name);
 1601. return ISIS_OK; /* Silently discard */
 1602. }
 1603. }
 1604. /* 7.3.15.2 a) 8 - Passwords for level 1 - not implemented */
 1605. /* 7.3.15.2 a) 9 - Passwords for level 2 - not implemented */
 1606. memset (&tlvs, 0, sizeof (struct tlvs));
 1607. /* parse the SNP */
 1608. expected |= TLVFLAG_LSP_ENTRIES;
 1609. expected |= TLVFLAG_AUTH_INFO;
 1610. auth_tlv_offset = stream_get_getp (circuit->rcv_stream);
 1611. retval = parse_tlvs (circuit->area->area_tag,
 1612. STREAM_PNT (circuit->rcv_stream),
 1613. pdu_len - stream_get_getp (circuit->rcv_stream),
 1614. &expected, &found, &tlvs, &auth_tlv_offset);
 1615. if (retval > ISIS_WARNING)
 1616. {
 1617. zlog_warn ("something went very wrong processing SNP");
 1618. free_tlvs (&tlvs);
 1619. return retval;
 1620. }
 1621. if (level == IS_LEVEL_1)
 1622. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 1623. else
 1624. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 1625. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_RECV))
 1626. {
 1627. if (passwd->type)
 1628. {
 1629. if (!(found & TLVFLAG_AUTH_INFO) ||
 1630. authentication_check (&tlvs.auth_info, passwd,
 1631. circuit->rcv_stream, auth_tlv_offset))
 1632. {
 1633. isis_event_auth_failure (circuit->area->area_tag,
 1634. "SNP authentication" " failure",
 1635. phdr ? phdr->source_id :
 1636. chdr->source_id);
 1637. free_tlvs (&tlvs);
 1638. return ISIS_OK;
 1639. }
 1640. }
 1641. }
 1642. /* debug isis snp-packets */
 1643. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1644. {
 1645. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d %cSNP from %s on %s",
 1646. circuit->area->area_tag,
 1647. level,
 1648. typechar, snpa_print (ssnpa), circuit->interface->name);
 1649. if (tlvs.lsp_entries)
 1650. {
 1651. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1652. {
 1653. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): %cSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 1654. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 1655. circuit->area->area_tag,
 1656. typechar,
 1657. rawlspid_print (entry->lsp_id),
 1658. ntohl (entry->seq_num),
 1659. ntohs (entry->checksum), ntohs (entry->rem_lifetime));
 1660. }
 1661. }
 1662. }
 1663. /* 7.3.15.2 b) Actions on LSP_ENTRIES reported */
 1664. if (tlvs.lsp_entries)
 1665. {
 1666. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (tlvs.lsp_entries, node, entry))
 1667. {
 1668. lsp = lsp_search (entry->lsp_id, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1669. own_lsp = !memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 1670. if (lsp)
 1671. {
 1672. /* 7.3.15.2 b) 1) is this LSP newer */
 1673. cmp = lsp_compare (circuit->area->area_tag, lsp, entry->seq_num,
 1674. entry->checksum, entry->rem_lifetime);
 1675. /* 7.3.15.2 b) 2) if it equals, clear SRM on p2p */
 1676. if (cmp == LSP_EQUAL)
 1677. {
 1678. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1679. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1680. }
 1681. /* 7.3.15.2 b) 3) if it is older, clear SSN and set SRM */
 1682. else if (cmp == LSP_OLDER)
 1683. {
 1684. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1685. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1686. }
 1687. /* 7.3.15.2 b) 4) if it is newer, set SSN and clear SRM on p2p */
 1688. else
 1689. {
 1690. if (own_lsp)
 1691. {
 1692. lsp_inc_seqnum (lsp, ntohl (entry->seq_num));
 1693. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1694. }
 1695. else
 1696. {
 1697. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1698. /* if (circuit->circ_type != CIRCUIT_T_BROADCAST) */
 1699. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1700. }
 1701. }
 1702. }
 1703. else
 1704. {
 1705. /* 7.3.15.2 b) 5) if it was not found, and all of those are not 0,
 1706. * insert it and set SSN on it */
 1707. if (entry->rem_lifetime && entry->checksum && entry->seq_num &&
 1708. memcmp (entry->lsp_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN))
 1709. {
 1710. lsp = lsp_new(circuit->area, entry->lsp_id,
 1711. ntohs(entry->rem_lifetime),
 1712. 0, 0, entry->checksum, level);
 1713. lsp_insert (lsp, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1714. ISIS_FLAGS_CLEAR_ALL (lsp->SRMflags);
 1715. ISIS_SET_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 1716. }
 1717. }
 1718. }
 1719. }
 1720. /* 7.3.15.2 c) on CSNP set SRM for all in range which were not reported */
 1721. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 1722. {
 1723. /*
 1724. * Build a list from our own LSP db bounded with
 1725. * start_lsp_id and stop_lsp_id
 1726. */
 1727. lsp_list = list_new ();
 1728. lsp_build_list_nonzero_ht (chdr->start_lsp_id, chdr->stop_lsp_id,
 1729. lsp_list, circuit->area->lspdb[level - 1]);
 1730. /* Fixme: Find a better solution */
 1731. if (tlvs.lsp_entries)
 1732. {
 1733. for (ALL_LIST_ELEMENTS (tlvs.lsp_entries, node, nnode, entry))
 1734. {
 1735. for (ALL_LIST_ELEMENTS (lsp_list, node2, nnode2, lsp))
 1736. {
 1737. if (lsp_id_cmp (lsp->lsp_header->lsp_id, entry->lsp_id) == 0)
 1738. {
 1739. list_delete_node (lsp_list, node2);
 1740. break;
 1741. }
 1742. }
 1743. }
 1744. }
 1745. /* on remaining LSPs we set SRM (neighbor knew not of) */
 1746. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsp_list, node, lsp))
 1747. ISIS_SET_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 1748. /* lets free it */
 1749. list_delete (lsp_list);
 1750. }
 1751. free_tlvs (&tlvs);
 1752. return retval;
 1753. }
 1754. static int
 1755. process_csnp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1756. {
 1757. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1758. {
 1759. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d CSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1760. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1761. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1762. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1763. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1764. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1765. }
 1766. /* Sanity check - FIXME: move to correct place */
 1767. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1768. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_CSNP_HDRLEN)
 1769. {
 1770. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_CSNP_HDRLEN);
 1771. return ISIS_WARNING;
 1772. }
 1773. return process_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1774. }
 1775. static int
 1776. process_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, const u_char *ssnpa)
 1777. {
 1778. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 1779. {
 1780. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Rcvd L%d PSNP on %s, cirType %s, cirID %u",
 1781. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 1782. circuit_t2string (circuit->is_type), circuit->circuit_id);
 1783. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 1784. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->rcv_stream),
 1785. stream_get_endp (circuit->rcv_stream));
 1786. }
 1787. if ((stream_get_endp (circuit->rcv_stream) -
 1788. stream_get_getp (circuit->rcv_stream)) < ISIS_PSNP_HDRLEN)
 1789. {
 1790. zlog_warn ("Packet too short ( < %d)", ISIS_PSNP_HDRLEN);
 1791. return ISIS_WARNING;
 1792. }
 1793. return process_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit, ssnpa);
 1794. }
 1795. /*
 1796. * PDU Dispatcher
 1797. */
 1798. static int
 1799. isis_handle_pdu (struct isis_circuit *circuit, u_char * ssnpa)
 1800. {
 1801. struct isis_fixed_hdr *hdr;
 1802. int retval = ISIS_OK;
 1803. /*
 1804. * Let's first read data from stream to the header
 1805. */
 1806. hdr = (struct isis_fixed_hdr *) STREAM_DATA (circuit->rcv_stream);
 1807. if ((hdr->idrp != ISO10589_ISIS) && (hdr->idrp != ISO9542_ESIS))
 1808. {
 1809. zlog_err ("Not an IS-IS or ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1810. return ISIS_ERROR;
 1811. }
 1812. /* now we need to know if this is an ISO 9542 packet and
 1813. * take real good care of it, waaa!
 1814. */
 1815. if (hdr->idrp == ISO9542_ESIS)
 1816. {
 1817. zlog_err ("No support for ES-IS packet IDRP=%02x", hdr->idrp);
 1818. return ISIS_ERROR;
 1819. }
 1820. stream_set_getp (circuit->rcv_stream, ISIS_FIXED_HDR_LEN);
 1821. /*
 1822. * and then process it
 1823. */
 1824. if (hdr->length < ISIS_MINIMUM_FIXED_HDR_LEN)
 1825. {
 1826. zlog_err ("Fixed header length = %d", hdr->length);
 1827. return ISIS_ERROR;
 1828. }
 1829. if (hdr->version1 != 1)
 1830. {
 1831. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version1);
 1832. return ISIS_WARNING;
 1833. }
 1834. /* either 6 or 0 */
 1835. if ((hdr->id_len != 0) && (hdr->id_len != ISIS_SYS_ID_LEN))
 1836. {
 1837. zlog_err
 1838. ("IDFieldLengthMismatch: ID Length field in a received PDU %u, "
 1839. "while the parameter for this IS is %u", hdr->id_len,
 1840. ISIS_SYS_ID_LEN);
 1841. return ISIS_ERROR;
 1842. }
 1843. if (hdr->version2 != 1)
 1844. {
 1845. zlog_warn ("Unsupported ISIS version %u", hdr->version2);
 1846. return ISIS_WARNING;
 1847. }
 1848. if (circuit->is_passive)
 1849. {
 1850. zlog_warn ("Received ISIS PDU on passive circuit %s",
 1851. circuit->interface->name);
 1852. return ISIS_WARNING;
 1853. }
 1854. /* either 3 or 0 */
 1855. if ((hdr->max_area_addrs != 0)
 1856. && (hdr->max_area_addrs != isis->max_area_addrs))
 1857. {
 1858. zlog_err ("maximumAreaAddressesMismatch: maximumAreaAdresses in a "
 1859. "received PDU %u while the parameter for this IS is %u",
 1860. hdr->max_area_addrs, isis->max_area_addrs);
 1861. return ISIS_ERROR;
 1862. }
 1863. switch (hdr->pdu_type)
 1864. {
 1865. case L1_LAN_HELLO:
 1866. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1867. break;
 1868. case L2_LAN_HELLO:
 1869. retval = process_lan_hello (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1870. break;
 1871. case P2P_HELLO:
 1872. retval = process_p2p_hello (circuit);
 1873. break;
 1874. case L1_LINK_STATE:
 1875. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1876. break;
 1877. case L2_LINK_STATE:
 1878. retval = process_lsp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1879. break;
 1880. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1881. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1882. break;
 1883. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1884. retval = process_csnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1885. break;
 1886. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1887. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL1, circuit, ssnpa);
 1888. break;
 1889. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1890. retval = process_psnp (ISIS_LEVEL2, circuit, ssnpa);
 1891. break;
 1892. default:
 1893. return ISIS_ERROR;
 1894. }
 1895. return retval;
 1896. }
 1897. #ifdef GNU_LINUX
 1898. int
 1899. isis_receive (struct thread *thread)
 1900. {
 1901. struct isis_circuit *circuit;
 1902. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1903. int retval;
 1904. /*
 1905. * Get the circuit
 1906. */
 1907. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1908. assert (circuit);
 1909. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->rcv_stream);
 1910. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1911. circuit->t_read = NULL;
 1912. if (retval == ISIS_OK)
 1913. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1914. /*
 1915. * prepare for next packet.
 1916. */
 1917. if (!circuit->is_passive)
 1918. {
 1919. THREAD_READ_ON (master, circuit->t_read, isis_receive, circuit,
 1920. circuit->fd);
 1921. }
 1922. return retval;
 1923. }
 1924. #else
 1925. int
 1926. isis_receive (struct thread *thread)
 1927. {
 1928. struct isis_circuit *circuit;
 1929. u_char ssnpa[ETH_ALEN];
 1930. int retval;
 1931. /*
 1932. * Get the circuit
 1933. */
 1934. circuit = THREAD_ARG (thread);
 1935. assert (circuit);
 1936. circuit->t_read = NULL;
 1937. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->rcv_stream);
 1938. retval = circuit->rx (circuit, ssnpa);
 1939. if (retval == ISIS_OK)
 1940. retval = isis_handle_pdu (circuit, ssnpa);
 1941. /*
 1942. * prepare for next packet.
 1943. */
 1944. if (!circuit->is_passive)
 1945. {
 1946. circuit->t_read = thread_add_timer_msec (master, isis_receive, circuit,
 1947. listcount
 1948. (circuit->area->circuit_list) *
 1949. 100);
 1950. }
 1951. return retval;
 1952. }
 1953. #endif
 1954. /* filling of the fixed isis header */
 1955. void
 1956. fill_fixed_hdr (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type)
 1957. {
 1958. memset (hdr, 0, sizeof (struct isis_fixed_hdr));
 1959. hdr->idrp = ISO10589_ISIS;
 1960. switch (pdu_type)
 1961. {
 1962. case L1_LAN_HELLO:
 1963. case L2_LAN_HELLO:
 1964. hdr->length = ISIS_LANHELLO_HDRLEN;
 1965. break;
 1966. case P2P_HELLO:
 1967. hdr->length = ISIS_P2PHELLO_HDRLEN;
 1968. break;
 1969. case L1_LINK_STATE:
 1970. case L2_LINK_STATE:
 1971. hdr->length = ISIS_LSP_HDR_LEN;
 1972. break;
 1973. case L1_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1974. case L2_COMPLETE_SEQ_NUM:
 1975. hdr->length = ISIS_CSNP_HDRLEN;
 1976. break;
 1977. case L1_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1978. case L2_PARTIAL_SEQ_NUM:
 1979. hdr->length = ISIS_PSNP_HDRLEN;
 1980. break;
 1981. default:
 1982. zlog_warn ("fill_fixed_hdr(): unknown pdu type %d", pdu_type);
 1983. return;
 1984. }
 1985. hdr->length += ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 1986. hdr->pdu_type = pdu_type;
 1987. hdr->version1 = 1;
 1988. hdr->id_len = 0; /* ISIS_SYS_ID_LEN - 0==6 */
 1989. hdr->version2 = 1;
 1990. hdr->max_area_addrs = 0; /* isis->max_area_addrs - 0==3 */
 1991. }
 1992. /*
 1993. * SEND SIDE
 1994. */
 1995. static void
 1996. fill_fixed_hdr_andstream (struct isis_fixed_hdr *hdr, u_char pdu_type,
 1997. struct stream *stream)
 1998. {
 1999. fill_fixed_hdr (hdr, pdu_type);
 2000. stream_putc (stream, hdr->idrp);
 2001. stream_putc (stream, hdr->length);
 2002. stream_putc (stream, hdr->version1);
 2003. stream_putc (stream, hdr->id_len);
 2004. stream_putc (stream, hdr->pdu_type);
 2005. stream_putc (stream, hdr->version2);
 2006. stream_putc (stream, hdr->reserved);
 2007. stream_putc (stream, hdr->max_area_addrs);
 2008. return;
 2009. }
 2010. int
 2011. send_hello (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2012. {
 2013. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2014. struct isis_lan_hello_hdr hello_hdr;
 2015. struct isis_p2p_hello_hdr p2p_hello_hdr;
 2016. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2017. size_t len_pointer, length, auth_tlv_offset = 0;
 2018. u_int32_t interval;
 2019. int retval;
 2020. if (circuit->is_passive)
 2021. return ISIS_OK;
 2022. if (circuit->interface->mtu == 0)
 2023. {
 2024. zlog_warn ("circuit has zero MTU");
 2025. return ISIS_WARNING;
 2026. }
 2027. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2028. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2029. if (level == IS_LEVEL_1)
 2030. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_LAN_HELLO,
 2031. circuit->snd_stream);
 2032. else
 2033. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_LAN_HELLO,
 2034. circuit->snd_stream);
 2035. else
 2036. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, P2P_HELLO, circuit->snd_stream);
 2037. /*
 2038. * Fill LAN Level 1 or 2 Hello PDU header
 2039. */
 2040. memset (&hello_hdr, 0, sizeof (struct isis_lan_hello_hdr));
 2041. interval = circuit->hello_multiplier[level - 1] *
 2042. circuit->hello_interval[level - 1];
 2043. if (interval > USHRT_MAX)
 2044. interval = USHRT_MAX;
 2045. hello_hdr.circuit_t = circuit->is_type;
 2046. memcpy (hello_hdr.source_id, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2047. hello_hdr.hold_time = htons ((u_int16_t) interval);
 2048. hello_hdr.pdu_len = 0; /* Update the PDU Length later */
 2049. len_pointer = stream_get_endp (circuit->snd_stream) + 3 + ISIS_SYS_ID_LEN;
 2050. /* copy the shared part of the hello to the p2p hello if needed */
 2051. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_P2P)
 2052. {
 2053. memcpy (&p2p_hello_hdr, &hello_hdr, 5 + ISIS_SYS_ID_LEN);
 2054. p2p_hello_hdr.local_id = circuit->circuit_id;
 2055. /* FIXME: need better understanding */
 2056. stream_put (circuit->snd_stream, &p2p_hello_hdr, ISIS_P2PHELLO_HDRLEN);
 2057. }
 2058. else
 2059. {
 2060. hello_hdr.prio = circuit->priority[level - 1];
 2061. if (level == IS_LEVEL_1)
 2062. {
 2063. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l1_desig_is,
 2064. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2065. }
 2066. else if (level == IS_LEVEL_2)
 2067. {
 2068. memcpy (hello_hdr.lan_id, circuit->u.bc.l2_desig_is,
 2069. ISIS_SYS_ID_LEN + 1);
 2070. }
 2071. stream_put (circuit->snd_stream, &hello_hdr, ISIS_LANHELLO_HDRLEN);
 2072. }
 2073. /*
 2074. * Then the variable length part.
 2075. */
 2076. /* add circuit password */
 2077. switch (circuit->passwd.type)
 2078. {
 2079. /* Cleartext */
 2080. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2081. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, circuit->passwd.len,
 2082. circuit->passwd.passwd, circuit->snd_stream))
 2083. return ISIS_WARNING;
 2084. break;
 2085. /* HMAC MD5 */
 2086. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2087. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2088. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2089. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2090. if (tlv_add_authinfo (circuit->passwd.type, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2091. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2092. return ISIS_WARNING;
 2093. break;
 2094. default:
 2095. break;
 2096. }
 2097. /* Area Addresses TLV */
 2098. if (listcount (circuit->area->area_addrs) == 0)
 2099. return ISIS_WARNING;
 2100. if (tlv_add_area_addrs (circuit->area->area_addrs, circuit->snd_stream))
 2101. return ISIS_WARNING;
 2102. /* LAN Neighbors TLV */
 2103. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2104. {
 2105. if (level == IS_LEVEL_1 && circuit->u.bc.lan_neighs[0] &&
 2106. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[0]) > 0)
 2107. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[0],
 2108. circuit->snd_stream))
 2109. return ISIS_WARNING;
 2110. if (level == IS_LEVEL_2 && circuit->u.bc.lan_neighs[1] &&
 2111. listcount (circuit->u.bc.lan_neighs[1]) > 0)
 2112. if (tlv_add_lan_neighs (circuit->u.bc.lan_neighs[1],
 2113. circuit->snd_stream))
 2114. return ISIS_WARNING;
 2115. }
 2116. /* Protocols Supported TLV */
 2117. if (circuit->nlpids.count > 0)
 2118. if (tlv_add_nlpid (&circuit->nlpids, circuit->snd_stream))
 2119. return ISIS_WARNING;
 2120. /* IP interface Address TLV */
 2121. if (circuit->ip_router && circuit->ip_addrs &&
 2122. listcount (circuit->ip_addrs) > 0)
 2123. if (tlv_add_ip_addrs (circuit->ip_addrs, circuit->snd_stream))
 2124. return ISIS_WARNING;
 2125. #ifdef HAVE_IPV6
 2126. /* IPv6 Interface Address TLV */
 2127. if (circuit->ipv6_router && circuit->ipv6_link &&
 2128. listcount (circuit->ipv6_link) > 0)
 2129. if (tlv_add_ipv6_addrs (circuit->ipv6_link, circuit->snd_stream))
 2130. return ISIS_WARNING;
 2131. #endif /* HAVE_IPV6 */
 2132. if (circuit->pad_hellos)
 2133. if (tlv_add_padding (circuit->snd_stream))
 2134. return ISIS_WARNING;
 2135. length = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2136. /* Update PDU length */
 2137. stream_putw_at (circuit->snd_stream, len_pointer, (u_int16_t) length);
 2138. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2139. if (circuit->passwd.type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2140. {
 2141. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2142. stream_get_endp (circuit->snd_stream),
 2143. (unsigned char *) &circuit->passwd.passwd, circuit->passwd.len,
 2144. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2145. /* Copy the hash into the stream */
 2146. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2147. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2148. }
 2149. if (isis->debugs & DEBUG_ADJ_PACKETS)
 2150. {
 2151. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2152. {
 2153. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sent L%d LAN IIH on %s, length %zd",
 2154. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2155. length);
 2156. }
 2157. else
 2158. {
 2159. zlog_debug ("ISIS-Adj (%s): Sent P2P IIH on %s, length %zd",
 2160. circuit->area->area_tag, circuit->interface->name,
 2161. length);
 2162. }
 2163. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2164. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2165. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2166. }
 2167. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2168. if (retval != ISIS_OK)
 2169. zlog_err ("ISIS-Adj (%s): Send L%d IIH on %s failed",
 2170. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2171. return retval;
 2172. }
 2173. int
 2174. send_lan_l1_hello (struct thread *thread)
 2175. {
 2176. struct isis_circuit *circuit;
 2177. int retval;
 2178. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2179. assert (circuit);
 2180. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0] = NULL;
 2181. if (!(circuit->area->is_type & IS_LEVEL_1))
 2182. {
 2183. zlog_warn ("ISIS-Hello (%s): Trying to send L1 IIH in L2-only area",
 2184. circuit->area->area_tag);
 2185. return 1;
 2186. }
 2187. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[0])
 2188. retval = isis_dr_elect (circuit, 1);
 2189. retval = send_hello (circuit, 1);
 2190. /* set next timer thread */
 2191. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[0],
 2192. send_lan_l1_hello, circuit,
 2193. isis_jitter (circuit->hello_interval[0], IIH_JITTER));
 2194. return retval;
 2195. }
 2196. int
 2197. send_lan_l2_hello (struct thread *thread)
 2198. {
 2199. struct isis_circuit *circuit;
 2200. int retval;
 2201. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2202. assert (circuit);
 2203. circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1] = NULL;
 2204. if (!(circuit->area->is_type & IS_LEVEL_2))
 2205. {
 2206. zlog_warn ("ISIS-Hello (%s): Trying to send L2 IIH in L1 area",
 2207. circuit->area->area_tag);
 2208. return 1;
 2209. }
 2210. if (circuit->u.bc.run_dr_elect[1])
 2211. retval = isis_dr_elect (circuit, 2);
 2212. retval = send_hello (circuit, 2);
 2213. /* set next timer thread */
 2214. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.bc.t_send_lan_hello[1],
 2215. send_lan_l2_hello, circuit,
 2216. isis_jitter (circuit->hello_interval[1], IIH_JITTER));
 2217. return retval;
 2218. }
 2219. int
 2220. send_p2p_hello (struct thread *thread)
 2221. {
 2222. struct isis_circuit *circuit;
 2223. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2224. assert (circuit);
 2225. circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello = NULL;
 2226. send_hello (circuit, 1);
 2227. /* set next timer thread */
 2228. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->u.p2p.t_send_p2p_hello, send_p2p_hello,
 2229. circuit, isis_jitter (circuit->hello_interval[1],
 2230. IIH_JITTER));
 2231. return ISIS_OK;
 2232. }
 2233. static int
 2234. build_csnp (int level, u_char * start, u_char * stop, struct list *lsps,
 2235. struct isis_circuit *circuit)
 2236. {
 2237. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2238. struct isis_passwd *passwd;
 2239. unsigned long lenp;
 2240. u_int16_t length;
 2241. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2242. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2243. int retval = ISIS_OK;
 2244. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2245. if (level == IS_LEVEL_1)
 2246. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2247. circuit->snd_stream);
 2248. else
 2249. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_COMPLETE_SEQ_NUM,
 2250. circuit->snd_stream);
 2251. /*
 2252. * Fill Level 1 or 2 Complete Sequence Numbers header
 2253. */
 2254. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2255. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2256. /* no need to send the source here, it is always us if we csnp */
 2257. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2258. /* with zero circuit id - ref 9.10, 9.11 */
 2259. stream_putc (circuit->snd_stream, 0x00);
 2260. stream_put (circuit->snd_stream, start, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2261. stream_put (circuit->snd_stream, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2262. /*
 2263. * And TLVs
 2264. */
 2265. if (level == IS_LEVEL_1)
 2266. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2267. else
 2268. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2269. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2270. {
 2271. switch (passwd->type)
 2272. {
 2273. /* Cleartext */
 2274. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2275. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2276. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2277. return ISIS_WARNING;
 2278. break;
 2279. /* HMAC MD5 */
 2280. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2281. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2282. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2283. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2284. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2285. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2286. return ISIS_WARNING;
 2287. break;
 2288. default:
 2289. break;
 2290. }
 2291. }
 2292. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2293. if (retval != ISIS_OK)
 2294. return retval;
 2295. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2296. /* Update PU length */
 2297. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2298. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2299. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2300. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2301. {
 2302. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2303. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2304. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2305. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2306. /* Copy the hash into the stream */
 2307. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2308. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2309. }
 2310. return retval;
 2311. }
 2312. /*
 2313. * Count the maximum number of lsps that can be accomodated by a given size.
 2314. */
 2315. static uint16_t
 2316. get_max_lsp_count (uint16_t size)
 2317. {
 2318. uint16_t tlv_count;
 2319. uint16_t lsp_count;
 2320. uint16_t remaining_size;
 2321. /* First count the full size TLVs */
 2322. tlv_count = size / MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2323. lsp_count = tlv_count * (MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE / LSP_ENTRIES_LEN);
 2324. /* The last TLV, if any */
 2325. remaining_size = size % MAX_LSP_ENTRIES_TLV_SIZE;
 2326. if (remaining_size - 2 >= LSP_ENTRIES_LEN)
 2327. lsp_count += (remaining_size - 2) / LSP_ENTRIES_LEN;
 2328. return lsp_count;
 2329. }
 2330. /*
 2331. * Calculate the length of Authentication Info. TLV.
 2332. */
 2333. static uint16_t
 2334. auth_tlv_length (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2335. {
 2336. struct isis_passwd *passwd;
 2337. uint16_t length;
 2338. if (level == IS_LEVEL_1)
 2339. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2340. else
 2341. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2342. /* Also include the length of TLV header */
 2343. length = AUTH_INFO_HDRLEN;
 2344. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2345. {
 2346. switch (passwd->type)
 2347. {
 2348. /* Cleartext */
 2349. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2350. length += passwd->len;
 2351. break;
 2352. /* HMAC MD5 */
 2353. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2354. length += ISIS_AUTH_MD5_SIZE;
 2355. break;
 2356. default:
 2357. break;
 2358. }
 2359. }
 2360. return length;
 2361. }
 2362. /*
 2363. * Calculate the maximum number of lsps that can be accomodated in a CSNP/PSNP.
 2364. */
 2365. static uint16_t
 2366. max_lsps_per_snp (int snp_type, int level, struct isis_circuit *circuit)
 2367. {
 2368. int snp_hdr_len;
 2369. int auth_tlv_len;
 2370. uint16_t lsp_count;
 2371. snp_hdr_len = ISIS_FIXED_HDR_LEN;
 2372. if (snp_type == ISIS_SNP_CSNP_FLAG)
 2373. snp_hdr_len += ISIS_CSNP_HDRLEN;
 2374. else
 2375. snp_hdr_len += ISIS_PSNP_HDRLEN;
 2376. auth_tlv_len = auth_tlv_length (level, circuit);
 2377. lsp_count = get_max_lsp_count (
 2378. stream_get_size (circuit->snd_stream) - snp_hdr_len - auth_tlv_len);
 2379. return lsp_count;
 2380. }
 2381. /*
 2382. * FIXME: support multiple CSNPs
 2383. */
 2384. int
 2385. send_csnp (struct isis_circuit *circuit, int level)
 2386. {
 2387. u_char start[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2388. u_char stop[ISIS_SYS_ID_LEN + 2];
 2389. struct list *list = NULL;
 2390. struct listnode *node;
 2391. struct isis_lsp *lsp;
 2392. u_char num_lsps, loop = 1;
 2393. int i, retval = ISIS_OK;
 2394. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2395. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2396. return retval;
 2397. memset (start, 0x00, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2398. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2399. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_CSNP_FLAG, level, circuit);
 2400. while (loop)
 2401. {
 2402. list = list_new ();
 2403. lsp_build_list (start, stop, num_lsps, list,
 2404. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2405. /*
 2406. * Update the stop lsp_id before encoding this CSNP.
 2407. */
 2408. if (listcount (list) < num_lsps)
 2409. {
 2410. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2411. }
 2412. else
 2413. {
 2414. node = listtail (list);
 2415. lsp = listgetdata (node);
 2416. memcpy (stop, lsp->lsp_header->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2417. }
 2418. retval = build_csnp (level, start, stop, list, circuit);
 2419. if (retval != ISIS_OK)
 2420. {
 2421. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d CSNP on %s failed",
 2422. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2423. list_delete (list);
 2424. return retval;
 2425. }
 2426. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2427. {
 2428. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sent L%d CSNP on %s, length %zd",
 2429. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name,
 2430. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2431. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2432. {
 2433. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): CSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2434. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2435. circuit->area->area_tag,
 2436. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2437. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2438. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2439. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2440. }
 2441. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2442. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2443. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2444. }
 2445. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2446. if (retval != ISIS_OK)
 2447. {
 2448. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d CSNP on %s failed",
 2449. circuit->area->area_tag, level,
 2450. circuit->interface->name);
 2451. list_delete (list);
 2452. return retval;
 2453. }
 2454. /*
 2455. * Start lsp_id of the next CSNP should be one plus the
 2456. * stop lsp_id in this current CSNP.
 2457. */
 2458. memcpy (start, stop, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2459. loop = 0;
 2460. for (i = ISIS_SYS_ID_LEN + 1; i >= 0; --i)
 2461. {
 2462. if (start[i] < (u_char)0xff)
 2463. {
 2464. start[i] += 1;
 2465. loop = 1;
 2466. break;
 2467. }
 2468. }
 2469. memset (stop, 0xff, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2470. list_delete (list);
 2471. }
 2472. return retval;
 2473. }
 2474. int
 2475. send_l1_csnp (struct thread *thread)
 2476. {
 2477. struct isis_circuit *circuit;
 2478. int retval = ISIS_OK;
 2479. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2480. assert (circuit);
 2481. circuit->t_send_csnp[0] = NULL;
 2482. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[0])
 2483. {
 2484. send_csnp (circuit, 1);
 2485. }
 2486. /* set next timer thread */
 2487. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[0], send_l1_csnp, circuit,
 2488. isis_jitter (circuit->csnp_interval[0], CSNP_JITTER));
 2489. return retval;
 2490. }
 2491. int
 2492. send_l2_csnp (struct thread *thread)
 2493. {
 2494. struct isis_circuit *circuit;
 2495. int retval = ISIS_OK;
 2496. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2497. assert (circuit);
 2498. circuit->t_send_csnp[1] = NULL;
 2499. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST && circuit->u.bc.is_dr[1])
 2500. {
 2501. send_csnp (circuit, 2);
 2502. }
 2503. /* set next timer thread */
 2504. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_csnp[1], send_l2_csnp, circuit,
 2505. isis_jitter (circuit->csnp_interval[1], CSNP_JITTER));
 2506. return retval;
 2507. }
 2508. static int
 2509. build_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit, struct list *lsps)
 2510. {
 2511. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2512. unsigned long lenp;
 2513. u_int16_t length;
 2514. struct isis_lsp *lsp;
 2515. struct isis_passwd *passwd;
 2516. struct listnode *node;
 2517. unsigned char hmac_md5_hash[ISIS_AUTH_MD5_SIZE];
 2518. unsigned long auth_tlv_offset = 0;
 2519. int retval = ISIS_OK;
 2520. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2521. if (level == IS_LEVEL_1)
 2522. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2523. circuit->snd_stream);
 2524. else
 2525. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2526. circuit->snd_stream);
 2527. /*
 2528. * Fill Level 1 or 2 Partial Sequence Numbers header
 2529. */
 2530. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2531. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length - when we know it */
 2532. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2533. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2534. /*
 2535. * And TLVs
 2536. */
 2537. if (level == IS_LEVEL_1)
 2538. passwd = &circuit->area->area_passwd;
 2539. else
 2540. passwd = &circuit->area->domain_passwd;
 2541. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND))
 2542. {
 2543. switch (passwd->type)
 2544. {
 2545. /* Cleartext */
 2546. case ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT:
 2547. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_CLEARTXT, passwd->len,
 2548. passwd->passwd, circuit->snd_stream))
 2549. return ISIS_WARNING;
 2550. break;
 2551. /* HMAC MD5 */
 2552. case ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5:
 2553. /* Remember where TLV is written so we can later overwrite the MD5 hash */
 2554. auth_tlv_offset = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2555. memset(&hmac_md5_hash, 0, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2556. if (tlv_add_authinfo (ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5, ISIS_AUTH_MD5_SIZE,
 2557. hmac_md5_hash, circuit->snd_stream))
 2558. return ISIS_WARNING;
 2559. break;
 2560. default:
 2561. break;
 2562. }
 2563. }
 2564. retval = tlv_add_lsp_entries (lsps, circuit->snd_stream);
 2565. if (retval != ISIS_OK)
 2566. return retval;
 2567. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2568. {
 2569. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (lsps, node, lsp))
 2570. {
 2571. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): PSNP entry %s, seq 0x%08x,"
 2572. " cksum 0x%04x, lifetime %us",
 2573. circuit->area->area_tag,
 2574. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2575. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2576. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2577. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime));
 2578. }
 2579. }
 2580. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2581. /* Update PDU length */
 2582. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2583. /* For HMAC MD5 we need to compute the md5 hash and store it */
 2584. if (CHECK_FLAG(passwd->snp_auth, SNP_AUTH_SEND) &&
 2585. passwd->type == ISIS_PASSWD_TYPE_HMAC_MD5)
 2586. {
 2587. hmac_md5 (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2588. stream_get_endp(circuit->snd_stream),
 2589. (unsigned char *) &passwd->passwd, passwd->len,
 2590. (unsigned char *) &hmac_md5_hash);
 2591. /* Copy the hash into the stream */
 2592. memcpy (STREAM_DATA (circuit->snd_stream) + auth_tlv_offset + 3,
 2593. hmac_md5_hash, ISIS_AUTH_MD5_SIZE);
 2594. }
 2595. return ISIS_OK;
 2596. }
 2597. /*
 2598. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2599. * level 1
 2600. */
 2601. static int
 2602. send_psnp (int level, struct isis_circuit *circuit)
 2603. {
 2604. struct isis_lsp *lsp;
 2605. struct list *list = NULL;
 2606. struct listnode *node;
 2607. u_char num_lsps;
 2608. int retval = ISIS_OK;
 2609. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST &&
 2610. circuit->u.bc.is_dr[level - 1])
 2611. return ISIS_OK;
 2612. if (circuit->area->lspdb[level - 1] == NULL ||
 2613. dict_count (circuit->area->lspdb[level - 1]) == 0)
 2614. return ISIS_OK;
 2615. if (! circuit->snd_stream)
 2616. return ISIS_ERROR;
 2617. num_lsps = max_lsps_per_snp (ISIS_SNP_PSNP_FLAG, level, circuit);
 2618. while (1)
 2619. {
 2620. list = list_new ();
 2621. lsp_build_list_ssn (circuit, num_lsps, list,
 2622. circuit->area->lspdb[level - 1]);
 2623. if (listcount (list) == 0)
 2624. {
 2625. list_delete (list);
 2626. return ISIS_OK;
 2627. }
 2628. retval = build_psnp (level, circuit, list);
 2629. if (retval != ISIS_OK)
 2630. {
 2631. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Build L%d PSNP on %s failed",
 2632. circuit->area->area_tag, level, circuit->interface->name);
 2633. list_delete (list);
 2634. return retval;
 2635. }
 2636. if (isis->debugs & DEBUG_SNP_PACKETS)
 2637. {
 2638. zlog_debug ("ISIS-Snp (%s): Sent L%d PSNP on %s, length %zd",
 2639. circuit->area->area_tag, level,
 2640. circuit->interface->name,
 2641. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2642. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2643. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2644. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2645. }
 2646. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2647. if (retval != ISIS_OK)
 2648. {
 2649. zlog_err ("ISIS-Snp (%s): Send L%d PSNP on %s failed",
 2650. circuit->area->area_tag, level,
 2651. circuit->interface->name);
 2652. list_delete (list);
 2653. return retval;
 2654. }
 2655. /*
 2656. * sending succeeded, we can clear SSN flags of this circuit
 2657. * for the LSPs in list
 2658. */
 2659. for (ALL_LIST_ELEMENTS_RO (list, node, lsp))
 2660. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SSNflags, circuit);
 2661. list_delete (list);
 2662. }
 2663. return retval;
 2664. }
 2665. int
 2666. send_l1_psnp (struct thread *thread)
 2667. {
 2668. struct isis_circuit *circuit;
 2669. int retval = ISIS_OK;
 2670. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2671. assert (circuit);
 2672. circuit->t_send_psnp[0] = NULL;
 2673. send_psnp (1, circuit);
 2674. /* set next timer thread */
 2675. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[0], send_l1_psnp, circuit,
 2676. isis_jitter (circuit->psnp_interval[0], PSNP_JITTER));
 2677. return retval;
 2678. }
 2679. /*
 2680. * 7.3.15.4 action on expiration of partial SNP interval
 2681. * level 2
 2682. */
 2683. int
 2684. send_l2_psnp (struct thread *thread)
 2685. {
 2686. struct isis_circuit *circuit;
 2687. int retval = ISIS_OK;
 2688. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2689. assert (circuit);
 2690. circuit->t_send_psnp[1] = NULL;
 2691. send_psnp (2, circuit);
 2692. /* set next timer thread */
 2693. THREAD_TIMER_ON (master, circuit->t_send_psnp[1], send_l2_psnp, circuit,
 2694. isis_jitter (circuit->psnp_interval[1], PSNP_JITTER));
 2695. return retval;
 2696. }
 2697. /*
 2698. * ISO 10589 - 7.3.14.3
 2699. */
 2700. int
 2701. send_lsp (struct thread *thread)
 2702. {
 2703. struct isis_circuit *circuit;
 2704. struct isis_lsp *lsp;
 2705. struct listnode *node;
 2706. int retval = ISIS_OK;
 2707. circuit = THREAD_ARG (thread);
 2708. assert (circuit);
 2709. if (circuit->state != C_STATE_UP || circuit->is_passive == 1)
 2710. {
 2711. return retval;
 2712. }
 2713. node = listhead (circuit->lsp_queue);
 2714. /*
 2715. * Handle case where there are no LSPs on the queue. This can
 2716. * happen, for instance, if an adjacency goes down before this
 2717. * thread gets a chance to run.
 2718. */
 2719. if (!node)
 2720. {
 2721. return retval;
 2722. }
 2723. lsp = listgetdata(node);
 2724. /*
 2725. * Do not send if levels do not match
 2726. */
 2727. if (!(lsp->level & circuit->is_type))
 2728. {
 2729. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2730. return retval;
 2731. }
 2732. /*
 2733. * Do not send if we do not have adjacencies in state up on the circuit
 2734. */
 2735. if (circuit->upadjcount[lsp->level - 1] == 0)
 2736. {
 2737. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2738. return retval;
 2739. }
 2740. /* copy our lsp to the send buffer */
 2741. stream_copy (circuit->snd_stream, lsp->pdu);
 2742. if (isis->debugs & DEBUG_UPDATE_PACKETS)
 2743. {
 2744. zlog_debug
 2745. ("ISIS-Upd (%s): Sent L%d LSP %s, seq 0x%08x, cksum 0x%04x,"
 2746. " lifetime %us on %s", circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2747. rawlspid_print (lsp->lsp_header->lsp_id),
 2748. ntohl (lsp->lsp_header->seq_num),
 2749. ntohs (lsp->lsp_header->checksum),
 2750. ntohs (lsp->lsp_header->rem_lifetime),
 2751. circuit->interface->name);
 2752. if (isis->debugs & DEBUG_PACKET_DUMP)
 2753. zlog_dump_data (STREAM_DATA (circuit->snd_stream),
 2754. stream_get_endp (circuit->snd_stream));
 2755. }
 2756. retval = circuit->tx (circuit, lsp->level);
 2757. if (retval != ISIS_OK)
 2758. {
 2759. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP on %s failed",
 2760. circuit->area->area_tag, lsp->level,
 2761. circuit->interface->name);
 2762. return retval;
 2763. }
 2764. /*
 2765. * If the sending succeeded, we can del the lsp from circuits
 2766. * lsp_queue
 2767. */
 2768. list_delete_node (circuit->lsp_queue, node);
 2769. /* Set the last-cleared time if the queue is empty. */
 2770. /* TODO: Is is possible that new lsps keep being added to the queue
 2771. * that the queue is never empty? */
 2772. if (list_isempty (circuit->lsp_queue))
 2773. circuit->lsp_queue_last_cleared = time (NULL);
 2774. /*
 2775. * On broadcast circuits also the SRMflag can be cleared
 2776. */
 2777. if (circuit->circ_type == CIRCUIT_T_BROADCAST)
 2778. ISIS_CLEAR_FLAG (lsp->SRMflags, circuit);
 2779. return retval;
 2780. }
 2781. int
 2782. ack_lsp (struct isis_link_state_hdr *hdr, struct isis_circuit *circuit,
 2783. int level)
 2784. {
 2785. unsigned long lenp;
 2786. int retval;
 2787. u_int16_t length;
 2788. struct isis_fixed_hdr fixed_hdr;
 2789. isis_circuit_stream(circuit, &circuit->snd_stream);
 2790. // fill_llc_hdr (stream);
 2791. if (level == IS_LEVEL_1)
 2792. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L1_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2793. circuit->snd_stream);
 2794. else
 2795. fill_fixed_hdr_andstream (&fixed_hdr, L2_PARTIAL_SEQ_NUM,
 2796. circuit->snd_stream);
 2797. lenp = stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2798. stream_putw (circuit->snd_stream, 0); /* PDU length */
 2799. stream_put (circuit->snd_stream, isis->sysid, ISIS_SYS_ID_LEN);
 2800. stream_putc (circuit->snd_stream, circuit->idx);
 2801. stream_putc (circuit->snd_stream, 9); /* code */
 2802. stream_putc (circuit->snd_stream, 16); /* len */
 2803. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->rem_lifetime));
 2804. stream_put (circuit->snd_stream, hdr->lsp_id, ISIS_SYS_ID_LEN + 2);
 2805. stream_putl (circuit->snd_stream, ntohl (hdr->seq_num));
 2806. stream_putw (circuit->snd_stream, ntohs (hdr->checksum));
 2807. length = (u_int16_t) stream_get_endp (circuit->snd_stream);
 2808. /* Update PDU length */
 2809. stream_putw_at (circuit->snd_stream, lenp, length);
 2810. retval = circuit->tx (circuit, level);
 2811. if (retval != ISIS_OK)
 2812. zlog_err ("ISIS-Upd (%s): Send L%d LSP PSNP on %s failed",
 2813. circuit->area->area_tag, level,
 2814. circuit->interface->name);
 2815. return retval;
 2816. }